Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

Hur Djupt Ska Man Plantera PpelträD?

Plantering av äppelträd – Rotklumpen ska vara genomvattnad. Ställ den i en vattenfylld hink en timme före plantering. Se till att du har uppbindningsstör och band att stödja det unga trädet med på plats. Gräv en grop som är lika djup som rotklumpen men gärna minst en meter i diameter.

Om marken där trädet ska planteras består av kompakt, plan lerjord bör s k upphöjd plantering göras. Trädet placeras ca 20–30 cm över omgivande mark så en liten kulle med plan topp bildas. Kompakt och dåligt dränerad jord kan göra att träd kvävs eftersom rötter behöver syre. Slå ner en oimpregnerad stödstör i gropen före plantering så att inte trädrötter skadas.

Placera sedan trädets rotklump ca 10 cm från stödstören. För de små träden räcker en stör, ju större träd desto fler störar kan komma att behövas. Stödet ska stå kvar 2–3 år, sedan klara sig trädet själv (gäller ej träd med svagväxande grundstam). Återfyll med jord ni grävt upp på platsen.

Fyll till hälften och vattna, fyll resterande jord och tryck till lätt. OBS! trädet ska inte placeras djupare än det stått i krukan. Nere på stammen ser ni ofta en knöl, det s k förädlingsstället och det ska vara ovan mark. I norra delarna av Sverige är våren bästa planteringstiden, i södra och mellersta Sverige är höstplantering att föredra.

Vid problem med vattensork planteras trädet i en grop som först fodras med ogalvat hönsnät. Det finns tidiga och sena äpplen. Äpplen som tål att lagras kallas för vinteräpplen och kommer sent. "Matäpplen" är fina för bakverk, vissa sorter är bättre för mustning, och några lämpligare för allergiker. Foto: Karina Brozinic/Grobar

Hur stort hål för äppelträd?

Äppelträd växer till en höjd av 3-5 m (det varierar beroende på sort och beskärningsmetod). De har ett brett växtsätt och starka grenar som producerar rosa/vita enkla blommor i maj-juni. Det finns många varianter av äppelträd, indelade i sommar-, höst- och vintersorter.

Indelningen hjälper oss att veta när frukterna ska skördas samt hur de ska hanteras efter skörd. Äppelträden pollinerar varandra, vilket inte brukar vara något problem i bostadsområden där grannar har äppelträd. Men om trädet ska stå ensligt, plantera gärna två sorter som pollinerar varandra. I Sverige växer äppelträd upp till zon 6.

De äpplen som mognar i början av augusti kallas sommaräpplen. Dessa äpplen har tunt skal och äts direkt, de tål inte någon vidare lagring. Höstsorter mognar under september och äts som de är, de kan förvaras svalt i några veckor, och om du har en god förvaring kan de hålla upp till 2-3 månader.

Plocka vintersorter i månadsskiftet september-oktober, precis innan de är helt mogna. Dessa äpplen smakar som bäst när de stått svalt i ungefär en månad. I god förvaring kan de hålla sig bra i upp till 3-5 månader. Äppelträd växer bäst på soliga och varma platser. Jorden ska vara rik på mull, näringsrik och väldränerad.

Om du planterar fler än ett äppelträd ska du plantera dem med 4 meters avstånd emellan. Ditt nya äppelträd ska helst planteras i en fyrkantig grop för att undvika rotsnurr, cirka 50 × 50 centimeter. När gropen är grävd, fyll den med vatten och låt vattnet sjunka undan.

 1. Jordförbättra sedan trädgårdsjorden du grävt ur med 50% Planteringsjord innan du fyller tillbaka jorden kring trädet.
 2. Plantera trädet i samma nivå som den hade i sin kruka.
 3. Träd rotar sig snabbare om du binder upp dem mot ett trädstöd.
 4. Första året ska trädet stödvattnas regelbundet för att få en bra etablering på växtplatsen.

Regnvatten som faller på en gräsmatta har svårt att nå ner till trädens rötter. Avsluta därför din plantering med att gräva bort gräset i en cirkel närmast trädets stam, använd gärna Trädgårdskant för att hindra gräset från att växa tillbaka innanför cirkeln ( här står mer om Trädgårdskant).

 • Det är viktigt att inte jorden förblir bar kring trädet, att plantera till exempel marktäckande perenner kring stammen blir vackert, alternativt att täcka jorden med Täckbark,
 • När du gör detta kommer vattnet snabbare att ta sig ner till trädets rötter, och du får ett friskare träd.
 • Äppelträd ska gödslas varje vår med Gödsel för frukt och bär, för att producera mycket frukt och hålla sig motståndskraftig mot sjukdomar och skadedjur.

Gödsla med Trädgårdsgödsel mognad de första sensomrarna, så hjälper du trädet med extra energi att klara av vinterperioden. Nyplanterade träd behöver skyddas mot rådjur och harar under vintern, och skyddet ska vara kvar tills trädet nästan är fullstort.

See also:  Hur Djupt Ska Man Plantera PSkliljor?

Rådjuren älskar att feja sina horn mot böjliga småträd på våren. Gamla och skadade grenar ska beskäras. Beskärning gör man för att ge luft i kronan, så att solen kommer åt alla äpplen. Ditt nya Äppelträd ska uppbyggnadsbeskäras, det betyder att man skapar en grundform som kommer att avgöra hur det vuxna trädet ska se ut.

De flesta handelsträdgårdar kan hjälpa dig att göra den första beskärningen redan i butik. Ett gammalt äppelträd som inte har beskurits på länge ska också beskäras försiktigt, då den kan få vattenskott om den beskärs för hårt. Beskär äppelträd på våren innan de börjar växa.

Hur djupa rötter har ett äppelträd?

Äppelträd i din ålder (dvs över 10 år gamla på stället) växer med ytliga rötter, dvs från 5-40 cm djup.

Hur undviker man vattenskott på äppelträd?

Så här beskär du träd och buskar När du beskär dina träd på rätt sätt får du vackra och harmoniska träd som är motståndskraftiga mot sjukdomar och producerar massor av frukt. Det är faktiskt inte så svårt, så länge du följer några enkla regler. – Du måste vara inloggad för att kunna spara artiklar Beskärning kan användas för att forma träd och buskar, skapa ljus och luft, föryngra buskar och förhindra att sjukdomar sprids.

Du ska inte beskära dina träd för skojs skull – det måste ha ett syfte – eftersom det finns risk för att trädets ”sår” kan angripas av röta och svamp. Därför är det också viktigt att tänka på när och hur du klipper, vilket du kan läsa mer om i de goda råden. Råden säkerställer att dina träd och buskar klarar beskärningen på bästa sätt.

Sekatören används till de mindre grenarna. Den ska först och främst vara skarp, så att du får ett fint, ”rent” snitt, utan att behöva ta i extremt mycket. Välj en som passar dig ergonomiskt och ligger bra i handen. Grensaxen är för lite större grenar, ofta med en diameter på 2-4 cm.

Skäret måste vara skarpt, så att du får helt ”rena” snitt, och då är det smart att välja en med utväxling. Det gör det lättare att kapa grenarna och innebär att du kan ta lite större grenar utan att behöva så mycket extra kraft. Grensågen är för ännu större grenar, med en diameter på 5-10 cm, ev. mer om du inte har en motorsåg.

Välj en med skarpa, lite större tänder, så att det händer någonting när du sågar. Och god ergonomi så att den är smidig att använda. Motorsågen är för stora grenar, eller om du ska fälla ett träd. Kedjan måste vara slipad för att kunna göra ett bra snitt.

 1. En sladdlös såg är att föredra, så slipper du ta hänsyn till den.
 2. Teleskopstång finns för både motorsåg och grensax.
 3. Den är perfekt om du har stora träd som ska beskäras i toppen.
 4. Om det finns grenar med sjukdomar, t.ex.
 5. Svampangrepp, på dina träd eller buskar bör du ta bort dem för att förhindra att de sprids.

Detsamma gäller döda grenar. Kapa 5-10 cm från det sjuka eller döda träet för att säkerställa att du kapar tillbaka till friskt trä som kan läka ordentligt. Oavsett om du väljer att beskära på sommaren eller vintern bör du alltid beskära i torrt väder.

 1. Helst med utsikter till några dagars torrt väder efter beskärningen.
 2. Då minimeras risken för röta och svampangrepp i de öppna ”såren”.
 3. En välslipad sekatör eller grensax förebygger också svampangrepp, eftersom det ger ett renare snitt som lättare växer ihop.
 4. När du beskär dina träd och buskar är det viktigt att du alltid gör snittet i en vinkel så att vatten kan rinna av.

På så sätt läker ”såret” på trädet snabbare. När vatten inte har möjlighet att samlas ovanpå snittytan minimerar du risken för att trädet ruttnar. Med grenkrage menas det ställe på grenen som är närmast stammen och där grenen är som smalast. Om du kapar grenen här (som på bilden) kommer trädet att läka så snabbt som möjligt.

Detta minimerar risken för att röta och sjukdomar utvecklas i ”såret” på trädet. Ju mer du beskär dina träd, desto kraftigare blir återväxten och du kommer att få en hel del så kallade vattenskott, som vanligtvis måste tas bort. Om du väljer att beskära på sensommaren kan du undvika vattenskott eftersom återväxten inte är lika stark vid denna tidpunkt, till skillnad från om du beskär på vintern.

See also:  Plantera MBäRshäCk VåR?

Beskärning kan användas för att föryngra dina buskar, t.ex. bärbuskar eller prydnadsbuskar, där grenarna har blivit gamla och täta. Genom att ta bort de äldsta grenarna får de nya, unga skotten utrymme att utvecklas. På bärbuskar brukar det innebära att du får fler bär om ett par år.

Blommande prydnadsbuskar får fler blommor. Du bör ta bort grenar som växer i en olämplig riktning. Det kan vara grenar som växer rakt upp i mitten av trädkronan, eller grenar som korsar varandra och ligger så nära varandra att de gnider mot varandra och skadar barken. Om kronan på ditt fruktträd är mycket tät är det en bra idé att beskära trädet så att mer ljus och luft når frukten.

Detta kommer att göra dem större och godare. Du kan bäst bedöma hur tätt ditt träd är medan bladen fortfarande sitter kvar. Sommarbeskärning ger också mindre återväxt (och vattenskott). Perenner vissnar ner i slutet av säsongen och allt visset bladverk måste klippas bort innan de skjuter nya skott.

Men låt de vissna bladen vara kvar över vintern och vänta med att klippa bort dem tills frosten har gått över. De vissna delarna skyddar perennerna mot kyla, så att du inte riskerar att nya skott fryser och dör på grund av frost. Med korrekt beskärning av ditt fruktträd ger du det förutsättningar för en skörd med mycket, och bra frukt.

När du beskär ditt fruktträd bör du tänka på hur du formar trädet på bästa sätt, så att du får bästa möjliga fruktskörd. De godaste äpplena och päronen har fått mycket ljus och tillräckligt med plats att växa på för att få en bra storlek och god smak.

 • Det är viktigt att grenarna inte sitter för tätt, och att trädet inte är allt för högt, så att det är lätt att plocka frukterna.
 • Den idealiska formen på ett fruktträd är en huvudstam från vilken det växer 3-5 grenar med ett mellanrum som ger ljuset möjlighet att nå ned till frukterna genom trädkronan.

Lodräta grenar ger sällan särskilt mycket frukt, så dem kan du avlägsna. Det ger också mer ljus åt de lägre hängande grenarna. Om det finns grenar som sitter väldigt tätt ska du ta bort några av dem så att att frukterna kan utvecklas och få tillräckligt med ljus, vilket ger dem sin goda smak.

Får man såga ner äppelträd?

Tidpunkt för beskärning – Äppelträd kan beskäras året runt beroende på typ av åtgärd och vad som skall uppnås. Vårbeskärning (mars-maj) före knoppsprickning gynnar tillväxt och skottbildning framför fruktbildning. Ungträd beskärs med fördel under våren.

På spaljéträd avlägsnas under våren felväxande grenar och gammal fruktved och långskotten sporrbeskärs (på sommaren pinceras dessa, dvs. toppen på nya skott nyps av, för att främja bildningen av fruktved). Beskärning av vildvuxna och äldre träd med god växtkraft bör göras under sensommar/höst (juli-september) för att minska mängden nya skott.

Träden är då inriktade på fruktbildning. Gallring av vattenskott görs också helst under denna period.

Hur ofta ska man vattna ett äppelträd?

Om trädet behöver vatten ska du ge rejält med vatten en gång, i stället för lite varje dag. Det är viktigt att vattnet når hela rotklumpen och inte bara det översta lagret. Vattna trädet högst en gång i veckan, beroende på vädret.

Måste jag ha två äppelträd?

Hur Djupt Ska Man Plantera PpelträD Foto: Myron Standret Publicerad: 07 okt 2015, kl 13:39 Uppdaterad: 16 apr 2020, kl 15:17 Äppelträd behöver andra äppelsorter i närheten för att kunna bli pollinerade. Själva pollineringen sköter bin, humlor och andra insekter. I villakvarter eller koloniområden finns oftast flera andra äppelsorter, så att pollineringen fungerar utan att du behöver flera sorter själv.

Kan man klippa äppelträd på höjden?

Bättre resultat med rätt verktyg – För att få ett vackert äppelträd med mycket frukt är det inte bara viktigt att beskära trädet på rätt sätt, utan också att använda rätt verktyg. Använd endast sekatörer, sågar och grensaxar som är riktigt vassa. Slöa verktyg kan krossa barken runt snittytan och få trädet att läka långsammare.

See also:  NR Plantera LöKar På HöSten?

En grensåg eller grensax för att kunna beskära och klippa bort grenar från träd och buskar. En stege som står stadigt så att du kan nå grenar som växer högt.Med en sekatör knipsar du enkelt bort vattenskott samt överblommade blommor och frukter.

Henrik, Proffsmagasinet Som Proffsmagasinets testchef tar Henrik varje tillfälle han kan få att klämma, känna och testa de senaste produktnyheterna i sortimentet – inte sällan framför kameran i testlabbet.

Hur gödslar man ett äppelträd?

Gödsling – Träd i skördeåldern gödslar man årligen. På våren då trädens tillväxt kommer igång ger man kvävehaltig gödsel. Ett naturenligt specialgödselmedel är Naturgödsel för Bär och Frukt, som ges 2–3 liter/träd. Också Naturgödsel och Universalgödsel passar för vårgödsling.

Hur djupt plantera plommonträd?

Plommonet växer till ett litet, 2-6 meter högt träd. Plommonträdet blommar tidigt på våren, med mängder av små vita blommor som lockar till sig pollinerare. Plommonen mognar i augusti. Frukten är god att äta direkt från trädet, eller att använda till att göra sylt, saft eller kompott.

 • Plommon trivs bäst i zon 1-4 beroende på sort, och om man odlar den mot spalje kan man gå upp en klimatzon.
 • Det finns plommonsorter som är korspollinerande, men även de som är helt eller delvis självpollinerande.
 • Ett bra tips är att plantera två olika sorters plommonträd i trädgården, så kommer de att öka skörden.

’General Redbone’ och’Victoria’ är bra pollinatörer. Plommonträd börjar producera hög avkastning i genomsnitt 4–5 år efter plantering. Plantera ditt plommonträd på en varm, vindskyddad och solig plats där den har plats att breda ut sig. Gräv en stor fyrkantig (för att undvika rotsnurr) planteringsgrop som är cirka 50 centimeter djup och 150 centimeter bred.

 1. Fyll hålet med vatten och låt sjunka undan.
 2. Placera trädet, samt banka ner ett trädstöd.
 3. Fyll igen gropen med en blandning av 50% befintlig jord och 50% Barkmylla,
 4. Planteringsavstånd om du har flera träd är 300-400 centimeter.
 5. Skydda trädstammen mot gnagare och rådjur.
 6. Ett tips för att ge trädet en bra etablering är att sätta en ring av Trädgårdskant kring trädet, för att hindra att kvickrot och annat ogräs växer för nära trädets rötter och stjäl näring och vatten (ett paket Trädgårdskant räcker lagom till ett träd).

Plommonträd brukar behöva en beskärning innan de hunnit rota sig, detta kan du be handelsträdgården att hjälpa dig med. Ett nyplanterat plommonträd behöver vattnas extra mycket under sitt första levnadsår. När plommonträdet är etablerat kan du börja gödsla den.

På våren kan du ge plommonträd en giva Gödsel för frukt och bär, för att hjälpa trädet att producera en bra skörd. I augusti-september mår plommonträdet bra av en giva Trädgårdsgödsel Mognad, så stärks den inför invintringen. Plommon beskärs sparsamt, helst i augusti, både för att den inte ska få vattenskott, och för att plommonträd läcker mycket sav om de beskärs på våren.

Vid plantering kan du eventuellt behöva korta ner en för att förkorta kronan. Annars behöver den endast beskäras för att ta bort skadade och döda grenar från kronan, eller grenar som växer tvärs igenom kronan. Du kan även beskära den med några års mellanrum för att hålla en mindre storlek på trädet.

 • Vid mycket kalla vintrar kan plommonträdet frysa.
 • Terväxten sker på olika sätt beroende på vilken typ av plommonträd det är.
 • Om plommonet är rotäkta kommer den att producera nya grenar för att ersätta den döda veden.
 • Om trädet är ympat kommer den nya tillväxten komma från grundstammen.
 • Den liknar inte ympen, och kommer inte att bli ett träd som motsvarar moderplantan.

Mullvad och gnagare som äter fruktträd, eller rådjur som fejar hornen mot unga träd utgör en stor risk för att skada trädet. Skydda därför stammen och de lägsta grenarna året om. Plommonvecklare kan skada frukten med sina larver. För att mildra eller förhindra dessa angrepp är det effektivt att hänga upp plommonvecklarfällor i trädet på våren, precis vid blomningens start.

Hur djupa rötter har ett äppelträd?

Äppelträd i din ålder (dvs över 10 år gamla på stället) växer med ytliga rötter, dvs från 5-40 cm djup.