Heliga Koranen Koranens Budskap

Koranens Budskap är en Svensk översättning av Mohammed Knut Bernström
Den heliga Koranen innehåller 114 suror. Här nere finner du dessa.

Suror