Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

Hur Plantera Om Tomatplantor?

3. Plantera om tomatplantorna – Låt tomatplantan växa i sitt minidrivhus tills du ser att det börjar växa fram ytterligare ett bladpar (karaktärsbladen) ovanför de första hjärtformade bladen. Det är nu det är dags att skola om (plantera om) tomaterna i en kruka fylld med lite mer näringsrik planteringsjord.

 • Lyft försiktigt ur tomatplantan med dess rötter och sätt ner i en större kruka med jord.
 • Sätt gärna tomatplantan djupt ner i jorden i den nya krukan så att nästan bara bladen på plantan sticker upp ovan jorden.
 • Tomatplantan bildar rötter längsmed stammen och kan därmed utvecklas bättre.
 • Är det fint vårväder kan du pyssla med omplanteringen utomhus för att sedan sätta in tomatplantan inomhus igen i det ljusaste fönstret du har.

Är det kyligt är det bäst att göra det inomhus. Håll jorden fuktig och tillsätt flytande näring efter ett par veckor i den nya krukan. Fortsätt att gödsla regelbundet. Plantera om plantan igen när den blivit större och fyll på ordentligt med jord i krukan upp till det nedersta bladparet. Hur Plantera Om Tomatplantor Även små tomatplantor kan behöva stöd i början. Foto: Lovisa Back

När ska tomatplantor omplanteras?

När plantorna är ca 3-5cm höga och rötterna börjar växa igenom krukan eller pluggen är det dags för omplantering. Här kan man sätta ner den lilla plantan djupt i jorden så man bara ser bladen och ingen stam under bladen. Då blir plantan stabilare och får ett större rotsystem.

Hur skola om tomatplantor?

Omskolning av tomatplantor är viktigt för plantans utveckling – Tomater bör alltid skolas om, alltså planteras om, i flera omgångar. När plantorna är 5-10 cm höga är det dags att skola om dem en första gång. Vid omskolningen är det viktigt att flytta plantorna till en lite större kruka.

Detta gör vi för att rötterna ska få ett något större utrymme att växa sig starka, men inte för stort. Om du skolar om dina tomatplantor till en för stor kruka direkt fokuserar plantan på att utveckla rötterna i stället för att ägna sig åt tillväxt. Det gör att plantan utvecklas långsamt men utvecklar ett stort rotsystem.

Tomatplantan får lätt starka rötter så du gör gott i att hjälpa din planta genom att skola om i omgångar och succesivt välja större krukor. Plantera en planta per kruka och fortsätt att välja väldränerade krukor. Välj nu en mer näringsrik planteringsjord, din tomatplanta klarar nu att hantera näringstillskottet.

Fyll krukan till hälften med jord och placera din planta i mitten av krukan och fyll upp till toppen. Plantera gärna halva plantan under jord, som om stjälken vore en del av rotsystemet. Det främjar rotutvecklingen och kommer att ge tomatklasar längre ned på plantan. Var mycket försiktig med rötterna så att du inte skadar dem.

Vattna din tomatodling och ställ tillbaka den i ljuset. Nu har den landat i en mer näringsrik jord så avvakta några veckor med att tillföra ytterligare näring, Se till att din tomatsådd har jämn tillgång till vatten. Ojämn vattning kan hämma plantans tillväxt.

 1. För varje omskolning sätter du rötterna i djupare jord så att det bildas nya rötter längs med stjälken.
 2. När de växt till sig ytterligare är det också dags att ställa dem på en svalare plats så blir tomatplantorna knubbiga istället för att de sticker iväg på höjden.
 3. Behåll gärna samma mängd ljus för din odling.
See also:  Hur TTt Kan Man Plantera LuktäRter?

Vid en senare omskolning kan det vara bra att använda en djupare kruka. Prova odlingskrukan Roots som är 21 cm hög och ger perfekt utrymme för tomatplantans rötter att utvecklas i innan utplantering. Hur Plantera Om Tomatplantor

Hur tar man hand om en tomatplanta?

Tomatplantor skötsel – Vattna regelbundet och håll jorden fuktig, jorden ska varken stå torr eller vara genomblöt. Se till att tillföra näring regelbundet under säsongen, plantor i kruka behöver näring oftare än plantor på friland. Skaka gärna plantan lätt när de blommar, det ökar pollineringen.

 • Odlar du tomater i växthus behöver du vara noga med att lufta under varma dagar, och under kalla sommarnätter är det bra att skydda plantan med fiberduk.
 • Hjälp plantan med så kallade tjuvskott, det är de sidoskott som växer ut i bladvecken.
 • De tar nämligen kraft från plantan.
 • Däremot behöver inte busk- och ampeltomater tjuvas.

Här kan du läsa mer om hur du tjuvar tomater.

Hur många gånger ska man plantera om tomater?

4. Starta i krukor och plantera ut – Tomater sås i små krukor inomhus på våren. De vill ha det varmt och ljust. Om tomaterna sås direkt på friland på våren eller sommaren är det risk att de skadas om det blir kallt och/eller inte hinner växa och ge skörd.

Hur ofta ska jag vattna tomatplantor?

Bevattning – Bevattning av plantorna bör ske efter väderförhållandena. Under värmeböljor använder plantorna mycket vatten, upp till 3–4 liter/planta per dag. Vid mulet väder vattnar man mindre och under mulna perioder är det inte nödvändigt att bevattna varje dag.

Man borde aldrig använda kallt vatten vid bevattningen, utan man ska låta vattnet stå i en tunna eller en så före bevattningen så att det hinner värmas upp tillräckligt. Den bästa tiden på dygnet för bevattning är på morgonen, då hinner plantorna torka upp till natten. Bevattningstiden har betydelse i synnerhet på hösten, då luftfuktigheten stiger även av sig själv.

See also:  Hur Djupt Ska Man Plantera PpelträD?

På hösten vattnas plantorna mindre än i början av växtsäsongen och man skall akta att det inte kommer vatten på plantorna, eftersom växtsjukdomar som bl.a. gråmögel lätt angriper växterna i fuktig luft.

Hur får jag mina tomatplantor tjockare?

FRÅGA: Varje vår sår jag körsbärstomater, t ex ’Sungold’, som får stå inomhus med växtbelysning, tills det går att sätta ut dem i kallväxthuset. Jag sår dem i slutet på mars–början på april. Stammen hinner bli rätt lång innan de kommer ut, speciellt om det är en kall vår och därmed sen utplantering.

 1. Väl på plats i växthuset sätter de inte några blommor förrän de blivit 120–130 cm höga och när de når taket är det bara två klasar på varje planta.
 2. Hur kan jag få tomaterna att blomma på lägre höjd? SVAR: Många körsbärstomater är, som ’Sungold’, högväxande, rankande tomater och vill bli långa.
 3. Din nuvarande såtid borde fungera, men sår du något senare har det naturliga ljuset ökat och plantorna behöver inte sträcka sig mot ljuset i samma omfattning.

Kanske har du din växtbelysning på för långt avstånd från plantorna? Rekommendationen är ca 10–20 cm från plantorna, beroende på ljuskälla. Viktigt är även att försöka hålla nere nattemperaturen (ca 15 grader) när plantorna kommit upp. I bra ljus och lägre temperatur blir plantorna knubbigare.

För att kunna plantera ut dem i rätt tid, innan de ränner i väg inne, rekommenderas frostvakt i växthuset, vilket verkligen skulle underlätta kalla vårar. Man kan även täcka med fiberduk eller bubbelplast i växthuset, för att skydda plantorna mot kvardröjande vårkyla och brännande sol. Plantera med fördel tomatplantorna djupt.

Nya rötter bildas från stammen och plantorna blir kraftigare, och plantan initialt kortare. Det går även att toppa plantorna och sedan leda upp två nya skott (eller ta bort den ena, toppen kan sättas som stickling och vips har du en ny planta). Men toppning senarelägger blombildningen något, men med två toppar blir det dubbla blomklasar på lägsta nivå.

Varför drar bladen ihop sig på tomatplantor?

Krulliga blad – Ibland kan tomater få superkraftiga blad som liksom krullar ihop sig och ser helt deformerade ut. Det kan vara en reaktion på att det tillfälligt finns för mycket näring i jorden. Om du till exempel planterat en litn tomatplanta i en starkt gödslad jord, kan tomaten få overkligt gröna blad som bänder sig inåt.

 • Detta brukar åtgärda sig självt när tomaten växer och förbrukar mer av den näring som finns i jorden.
 • Håll ut! Krulliga blad kan också vara ett tecken på ohyra, till exempel bladlöss, eller att växten utsatts för kyla.
 • Olla lite hur värmen ser ut där du odlar tomaterna och undersök undersidan på bladen på jakt efter bladlöss.
See also:  Hur Plantera PpelträD?

När jag får bladlöss brukar jag först spola bort så mycket jag kan av ohyran under vattenkranen och upprepa det några gånger för att störa skadedjuren. Ofta hjälper det bra.

Kan man klippa tomatplantor på höjden?

Du kan använda toppen av en tomatplanta som en stickling. Klipp av plantan strax nedanför där ett blad växer och ta bort de nedersta bladen innan du planterar den i den nya krukan. Vill du inte klippa av din planta kan du vira stjälken något varv i krukan, förutsatt att den är liten och tillräckligt mjuk.

Kan man ta sticklingar av tomater?

Gör så här för att tjuva dina tomater och ta sticklingar: – Sidoskotten hittar du i vecket som uppstår mellan stam och blad. Vill du inte behålla dem bryt/nyp bort dem så fort som möjligt under hela sommaren. Vill du göra sticklingar gör så här:

Låt skotten växa så att de blir 5-10 cm. Du kan nypa eller bryta bort skotten med fingrarna. Sätt sticklingen/tjuven i såjord och vattna. Sätt en plastpåse över krukan så att fukten behålls runt sticklingen. Plantera om i en större kruka eller växtbädd med näringsrik jord efter cirka 10 dagar.

Hur många tomatplantor kan man ha i en kruka?

Steg 5 – Plantera om tomatplantorna ännu en gång till den slutliga odlingsplatsen, t.ex. på friland eller i en större kruka. När rötterna tittar ut ur hålen i botten på krukan brukar det vara dags. Tomater vill gärna ha mycket plats för rötterna, men det beror förstås på vilken sorts tomater du odlar.

När är det dags att toppa tomatplantor?

Toppa tomater – När tomaterna vuxit sig höga under sommaren brukar det i augusti finnas ett gäng gröna tomatklasar som inte ser ut att hinna mogna. Då kapar jag toppen på plantorna. På så sätt hindrar jag plantan från att lägga energi på att växa uppåt och säger till den att mogna fram skörd istället. Hur Plantera Om Tomatplantor Tomaterna som växer i hink tar sig fint och utvecklar fina blad och tjuvar. Efterhand fyller jag upp med jord och gräsklipp i hinkarna. Hur Plantera Om Tomatplantor Här har jag klippt bort tjuvar och blad. Det växer snabbt fram nya kvistar så det gäller att gå igenom plantorna ofta. Efter den här behandlingen (tjuva, kapa blad och toppa) ser förstås plantorna inte så festliga ut i slutet av säsongen. Men det bekommer mig inte.