Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

Hur NRa Plantera öLandstok?

Plantering av ölandstok

Hej! Vi har en riktigt risig häck av ölandstokar, så vi har tänkt att klippa ner dem i feb-mars. Häcken är dessutom gles på vissa ställen så vi tänkte fyllnadsplantera nya häckplantor mellan de gamla. Därför undrar jag: * Hur långt avståndet måste vara mellan varje planta. * Hur djupt man skall gräva ner dem. *Vilken sorts jord man skall använda.

 • *När på året är det bäst att nyplantera?
 • Tack på förhand! Mvh Charlotta

Odla svarar: Du kan plantera nu på hösten, men det går bra även på våren. Ca 50 cm mellan varje planta om det är häck man ska göra. Gräv dem så djupt att jordkokans övre del hamnar precis under jordytan, dvs. bara lite mer än vad de står i krukan. Använd sandblandad trädgårdsjord som är väldränerad.

Hur planterar man ölandstok?

Ölandstok | Trädgårdsväxter.com Populärnamn: Ölandstok Vetenskapligt namn: Potentilla fruticosa Familj: Rosaceae Typ av växt: Buske Beskrivning: Ölandstoken får 2-5 cm stora blommor som påminner lite om vildrosor. Blommorna kan vara gula, orangea, röda eller vita.

Bladen är gröna eller grågröna och blir inte särskilt stora. Storlek: 30-150 cm hög, 60-150 cm bred Växtzon: I – VII (Varierar mellan de olika sorterna.) Blomsäsong: Blomsäsongen varierar mellan de olika sorterna. Det finns många sorter som blommar under hela sommaren. Jord/läge: Ölandstoken mår bäst i sandhaltig jord och den bör även vara näringsrik.

Om du har mycket fuktig jord som inte dränerar väl i din trädgård bör du förbättra den innan du planterar ölandstok. Full solljus rekommenderas för de flesta sorter, men de brukar kunna leva i halvskugga också så länge de får bra jord. Det finns även sorter som verkligen uppskattar halvskuggiga växtplatser.

 • Plantering: Nya buskar ska planteras innan de hunnit få blad på våren.
 • Gräv en grop som är dubbelt så bred som rotklumpen.
 • Luckra upp jorden och blanda den med kompost.
 • Placera rotklumpen i gropen och se till att klumpens översta del hamnar strax över marknivån.
 • Fyll på med kompostblandad jord och platta till så växten står stadigt.

Vattna rejält. Ölandstok kan förökas med avläggare. Böj ned en gren från busken och täck över en den del av grenen som ligger mot marken med jord. Använd en sten eller liknande för att hålla grenen kvar mot marken. Den del av grenen som hamnat under jord kommer snart att utveckla rötter och inom ett år har du förhoppningsvis en ny ölandstok.

 • Skötsel: När jorden har värmts upp under våren bör man täcka över marken under ölandstoken med täckbark eftersom rötterna mår bäst av att hållas svala under den varma sommaren.
 • Under vintern kan man om man vill beskära sin ölandstok rejält, men oftast räcker det med att bara gallra lite, dvs ta bort gamla grenar nere vid marknivån så att luftcirkulationen förbättras.

Övrigt : De ölandstokar som blommar i orange eller rött brukar bli bäst på halvskuggiga platser i trädgården eftersom full sol kan bleka blommorna. : Ölandstok | Trädgårdsväxter.com

Hur ska man plantera häck?

Plantera – När du ska plantera din häck är det enklast att gräva ett dike att sätta plantorna i, diket bör vara ca 40 cm djupt och 70 cm brett. För att häcken ska bli rak kan man spänna upp en lina över diket och ha den som riktlinje. Innan du börjar plantera, ställ plantorna en stund i en hink med vatten så att de blir genomvattnade.

 • Gräv där efter en grop till den första plantan, jordförbättra med kompostjord eller plant jord blandat med kogödsel.
 • Fortsätt sedan att gräva en grop till nästa planta, på detta sätt kan du använda jorden från föregående planta och slipper stora svårhanterliga jordhögar.
 • När du sätter ner plantan sprid ut rötterna så att de inte blir ihop tryckta i botten, ev.

behöver du beskära rötterna på den barrotade plantan. Fyll på med jord och trampa till så att plantan står stadigt. Sätt gärna häcken lite upphöjt, då jorden sjunker ihop och med tiden kan det annars bildas en sänka där vatten kan bli stående. Tänk på att barrotade plantor av vintergrön liguster, Avenbok, Poppel och bok inte ska planteras på hösten men om de är krukodlade går det att plantera dem under hela säsongen.

Hur snabbt växer ölandstok?

Vedartade sticklingar tar man på vårvintern medan busken eller trädet fortfarande är i vintervila. Som namnet antyder är sticklingarna förvedade och ska tas från förra årets tillväxt. – Så tar du vedartade sticklingar: Vedartade sticklingar skärs till så att de blir 15–20 cm.

Sticklingar ska skäras eller klippas av alldeles under en bladknopp, då har de mycket lättare att bilda rötter. Gör ett rakt snitt på den övre delen av sticklingen och ett snett på den undre. Då blir det lätt att hålla reda på vad som är upp och ned och det blir lätt att sticka ner sticklingen i jorden.

Översta toppen av årsskottet kan användas, men det fungerar bäst med den grövre delen. Vill man ha flera plantor av samma växt kan man ta två eller flera sticklingar av samma skott beroende på hur långt det är. Sätta vedartade sticklingar i kruka, låda eller ram Vedartade sticklingar sätts i en stor kruka eller i en låda som är minst 15 cm djup.

 • Använd såjord eller sandblandad torvmull.
 • Sticklingskrukan placeras utomhus, helst mot en vägg eller på en balkong i söderläge.
 • Man kan också bygga en minst 15 cm hög ram som läggs på marken efter att man tagit bort grässvålen och lite jord, så att det blir plats för sticklingsjorden.
 • En sådan här markfast ram är praktisk om man vill sätta många sticklingar.

Efter att jorden vattnats ska sticklingarna stickas ner så att 10 cm hamnar under jord. Sticklingarna kan sättas tätt med ett par cm mellanrum. Skötsel av vedartade sticklingar Sticklingarna ska duschas minst en gång om dagen och jorden ska hållas jämnt fuktig men absolut inte blöt.

 1. Täck sticklingarna med fiberduk eller perforerad genomskinlig plast, så minskar avdunstningen.
 2. Efter 3–5 veckor börjar det skjuta skott från sticklingarna och då ska fiberduken tas bort.
 3. Omplantering När skotten blivit 10–15 cm långa är det dags för omplantering.
 4. Man måste vara mycket försiktig när man planterar om sticklingarna eftersom de nybildade rötterna lätt lossnar.

Använd en planteringsspade eller stick ner handen under jorden och lyft försiktigt upp sticklingarna. Har man bara några få sticklingar kan de planteras en och en i 10–12 cm krukor, men enklast är att plantera sticklingarna i väldränerad mullrik trädgårdsjord på en lämplig plats där de kan stå i ett par år.

Välj en vindskyddad solig plats. Avståndet mellan sticklingarna bör vara 20×20 cm eller mer. Skötsel av omplanterade sticklingar Första veckan efter att sticklingarna är nyplanterade är de mycket ömtåliga och behöver duschas flera gånger om dagen samt skuggas mot sol med t ex fiberduk. Genast efter omplanteringen läggs ett 5 cm tjockt lager gräsklipp runt sticklingarna så att all jord täcks.2–3 veckor efter utplanteringen ska sticklingarna gödselvattnas en gång.

Gödselvattnet bör vara gjort på naturgödsel, urin eller nässlor. Håll jorden jämnt fuktig. För mycket vatten kan leda till syrebrist i jorden och då hämmas rotutvecklingen. Övervintring Det är en fördel om sticklingarna täcks med granris eller annat luftigt material första vintern, särskilt om härdigheten inte är den bästa.

SKÖTSEL AV ETTÅRSSTICKLINGAR Tidig vår: Innan plantorna, som nu kan kallas buskar, börjat grönska ska de klippas av 8–10 cm från marken så att de kan förgrena sig. Gör man inte det förgrenar sig plantan mycket lite eller inte alls och det tar mycket längre tid innan det blir en fin buske. Sommar: Håll jorden runt plantorna täckt med gräsklipp.

Lägg på ett 10 cm tjockt lager två gånger under sommaren. Gräsklippet har samma effekt som naturgödsel, hindrar ogräs och håller jorden fuktig, så det enda som behövs är vattning om det blir torrt väder en längre period. Höst: Nu är det dags för omplantering (man kan också vänta till våren).

 1. Plantorna sätts nu med minst 40 cm avstånd.
 2. De buskar som inte har fler än tre grenar klipps av ännu en gång 8–10 cm från marken.
 3. Vissa växter som t ex ölandstok och rosenspirea växer så fort att de redan på hösten tredje året kan planteras ut på den slutliga växtplatsen.
 4. För andra kan det ta ytterligare ett par år innan de nått plantskolestorlek.
See also:  NR Kan Man Plantera SäTtlöK?

Men det är ju inte nödvändigt att buskarna har full storlek när de planteras. Ska man göra en komplettering i framkanten av ett buskage kan man mycket väl plantera mindre buskar som sedan får stå och växa till samtidigt som de fyller sin uppgift som prydnadsbuskar.

När skall man plantera ölandstok?

Plantering av ölandstok

Hej! Vi har en riktigt risig häck av ölandstokar, så vi har tänkt att klippa ner dem i feb-mars. Häcken är dessutom gles på vissa ställen så vi tänkte fyllnadsplantera nya häckplantor mellan de gamla. Därför undrar jag: * Hur långt avståndet måste vara mellan varje planta. * Hur djupt man skall gräva ner dem. *Vilken sorts jord man skall använda.

 • *När på året är det bäst att nyplantera?
 • Tack på förhand! Mvh Charlotta

Odla svarar: Du kan plantera nu på hösten, men det går bra även på våren. Ca 50 cm mellan varje planta om det är häck man ska göra. Gräv dem så djupt att jordkokans övre del hamnar precis under jordytan, dvs. bara lite mer än vad de står i krukan. Använd sandblandad trädgårdsjord som är väldränerad.

Hur tätt ska man plantera ölandstok?

Plantering av ölandstok

Hej! Vi har en riktigt risig häck av ölandstokar, så vi har tänkt att klippa ner dem i feb-mars. Häcken är dessutom gles på vissa ställen så vi tänkte fyllnadsplantera nya häckplantor mellan de gamla. Därför undrar jag: * Hur långt avståndet måste vara mellan varje planta. * Hur djupt man skall gräva ner dem. *Vilken sorts jord man skall använda.

 • *När på året är det bäst att nyplantera?
 • Tack på förhand! Mvh Charlotta

Odla svarar: Du kan plantera nu på hösten, men det går bra även på våren. Ca 50 cm mellan varje planta om det är häck man ska göra. Gräv dem så djupt att jordkokans övre del hamnar precis under jordytan, dvs. bara lite mer än vad de står i krukan. Använd sandblandad trädgårdsjord som är väldränerad.

Hur länge ska man vattna nyplanterad häck?

Vattna nyplanterad häck – En nyplanterad häck behöver vattnas rikligt men sällan. På hösten är markluften fuktig och vattningsbehovet mindre än under den torra våren. Någon gång i veckan brukar vara lagom under växtsäsongen de första etableringsåren, därefter bara vid väldigt torr väderlek.

Hur djupt ska man plantera häck?

Fem tips för att plantera en häck –

 1. Tänk igenom vilken storlek du behöver och välj en lämplig växtart. Det är viktigt att fundera på det tillgängliga utrymmet: hur brett och högt får häcken växa? Barrotade plantor planteras på våren, april och maj, eller sent på hösten. Plantor som är krukodlade kan planteras under hela säsongen.
 2. När du gräver en planteringsgrop är det ett par saker du behöver tänka på. Djupet på planteringsgropen och planteringsintervallet. Detta påverkas av plantornas storlek – en bra allmän regel är cirka 50 cm djup.
 3. Använd rätt jord. Spara jorden när du gräver planteringsgroparna. Blanda sedan hälften av den jorden med planteringsjord, Planteringsjord används vid all slags plantering utomhus av buskar, träd, perenner och som jordförbättring i rabatter och trädgårdsland. Ge dina växter en riktigt bra start vid planteringen!
 4. Det är en bra idé att vattna planteringsgropen innan plantering – försvinner vattnet snabbt är den väldränerad och vid behov kan du blanda i lera för att hjälpa jorden att behålla vattnet. Plantera plantorna och tryck till marken runt rotklumpen för att skapa stabilitet. Vattna en gång till.
 5. Slutför planteringen. Det är fördelaktigt att använda ett täckskikt över markytan. Det minskar behovet av bevattning och förhindrar att ogräs kan spridas. Dessutom ser det riktigt snyggt ut! Täckbark och Furubark är bra alternativ för att ge planteringen goda förutsättningar och Oxidsvart flis eller Nötbrun flis kan med fördel användas i endast dekorativa ändamål.

Hur NRa Plantera öLandstok

Hur långt mellan Tujor?

Men vid goda förhållanden växer en tuja ’Brabant’ cirka 30-50 cm per år och tuja ’Smaragd’ 15-25 cm per år. Planteringsavstånd – hur tätt ska man plantera tuja? Vi rekommenderar ca 40 cm från center till center av plantorna, vilket blir ungefär 2-3 plantor/meter.

Hur sköter man en ölandstok?

Korrekt sätt att beskära Ölandstok – Under våren brukar marken värmas upp och då är det bra att täcka marken under din Ölandstok med täckbark. Då hålls rötterna svala när sommaren kommer. Du kan välja att beskära växten eller gallra den genom att ta bort grenar i marknivå.

Kan man ta skott från ölandstok?

Örtartade sticklingar tas under juli–augusti av årets tillväxt. Man bör inte ta sticklingarna förrän skotten blivit något förvedade, det vill säga de får inte vara så mjuka som de är på försommaren. Olika växtarter mognar vid olika tidpunkter, men det beror också på hur växtkraftig växten är som sticklingen tas från. Normalt brukar det gå att sätta örtartade sticklingar från början av juli. – Välj ut en fin toppstickling, de rotar sig bäst. Skär av sticklingen strax under ett bladfäste. Lagom längd är 8–15 cm. Ta bort de nedersta bladen. Är bladen i toppen stora klipper du bort yttre hälften. Stick ner sticklingarna så att minst två noder (stället där bladen bildas) hamnar under jord.

 • I botten lägger du näringsrik jord.
 • Fyll på med sand eller såjord.
 • Illustration: Birgitta Geite Förbereda sticklingskruka eller låda För den lilla odlingen inne räcker det med en plastlåda med några dräneringshål i botten som är t ex 20×15 cm och minst 10–12 cm djup.
 • Har man bara några få sticklingar kan man sätta dem i en kruka med samma djup.

Avstånd mellan sticklingar I en 15 cm vid kruka kan det rymmas upp till 15 sticklingar av vissa arter men bara 2-3 av andra arter, men det går att sätta sticklingarna ganska tätt. Det bör vara minst 2–3 cm mellan varje stickling, gärna mer. Använd sand eller näringsfattig väldränerad jord Fyll krukan eller lådan med såjord, sandblandad torvmull eller så lägger man ett 2–3 cm tjockt lager med kompostjord i botten och fyller upp resten med sand.

Vill man sätta fler än 50 stycken är det bra att göra i ordning en större låda som det går att lägga glas eller plast över. Djupet på krukan eller lådan bör vara minst 10–12 cm. Så tar du örtartade sticklingar Det är alltid toppsticklingar som lyckas bäst, även om man i nödfall kan dela upp ett skott i flera delar.

Då bör det vara ett bladpar eller minst två blad på varje del och skotten skärs av snett alldeles under ett bladfäste. Är det stora blad på sticklingarna bör cirka hälften av bladen skäras bort, annars blir avdunstningen för stor. Toppsticklingar bör inte vara stora.

 • Beroende på växtart är en längd mellan 8–15 cm tillräcklig.
 • För t ex ölandstok är 8 cm tillräckligt och för poppel 15 cm.
 • Sticklingen skärs alltid av snett strax under ett bladfäste där det finns som mest rotbildande hormoner.
 • Sedan bryter eller skär man försiktigt bort bladstjälkar så att det blir en 3–4 cm bladlös del på sticklingen.

Denna del ska stickas ner i sandbädden så djupt att nedersta bladen är strax ovanför sanden. Vissa växter kan vara mycket svåra att få rötter på. För att öka chanserna till rotbildning på sådana växter kan man sätta sticklingarna i salixvatten, se nedan.

 1. De sticklingar som inte behöver salixvatten bör ändå få stå i vatten ett par timmar innan de sätts i lådan eller krukan.
 2. Sätta örtartade sticklingar i kruka eller låda För att inte skada den fina snittytan på sticklingen när den sätts ner i krukan eller lådan görs först ett hål med t ex en blompinne eller penna.

Sätt sticklingarna 4–5 cm djupt. SKÖTSEL AV ÖRTARTADE STICKLINGAR I LÅDA ELLER KRUKA INOMHUS Den sticklingsförökning som man har inne ska alltid täckas med en plastpåse med några små lufthål på för att sticklingarna ska kunna rota sig. Har sticklingarna satts i kruka sänks den ner i ljummet vatten under ett par timmar.

 • Därefter träs en plastpåse med några lufthål över krukan.
 • Sätt i några pinnar i krukan så att plastpåsen inte ligger an mot sticklingarna.
 • Har man en låda kan man trä en större genomskinlig plastpåse över lådan.
 • Vattna genom att sänka ner krukan eller lådan till en tredjedel i ljummet vatten 2–3 gånger i veckan under ca 30 minuters tid.

Eller så vattnar man försiktigt uppifrån. Placera krukan eller lådan på en solig plats i ett fönster, på en balkong eller mot en varm vägg utomhus. Den första veckan måste sticklingarna skyddas mot sol med t ex fiberduk. Vattna genom att sänka ner krukan eller lådan till en tredjedel i ljummet vatten med 3–5 dagars mellanrum i 3–4 veckor tills sticklingarna är rotade och har börjat växa.

 1. De första två veckorna bör sticklingarna duschas ett par gånger dagligen så att det blir riktigt fuktig luft i plastpåsen.
 2. Skötsel av örtartade sticklingar i lådor i växthus För den som ska sköta sin sticklingsförökning i växthus är det lämpligt med motsvarande sålådor som beskrivs ovan.
 3. De kan givetvis vara betydligt större och flera.
See also:  Vad Kan Man Plantera I April?

Dessa lådor fylls på samma sätt som lådan på fönsterbrädan. Sticklingarna bör duschas 1–3 gånger dagligen beroende på sol och värme. Är det mulet och inte så varmt räcker det med en gång per dag. Går det att hålla fuktig luft i växthuset (inte bra för tomatplantor) behöver de inte täckas med plast längre än under första veckan.

 • OMPLANTERING AV ÖRTARTADE STICKLINGAR Det tar mellan tre och sex veckor innan sticklingarna är tillräckligt rotade för att kunna flyttas.
 • De sticklingar som stått inomhus måste först vänjas vid uteliv innan de planteras ut.
 • Ställ ut dem på en solig plats men skydda dem mot sol den första veckan.
 • Örtartade sticklingar är något ömtåligare än vedartade sticklingar när de ska flyttas till den första växtplatsen, men i gengäld är rotningsprocenten betydligt större.

Läge: Den plats de nu ska växa på bör vara i ett soligt och vindskyddat läge. Det går att sätta dem i vanlig trädgårdsjord om det är en plats där växterna säkert övervintrar, men det är alltid en fördel att sätta dem i sandbädd (naturgrus 0–8 mm). Då är risken för vinterskador liten även om man bor i mycket ogynnsamma växtlägen.

Dessutom slipper man problem med ogräs och plantorna växer mycket snabbare än när de sätts i jord. Planteringsbäddar: Oavsett om bädden består av sand eller jord bör den vara något upphöjd så att vatten lätt rinner av på hösten. En meterbred bädd bör vara ca 10 cm högre i mitten än vid sidorna och något högre än omgivande mark, allt för att få en säkrare övervintring.

Jord: Används jord i bädden bör den vara lucker. Den behöver inte vara gödslad och får absolut inte innehålla torvmull om man vill undvika frostskador. Sandbädden bör vara ca 30 cm djup och bestå enbart av sand. Det är en fördel att lägga ett lager tidningar i botten av bädden för att inte fleråriga ogräs ska tränga upp genom sanden.

 • Vattning: Genomvattna sticklingarna rikligt före utplanteringen, som helst bör ske på kvällen eller en mulen dag.
 • Toppning: Sticklingar som vuxit mycket kraftigt bör toppas så att den vekaste delen klipps bort före utplanteringen, dock inte på de sticklingar som ska bli till träd.
 • SKÖTSEL AV ÖRTARTADE STICKLINGAR ANDRA ÅRET Perenna växter: Kan i regel sättas på den slutliga växtplatsen redan på hösten andra året.

Plantor som ska bli till en häck: Planteras om en gång på hösten andra året för att nästa höst planteras som häck. Prydnadsbuskar: Ska klippas ner andra hösten så att de förgrenar sig bra och även planteras om ytterligare en gång, eller sättas direkt på slutliga växtplatsen om de växt bra.

Plantor som ska bli till träd: Planteras om varje höst i 3–5 år. Varje sensommar stammas de upp. Man klipper då bort några grenar nerifrån tills det blivande trädet fått en stamhöjd på 1,5–2,0 meter. Då toppas det, så att det förgrenar sig bra, men se till att det fortfarande växer ett skott rakt upp som stam.

Blir grenarna alltför veka kan de klippas av, så att halva längden eller en tredjedel blir kvar på varje. Ett effektivt sätt att rota sticklingar är att sätta dem runt kanten i en dubbelkruka. Tipset kommer från den engelske trädgårdsmästaren Alan Thomas. Stickling rotar sig snabbare om de sticks ned intill kanten på krukan. Anledningen är att när rötterna möter krukkanten grenar de sig och därmed ökar antalet rötter snabbare än om sticklingen sätts i mitten. Foto: Alan Thomas

Varför dör Ölandstoken?

Det kan vara för mycket vattning, det kan vara undervattning, eller det kan vara övergödning.

Vad passar till ölandstok?

Potentilla fruticosa Eisprinzessin Ölandstok Eisprinzessin har ett brett, buskigt och kraftigt växtsätt. De snövita blommorna är cirka 2,5 cm i diameter och blommar från juni till oktober. Denna attraktiva marktäckare har en växthöjd på ca 40 cm och en bredd på ca 70 cm.

 1. Potentilla fruticosa Eisprinzessin föredrar ett soligt läge.
 2. Precis som de andra ölanstokarna ställer den här nya sorten inga särskilda krav på jorden.
 3. Denna lilla buske är lämplig som marktäckare, men den här perennan är också ett riktigt blickfång när den planteras enskilt.
 4. Ölandstok Eisprinzessin passar bra ihop med till exempel Spiraea japonica Anthony Waterer, Euonymus fortunei Darts Blanket och Vinca minor.

: Potentilla fruticosa Eisprinzessin

Var trivs ölandstok?

Ölandstok, inte bara gula! Ölandstok Abbotswood Ölandstok Kobold Ölandstok Potentilla frutikosa eller som det nya namnet är: Dasiphora. Ölandstokarna har ett oförtjänt dåligt rykte. Anledningen kan vara att man tidigare i trädgårdarna ofta har använt sorter som har växt sig stora och risiga. Blommorna har också varit små och kortlivade. Årets bästa ölandstoknyhet!! Proven Winner ”Potentilla Happy Hearts Pink Star” Denna ölandstok har visat sig vara utöver det vanliga. Växtsättet är runt, tätt och knubbigt med fina gröna blad. Blommona sitter till största delen ovanför bladen. Blommorna är halvdubbla och varmrosa.

 • Som alla andra ölandstokar tycker de om sol och värme.
 • Höjde på plantorna är mellan 50 och 70 cm Blomningstiden är nog det bästa på denna sort, den blommar från maj till september.
 • Detta har gjort att den även används permanent i lådor.
 • Ölandstokarna trivs både i sol och halvskugga.

De trivs bäst i fuktig näringsrik jord och de är mycket torktåliga. Det finns sorter som är högre och de passar kanske bäst till häckar, andra sorter är lägre och passar bättre till grupper och även till stenpartier. Man ser ytterst sällan problem med sjukdomar på tokarna.

Kan man klippa ner ölandstok helt?

Två typer av beskärningar – En Ölandstok kan beskäras på flera olika sätt. Med hjälp av formklippning kan Ölandstoken användas mer som en prydnadsbuske. Om den börjar kännas risig kan den också föryngras genom att klippas ner helt med några års uppehåll.

För den som önskar en lättare beskärning kan Ölandstoken endast putsas lätt under sommartid. Med hjälp av en expert på trädfällning i Stockholm kan du avgöra vilken beskärning som passar din Ölandstok bäst. Om du önskar en frodig Ölandstok under sommaren kan du klippa ner den ordentligt under vårvintern, och lämna ungefär en decimeter ovanför marken.

Den växer då upp igen under sommaren och ser snygg och välansad ut. Denna form av föryngring kan utföras ungefär vart tredje eller vart femte år. Du behöver inte oroa dig över att beskära din Ölandstok för hårt, för det mesta är det bara positivt för växten.

Hur ofta ska man klippa ner ölandstok?

Beskärning tok – Riksförbundet Svensk Trädgård Fråga Jag har många ölandstok i vår kuperade trädgård. När ska jag klippa in dem för att de även ska blomma i år? Det är krypvariant på alla buskar, de är 10-20 år, klippta då och då så är inte alltför stora.

 • Jag tycker mest att de är ”spretiga”.
 • Svar Tok, Dasiphora fruticosa, som ölandstok nu ska heta, är bäst att kontinuerligt underhållsbeskära dvs.
 • Några av de äldsta grenarna tas bort i sin helhet årligen eller med några års mellanrum under vårvintern, så ny tillväxt gynnas.
 • Gäller upprättväxande som krypande sorter.

Finns det grenar av varierande ålder i busken så blommar även busken bra och under lång tid och blir som vackrast. Och visst kan även yngre, spretiga grenar kortas in, putsas till, såväl under vårvintern som under säsongen. Läs mer om beskärning av buskar i vårt Men äldre förvuxna buskar som inte underhållits och tappat i vitalitet och blomning kan man även skära ner helt och hållet och låta dem komma igen, en så kallad föryngringsbeskärning.

Kan man ta sticklingar av ölandstok?

Örtartade sticklingar tas under juli–augusti av årets tillväxt. Man bör inte ta sticklingarna förrän skotten blivit något förvedade, det vill säga de får inte vara så mjuka som de är på försommaren. Olika växtarter mognar vid olika tidpunkter, men det beror också på hur växtkraftig växten är som sticklingen tas från. Normalt brukar det gå att sätta örtartade sticklingar från början av juli. – Välj ut en fin toppstickling, de rotar sig bäst. Skär av sticklingen strax under ett bladfäste. Lagom längd är 8–15 cm. Ta bort de nedersta bladen. Är bladen i toppen stora klipper du bort yttre hälften. Stick ner sticklingarna så att minst två noder (stället där bladen bildas) hamnar under jord.

I botten lägger du näringsrik jord. Fyll på med sand eller såjord. Illustration: Birgitta Geite Förbereda sticklingskruka eller låda För den lilla odlingen inne räcker det med en plastlåda med några dräneringshål i botten som är t ex 20×15 cm och minst 10–12 cm djup. Har man bara några få sticklingar kan man sätta dem i en kruka med samma djup.

Avstånd mellan sticklingar I en 15 cm vid kruka kan det rymmas upp till 15 sticklingar av vissa arter men bara 2-3 av andra arter, men det går att sätta sticklingarna ganska tätt. Det bör vara minst 2–3 cm mellan varje stickling, gärna mer. Använd sand eller näringsfattig väldränerad jord Fyll krukan eller lådan med såjord, sandblandad torvmull eller så lägger man ett 2–3 cm tjockt lager med kompostjord i botten och fyller upp resten med sand.

 1. Vill man sätta fler än 50 stycken är det bra att göra i ordning en större låda som det går att lägga glas eller plast över.
 2. Djupet på krukan eller lådan bör vara minst 10–12 cm.
 3. Så tar du örtartade sticklingar Det är alltid toppsticklingar som lyckas bäst, även om man i nödfall kan dela upp ett skott i flera delar.
See also:  Vad Kan Man Plantera I Juni?

Då bör det vara ett bladpar eller minst två blad på varje del och skotten skärs av snett alldeles under ett bladfäste. Är det stora blad på sticklingarna bör cirka hälften av bladen skäras bort, annars blir avdunstningen för stor. Toppsticklingar bör inte vara stora.

Beroende på växtart är en längd mellan 8–15 cm tillräcklig. För t ex ölandstok är 8 cm tillräckligt och för poppel 15 cm. Sticklingen skärs alltid av snett strax under ett bladfäste där det finns som mest rotbildande hormoner. Sedan bryter eller skär man försiktigt bort bladstjälkar så att det blir en 3–4 cm bladlös del på sticklingen.

Denna del ska stickas ner i sandbädden så djupt att nedersta bladen är strax ovanför sanden. Vissa växter kan vara mycket svåra att få rötter på. För att öka chanserna till rotbildning på sådana växter kan man sätta sticklingarna i salixvatten, se nedan.

De sticklingar som inte behöver salixvatten bör ändå få stå i vatten ett par timmar innan de sätts i lådan eller krukan. Sätta örtartade sticklingar i kruka eller låda För att inte skada den fina snittytan på sticklingen när den sätts ner i krukan eller lådan görs först ett hål med t ex en blompinne eller penna.

Sätt sticklingarna 4–5 cm djupt. SKÖTSEL AV ÖRTARTADE STICKLINGAR I LÅDA ELLER KRUKA INOMHUS Den sticklingsförökning som man har inne ska alltid täckas med en plastpåse med några små lufthål på för att sticklingarna ska kunna rota sig. Har sticklingarna satts i kruka sänks den ner i ljummet vatten under ett par timmar.

Därefter träs en plastpåse med några lufthål över krukan. Sätt i några pinnar i krukan så att plastpåsen inte ligger an mot sticklingarna. Har man en låda kan man trä en större genomskinlig plastpåse över lådan. Vattna genom att sänka ner krukan eller lådan till en tredjedel i ljummet vatten 2–3 gånger i veckan under ca 30 minuters tid.

Eller så vattnar man försiktigt uppifrån. Placera krukan eller lådan på en solig plats i ett fönster, på en balkong eller mot en varm vägg utomhus. Den första veckan måste sticklingarna skyddas mot sol med t ex fiberduk. Vattna genom att sänka ner krukan eller lådan till en tredjedel i ljummet vatten med 3–5 dagars mellanrum i 3–4 veckor tills sticklingarna är rotade och har börjat växa.

De första två veckorna bör sticklingarna duschas ett par gånger dagligen så att det blir riktigt fuktig luft i plastpåsen. Skötsel av örtartade sticklingar i lådor i växthus För den som ska sköta sin sticklingsförökning i växthus är det lämpligt med motsvarande sålådor som beskrivs ovan. De kan givetvis vara betydligt större och flera.

Dessa lådor fylls på samma sätt som lådan på fönsterbrädan. Sticklingarna bör duschas 1–3 gånger dagligen beroende på sol och värme. Är det mulet och inte så varmt räcker det med en gång per dag. Går det att hålla fuktig luft i växthuset (inte bra för tomatplantor) behöver de inte täckas med plast längre än under första veckan.

 • OMPLANTERING AV ÖRTARTADE STICKLINGAR Det tar mellan tre och sex veckor innan sticklingarna är tillräckligt rotade för att kunna flyttas.
 • De sticklingar som stått inomhus måste först vänjas vid uteliv innan de planteras ut.
 • Ställ ut dem på en solig plats men skydda dem mot sol den första veckan.
 • Örtartade sticklingar är något ömtåligare än vedartade sticklingar när de ska flyttas till den första växtplatsen, men i gengäld är rotningsprocenten betydligt större.

Läge: Den plats de nu ska växa på bör vara i ett soligt och vindskyddat läge. Det går att sätta dem i vanlig trädgårdsjord om det är en plats där växterna säkert övervintrar, men det är alltid en fördel att sätta dem i sandbädd (naturgrus 0–8 mm). Då är risken för vinterskador liten även om man bor i mycket ogynnsamma växtlägen.

Dessutom slipper man problem med ogräs och plantorna växer mycket snabbare än när de sätts i jord. Planteringsbäddar: Oavsett om bädden består av sand eller jord bör den vara något upphöjd så att vatten lätt rinner av på hösten. En meterbred bädd bör vara ca 10 cm högre i mitten än vid sidorna och något högre än omgivande mark, allt för att få en säkrare övervintring.

Jord: Används jord i bädden bör den vara lucker. Den behöver inte vara gödslad och får absolut inte innehålla torvmull om man vill undvika frostskador. Sandbädden bör vara ca 30 cm djup och bestå enbart av sand. Det är en fördel att lägga ett lager tidningar i botten av bädden för att inte fleråriga ogräs ska tränga upp genom sanden.

 • Vattning: Genomvattna sticklingarna rikligt före utplanteringen, som helst bör ske på kvällen eller en mulen dag.
 • Toppning: Sticklingar som vuxit mycket kraftigt bör toppas så att den vekaste delen klipps bort före utplanteringen, dock inte på de sticklingar som ska bli till träd.
 • SKÖTSEL AV ÖRTARTADE STICKLINGAR ANDRA ÅRET Perenna växter: Kan i regel sättas på den slutliga växtplatsen redan på hösten andra året.

Plantor som ska bli till en häck: Planteras om en gång på hösten andra året för att nästa höst planteras som häck. Prydnadsbuskar: Ska klippas ner andra hösten så att de förgrenar sig bra och även planteras om ytterligare en gång, eller sättas direkt på slutliga växtplatsen om de växt bra.

Plantor som ska bli till träd: Planteras om varje höst i 3–5 år. Varje sensommar stammas de upp. Man klipper då bort några grenar nerifrån tills det blivande trädet fått en stamhöjd på 1,5–2,0 meter. Då toppas det, så att det förgrenar sig bra, men se till att det fortfarande växer ett skott rakt upp som stam.

Blir grenarna alltför veka kan de klippas av, så att halva längden eller en tredjedel blir kvar på varje. Ett effektivt sätt att rota sticklingar är att sätta dem runt kanten i en dubbelkruka. Tipset kommer från den engelske trädgårdsmästaren Alan Thomas. Stickling rotar sig snabbare om de sticks ned intill kanten på krukan. Anledningen är att när rötterna möter krukkanten grenar de sig och därmed ökar antalet rötter snabbare än om sticklingen sätts i mitten. Foto: Alan Thomas

Hur sköter man en ölandstok?

Korrekt sätt att beskära Ölandstok – Under våren brukar marken värmas upp och då är det bra att täcka marken under din Ölandstok med täckbark. Då hålls rötterna svala när sommaren kommer. Du kan välja att beskära växten eller gallra den genom att ta bort grenar i marknivå.

Kan man ha ölandstok i kruka?

Ölandstok ’Abbotswood’är en häckväxt som lämpar sig för låga häckar som är vinterhärdiga, färgglada och tål beskärning utmärkt. Denna ölandstok ’Abbotswood’ är 30-40 cm hög och levereras som krukväxt.