Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

Hur Djupt Ska Man Plantera Jordgubbar?

Planteringstips – Jordgubbar fungerar utmärkt både att plantera direkt i jorden och i pallkragar. Välj ett soligt, lugnt och varmt läge för rikligast skörd. Radavståndet bör vara 50-60 cm och räkna med 25 cm mellan plantorna. Plantera grunt och sätt plantorna på samma djup som de har stått i krukan.

Se till att marken är fri från ogräs och grundgödsla gärna vid plantering. Det går även bra att gödsla plantorna senare, men då är det lätt att det glöms bort. I år har det varit ovanligt varmt och torrt i stora delar av Sverige. Invänta därför ett rejält regn innan du planterar och kontrollera att jorden är fuktig när du planterar.

Vattna alltid nysatta plantor! Att odla i pallkrage kräver mer vattning än om plantorna sätts i marken.

Hur djup pallkrage jordgubbar?

Plantera jordgubbsplantor –

Välj ett soligt, lugnt och varmt läge. Då trivs jordgubbarna som bäst och ger fin skörd hela sommaren. Jorden bör vara mullrik och sandblandad. PH-värdet ska helst ligga mellan 5,5 och 6,5. Avståndet mellan jordgubbsplantorna bör vara 30-40 cm och mellan raderna 50-70 cm. Räkna med att det ryms ungefär 25 plantor på 6 kvm. Planterar du i pallkrage kan avståndet vara något tätare, runt 20-30 cm i raderna. Plantera dina plantor grunt och sätt plantorna på samma djup som de har stått i krukan. Den punkt där bladen växer ifrån kallas ”krona” och den ska alltid vara något ovan jord. Då säkerställer vi en god skörd med läckra röda bär. Håll jorden fuktig efter planteringen så att rötterna kan etablera sig i den nya jorden. Om du planterar i ett jordgubbsland, se till att marken är fri från ogräs och grundgödsla redan från start med kogödsel. Du kan också gödsla senare men för ren smidighet är det bra att komma ihåg redan i början. Täck gärna marken runt jordgubbarna med halm, träull eller täckbark så att fukten bevaras i jorden och jordgubbarna hålls fräscha.

Jordgubbsplantor

Hur planterar man jordgubbar i pallkrage?

Hur planterar man jordgubbar på friland och i pallkrage? – Det fungerar bra att plantera jordgubbar både direkt i jorden i trädgårdslandet, i pallkrage och i kruka. Det viktiga är läget, som ska vara varmt och soligt. Plantera aldrig jordgubbar på en plats där det tidigare vuxit jordgubbar.

 • Man brukar säga att den jorden är ”trött” och därför ger dålig tillväxt.
 • För att underlätta skötseln måste allt ogräs rensas bort noga innan man planterar.
 • Var försiktig och gräv inte för nära plantornas rötter.
 • Tillför stallgödsel ett tag innan själva planteringen eftersom det ökar mullhalten och tillför näring.

Plantera med ett avstånd på ungefär 30-40 centimeter och ett radavstånd på minst det dubbla. Planterar du i pallkrage kan du sätta plantorna tätare. Sätt plantorna lika djupt som de var i krukan – jorde får inte komma ovanför bladrosetten. Ett gammalt och bra tips är att lägga halm under plantorna när jordgubbarna börjat komma.

När ska man börja plantera jordgubbar?

Framgångsrik vård av jordgubbar: – Läge: Helsoligt till halvskuggigt, men skyddat, speciellt mot sen frost; optimalt för en jordgubbsodling är lucker och humusrik, lerig och något sur sandjord (pH 5,5 – 6,5). Plantering: Från juli till september för sommarplantering, från mitten av mars till mitten av maj för vårplantering; tumregel: Ju tidigare man planterar under denna tid, desto kraftigare blir de nya plantorna och desto bättre är förutsättningen för en god skörd.

 1. Plantavstånd: 20 – 30 cm i raden, ett radavstånd på 50 – 80 cm; eller med andra ord: 25 jordgubbsplantor kräver cirka 6 m2 planteringsyta.
 2. Välj då gärna en rabattbredd på 120 centimeter så att du bekvämt kan nå ungefär 60 centimeter långt in från båda hållen.
 3. Vattning: Efter planteringen hela tiden tills plantorna rotat sig; på våren ska de hållas fuktiga från blomknoppsbildningen tills bären bildas; undvik att fukta blad, bär och plantans ”hjärta”.
See also:  NR Kan Man Plantera Ut Paprika I VäXthus?

Gödsling: Jordgubbar är saltkänsliga, ska därför hellre gödslas med organiskt gödsel och inte med mineralgödsel; men tillsätt inte för mycket kväve vilket skulle leda till en kraftig vegetativ tillväxt – och lägre blombildning; gödsla alltid med tonvikten på fosfor och kalium; tillsätt en första giva ca.

Tre veckor efter planteringen (när revorna börjar bildas), en andra giva i augusti/september (efter skörden, men före knoppbildningen för det kommande året); mylla försiktigt ner 50 – 70 g/m2 organisk bärgödsel i jorden varje gång. Klippning: Tag i god tid bort revplantorna från trädgårdsjordgubben (inte från hängande eller klättrande jordgubbar!); trimma den eventuellt efter skörden; sysslor före september: avlägsna röda, sjuka och torra blad (”den yttre kransen”).

Vinterskydd: Täck med skyddande fiberduk i kallare områden. Särskilda skötselråd: Täck med fiberduk senast vid risk för kal- och senfrost, speciellt när knoppbildningen börjar på våren; lägg halm eller träull runt de mogna jordgubbarna; tag bort de sista knopparna på de kontinuerligt bärande sorterna före höstfrosten.

Hur många personer på 1 l jordgubbar?

Till hur många räcker 1 liter jordgubbar? – Räkna med 1 liter jordgubbar till 4 personer, vid servering med grädde och glass. Hur Djupt Ska Man Plantera Jordgubbar

Hur många jordgubbar ger en planta?

Glöm ogräsrensning och grävning! Nils Åkerstedt odlar alla sina växter i enbart sand med gräs­klipp och jordgubbarna är inget undantag. Här beskriver han hur man enkelt anlägger ett jordgubbsland direkt på gräsmattan och hur man odlar jordgubbar i krukor.

 1. Vid all jordgubbsodling för egen kon­sumtion så lönar det sig att odla dem i sand.
 2. Skötseln blir enklare och jag har tycker faktiskt att smaken på jordgubbarna blir mycket godare.
 3. För de som har sina odlingar i växtzon 3 och högre så finns det ännu större anledning att odla jordgubbar i sand istället för i vanlig trädgårdsjord.

Sanden i de upphöjda bäddarna värms upp snabbare och plantorna får därmed en snabbare start på våren och en gynnsammare växtmiljö än när plantorna växer på plan mark. Undvik köpjord Att odla jordgubbar i det torvblandade odlingssubstrat som säljs i säckar är verkligen inte att rekommendera.

 • Det finns ett otal olika sorter av denna så kallade ”jord” som påstås vara passande för olika växtarter som till exempel potatis, rosor, pelargonior med mera.
 • Man kan fråga sig varför det nu kan behövas så många olika jordtyper när det förr räckte med en och samma jord.
 • Är det jorden som det är fel på eller den gödsel som används? Enligt min erfarenhet av dryga 40 års odlande i sand så förefaller det snarast som om det numera är både jorden och gödseln som det är fel på.
See also:  NR Kan Man Plantera Ut Gurka I VäXthus?

Olika sorters jord ett försäljningstrick Anledningen till denna rika förekomst av olika gödsel- och jordtyper grundar sig snarare på handelns behov av att sälja än av att hjälpa villaägare och husbehovsodlare att få ett bra odlingsresultat. Att dessutom miljön påverkas negativt av användningen av dessa produkter förefaller inte ha någon betydelse. Den mycket goda jordgubbssorten ’Elan’ är remonterande vilket innebär att den blommar och ger bär ända fram till första frosten. Foto: Lotta Flodén Remonterande sorter förlänger skördetiden Man kan välja mellan två kategorier av jordgubbssorter. Dels finns det den gamla typen av jordgubbar som ger skörd under en dryg månads tid, skördetiden delvis beroende av läge och växtzon.

Dels så finns det jordgubbsplantor som kan ge skörd under 6–7 månaders tid. En planta av denna sort ger bara några få mogna bär var eller varannan dag men den passar bra för den som vill kunna skörda färska jordgubbar dagligen om än inte i stora mängder åt gången. För att säkert få plantor av denna typ av jordgubbar så skall man fråga efter remonterande jordgubbar.

Det finns säkerligen många namnsorter av remonterande jordgubbar likaväl som av de vanliga jordgubbarna. Jag har under 5 års tid odlat en sort som heter ’Elan’ och förra sommaren, då plantorna var 5 år gamla, gav de fortfarande skörd om än inte i samma mängd som när plantorna var yngre.

 1. Dags att starta nytt land när skörden är över När jordgubbskörden är över och det är dags att rensa jordgubbslandet och plantera nytt vill jag föreslå ett annorlunda sätt att odla jordgubbar.
 2. Det är lättskött, minskar risken för gråmögel och ger stor skörd.
 3. Man bara lägger ut sand ovanpå marken där man vill ha jordgubbslandet.

Det spelar ingen roll vilket underlag det är på platsen. Det låter kanhända som ett aprilskämt för den som ”vet” att man först måste gräva jorden och ta bort alla fleråriga ogräsrötter och sedan gödsla jorden innan man kan påbörja planteringen. Men varför inte försöka någonting nytt? Jag har tillämpat denna odlingsmetod i över 30 år och vill inte gå tillbaka till det gamla sättet att odla jordgubbar. Jordgubbarna frodas på de upphöjda sandåsarna. Gräsklippet fungerar som ypperlig gödning, skydd mot torka och hindrar ogräs från att gro. Foto: Nils Åkerstedt Jordgubbar på sandbädd Man kan lägga odlingarna på vilket underlag som helst, men helst på en plats där det är gräs eller jord så att det kommer att växa gräs mellan raderna.

See also:  NR Ska Man Plantera Om Tomater FöRsta GåNgen?

Det spelar heller ingen roll om det finns tistel, kvickrot, nässlor eller andra fleråriga ogräs i jorden där jordgubbsraderna skall ligga. Naturligtvis går det att lägga dem på en befintlig gräsmatta eller åkermark. GÖR SÅ HÄR: Förbereda odlingsplatsen: 1. Börja med att välja ut en solig plats där raderna om möjligt kan läggas i riktningen norr till söder för att jordgubbarna skall få sol på båda sidorna om raden.2.

Lägg ut utvikta dagstidningar med minst 6–10 blad på marken. De bör täcka en bredd på 80 cm. Varje skarv bör gå 10–15 cm över den föregående tidningen.3. Gör man flera rader bör avståndet mellan dem vara så brett att det går lätt att klippa gräset och att lägga på gräsklipp samt klippa revor med mera.4.

 1. Det bör vara 1,5 till 2 meter mellan högsta åsen på varje rad.5.
 2. Ös på sanden så att djupet i mitten av åsen blir cirka 40 cm och så får sanden slutta utåt så att tidningarna täcks med 3–5 cm sand längst ut.
 3. Plantering: 1.
 4. Jordgubbsplantorna sätts med cirka 40 cm avstånd i mitten av sandbädden.
 5. Det ser ut att vara alldeles för långt mellan dessa små plantor, men när de växt ut och börjar ge skörd blir avståndet lagom.

Eftersom sanden kommer att sjunka något så bör plantorna sättas så djupt att tillväxtpunkten täcks av 2–3 cm sand.2. Är det torvmullsblandad jord på rötterna bör den sköljas bort innan plantorna sätts.3. Snarast möjligt efter planteringen så läggs ett 10 cm tjockt lager färskt gräsklipp runt varje planta.

Det är en fördel om klippet består av blandade örter med lite grövre stjälkar. Vattna och täck: 1. Efterhand som tillgången på gräsklipp blir rikligare så täcks hela sandytan med gräsklipp.2. Första veckorna vattnas plantorna 2–3 gånger i veckan och gräs­klippet fuktas över hela ytan minst en gång i veckan vid torr väderlek den första månaden.

Tills dess plantorna har rotat och börjat växa så att blad täcker hela sandåsen upptill, så bör man kolla fukten i sanden och vattna vid behov. Överdriven riklig vattning får lätt till följd att näring från gräsklippet rinner bort.3. Skjuter det ut revor från plantorna den första sommaren, bör de klippas av nära moderplantan såvida man inte vill utöka odlingarna.

Hur många liter jordgubbar per planta?

Ovanstående beräkning gäller vid en skörd på 200 g/planta vilket motsvarar 28800 l/ha.

Hur mycket i en pallkrage?

Hur odlar man i pallkrage? –

Förbered marken

Välj en plats som får minst 6-7 timmar sol per dag. Den enklaste metoden är att täcka marken där pallkragen ska stå med tidningar eller kartong. På så sätt hindras rotogräs från att ta sig upp i lådan. När täckmaterialet har förmultnat, kommer ogräset att ha förtvinat.

Fyll på jord

En pallkrage rymmer ca 200 liter jord. I bottenlagret kan du lägga växtrester, löv och gammal trädgårdsjord. I det övre jordlagret blandar du planteringsjord med naturgödsel. Lägg gärna i färdig kompost, biokol och/eller bokashi.