Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

Hur Ska Man Plantera Jordgubbar?

Hur Ska Man Plantera Jordgubbar
De trivs bäst på en solig och öppen plats, gärna med en svag sydsluttning för tidigare skörd. Jorden ska helst vara mullrik och sandblandad. Rensa landet fritt från ogräs innan plantering och grundgödsla därefter rejält med kogödsel. Sätt plantorna med ett avstånd på 30-40 cm och ett radavstånd på minst det dubbla.

När ska man plantera nya jordgubbar?

Framgångsrik vård av jordgubbar: – Läge: Helsoligt till halvskuggigt, men skyddat, speciellt mot sen frost; optimalt för en jordgubbsodling är lucker och humusrik, lerig och något sur sandjord (pH 5,5 – 6,5). Plantering: Från juli till september för sommarplantering, från mitten av mars till mitten av maj för vårplantering; tumregel: Ju tidigare man planterar under denna tid, desto kraftigare blir de nya plantorna och desto bättre är förutsättningen för en god skörd.

Plantavstånd: 20 – 30 cm i raden, ett radavstånd på 50 – 80 cm; eller med andra ord: 25 jordgubbsplantor kräver cirka 6 m2 planteringsyta. Välj då gärna en rabattbredd på 120 centimeter så att du bekvämt kan nå ungefär 60 centimeter långt in från båda hållen. Vattning: Efter planteringen hela tiden tills plantorna rotat sig; på våren ska de hållas fuktiga från blomknoppsbildningen tills bären bildas; undvik att fukta blad, bär och plantans ”hjärta”.

Gödsling: Jordgubbar är saltkänsliga, ska därför hellre gödslas med organiskt gödsel och inte med mineralgödsel; men tillsätt inte för mycket kväve vilket skulle leda till en kraftig vegetativ tillväxt – och lägre blombildning; gödsla alltid med tonvikten på fosfor och kalium; tillsätt en första giva ca.

tre veckor efter planteringen (när revorna börjar bildas), en andra giva i augusti/september (efter skörden, men före knoppbildningen för det kommande året); mylla försiktigt ner 50 – 70 g/m2 organisk bärgödsel i jorden varje gång. Klippning: Tag i god tid bort revplantorna från trädgårdsjordgubben (inte från hängande eller klättrande jordgubbar!); trimma den eventuellt efter skörden; sysslor före september: avlägsna röda, sjuka och torra blad (”den yttre kransen”).

Vinterskydd: Täck med skyddande fiberduk i kallare områden. Särskilda skötselråd: Täck med fiberduk senast vid risk för kal- och senfrost, speciellt när knoppbildningen börjar på våren; lägg halm eller träull runt de mogna jordgubbarna; tag bort de sista knopparna på de kontinuerligt bärande sorterna före höstfrosten.

See also:  Hur Djupt Ska Man Plantera PSkliljor?

Vad lägger man under jordgubbarna?

Skötsel – Jordgubbar har ganska låga näringskrav. Näring med mycket kväve gynnar bladsättning istället för fruktbildning och kan även göra plantorna mer mottagliga för svampsjukdomar. Plantorna behöver hjälp i kampen mot ogräset, så rensa regelbundet. Lägg halm, gräsklipp eller täckbark under plantorna så håller du bären rena.

Hur ofta behöver man vattna jordgubbar?

Vattna om försommaren är torr, gärna på morgonen så hinner bladen torka upp under dagen och risken för sjukdomsangrepp minskar. Generellt ska man vara försiktig med vattning när bären börjat mogna för att undvika att de blir dåliga och ruttnar. Droppbevattning till jordgubbsplantorna löser många av problemen.

Hur djupt planterar man jordgubbar?

Hur planterar man jordgubbar på friland och i pallkrage? – Det fungerar bra att plantera jordgubbar både direkt i jorden i trädgårdslandet, i pallkrage och i kruka. Det viktiga är läget, som ska vara varmt och soligt. Plantera aldrig jordgubbar på en plats där det tidigare vuxit jordgubbar.

 1. Man brukar säga att den jorden är ”trött” och därför ger dålig tillväxt.
 2. För att underlätta skötseln måste allt ogräs rensas bort noga innan man planterar.
 3. Var försiktig och gräv inte för nära plantornas rötter.
 4. Tillför stallgödsel ett tag innan själva planteringen eftersom det ökar mullhalten och tillför näring.

Plantera med ett avstånd på ungefär 30-40 centimeter och ett radavstånd på minst det dubbla. Planterar du i pallkrage kan du sätta plantorna tätare. Sätt plantorna lika djupt som de var i krukan – jorde får inte komma ovanför bladrosetten. Ett gammalt och bra tips är att lägga halm under plantorna när jordgubbarna börjat komma.

See also:  Vad Kan Man Plantera I April?

Hur lång tid tar det att plantera jordgubbar?

Faktaruta

Kategori: Bär
Dagar sådd-skörd: 130-150
Dagar sådd-utplantering: 63-98
Dagar grotid: 20-40
Procent grobarhet (ca): 60%

Hur ska man gödsla jordgubbar?

Traditionell odling på friland – Jordgubbar ska gödslas med granulerad NPK-gödning kompletterat med kalksalpeter. Yara rekommenderar klorfri YaraMila ProMagna 11-5-18 eller YaraMila ProMagna 8-5-19 samt YaraLiva kalksalpeter eller YaraLiva Nitrabor (kalksalpeter med bor).

 1. Mängden gödning beror på sort, förväntad skörd, planteringstidpunkt, jordart m.m.
 2. Jordanalys bör tas innan man gör en slutlig gödslingsplan.
 3. För att reducera urlakning och säkerställa att plantorna har tillräckligt med näring genom hela växtsäsongen, bör gödningen fördelas under säsongen.
 4. I modern jordgubbsodling är det viktigt att man inte övergödslar med kväve.

För att säkerställa smak och bättre hållbarhet ska kaliummängden ökas under kartutvecklingen. Efter blomningen och fram till hösten är det viktigt med tillräcklig mängd med fosfor och kalium för att säkra blombildningen. Ökad mängd av kalcium kommer att stärka cellbildningen och därmed förebygga gråmögel.

N P K Mg Ca
Kg/ha 50-80 15-20 100-120 10-15 30-50

Gödslingsförslag: ProMagna 11-5-18/ProMagna 8-5-19 ges med 150-350 kg/ha på våren och med 250 kg/ha omedelbart efter skörd. Kalksalpeter/Nitrabor tillförs två gånger med 150 kg/ha mellan blomning och skörd. : Gödsling av jordgubbar | Yara Sverige

När och med vad gödslar man jordgubbar?

Gödsla jordgubbsplantorna på rätt sätt – Gödsla gärna dina jordgubbar med egenkomposterad jord eller ekologiskt gödsel. Ge inte för mycket gödsel – då får du bara gröna och frodiga plantor och oftast små bär. ­– Titta på bladfärgen. Om bladen tre till fyra veckor efter planteringen ser lite bleka ut bör du tilläggsgödsla med ekogödsel.

 1. Tänk på att marken måste kunna dränera regnvatten, jordgubbar tål inte att bli stående i vatten! Tilläggsgödsling gör du med eko-gödsel i perioden då plantorna börjar sätta frukterna/karten.
 2. Ytterligare en höstgödsling i augusti rekommenderas för att plantorna ska bygga upp nästa års blomanlag.
 3. På sensommaren och hösten tar du bort revplantor från moderplantan.

Revplantorna kan du jordslå och använda för att öka odlingen med fler plantor. Läs också: Jordgubbar – allt om sommarfavoriten!

Hur planterar man sticklingar jordgubbar?

Ta sticklingar från jordgubbsplantor så här: – 1. Använd en ren sax eller sekatör och klipp av sticklingen från utlöparen med ett par centimeters marginal. 2. Stick ner rötterna, eller det som är antydan till rötter, i ett hål i jorden. Sätt inte sticklingen för djupt, ”hjärtat” ska helst vara i marknivå. 3. Fördela försiktigt jord runt plantan, men ”hjärtat” ska inte bli täckt.25 centimeters avstånd mellan plantorna är lagom. Tänk på att de växer till sig. Vattna ordentligt så jorden kommer intill de små rötterna. Håll nu koll på de små plantorna så de inte torkar ut.