Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

Hur Plantera Jordgubbar I Pallkragar?

Plantera jordgubbsplantor –

Välj ett soligt, lugnt och varmt läge. Då trivs jordgubbarna som bäst och ger fin skörd hela sommaren. Jorden bör vara mullrik och sandblandad. PH-värdet ska helst ligga mellan 5,5 och 6,5. Avståndet mellan jordgubbsplantorna bör vara 30-40 cm och mellan raderna 50-70 cm. Räkna med att det ryms ungefär 25 plantor på 6 kvm. Planterar du i pallkrage kan avståndet vara något tätare, runt 20-30 cm i raderna. Plantera dina plantor grunt och sätt plantorna på samma djup som de har stått i krukan. Den punkt där bladen växer ifrån kallas ”krona” och den ska alltid vara något ovan jord. Då säkerställer vi en god skörd med läckra röda bär. Håll jorden fuktig efter planteringen så att rötterna kan etablera sig i den nya jorden. Om du planterar i ett jordgubbsland, se till att marken är fri från ogräs och grundgödsla redan från start med kogödsel. Du kan också gödsla senare men för ren smidighet är det bra att komma ihåg redan i början. Täck gärna marken runt jordgubbarna med halm, träull eller täckbark så att fukten bevaras i jorden och jordgubbarna hålls fräscha.

Jordgubbsplantor

När kan man plantera jordgubbar i pallkrage?

Plantera jordgubbar i pallkrage Nya jordgubbsplantor kan planteras i din pallkrage tidigt på våren eller i juli/augusti och bör då ge fin skörd året därpå.

Hur tätt kan man plantera jordgubbar i pallkrage?

Plantering i jordgubbsland eller pallkrage: – Köp jordgubbsplantorna i trädgårdshandeln, där är plantorna friska och det finns flera sorter att välja på. Använd helst inte jorgubbsplantor från vänner och bekanta, då de kan föra med sig sjukdomar. Välj gärna olika sorter som mognar vid olika tider, så får du en lång skördesäsong.

Det finns även jordgubbssorter som remonterar, dvs ger skörd två gånger per säsong. Börja med att jordförbättra trädgårdslandet med P-Jord eller Naturgödslad plantjord – en säck per 2 m2. Sätt plantorna med c:a 20-40 cm mellanrum, radavståndet ska vara 50-80cm. Om du planterar i pallkrage kan du använda Ört & Grönsaksjord,

I pallkragen kan du sätta 6-8 plantor (beroende på hur stora plantor du får tag på). Var försiktig när du planterar, så att kronan (där nya blad kommer) inte hamnar under jordytan. Jordgubbarna dricker mycket, så vattna ordentligt. Jordgubbarna ger mest skörd från två- och treåriga plantor. Hur Plantera Jordgubbar I Pallkragar

Hur planterar man jordgubbar bäst?

Planteringstips – Jordgubbar fungerar utmärkt både att plantera direkt i jorden och i pallkragar. Välj ett soligt, lugnt och varmt läge för rikligast skörd. Radavståndet bör vara 50-60 cm och räkna med 25 cm mellan plantorna. Plantera grunt och sätt plantorna på samma djup som de har stått i krukan.

Se till att marken är fri från ogräs och grundgödsla gärna vid plantering. Det går även bra att gödsla plantorna senare, men då är det lätt att det glöms bort. I år har det varit ovanligt varmt och torrt i stora delar av Sverige. Invänta därför ett rejält regn innan du planterar och kontrollera att jorden är fuktig när du planterar.

Vattna alltid nysatta plantor! Att odla i pallkrage kräver mer vattning än om plantorna sätts i marken.

Hur djup jord behöver jordgubbar?

Glöm ogräsrensning och grävning! Nils Åkerstedt odlar alla sina växter i enbart sand med gräs­klipp och jordgubbarna är inget undantag. Här beskriver han hur man enkelt anlägger ett jordgubbsland direkt på gräsmattan och hur man odlar jordgubbar i krukor.

Vid all jordgubbsodling för egen kon­sumtion så lönar det sig att odla dem i sand. Skötseln blir enklare och jag har tycker faktiskt att smaken på jordgubbarna blir mycket godare. För de som har sina odlingar i växtzon 3 och högre så finns det ännu större anledning att odla jordgubbar i sand istället för i vanlig trädgårdsjord.

Sanden i de upphöjda bäddarna värms upp snabbare och plantorna får därmed en snabbare start på våren och en gynnsammare växtmiljö än när plantorna växer på plan mark. Undvik köpjord Att odla jordgubbar i det torvblandade odlingssubstrat som säljs i säckar är verkligen inte att rekommendera.

Det finns ett otal olika sorter av denna så kallade ”jord” som påstås vara passande för olika växtarter som till exempel potatis, rosor, pelargonior med mera. Man kan fråga sig varför det nu kan behövas så många olika jordtyper när det förr räckte med en och samma jord. Är det jorden som det är fel på eller den gödsel som används? Enligt min erfarenhet av dryga 40 års odlande i sand så förefaller det snarast som om det numera är både jorden och gödseln som det är fel på.

Olika sorters jord ett försäljningstrick Anledningen till denna rika förekomst av olika gödsel- och jordtyper grundar sig snarare på handelns behov av att sälja än av att hjälpa villaägare och husbehovsodlare att få ett bra odlingsresultat. Att dessutom miljön påverkas negativt av användningen av dessa produkter förefaller inte ha någon betydelse. Den mycket goda jordgubbssorten ’Elan’ är remonterande vilket innebär att den blommar och ger bär ända fram till första frosten. Foto: Lotta Flodén Remonterande sorter förlänger skördetiden Man kan välja mellan två kategorier av jordgubbssorter. Dels finns det den gamla typen av jordgubbar som ger skörd under en dryg månads tid, skördetiden delvis beroende av läge och växtzon.

 1. Dels så finns det jordgubbsplantor som kan ge skörd under 6–7 månaders tid.
 2. En planta av denna sort ger bara några få mogna bär var eller varannan dag men den passar bra för den som vill kunna skörda färska jordgubbar dagligen om än inte i stora mängder åt gången.
 3. För att säkert få plantor av denna typ av jordgubbar så skall man fråga efter remonterande jordgubbar.

Det finns säkerligen många namnsorter av remonterande jordgubbar likaväl som av de vanliga jordgubbarna. Jag har under 5 års tid odlat en sort som heter ’Elan’ och förra sommaren, då plantorna var 5 år gamla, gav de fortfarande skörd om än inte i samma mängd som när plantorna var yngre.

 1. Dags att starta nytt land när skörden är över När jordgubbskörden är över och det är dags att rensa jordgubbslandet och plantera nytt vill jag föreslå ett annorlunda sätt att odla jordgubbar.
 2. Det är lättskött, minskar risken för gråmögel och ger stor skörd.
 3. Man bara lägger ut sand ovanpå marken där man vill ha jordgubbslandet.

Det spelar ingen roll vilket underlag det är på platsen. Det låter kanhända som ett aprilskämt för den som ”vet” att man först måste gräva jorden och ta bort alla fleråriga ogräsrötter och sedan gödsla jorden innan man kan påbörja planteringen. Men varför inte försöka någonting nytt? Jag har tillämpat denna odlingsmetod i över 30 år och vill inte gå tillbaka till det gamla sättet att odla jordgubbar. Jordgubbarna frodas på de upphöjda sandåsarna. Gräsklippet fungerar som ypperlig gödning, skydd mot torka och hindrar ogräs från att gro. Foto: Nils Åkerstedt Jordgubbar på sandbädd Man kan lägga odlingarna på vilket underlag som helst, men helst på en plats där det är gräs eller jord så att det kommer att växa gräs mellan raderna.

 • Det spelar heller ingen roll om det finns tistel, kvickrot, nässlor eller andra fleråriga ogräs i jorden där jordgubbsraderna skall ligga.
 • Naturligtvis går det att lägga dem på en befintlig gräsmatta eller åkermark.
 • GÖR SÅ HÄR: Förbereda odlingsplatsen: 1.
 • Börja med att välja ut en solig plats där raderna om möjligt kan läggas i riktningen norr till söder för att jordgubbarna skall få sol på båda sidorna om raden.2.
See also:  NR Plantera VäXter Utomhus?

Lägg ut utvikta dagstidningar med minst 6–10 blad på marken. De bör täcka en bredd på 80 cm. Varje skarv bör gå 10–15 cm över den föregående tidningen.3. Gör man flera rader bör avståndet mellan dem vara så brett att det går lätt att klippa gräset och att lägga på gräsklipp samt klippa revor med mera.4.

 • Det bör vara 1,5 till 2 meter mellan högsta åsen på varje rad.5.
 • Ös på sanden så att djupet i mitten av åsen blir cirka 40 cm och så får sanden slutta utåt så att tidningarna täcks med 3–5 cm sand längst ut.
 • Plantering: 1.
 • Jordgubbsplantorna sätts med cirka 40 cm avstånd i mitten av sandbädden.
 • Det ser ut att vara alldeles för långt mellan dessa små plantor, men när de växt ut och börjar ge skörd blir avståndet lagom.

Eftersom sanden kommer att sjunka något så bör plantorna sättas så djupt att tillväxtpunkten täcks av 2–3 cm sand.2. Är det torvmullsblandad jord på rötterna bör den sköljas bort innan plantorna sätts.3. Snarast möjligt efter planteringen så läggs ett 10 cm tjockt lager färskt gräsklipp runt varje planta.

 • Det är en fördel om klippet består av blandade örter med lite grövre stjälkar.
 • Vattna och täck: 1.
 • Efterhand som tillgången på gräsklipp blir rikligare så täcks hela sandytan med gräsklipp.2.
 • Första veckorna vattnas plantorna 2–3 gånger i veckan och gräs­klippet fuktas över hela ytan minst en gång i veckan vid torr väderlek den första månaden.

Tills dess plantorna har rotat och börjat växa så att blad täcker hela sandåsen upptill, så bör man kolla fukten i sanden och vattna vid behov. Överdriven riklig vattning får lätt till följd att näring från gräsklippet rinner bort.3. Skjuter det ut revor från plantorna den första sommaren, bör de klippas av nära moderplantan såvida man inte vill utöka odlingarna.

Hur Jordförbättrar man i pallkrage?

Oavsett vilken jord du odlar i är det viktigt att jordförbättra genom att kontinuerligt tillföra organiskt material till jorden och gödsel som innehåller de näringsämnen som växterna behöver. En hög mullhalt är eftersträvansvärt oavsett vilken jordtyp man odlar i eftersom det främjar mikrolivet i jorden, ökar plantornas tillgång på luft och näringsämnen och förbättrar jordens förmåga att hålla fukt.

Gödsla med organiskt material för jordförbättring och näring Att jordförbättra innebär alltså att tillföra material till jorden som gör den bättre för odling. Olika typer av organiskt material innehåller olika delar kol, kväve och andra näringsämnen. Kol skapar struktur i jorden medan kväve blir näring till växterna.

Grundgödsla trädgårdsland eller pallkragar på våren när jorden reder sig. I Norrland där det kan vara tjäle i jorden långt in på våren kan det vara en bra idé att gödsla på hösten. En lerjord ska inte bearbetas på våren eftersom den innehåller så mycket vatten.

Gödsla därför din lerjord på hösten. Mängden gödsel anpassas efter grödornas näringsbehov. Det kan vara smart att odla växter med samma näringsbehov i samma pallkrage. Läs mer om olika växter som trivs tillsammans under avsnittet ’ Växtföljd och samodling ’. I växtbiblioteket ’Växter A-Ö’ kan du filtrera fram vilka växter som behöver mycket och lite näring.

Kompost En kallkompost för trädgårdsavfall, ofta i huvudsak löv, ger inte så stort tillskott av näring men har en hög andel kol och är därför oerhört värdefull som jordförbättring och som täckmaterial. Andra kompost-tekniker såsom Bokashi, varmkompost med köksavfall och maskkompost innehåller däremot mycket näring men mindre kol.

Stallgödsel Välbrunnen kogödsel är bra både ur näringssynpunkt och för att förbättra jordstrukturen. Kogödsel är långsamverkande vilket betyder att näringsämnena löser ut sig i jorden under lång tid. Kogödsel finns att köpa på plantskolan. Välbrunnen hästgödsel fungerar också att gödsla med och innehåller både mycket näring och ger bättre struktur.

Hästgödsel är mer snabbverkande än kogödsel. Hönsgödsel och blodmjöl är mycket kväverika gödselmedel som är snabbverkande. På senare år har Pyralid dykt upp som ett oönskat inslag i organiskt gödsel. Pyralid förstör växterna och hindrar deras tillväxt. Lär mer här www.for.se/pyralidaffaren/.

 1. Biokol Laddad biokol är också en effektiv jordförbättrare.
 2. Olpartiklarna kan binda mycket näring på grund av sin struktur.
 3. På ytan trivs nyttiga svampar, bakterier och andra mikroorganismer som bidrar till att frigöra näring och samarbetar med växternas rötter för att utbyta näring.
 4. Biokol är bra jordförbättring för alla slags jordar.

Kolen behöver vara laddad. Det betyder att den behöver ligga i t ex gödselvatten innan den används, annars suger den åt sig näring från sin omgivning och hindrar växternas näringsupptag. Färdigladdad biokol för odling finns att köpa i handeln. Så här gör du Odla ätbart rekommenderar kompost och biokol som de bästa grundgödslingsmetoderna beroende på vad som är lättast att få tag på där du odlar.

Kratta undan växtrester från föregående års odling Sprid ut gödsel i lagom mängd på jorden och mylla ner i ytjorden. Bokashi behöver grävas ner i jorden så att den täcksDärefter kan det vara bra att luckra jorden, Se avsnittet om att förbereda pallkragen för odlingssäsongen. Läs mer om luckring i avsnitt ’ Förbered odlingsbädden ’Efter gödsling väntar man helst två veckor så att jorden får stabiliseras och näringsämnena har tid att sprida ut sig i jorden. Den här tiden fungerar också som en falsk såbädd. Det innebär att odlingsbädden förbereds för odling med luckring och gödsling och sen lämnas i ca två veckor. De ogräsfrön som finns i jorden får då tid att gro och kan enkelt rensas bort. På så sätt fås en ogräsfri ytjord där de nya plantorna ska växa upp.

Jordförbättring kan också ske under säsongen genom att man täcker odlingen ovanifrån. Gräsklipp är t ex ett material som är oerhört näringsrikt och kan användas som jordförbättring. Sprid ut ett tjockt lager färskt gräsklipp men var lite försiktig med att lägga för nära plantor, speciellt små, eftersom de kan brännas vid nedbrytningen.

Mer hjälp i Växtbiblioteket: I ’Växter A-Ö’ finns en filtreringsfunktion där du kan välja att filtrera på växter som har olika näringsbehov – litet, mellan, stort och närande växter som återför näring till jorden. Du kan också filtrera på vilka växter som trivs i olika typer av jordar. Planeringshjälp för Odla ätbarts medlemmar Som medlem i Odla ätbart app får du tillgång till en kalender där du får överblick över när du kan så och plantera ut för de växter du valt i ’Mina valda’.

På så vis vet du när det börjar bli dags att förbereda dina pallkragar. Du får också en personlig att-göra lista där du får tips om när det är dags att så utvalda växter där du bor i Sverige.

See also:  NR Kan Man Plantera Ut äRtor?

Vad kan man lägga i botten på pallkrage?

Barriär mot tuffare ogräs – Om du vill ha din pallkrage på ett ställe fullt med ogräs som är känt för att kunna ta sig genom det mesta kan det vara bra att täcka botten med marktäckväv eller barkduk för pallkrage. Dessa är kraftigare än t.ex. kartongbitar och bryts inte ner. Kirskål är visserligen gott att äta, men inte är jätteroligt att ha växande i pallkragen eftersom det lätt tar över.

Hur får man mycket jordgubbar?

Sol och fukt – Jordgubbar växer bäst där det är soligt och där jorden hålls fuktig. Täck gärna marken runt jordgubbarna med halm, träflis, löv eller annat så att jorden inte släpper ifrån sig den viktiga fukten. Täckmaterial på jorden gör också att de mogna jordgubbarna inte blir så skitiga. Hur Plantera Jordgubbar I Pallkragar Dessa jordgubbar växer i min lilla köksträdgård på berget, i full sol och med droppbevattning som ser till att det finns lagom med fukt i jorden.

Vilken månad ska man plantera jordgubbar?

Jordgubbar kan antingen planteras tidigt på våren eller i juli/augusti och börjar i båda fallen ge bra skörd året därpå. De trivs bäst på en solig och öppen plats, gärna med en svag sydsluttning för tidigare skörd. Jorden ska helst vara mullrik och sandblandad.

Kan man plantera jordgubbar i planteringsjord?

Jordgubbar ska planteras på en varm och solig plats i fukthållande jord. Värme, sol och lite vind gör att bären mognar bra och minskar risken för gråmögel och andra sjukdomar. Jordgubbsplantor är perenna och övervintrar och återkommer år från år. Bäst skörd ger plantorna när de är 2-4 år.

Odlingen behöver förnyas efter 4-5 år. Jordgubbsplantan har väldigt ytliga rötter vilket gör den känslig för uttorkning och ogräsrensning. Det är viktigt att rensa ogräs eftersom plantorna inte trivs med konkurrensen. Det går att odla jordgubbar i krukor, amplar och balkonglådor. Välj då helst Ampeljordgubbar vilket är sorter som remonterar, blommar om, och ger lång skördesäsong.

Täckodla gärna! Halm, Hampaströ eller Träull är den klassiska täckningen men även ett tunt lager Premium furubark eller Oxidsvart flis runt plantorna hjälper till att hålla undan ogräs och håller bären rena från jordstänk. Jordgubbar planteras med 35 cm mellan plantorna och 50-70 cm mellan raderna.

 • Var noga vid planteringen att plantorna hamnar på rätt nivå, kronan kallas den punkt varifrån bladen växer och kronan ska alltid vara något ovan jord.
 • Håll jorden fuktig efter planteringen så att rötterna kan etablera sig i den nya jorden.
 • Det går att odla jordgubbar i många olika jordar men det är viktigt att platsen är väldränerad med lucker, mullrik jord.

Jordförbättra befintlig jord genom att blanda in och gräva om ca 1 säck Kogödsel /kvm innan plantering. I odlingsbänkar, amplar och krukor går det att plantera jordgubbar direkt i Ört & Grönsaksjord, Jordgubbar kan planteras både höst och vår. Köp friskt nytt plantmaterial eller ta revplantor av egna friska plantor.

 1. Revplantorna kommer på sommaren och hösten, sätt dem i ett helt nytt land eller plantera i krukor i väntan på nytt land.
 2. Växla platsen för jordgubbslandet för att undvika sjukdomar.
 3. Jordgubbar kan också försökas med frön, det är de små prickarna på utsidan av jordgubbarna som är fröna.
 4. En del stora jordgubbsodlare slår av blasten precis efter skörd, det görs för att minska risken för sjukdomar.

I en hemmaodling behöver det inte göras om man inte haft stora problem med gråmögel eller mjöldagg. Däremot kan det vara en god idé att ta bort revplantor som annars tar kraften från plantorna. Jordgubbar skapar nästa års blomanlag i september-oktober.

 • Gödsling efter skörd säkerställer att plantan lagrar in näring till nästa års säsong.
 • Det finns många olika rekommendationer på när och hur jordgubbar ska gödslas.
 • Det beror på att jordgubbar kan odlas på många olika jordar och att en väl grundgödslad jord är det bästa för en god etablering och start de första året.

Därefter ska jordgubbar gödslas varsamt eftersom för mycket kväve leder till stor bladtillväxt som ger bekymmer med gråmögel och sämre fruktsättning. Bästa tiden för gödsling är precis efter skörden på sommaren och senast i början av augusti, strö ut Gödsel för frukt & bär runt plantorna under bladverket.

När är det bäst att plantera om jordgubbar?

Jordgubbar – Vilken sort ska jag välja? – Jordgubbe ’Summer Breeze Cherry Blossom’ Lysande, halvfyllda stora rosa blommor och rik skörd från sommar till höst av saftiga bär med söt smak. Lika dekorativ som god. Remonterande. Trivs soligt i väldränerad, mullrik jord. Vattnas jämnt. Jordgubbe ’Sonata’ Medeltidig sort med god skörd av bär med sötsyrlig smak och fast fruktkött. God hållbarhet och står emot regn väl. Trivs i sol-halvskugga i väldränerad, mullrik jord. Vattnas jämnt och regelbundet. Jordgubbe ’Summer Breeze Rose’ Tidig, remonterande sort med mörkrosa, dubbla blommor och stora sötsyrliga jordgubbar. Bra i ampel och krukor. Trivs varmt och soligt i väldränerad, mullrik jord och vattnas jämnt och regelbundet. Jordgubbe ’Delizz’ Remonterande. Skörd från sommar till sen höst av små bär med söt aromatisk smak. Kan odlas inomhus och i ampel. Trivs i sol-halvskugga i väldränerad, mullrik jord. Vattnas jämnt och regelbundet. Jordgubbe ’Mara de Bois’ Remonterande fransk sort med rik skörd från sommar till höst av söta bär med intensiv smak. Sorten revar sig. Trivs varmt och soligt i väldränerad, mullrik jord. Vattnas jämnt och regelbundet. Jordgubbe Snow White Spännande sort som ger helt vita bär med vackert röda frön. Doftar sött av ananas och har mild, söt smak. Fåglar låter oftast bären vara ifred. Trivs i sol i väldränerad, mullrik, kalkfattig jord. Jordgubbe ’Summer Breeze Snow’ Tidig, remonterande sort med vita, dubbla blommor och stora sötsyrliga jordgubbar. Bra i ampel och krukor. Trivs varmt och soligt i väldränerad, mullrik jord och vattnas jämnt och regelbundet. Jordgubbe ’Ostara’ Remonterande sort som ger skörd från sommar till långt in på hösten. Bären är röda, rundade och smakrika. Hängande växtsätt passande för ampel. Trivs varmt och soligt i väldränerad, mullrik jord. Jordgubbe ’Korona’ Medeltidig, robust och kraftigt växande sort med stora mycket söta jordgubbar. Störst skörd år två och tre. Trivs varmt och soligt i väldränerad, mullrik jord och vattnas jämnt och regelbundet Jordgubbe ’Honeoye’ Tidig, härdig sort med lång skörd av stora, lätt syrliga jordgubbar med bra hållbarhet. Bra sort till saft och sylt. Trivs varmt och soligt i väldränerad, mullrik jord. Vattnas jämnt och regelbundet. Smultron ’Rügen’ Remonterande, tuvbildande sort utan revor. Kallas även månadssmultron och ger rikligt med stora söta smultron hela sommaren. Trivs i sol-halvskugga i väldränerad, mullrik jord och vattnas jämnt.

See also:  NR Kan Man Plantera Gurka I VäXthus?

Jordgubbar odlas bäst där det är lugnt, varmt och soligt. Rötterna ligger ytligt och väl förgrenat. Helst ska jorden vara mullrik och sandblandad för att underlätta ogräsrensning och för att rötterna ska kunna breda ut sig ordentligt. Man kan plantera jordgubbar under hela säsongen. Planterar man på våren hinner plantorna rota sig bättre innan vintern, men på hösten har revplantorna rotat sig och de kan man plantera ut. För att underlätta skötseln måste allt rotogräs noga rensas bort innan man planterar. pH-värdet ska helst vara 5,5–6,5 och därför kan det vara lämpligt att blanda i en del mull som gör jorden mer porös samt sänker pH-värdet. Kogödsel är bra att tillföra ett tag innan plantering. Den ökar mullhalten samtidigt som näring tillförs. Plantorna sätts med ett inbördes avstånd på 30–40 cm och ett radavstånd på minst det dubbla. Det är viktigt att plantorna inte sätts djupare än vad de växt tidigare. Vattna ordentligt vid plantering. Jordgubbar brukar ge störst skörd som två- och treåriga. Första året kan man alltså inte räkna med någon större skörd. Efter fyra, fem år är det tid att byta ut plantorna mot nya.

Måste man vattna jordgubbar?

Efter plantering, samt från och med att plantorna blommar till dess att jordgubbarna kan plockas, ska plantorna ha mycket vatten, gärna 35 mm i veckan.

Hur många pallkragar behöver man?

Rusta pallkragen med rätt tillbehör – En pallkrage är en stapelbar ram som finns i två olika storlekar. Höjden kan väljas beroende på vad som ska odlas och önskemål om arbetshöjd. För sallat och andra växter med små rotsystem räcker en enkel pallkrage, för växter med utbredda och mer djupgående rotsystem som exempelvis potatis behövs två eller tre kragar på höjden.

Hur stort avstånd mellan pallkragar?

Hur långt avstånd mellan odlingslådorna? – Gör odlingen till en plats dit man dras för att njuta av växtlighet, blomning och fjärilsprakt. Ju oftare man rör sig i och runt odlingen, desto lättare är det att komma ihåg att vattna nysådder, dra några ogräs när man springer förbi eller upptäcka ett angrepp av ohyra i tid.

Avståndet mellan lådorna bör vara minst 50 cm, men då får man räkna med att växter kommer att hänga över lådkanterna och göra det svårframkomligt i slutet av säsongen. Är lådorna högre än en krage, ca 20 cm, behöver gångarna vara mer än en meter breda om en skottkärra ska komma emellan. Den som väljer gräsgångar bör tänka på att de ska passa för gräsklipparen.

Vill du komma igång snabbt och enkelt ställer du bara lådorna på gräsmattan, täcker i botten med fuktat tidningspapper och låter gräset finnas kvar som marktäckning i gångarna. Andra förslag på täckmaterial i och mellan lådorna kan du läsa om här intill.

Hur tätt ska man plantera jordgubbsplantor?

Planteringstips – Jordgubbar fungerar utmärkt både att plantera direkt i jorden och i pallkragar. Välj ett soligt, lugnt och varmt läge för rikligast skörd. Radavståndet bör vara 50-60 cm och räkna med 25 cm mellan plantorna. Plantera grunt och sätt plantorna på samma djup som de har stått i krukan.

 1. Se till att marken är fri från ogräs och grundgödsla gärna vid plantering.
 2. Det går även bra att gödsla plantorna senare, men då är det lätt att det glöms bort.
 3. I år har det varit ovanligt varmt och torrt i stora delar av Sverige.
 4. Invänta därför ett rejält regn innan du planterar och kontrollera att jorden är fuktig när du planterar.

Vattna alltid nysatta plantor! Att odla i pallkrage kräver mer vattning än om plantorna sätts i marken.

Kan man sätta ihop flera pallkragar?

Tips för att odla i pallkrage Hur Plantera Jordgubbar I Pallkragar Odla i pallkrage har många fördelar. Det är både enkelt och praktiskt och man kan snabbt skapa ett lättskött litet trädgårdsland. Pallkragar går att bygga ihop till fler former än rektanglar. Man kan bygga på höjden eller sätta ihop flera pallkragar i tillsammans.

Blomsterlandet ger dig tips på hur du kan skapa nya former på dina planteringar: Tripp, trapp, trull Antal pallkragar för att bygga: 4 st. I vårt första exempel har vi behållit den rektangulära formen i grunden och satt ihop två ramar ovanpå varandra. Ovanpå dessa har vi satt en mindre ram, som är kvadratisk.

Den är byggd av 4 st kortsidor. Den tredje kvadraten på marken är byggd av 4 st långsidor. De två kvadratiska ramarna är alltså byggda av sammanlagt två pallkragar, men vi har satt ihop kortsidorna med varandra i en form, och sedan långsidorna i en annan. Hur Plantera Jordgubbar I Pallkragar Kvadrater Antal pallkragar för att bygga: 2 st Här har vi valt att bygga ihop enkla kvadrater, på samma sätt som i första exemplet. Köp 2 pallkragar och använd långsidorna från båda ramarna för sig och kortsidorna för sig. Kvadraterna är ett trevligt dekorativt format som kan kombineras ihop i fantasifulla mönster. Hur Plantera Jordgubbar I Pallkragar Triangel Antal pallkragar: 2 st Har du kanske några outnyttjade hörn som behöver tämjas? Eller vill du skapa ett blickfång i din trädgård? Då kan denna lilla triangelplantering passa utmärkt. Även här behöver du minst 2 pallkragar. Använd tre långsidor och tre kortsidor av materialet och bygg ihop två trianglar i olika storlek.

Olja in träramarna med till exempel linolja så förlänger du hållbarheten. Särskilt utsatta blir insidan och undersidan som ligger mot jord. Utsidan kan du välja att måla med din favoritfärg.Använd tidningspapper, kartongbitar eller markduk i botten för att minska på ogräset och hålla jorden på plats i ramen.Vill du odla potatis, rotfrukter eller andra kraftigväxande grönsaker behöver du ha två pallkragar på höjden för att ge dem tillräckligt med plats. För örter, sallad och rädisor räcker en krage.Tänk på att en pallkrageodling behöver vattnas oftare än en frilandsodling.Fyll pallkragen med bra jord, uppblandad med kompost för att ge näring till din odling. I en pallkrage ryms 3-4 säckar jord, ca 200 liter.

Hur Plantera Jordgubbar I Pallkragar källa/ foto: Blomsterlandet : Tips för att odla i pallkrage