Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

Hur Plantera VinbRsbuskar?

Hallon – Växtplats: Ljust och soligt. Skugga hämmar bärens utveckling. Jord: Hallon trivs i de flesta väldränerade jordar. Allt för torr och lerig jord förbättras genom att blanda i 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden.

 1. Plantavstånd: 1,5 m mellan raderna och 40-50 cm mellan plantorna.
 2. Plantering: Hallon planteras grunt, ca 5 cm under markytan, övrigt se under Vinbär & krusbär.
 3. Vattning/Gödsling: Se under Vinbär & Krusbär.
 4. Skötsel: De nedskurna plantorna ger första året långa skott som bär frukt följande år.
 5. Efter skörd skärs de skott som burit frukt ner till marken.

De nya årsskotten gallras så att endast de 5-8 kraftigaste lämnas kvar. Dessa skall ge nästa års skörd.

När kan man plantera ut Vinbärsbuskar?

Vinbärsbuskar, och bärbuskar överlag, kan planteras på såväl våren som hösten. Det är dock viktigt att jorden är tillräckligt varm under de båda årstiderna så att busken hinner rota sig innan vinterkylan eller sommarhettan slår till.

Hur tätt plantera Vinbärsbuskar?

Planteringsråd Allmänna Planteringsråd för Trädgårdsväxter När du fått hem växterna, låt dem ej ligga i solen. Bevara dem i skugga tills det är dags att plantera. Du behöver inte plantera direkt när du fått växterna. Vill du vänta några dagar med planteringen, gör så här: Packa upp samtliga växter.

 1. Rukodlade växter vattnar du igenom och ställer ut dem t ex på altanen, gärna i lite skugga.
 2. Barrotade växter ställer du ner i en balja eller hink med vatten, eller vattna rötterna ordentligt med trädgårdsslangen.
 3. Om det dröjer ett tag innan plantering, går det bra att jordslå så länge (gräv en lätt grop, lägg ner växtbuntarna, lägg sedan jord över rötterna och vattna).

Planteringsgropen ska vara minst dubbel så stor som rotklumpen. Fyll på hälften av jorden, blanda gärna upp med bra planteringsjord eller torvmull, därefter några liter vatten. När vattnet sjunkit, fyll på resten av jorden. Om det är lerjord kan det ibland vara bra att blanda med kompostjord, grus och barkmull.

 • Barrotade växter bör ligga med rötterna i vatten ett tag innan du planterar dem.
 • Vid krukodlade växter, ska givetvis krukan avlägsnas innan plantering.
 • Lipp av ev.
 • Rotsnurr”.
 • Gödsla aldrig i samband med plantering.
 • Det är bättre att vattna rejält och med några dagars mellanrum än lite varje dag.
 • Vattnar man för lite söker sig rötterna uppåt.

När det gäller beskärning finns de olika redskap som kan vara bra att ha: sekatör, grensax och såg – beroende på grenarnas tjocklek. ROSOR Rosor trivs bäst i en något lerhaltig jord i sol till halvskugga. Sätt ner rötterna i vatten före planteringen och låt aldrig rötterna ligga direkt i solen.

Plantera med förädlingsstället (knölen) 6-10 cm under jord. Gödslas aldrig i samband med plantering. Klasblommiga och storblommiga rosor beskärs till våren, så att endast 10-15 cm ovan jord blir kvar. På busk-, och klängrosor räcker det med att ta bort döda grenar och gallra ut. Rosorna levereras i regel färdigbeskurna.

FRUKT & BÄR Fruktträd Våra fruktträd är svenskodlade och certifierade = virusfria. De levereras som 2-åriga träd i kruka. Fruktträden levereras i regel färdigbeskurna för plantering. PLANTERING: Gräv en stor grop och blanda befintlig jord med minst 1/3 plantjord eller växtmull.

 • Tag bort krukan och sätt ner trädet så att rotklumpen hamnar strax under markytan.
 • Förädlingsstället (knölen, förtjockningen på stammen) ska vara ovan jord.
 • Slå försiktigt ner en stödkäpp och fäst med speciella band.
 • Fruktträden från oss är alltid beskurna vid leverans.
 • Håll jordytan runt trädet fri från ogräs.

Gödsla på våren året efter plantering. Ta bort stödkäppen efter ca två år.BESKÄRNING AV FRUKTTRÄD: Kärnfrukter – äpple och päron – beskärs på våren, medan stenfrukter – plommon och körsbär – beskärs på hösten. Före första växtsäsongen gör man den första beskärningen av fruktträd, då man sparar 3-4 huvudgrenar som är utåtriktade med trubbiga, räta grenvinklar, riktade spiralformat åt olika håll och med ca 15 cm höjdskillnad.

Ett rakt uppåtriktat toppskott sparas och konkurrensskott klipps bort. Låt toppskottet vara ett par decimeter högre än sidoskotten. Klipp in skotten ganska hårt och ovanför en utåtriktad knopp. Nästa år kortar man in huvudgrenarna något, samt klipper bort inåtriktade och korsande skott. Tredje året kan man spara några huvudgrenar då stammen växt på höjden.

Nu behöver man inte korta in 3-årsgrenarna såvida inte tillväxten varit väldigt kraftig. När fruktträdet uppnått önskad sluthöjd klipps toppen av strax ovanför den översta huvudgrenen. ”Fullvuxna” fruktträd beskär man genom att gallra i grenverket, ta bort skadade grenar och korsade skott.

 1. Det är bättre att göra en mindre grengallring än att strunta i beskärningen helt och hållet.
 2. Beskär aldrig i fuktig väderlek.
 3. Dessa beskärningsråd kommer från Granquists Plantskola i Ängelholm, som vi köper våra fruktträd från.
 4. De är svenskodlade och certifierade, för att ge virusfria träd.
 5. Vinbär och krusbär Vinbär och krusbär har inga större krav på jordmån, men för att de ska ge god skörd krävs mullrik, fuktighetshållande jord.
See also:  Vilken MNad Ska Man Plantera Om KrukväXter?

Jorden bör vara grundgödslad med förmultnad stallgödsel och gärna lite benmjöl. Vinbärs- och krusbärsbuskar bör planteras med 1,5-2 m avstånd från varandra. De blir stora och oftast mycket gamla buskar. Vill man plantera vinbärsbuskarna som häck (vilket är perfekt för att avgränsa trädgårdslandet från resten av trädgården), kan man plantera dem med ca 70-80 cm mellanrum.

 • Röda vinbär ska stå soligt, medan svarta vinbär och krusbär också trivs i lätt skugga.
 • Gödsla eller ge bärbuskarna kompost varje år.
 • Beskärningen görs bäst på hösten efter skörden.
 • Gamla grenar skärs bort ända ner till marken.
 • Lagom är bäst – alltför hård beskärning minskar skörden och ingen beskärning alls ger risiga buskar och små bär.

Hallon och björnbär Hallon vill ha en lucker och genomsläpplig jord. Innan planteringen ska jorden gärna blandas upp med ordentligt med stallgödsel. Kompost och benmjöl i små mängder är också bra, men se upp så att jorden inte blir för kalkhaltig. Plantorna sätts grunt med rothalsens knoppar i markytan.

Plantavstånd 40-50 cm. Krukodlade plantor beskäres ej vid plantering. Hallonplantorna beskärs varje år efter skörden. De skott som burit frukt skärs bort ända ner vid marken. De nya skotten gallras, så att det på varje planta blir kvar 5-8 skott. Dessa kommer att få frukt året därpå. Hösthallon beskärs rejält efter skörd.

Björnbär får liksom hallon bär på 2-åriga skott. Skott som burit frukt beskärs bort efter skörden. Årsskotten ger skörd året därpå. Björnbärsplantor blir bäst om de får växa mot en varm vägg. Eftersom frukten kommer på fjolårsskotten är det viktigt att de inte fryser på vintern.

Ett knep är att lägga ned skotten mot marken på hösten och täcka med ris och löv. Bind upp dem igen när våren kommer. Jordgubbar Jordgubbar tycker om en mullhaltig jord. Gödsla gärna först med stallgödsel. Trivs på en solig och väldränerad plats. Plantera med ca 30 cm mellanrum och 60-70 cm mellan raderna.

Rothalsen ska vara i nivå med markytan. Det går bra att gödsla efter skörden, men måttligt. För mycket näring gör att jordgubbarna får mer blad än bär. Efter 3-4 år börjar skörden minska och det är dags att plantera nya (eller friska revor från de gamla plantorna).

 • Gör inget nytt jordgubbsland på det gamlas plats, utan byt plats med t ex potatis.
 • Odla gärna en tidig sort med en senare, för att få en längre skördesäsong.
 • Blåbär Bären är blå på utsidan och gröna inuti.
 • På hösten får plantornas blad vackra höstfärger.
 • De är lättodlade i mullrik jord med lågt ph-värde.

Blåbär är kalkskyende, använd därför rhododendronjord eller okalkad torv vid plantering. Vattna gärna med regnvatten, kranvatten innehåller ju kalk. Det behövs minst två olika sorter för att man skall få mycket frukt. Det finns många olika sorter, både höga och låga, och flera av dem är härdiga upp till zon 5.

Vin Under senare år har staketdruvor blivit vanligare i Sverige. De tillhör arten Vitis labrusca och vill ha mullhaltig och kalkfri jord. Plantera i rhododendronjord eller kalkfri torv, gödsla på våren med rhododendrongödsel. Staketdruvan växer vild i Nordamerika, men de sorter vi odlar i Sverige är utvecklade i Baltikum.

See also:  Plantera LKar Vilket HåLl?

Man skall inte beskära den på våren. Då blöder plantan. Beskär på senhösten. Vänta med första beskärningen något år så att plantan får etablera sig. Hur man beskär beror på hur vinstocken skall växa. BUSKAR & TRÄD Prydnadsbuskar trivs normalt i de flesta jordar.

PLANTERINGSRÅD BUSKAR: Sätt ner busken i en hink med vatten en stund, så att rötterna blir genomvattnade. Gräv en planteringsgrop, ca dubbelt så stor som rotklumpen, blanda planteringsjord, välbrunnen kogödsel och befintlig jord och plantera plantan i samma höjd som den stått i krukan. Fyll på med ny jord, varvad med befintlig jord, och tryck till efterhand, men packa inte jorden.

Vattna rejält. Gödsla aldrig i samband med plantering. BESKÄRNING: Vid leveransen är buskarna normalt beskurna av oss, så att de ska förgrena sig fylligt från början. Sedan behöver man normalt inte göra några större beskärningar de närmaste åren.PLANTERINGSRÅD RHODODENDRON/ AZALEA: Dessa växter vill ha ett lågt pH-värde, d v s ej för kalkhaltig jord.

 • Blanda därför jorden med minst 2/3 naturelltorv eller rhododendronjord och gör planteringsgropen stor.
 • Buskarna trivs bäst i halvskugga och är ganska vattenkrävande.
 • Azalea går bra i lite soligare lägen.
 • Gödslas med speciell rhododendron-gödsel en gång om året, på sommaren efter blomningen (gödslas aldrig i samband med plantering).

BESKÄRNING: Oftast behövs ingen beskärning, men om de blivit glesa och risiga, kan man beskära dem lätt efter blomningen. Bästa tid att beskära en rhododendron är annars under vårvintern. Skär ner de största och äldsta grenarna, men inte längre än att det finns gröna blad kvar på grenarna.

 • Lämna kvar åtminstone hälften av grenarna, framför allt de som är yngre.
 • LÄNGVÄXTER & KLEMATIS PLANTERINGSRÅD: Sätt ner krukan i en hink med vatten en stund, så att rötterna blir genomvattnade.
 • Gräv en planteringsgrop, minst dubbelt så stor som rotklumpen.
 • Blanda planteringsjord med befintlig jord och plantera klematisens jordklump ca 10 cm under jordytan.

Fyll på med jord och tryck till efterhand, men packa inte jorden. Vattna rejält. Klematis tål inte skarpt solljus längst ner på plantan. Står växten i full sol, plantera en liten växt eller lägg t ex en sten en bit framför din klematis. BESKÄRNING: De flesta klängväxter beskärs hårt direkt efter plantering, för att få en kraftig förgrening nerifrån.

 • Humle beskärs vid markytan varje år.
 • Bokharabinda kan beskäras hårt varje vårvinter.
 • Övriga klängväxter (ej klematis) beskärs endast genom att man gallrar bort 30-50% av växten.
 • Beskärning av klematis (se även beskrivning på resp.
 • Sort): Om sorten blommar före midsommar, blommar den på fjolårsveden och ska därför inte beskäras utan bara putsas.

Om klematisen blommar efter midsommar kan den beskäras ordentligt varje år, ända ner till 20-30 cm över marken. Det görs oftast på våren men går också bra på hösten. Blommar klematisen både på årsskott och fjolårsved får den beskäras utifrån det, det vill säga några rankor på olika höjd klipps ner medan andra får vara i fred.

HÄCKVÄXTER/ HÄCKPLANTOR PLANTERINGSRÅD: Luckra upp och gräv jorden ordentligt och blanda med bra planteringsjord. Spänn gärna upp en lina, gräv och plantera häckplantorna efter denna, så att det blir rakt. Gödsla aldrig i samband med plantering. Vänta gärna ca ett år med att strö barkmull runt nyplanterade häckväxter, då det annars är risk att rötterna inte får tillräckligt med syre.

BESKÄRNING: De barrotade häckväxterna är oftast färdigbeskurna vid leverans. Annars ska dessa beskäras första gången år 2 (året efter plantering), tidigt på våren och då till ungefär halva dess längd. Detta gäller ej thuja, idegran, järnek, avenbok, oxel, där bara sidogrenarna beskäres till full höjd är nådd.

 1. BARRVÄXTER Barrväxter trivs bäst i torvblandad jord, som är lätt och något sur (lågt pH-värde).
 2. De är oftast också känsliga mot stark sol.
 3. Gräv en planteringsgrop, dubbelt så stor som klumpen, och blanda gärna ner torvmull.
 4. De flesta barrväxter behöver inte beskäras, såvida inte stark sol, vind och torka skadat växten eller om grenar knäcks av tung snö.
See also:  NR Kan Man Plantera VinbäRsbuskar?

Barrväxter beskär man lämpligast i slutet av maj eller början av juni. Kan även beskäras i augusti och september men inte efter det. PERENNER Krav och behov bland perenner varierar, en del trivs bäst i skuggiga, fuktiga lägen och en del trivs bäst i soliga, torra lägen (se respektive sort).

Gräv en ordentlig grop, dubbelt så stor som rotklumpen, och blanda upp med bra planteringsjord. Vattna rejält och regelbundet efter planteringen, så att plantorna kan rota sig. Tänk på växtens slutliga storlek och plantera inte för tätt. Marktäckande sorter behöver oftast lite större planteringsavstånd.

När man planerar för den perenna rabatten, bör man bl a tänka på att placera de högsta sorterna längst bak, plantera i grupper av samma sort, så att det inte blir för ”plottrigt” i rabatten, samt stämma av olika färger och blomningstider KRYDDVÄXTER Då en del sorter har tendens att sprida sig, rekommenderar vi att du planterar dem i krukor, på altanen eller balkongen.

Varför dör Vinbärsbuskar?

Fråga: Vad har hänt? Min svarta vinbärsbuske hade bär i juli men i augusti blev bladen bruna och föll. Nu ser det ut som att det är nya blad på gång som på våren. Vad ska jag göra? Svar: Denna fuktiga sommar har gynnat svampsjukdomar av olika slag. Svarta vinbär kan angripas av filtrost, bladfläcksjuka och bladfallsjuka,

 1. Alla angreppen kan leda till för tidigt bladfall beroende på när angreppet kommer.
 2. Så det är svårt att avgöra vilken sjukdom det är.
 3. Ingen av dessa sjukdomar tar död på busken och bären blir inte angripna.
 4. Rligen återkommande angrepp kan förstås försvaga tillväxten.
 5. Det finns ingen effektiv bekämpning att ta till i fritidsodling.

Men den viktigaste förebyggande åtgärden är att så noggrant som möjligt räfsa upp löven nu på hösten och bränna eller gräva ner dem ordentligt i komposten eller i trädgårdslandet. Samt glesa ur alltför täta buskar så de torkar upp snabbare efter regn.

När ska man klippa ner Vinbärsbuskarna?

Beskär dina vinbärsbuskar antingen under vårvintern eller på hösten när årets skörd är avplockad och buskarna tappat sina blad. Var gärna lite tuff och beskär dina vinbär hårt så får du en skörd med många, stora och fina klasar.

Hur förnyar man Vinbärsbuskar?

Röda, rosa och vita vinbär – Eftersom röda, rosa och vita vinbär mest ger bär på 2-5 år gamla grenar, tar man bort en gammal gren vartannat år, så att busken sakta förnyas och hålls ”ung”. Är vinbärsbuskarna riktigt gamla och risiga buskar kan du börja med att ta bort några av de äldsta grenarna i år och sedan fortsätta med en gren per år.

Även nedhängande, svaga grenar på kanterna kan tas bort när sådana finns. Ge busken en öppen, bred form, så att luften kan cirkulera fritt. Det motverkar mjöldagg och vinbärsgallmyggan gillar inte att det blåser igenom busken när hon ska lägga ägg! Gödsla buskarna på våren så att de orkar komma med nya, kraftiga skott.

Lämna inga höga stubbar som kan bli inkörningsport för svampsjukdomar, utan ta av nere vid markytan. Är det helt nyplanterade buskar, beskärs alla skott ner till 15-20 cm över marken året efter plantering för att de ska förgrenas bättre. Beskär på hösten Bästa beskärningstiden är på hösten när busken har tappat bladen.

När plantera bärbuskar på våren?

När är det bäst att plantera bärbuskar? – Bärbuskar kan planteras på både hösten och under tidig vår. Planteras de på våren måste de dock vattnas ordentligt under tiden bärbusken växer.

När ska man klippa ner Vinbärsbuskarna?

Beskär dina vinbärsbuskar antingen under vårvintern eller på hösten när årets skörd är avplockad och buskarna tappat sina blad. Var gärna lite tuff och beskär dina vinbär hårt så får du en skörd med många, stora och fina klasar.