Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

Hur Djupt Ska Man Plantera Pioner?

Plantering av pioner och pionknölar (pionrötter) – Pioner kan planteras både vår och höst men bästa tiden är på hösten så länge frosten inte har hunnit gå ner i jorden. Anledningen till att pioner bör planteras på hösten är att pionroten då i lugn och ro kan producera sugrötter som den behöver istället för att ägna tid att bladverk och tillväxt.

 • Lite nattfrost före utplantering gör inget eftersom pionknölen ligger skyddat med några centimeter jord och lövtäcke som du gärna ska skydda de grunt planterade pionrötterna (pionknölarna) med på vintern.
 • Använd vad trädgården har att erbjuda (och sedan alltid lämna kvar pionens egna löv).
 • Om du av någon anledning inte hinner får ner den pionrot i jorden innan tjälen kommer kan du övervintra den i kruka.

Lägg lecakulor i botten på krukan och sedan jord på, sätt ner roten, vattna och låt vattnet sjunka undan, lägg på jord så att roten täcks med 3 centimeter jord. Gräv 50 cm djupa och vida bäddar. Plantera pionknölarna (pionrötterna) grunt, knopparna (ögonen) ska ligga endast 3-5 cm under jordytan.

 1. Om du planterar djupare kommer pionen inte att blomma.
 2. Vattna men gödsla inte.
 3. Sätt pionerna med cirka 80 – 100 cm om du ska plantera i grupp.
 4. Öka avståndet om du ska plantera perenner mellan pionerna.
 5. Itoh-pioner planteras på samma sätt som övriga pioner men plantera roten med 45-graders lutning (producerar fler sugrötter då) och placera ögonen något djupare än vid plantering av vanliga pioner.

Respektera plantavstånd om 1 meter – Itoh-pionens storlek kräver det.

Hur djupa rötter har pioner?

Plantering och skötsel av pioner –

Placering Pioner trivs i vandrande skugga alltså soligt till halvskuggigt läge, gärna lite fuktigt. Jord Vanlig trädgårdsjord går utmärkt, är det väldigt hårt och lerigt kan du blanda i barkmull eller planteringsjord innan plantering. Planteringsdjup Pioner vill stå grunt, rötterna ska bara komma precis under jordytan. Om pionerna inte blommar kan det vara ett tecken på att de står för djupt. Busk/trädpion vill stå något djupare och få mer plats för sina rötter. Gödning Gödsla med naturgödsel på våren, efter blomning är det bra att strö ut lite benmjöl runt pionerna. Vattna på våren och försommaren så blir blommorna större. Beskärning På sensommaren eller tidig vår klipper du bort de nervissnade stjälkarna och gör på så vis plats till de nya röda vackra skotten som tittar upp på våren. Vintertäckning Täck gärna pionen med granris eller mull när vintern kommer. Flytta och dela plantor Det går bra att flytta och dela pioner, en bra tid är på sensommaren när plantan är relativt vilande. Små plantor kan flyttas hela, ta med så stor jordklump som möjligt. Stora och gamla bestånd kan med fördel delas innan flytt.

När är bästa tiden att plantera pioner?

Pioner – plantering och skötsel Hur Djupt Ska Man Plantera Pioner Pionen blir mycket gammal där den trivs och får bara fler och fler blommor. Man skiljer på de vedartade buskpionerna som får hårda, träaktiga stjälkar och de örtartade, mjukvedade pionerna som är betydligt härdigare och vissnar ner varje vinter. Buskpionerna tappar också bladen men behåller det vedartade grenverket. Hur Djupt Ska Man Plantera Pioner Buskpionen har ett vedartad grenverk som står kvar över vintern. De blir högre än de örtartade pionerna och trivs med lägre perenner kring fötterna. På våren spricker de nya årsskotten fram och är känsliga för sen, svår frost.

Pioner växer vidlyftigt och är vackrast med lite svängrum.1.5 m plantavstånd är lagom för buskpioner, ungefär hälften för de örtartade pionerna. De trivs i de flesta väldränerade jordar, helst i lite halvskuggigt läge så varar blomningen längre. Om jorden är för kompakt eller fuktig, höj upp markbädden. Barrotade planto r ska i jorden så fort de kommer hem, vanligen i mars-april. kan du läsa om hur du tar hand om dem. Sensommar/höst är en bra planteringsperiod vid förflyttning även om krukodlade pioner kan planteras från vår till höst. Vattna upp pionen så att rotklumpen är genomblöt före planteringen. Ansa eventuellt bort dåliga rötter. Gräv en ca 45 cm djup grop och blanda upp planteringsjorden med två spada kogödsel och en näve, Örtartade pioner planteras så att skottanlagen hamnar ca fem cm under markytan. Buskpioner och Itohpioner planteras dubbelt så djupt, med rotbasen ca 10 cm under markytan, Täck gärna planteringsgropen med eller granris de första vintrarna så att rötterna skyddas.

Foto: Karin Elmberg Text av: Karin Elmberg, 2018-07-05 Info : Pioner – plantering och skötsel

Hur lyckas man med pioner?

De små knopparna, skottanlagen, ska ligga 3–5 cm under markytan. Planterar du djupare kommer plantan inte att blomma. Vattna väl och gödsla inte i samband med planteringen. Ett lagom planteringsavstånd för pioner som ska stå tätt i en grupp är 80–100 cm.

Vilka växter passar ihop med pioner?

Vad kan jag plantera tillsammans med pioner, så jag har färgglädje i pionrabatten under hela sommaren ? – Egentligen kan man säga att alla perenner och ettåringar, lök- och knölväxter och klematis går att plantera tillsammans med pioner. MEN. Alltid detta men. Hur Djupt Ska Man Plantera Pioner ROSOR (Rosa) Ett bra val, men kom ihåg att lämna gott om plats mellan rosen och pionen. Båda har glupska rötter och rosen snor lätt åt sig all näring den kan. Bäst att plantera rosorna med luktpioner, som är tåligare än hybriderna och kan ta för sig. Rosor och luktpioner trivs i likadana jordar, lätt leriga, näringsrika, genomsläppliga.

Storvuxna busk- och klätterrosor och rosor som gör rotskott planterar du helst någon annanstans än nära pioner. CLEMATIS (Clematis) Passar fint tillsammans med pioner, och de gillar, precis som rosorna, likadan jord och gödsling som pionerna. Icke-klättrande sorter passar som handsken mellan pionerna; om du inte vill ha ett enkelt stöd (kan lätt tillverkas av bambu, pil eller bitar av armeringsjärn) kan de låga sorterna lägga sig vackert på pionbuskarna och eftersom de blommar senare, ser busken ut som om den hade fått en andra blomning.

Många helbladiga klematis ( Integrifolia -gruppen) passar fint mellan pionerna tack vare sin låga höjd. Några undantag: styvklematis ( C. recta) och C. heracleifolia -gruppens rotsystem blir omfattande, och själva buskarna stora och yviga. Utan kraftigt stöd lägger de sig gärna på närliggande perenner och pioner och hindrar ljuset och den så viktiga luftcirkulationen runt pionen. Hur Djupt Ska Man Plantera Pioner Hur Djupt Ska Man Plantera Pioner LILJOR ( Lilium) Krolliljorna (L. Martagon -gruppen) blommar först av alla liljor, några samtidigt med pionerna. Liljorna passar fint tillsammans med pioner, eftersom båda uppskattar relativt torr ytjord och tycker om benmjöl. Den allra sista liljan i blom är praktliljan (L.

 • Speciosum) som finns i rosa och vitt.
 • Den brukar blomma långt in i september i zon 1-3.
 • VÅRLÖKAR Mellan, framför och bakom pionerna kan man plantera vårlökar (krokus, tulpaner, narcisser, våririsar När de blommat över, har pionernas bladverk blivit frodigt och i deras skydd och skugga kan lökväxternas bladverk vissna i lugn och ro.

Såsom liljorna, uppskattar även vårlökarna torr ytjord och benmjöl, och eftersom man ytterst sällan behöver vattna väl etablerade pioner, trivs lökarna, som inte tycker om blöt jord, i deras närhet. Hur Djupt Ska Man Plantera Pioner Hur Djupt Ska Man Plantera Pioner KNÖLVÄXTER Dahlior (Dahlia) är de knölväxter som oftast planteras i rabatten, och de kräver väldigt mycket energi och näring. Plantera inte för nära pionerna, eftersom den lilla knippe rötter du planterar på försommaren kommer att förvandlas till en säckfull med näringshungriga knölar och du får gräva mycket när det är dags att ta upp dahliorna för vintervila.

Hur ofta ska man vattna pioner?

3. Hur ofta ska man vattna pioner? – Vattna sparsamt och inte direkt på bladen. Pioner är tuffa och tål torka, men unga pionplantor behöver vattnas rejält en gång i veckan. Halvskugga är perfekt för pioner. Det ska inte vara för mycket av det goda. Foto: IBL

See also:  PopcorngrS NäR Plantera?

Hur lång tid tar det innan pioner blommar?

Räkna med 2-4 år innan blomningen kommer igång.

Kan man ta skott från pioner?

Pioner finns i många former och varianter. De både tjusar och förundrar. Hur Djupt Ska Man Plantera Pioner Det finns mängder av pioner man måste ha. Här Peaonia lactiflora ’Pillow Talk’ Pioner har den egenheten att deras grenar, själkar och blad inte har förmåga att bilda rötter vilket innebär att man alltså inte kan ta sticklingar av pioner. Istället förökas sorter vegetativt genom delning av rötterna och de kan också odlas från frö. Hur Djupt Ska Man Plantera Pioner Om man inte själv pollinerar blomman sker pollineringen av pioner öppet med hjälp av bin och andra pollinerare. Därför kan olika sorter korsas och frösåddernas blommor kan bli olik sin förälders. Vill du välja vilka plantor som ska korsas och bilda frö kan du läsa mer om hybridisering här. Hur Djupt Ska Man Plantera Pioner Mogna mörkt blåsvarta frön på fröställning hos svavelpion. Hur Djupt Ska Man Plantera Pioner Torkad frökapsel med mogna frö. Fröerna mognar och släpper normalt från september och framåt. Då är det dags att så dem men det går också bra under andra delar av året om man har möjlighet att odla dem inomhus eller skyddat i växthus om de gror under vintern.

Vill pioner ha kaffesump?

Gödsla med kaffesump | Odla.nu Visst kan du strö den direkt på rabatterna och till bärbuskar, hallon etc. Men man får akta så det inte blir för mycket. Strör man ut den med måtta, så funkar det bra, men har du mycket så lägg den hellre i komposten och blanda upp den.

Själv lägger jag lite kaffesump kring både hallon, rosor, pioner och klematis på våren, men resten av året lägger jag den i komposten där den blandas med trädgårdsavfall. Och jag har inte så mycket sump heller. I ett grönsaksland kanske man inte ska ha den pga. den lätt försurande effekten, ej heller till småplantor och späda sommarblommor, men som sagt så är det mängden som avgör.

Och sniglar och harskrankslarver lär ju avsky kaffesump, så de håller sig förhoppningsvis borta. Jag har ingen studie om näringsvärdet till hands, men det är ju organiskt material, så det bör frigöras näring när den bryts ner, så som vid annan nedbrytning.

Kan pioner stå i sol?

Pioner klarar allt från sol till skimrande skugga. I skugga varar blomningen längre men tänk på att några soltimmar behövs per dag. Plantera inte pioner på en plats där det tidigare stått pioner. Om samma plats måste användas så blanda ut den befintliga jorden med kompost eller ny jord, blandningsförhållande 1:1.

Hur förökar sig pioner?

Plantering och skötsel – En halvskuggig växtplats är det allra bästa, men några timmars sol om dagen behövs. Man kan förlänga blomningstiden något om pionerna står lite skuggigt. – Plantera inte för nära stora träd som utarmar jorden – Lerjord är bäst, men den får inte vara vattensjuk, bra dränering är viktigt – Pioner trivs i de flesta näringsrika jordar 5 cm under jord med vegetationsknopparna är lagom djup plantering.

 1. Gödsel: benmjöl, välbrunnen kogödsel eller algomin, NPK 8-7-16 eller 11-5-18.
 2. Rötterna får inte komma i direkt kontakt med starkt gödsel.
 3. Pioner behöver sällan gödslas.
 4. Gödsla inte på våren utan när blomningen är över Vattning: Ej för ofta och ej direkt på bladen.
 5. Dränk jorden ordentligt högst en gång i veckan på nyplanterade plantor.

Pioner tål torka mycket bra. Plantera ej för tätt, ca 1 meter mellan plantorna är lagom. Skär bort vissna blommor. Krukodlade pioner kan planteras när som helst medan barrotade pioner planteras på hösten. Delning är det vanligaste sättet att föröka pioner.

Hur får man kraftiga pioner?

Bli inte förvånad om det finns få eller inga blommor den första våren efter plantering; växter tar vanligtvis några år att etablera sig i och blomma kraftigt. Pioner nöjer sig bra med en gödselgiva om året, tex kompost eller naturgödsel. Även om pionen har starka stjälkar, kan man behöva stötta dem vid kraftigt regn.

När blommar pioner första gången?

Väljer man dessutom pioner med olika blomningstid kan man ha dem blommande från maj till en bra bit in i juli. Inte nog med det, de är mycket härdiga och klarar vintrarna i hela landet. Doftpionen är den som är själva sinnebilden över hur en pion ska se ut.

 1. Den blommar med nästan overkligt stora och tunga blommor, som sprider en vidunderlig väldoft.
 2. Den milda parfymen känns särskilt väl när man blandar den i försommarens romantiska buketter.
 3. Att förälska sig i pioner är med andra ord inte alls svårt.
 4. Tittar man närmare bland olika pioner upptäcker man snabbt att det finns så mycket mer än doftpioner.

Det finns en mängd olika, med såväl enkla som fyllda blommor i vitt, aprikos, rosa, orange, rött och gult. Väljer man olika typer av pioner så förlänger man dessutom deras blomningstid i trädgården. Så vem kan då påstå att pionens blomning är kortvarig? Med lite planering kan man se till att det finns blommande pioner i trädgården under flera månader.

Hur mycket vatten vill pioner ha?

2. Rätt vattentemperatur – Pioner är en örtart och kräver därför vatten som är ljummet eller upp till 30 grader. Se till så att inga blad ligger under ytan då dessa bildar bakterier och alger som kan göra det svårare för pionen att ta upp vatten. Byt helst vatten varannan dag och passa också på att diska ur vasen för att få bort eventuella bakterier som kan få blommorna att vissna snabbare.

När ska man köpa pioner?

Våra pioner levereras på våren normalt som kraftiga frilandsodlade barrotade på våren och höst från vecka 40, och i 11 cm kruka övrig tid. I sortimentet finns Luktpioner (Paeonia lactiflora) och Itoh pioner (Paeonia Itoh hybrid). Leveranstid från 1 april och framåt.

När ska man klippa ner pioner?

Pionodlarens ABC – Svenska Pionsällskapet 1. Du ska endast plantera pioner av hög kvalitet. Skaffa alltid dina pioner från en välrenommerad odlare.2. Du ska plantera dina pioner under hösten. September-oktober är den bästa tiden.3. Du ska välja växtplatsen med omsorg.

 • Väldränerad och näringsrik jord, sol till halvskugga, inte för nära stora träd och buskar och inte där pioner växt förut.4.
 • Du ska inte plantera för djupt.
 • De högst sittande ögonen ska inte vara djupare än 2-5 cm under jordytan.5.
 • Du ska inte övergödsla.
 • För mycket näring kan leda till en mindre eller helt utebliven blomning.

Var speciellt snål med kväve.6. Du ska hålla dina pioner friska. Piongråmögel kan göra stjälkarna bruna under regnperioder. Ta bort alla infekterade delar och se till att plantan står luftigt. Släng inte bladen i komposten! 7. Du ska inte förvänta dig blomning första året.

 • Vanligtvis blommar de pioner som har stora fina rötter, flera ögon och är av fin kvalitet redan sommaren efter planteringen, men jorden, läget, gödslingen och hur du planterat pionen kan påverka detta.8.
 • Du ska hålla dina pionplanteringar ogräsfria.
 • Ogräs kan hysa flera sjukdomar och skadedjur, det binder fukt och kan därmed orsaka mögel- och svampangrepp på stjälkar och blad.9.

Du ska inte klippa bladverket ner för tidigt. Pioner ska klippas ner på hösten. Du ska inte göra detta förrän minst 50 % av bladverket har vissnat. Kasta noga bort alla bortklippta delar.10. Du ska aldrig vänta med dina frågor. Kontakta oss så hjälper vi dig! : Pionodlarens ABC – Svenska Pionsällskapet

See also:  NR Plantera HäGgmispel?

Hur övervintrar man pioner?

Vinterförvara pioner Jag hittade fem små (dm-höga) pionplantor av olika sort som jag inte visste om fanns när jag i augusti rensade i landen. Jag planterade dem i små krukor som står ute, och några verkar ha tagit sig, medan andra står still i växten. Hur ska jag göra med dem nu till vintern? Kan man samplantera dem i stor kruka och ta in inomhus, eller förvara dem i förrådet – där det är mörkt, och kan bli några minusgrader om det blir riktigt kallt ute.

Eller är det bättre att ’parkera dem’ över vintern i en grävd grop i gräsmattan, tills jag vet var jag vill ha dem? Hur bör den se ut? Pioner lär ju inte gilla att planteras om. Jag bor i södra Uppsala (zon 3) där vi har lerjord. Vore tacksam för snabbt svar, så inte frosten hinner före. /Eva Odla svarar: Hej Du kan gräva ner de små pionkrukorna i en större låda med torvblandad sand och ta in dem i förrådet.

Man bör inte plantera om pioner ifall det går att undvika. När du har bestämt dig på våren var du ska ha dina pioner kan du försiktigt ta ut hela jordklumpen ur krukorna så du inte stör rötterna och så plantera pionerna i jorden. Kolla under vintern i förrådet så att pionerna inte torkar ut helt, vattna med en skvätt vid behov.

Varför ska man använda benmjöl?

Benmjöl är ett organiskt och långtidsverkande gödselmedel med höga näringsvärden, godkänt för ekologisk odling. Det är rikt på fosfor (P), som befrämjar blombildning, fruktsättning och rotbildning. Benmjöl är också rikt på kväve (N), som svarar för tillväxt och frodigt gröna blad.

Vid plantering av bärbuskar och fruktträd: Blanda 4 dl benmjöl med jorden i planteringsgropen. Vid plantering av prydnadsväxter: Blanda 2 dl benmjöl med jorden i planteringsgropen. Vid lökplantering: Mylla ner benmjöl runt löken, 0,5 msk per lök. Gödsling av lökar, bärbuskar, fruktträd och prydnadsväxter: Mylla ner 2,5 dl per m2.

Varför dör pionen?

Intervju med det Svenska Pionsällskapet – 18 frågor om pioner Vi hade nöjet att träffa Leena, som är ordförande och grundare av Svenska Pionsällskapet. Tillsammans med det finska systerföreningen Suomen Pionistit (Finska Pionister) är de världens största pionsällskap med ca 1200 medlemmar!Med över 25 års erfarenhet av att odla pioner är Leenas kunskapsbank enastående.

 1. Hon har en fantastisk samling på pioner, som pryder hennes trädgård med sin färgglada blomning varje sommar.
 2. Vi kunde naturligtvis inte motstå möjligheten att intervjua Leena, eftersom hennes omfattande erfarenhet av ett så varierat utbud av pioner väckte vår nyfikenhet.
 3. Hej Leena! Låt oss börja med att säga: Vi uppskattar verkligen dina insatser i att informera oss och våra DutchGrown-besökare och kunder om pioner.

Tack för att du delar med dig av din värdefulla kunskap!”

Hej Peter, tusen tack för möjligheten att sprida lite kunskap och tips om pioner! Hur Djupt Ska Man Plantera Pioner

1. Vilken pionsort är din favorit? Om det är omöjligt att välja en, vilka är dina topp-tre och varför? Jag gillar pioner som man slipper stötta, såsom itoh-pioner, låga och/eller stadiga luktpioner (t.ex. ‘Ma Petite Cherie’, ‘Petite Porcelain’, ‘Jan van Leeuwen’).

Vackra, pastelliga och mjukt rosa hybrider får mitt hjärta slå ett extra slag, såsom ’Pastelegance’, som är en av favoriterna. Itoh-pionerna är friska, vackra och de kan odlas högt uppe i norr.2. Hur kommer det sig att du började med pioner? Vilken var din första pion? Jag bodde i ett område med många rådjur som åt upp mina rosor, så jag började intressera mig för pioner.

Min allra första pion var ’Festiva Maxima’ som doftar underbart.3. Är det lätt att odla pioner, är de något för en nybörjare? Kan jag testa dem även om jag inte har någon erfarenhet av trädgårdsodling? Pioner är mycket lättskötta och perfekta för nybörjare.

Bara man gör grundarbetet rätt och ordentligt, behöver man inte pyssla om pionen på många år. Det enda du behöver göra är att klippa ner bladverket när plantan vissnat på hösten.4. Vi har hört att pioner kan bli över 100 år gamla. Är det sant? Andra källor säger att den högsta åldern är 20 år. Vad är sanningen? Jag har sett över 150 år gamla buskpioner i Kina.

De örtartade (som vissnar ner till hösten) kan leva i årtionden, men om blomningen börjar avta är det bra att dela och föryngra plantan genom att avlägsna gamla hårda rotdelar under hösten. Det finns berättelser om bondpioner som är väldigt gamla och som överlevt vid övergivna torp.5.

Hur djupt planterar du pionrötterna? Ögonen (de små, rosa eller vita skotten på roten) ska inte hamna djupare än max 5 cm under jordytan. Om pionen hamnar för djupt, kommer den inte att blomma.6. Vilken sorts jord föredrar du? Jag brukar använda rosjord, som innehåller lite lera. Du kan göra en blandning så att 2/3 kan bestå av påsjord, kompost, lite barkmylla och en näve benmjöl, och 1/3 ska vara jord som du grävt från gropen som pionen ska planteras i.

Då blir den omgivande jordens densitet samma som gropens, och pionen står inte i en blöt torvgrop. Tyvärr består påsjorden av mestadels torv här i Norden, och torven binder fukt.7. Hur ofta ska man vattna nyplanterade pioner? Om man planterar under hösten som är den bästa planteringstiden eftersom pionen är i vila och luften är sval och fuktig, behöver man bara vattna lätt i planteringsgropen.

Precis som tulpanerna, gör pionroten över 80% av sina sugrötter under hösten. På våren, om vädret är soligt och torrt, är det bra att vattna roten om jorden är torr. Känn med fingret så djupt du kan bredvid plantan. OBS! Man vattnar alltid RUNT plantan, aldrig på den, annars finns det risk för piongråmögel (botrytis).8.

Hur lång tid tar det för en pion att etablera sig och blomma? Det beror förstås på rotens storlek och antalet ögon, men i de flesta fallen tar det ett par säsonger. Kan man göra något för att få dem att blomma första året? För att lyckas, är bäst att plantera en kvalitetsrot från en välrenommerad säljare på hösten.

Roten ska ha minst 3–5 ögon, och rotmassan (de tjocka lagerrötterna) ska vara så stor att den klarar av att försörja alla skotten. Första året kan pionen få för sig att öka rotmassan på bekostnad av blomningen, ibland torkar knopparna pga detta eller sen frost. Det innebär bara en finare blomning nästa säsong, när ingen energi har gått åt blomningen! Att påskynda blomningen kan man inte, men som sagt, satsa på stora, fina kvalitetsrötter med flera ögon och följ planteringsråden, då blir du inte besviken.9.

Vilka är de vanligaste sjukdomarna och ohyra som kan drabba pioner? Piongråmögel (Botrytis paeonia) är den värsta boven. Det är sällan plantan dör, men man kan förlora åtskilliga stjälkar. Botrytis får stjälkarna att ruttna och kollapsa, ofta är de sist uppkomna stjälkarna som drabbas.

Mögelsporerna brukar angripa levande växtdelar endast om betingelserna är de rätta, till exempel att våren är kylig och blöt. Området under knoppen kan bli brungrå av mögel och knoppen hänger och dör när näring och vatten inte når fram. Det är viktigt att avlägsna stjälkarna och bladen under hösten – pionen behöver inget vinterskydd av gamla blad, de är tuffa växter.

See also:  Hur Plantera JordRtskockor?

Jorden ska vara genomsläpplig, ingen stående fukt (till exempel från snösmältningen). Se till att vattna runt pionen, inte på den. Plantera inget under pionen, och använd inte täckbark eller flis under den. Allt som binder fukt under pionen (även ogräs) ska bort. Hur Djupt Ska Man Plantera Pioner 10. Vilka är de viktigaste faktorerna så pionerna håller sig friska och livskraftiga? Viktigaste är att roten från början är spänstig och frisk utan synliga skador. Plantering i ett ställe där det är minst 6 timmar sol om dagen, jorden är väldränerad och inget stående fukt blir kvar på jordytan.

Planteringsavståndet till andra pioner och stora perenner har också stor betydelse.11. Jag bor i ett kallt klimat, behöver jag skydda pionrötterna från frost och kyla när jag planterar dem under hösten? Pioner är tuffa plantor, de behöver inte skyddas mot kyla, tvärtom, för att blomma fint måste de utsättas för kyla minst under några veckor under vintern! Uppe i norr skyddar snötäcket pionerna väl, men längre ner i landet behöver man inte täcka dem.

Jorden under buskpionerna (som vi inte rekommenderar till kallare zoner än 4, och då i skyddade lägen) kan behöva täckas med granris under de första två vintrarna tills vårsolen börjar värma.12. Hur ser en frisk pionrot ut? Vad ska jag titta efter för att vara säker på att jag får en kvalitetsrot? En frisk, nyupptagen rot doftar fräscht, lite syrligt, den har inga hack eller synliga skador och inget mögel ska finnas på ytan.

Acceptera aldrig en torr, skrynklig rot. Fräscha lagerrötter bryts lätt, medan gamla och torra böjer sig. Känn på vikten, fräscha rötter har en märkbar vikt medan gamla och torra är lätta.13. Odlar du andra perenner eller lökar tillsammans med pioner? Vårlökar (tulpaner, narcisser, krokus etc) är perfekta att plantera mellan och bakom pionerna, de får vissna i fred när pionerna börjar växa sig stora.

Liljor är mina favoriter – de blommar efter pionerna. Icke-invasiva perenner som amsonia, gillenia, icke-klättrande låga klematis, lavendel på framkanten där jorden brukar vara torr, olika hostor.14. Rekommenderar du plantering av pioner i kruka? Nej. Pionen kan klara sig ett par, tre år i en rejält stor (minst 50 liter) stor bruka eller balja, men det blir svårt att veta hur mycket vatten man ska ge plantan.

 • Rukpionerna har tendens att ruttna.
 • Så småningom blir rotmassan så stor att det blir trångt och då avtar blomningen.
 • Det är inte meningen att frihetsälskande pioner står i krukor.15.
 • An jag plantera pioner nära träd och buskar? Helst inte.
 • Buskar, träd och stora perenner kommer att skicka sina rötter dit där det finns näringsrik jord, så pionen kommer att slåss om näringen med dem.

Bättre att hålla ett ordentligt avstånd mellan dessa plantor.16. Kan jag plantera pioner i skuggiga områden? Visst kan du det, men pioner ska helst ha minst 6 timmar sol om dagen. I skuggigare områden blir plantorna ofta högre och har färre blommor, som i och för sig kommer att hålla längre.17.

Vilka är de vanligaste felen vid pionplantering? att plantera pionen för djupt, och den kommer inte att blomma 2) plantera i ett område som är för fuktig eller övervattning 3) plantera i ett för mörkt läge 18. Hur och när ska jag klippa ner pionerna? Alltid bäst att klippa ner pionen när den vissnat på hösten.

Detta minskar risken för mögelangrepp. Pionen behöver inget vintertäcke. Använd en vass sekatör eller en kniv. Att klippa på våren kan också skada de nya skotten. Sällskapet har ett omfattande globalt nätverk med kontakter till välkända experter på allt som rör pioner. Hur Djupt Ska Man Plantera Pioner : Intervju med det Svenska Pionsällskapet – 18 frågor om pioner

Hur ska man plantera?

Omplantering – så lyckas du Vid plantering i kruka blir växternas näring och vattenreserv begränsad till krukans storlek. För att dina växter inomhus ska må som bäst är det lämpligt att plantera om dem med ny jord och i större kruka efter något år. På så sätt får rötterna mer plats och mer tillgång till näring och syre. Hur Djupt Ska Man Plantera Pioner

Vattna växten innan du ska plantera om. Den nya krukan bör vara en till två storlekar större än den gamla. För stor kruka och jordvolym kan göra att jorden inte kan torka upp ordentligt, vilket gör att rötterna inte mår bra. Lägg ett 2 cm lager med lecakulor i botten och sedan lite jord på det. Använd en passande jord för växten. Ta växten ur krukan och ta bort en del av den gamla jorden och vissna rötter. Sätt växten i den nya krukan och fyll upp med jord runt om, vattna och fyll eventuellt på med lite mer jord. Vänta tre till fyra veckor efter omplantering innan ny näring tillförs.

Kan pioner stå i sol?

Pioner klarar allt från sol till skimrande skugga. I skugga varar blomningen längre men tänk på att några soltimmar behövs per dag. Plantera inte pioner på en plats där det tidigare stått pioner. Om samma plats måste användas så blanda ut den befintliga jorden med kompost eller ny jord, blandningsförhållande 1:1.

Hur tar man skott från pioner?

Pioner finns i många former och varianter. De både tjusar och förundrar. Hur Djupt Ska Man Plantera Pioner Det finns mängder av pioner man måste ha. Här Peaonia lactiflora ’Pillow Talk’ Pioner har den egenheten att deras grenar, själkar och blad inte har förmåga att bilda rötter vilket innebär att man alltså inte kan ta sticklingar av pioner. Istället förökas sorter vegetativt genom delning av rötterna och de kan också odlas från frö. Hur Djupt Ska Man Plantera Pioner Om man inte själv pollinerar blomman sker pollineringen av pioner öppet med hjälp av bin och andra pollinerare. Därför kan olika sorter korsas och frösåddernas blommor kan bli olik sin förälders. Vill du välja vilka plantor som ska korsas och bilda frö kan du läsa mer om hybridisering här. Hur Djupt Ska Man Plantera Pioner Mogna mörkt blåsvarta frön på fröställning hos svavelpion. Hur Djupt Ska Man Plantera Pioner Torkad frökapsel med mogna frö. Fröerna mognar och släpper normalt från september och framåt. Då är det dags att så dem men det går också bra under andra delar av året om man har möjlighet att odla dem inomhus eller skyddat i växthus om de gror under vintern.

Hur börjar man plantera?

Vår – I mars är det dags att börja plantera grönsaker, till exempel spenat, bondböna, kålrot, palsternacka, rädisa och ärter. Deras fröer är nämligen så tåliga mot kyla att de kan sås när temperaturen är över sex grader. Tänk på att inte sätta alla grönsaker för tidigt, många mår bättre av att planteras i april.

 • För känsliga växter är det bra att förodla, det ger ett försprång av utvecklingen och skyddar från både väderomslag och ohyra.
 • Under april kan man börja förodla gurka, pumpa, fänkål, melon och broccoli i små krukor för senare utplantering.
 • Nu är det även dags för den årliga beskärningen av äppel- och päronträd.

Generellt sätt kan man säga att ju yngre trädet är desto mer ska beskäras. Även bärbuskar kan behöva beskäras under mars-april. Röd- och svartvinbärsbuskar mår bra av att mår bra av att glesas ut lite för att ge lite extra boost. I början av maj är det dags att odla sättpotatis.