Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

Hur TTt Kan Man Plantera äPpelträD?

Hur TTt Kan Man Plantera äPpelträD
Plantering av äppelträd – Rotklumpen ska vara genomvattnad. Ställ den i en vattenfylld hink en timme före plantering. Se till att du har uppbindningsstör och band att stödja det unga trädet med på plats. Gräv en grop som är lika djup som rotklumpen men gärna minst en meter i diameter.

Om marken där trädet ska planteras består av kompakt, plan lerjord bör s k upphöjd plantering göras. Trädet placeras ca 20–30 cm över omgivande mark så en liten kulle med plan topp bildas. Kompakt och dåligt dränerad jord kan göra att träd kvävs eftersom rötter behöver syre. Slå ner en oimpregnerad stödstör i gropen före plantering så att inte trädrötter skadas.

Placera sedan trädets rotklump ca 10 cm från stödstören. För de små träden räcker en stör, ju större träd desto fler störar kan komma att behövas. Stödet ska stå kvar 2–3 år, sedan klara sig trädet själv (gäller ej träd med svagväxande grundstam). Återfyll med jord ni grävt upp på platsen.

Fyll till hälften och vattna, fyll resterande jord och tryck till lätt. OBS! trädet ska inte placeras djupare än det stått i krukan. Nere på stammen ser ni ofta en knöl, det s k förädlingsstället och det ska vara ovan mark. I norra delarna av Sverige är våren bästa planteringstiden, i södra och mellersta Sverige är höstplantering att föredra.

Vid problem med vattensork planteras trädet i en grop som först fodras med ogalvat hönsnät. Det finns tidiga och sena äpplen. Äpplen som tål att lagras kallas för vinteräpplen och kommer sent. "Matäpplen" är fina för bakverk, vissa sorter är bättre för mustning, och några lämpligare för allergiker. Foto: Karina Brozinic/Grobar

Hur tätt kan man plantera äppelträd?

Äppelträd växer till en höjd av 3-5 m (det varierar beroende på sort och beskärningsmetod). De har ett brett växtsätt och starka grenar som producerar rosa/vita enkla blommor i maj-juni. Det finns många varianter av äppelträd, indelade i sommar-, höst- och vintersorter.

 1. Indelningen hjälper oss att veta när frukterna ska skördas samt hur de ska hanteras efter skörd.
 2. Äppelträden pollinerar varandra, vilket inte brukar vara något problem i bostadsområden där grannar har äppelträd.
 3. Men om trädet ska stå ensligt, plantera gärna två sorter som pollinerar varandra.
 4. I Sverige växer äppelträd upp till zon 6.
See also:  Plantera TulpanlKar VåR?

De äpplen som mognar i början av augusti kallas sommaräpplen. Dessa äpplen har tunt skal och äts direkt, de tål inte någon vidare lagring. Höstsorter mognar under september och äts som de är, de kan förvaras svalt i några veckor, och om du har en god förvaring kan de hålla upp till 2-3 månader.

 • Plocka vintersorter i månadsskiftet september-oktober, precis innan de är helt mogna.
 • Dessa äpplen smakar som bäst när de stått svalt i ungefär en månad.
 • I god förvaring kan de hålla sig bra i upp till 3-5 månader.
 • Äppelträd växer bäst på soliga och varma platser.
 • Jorden ska vara rik på mull, näringsrik och väldränerad.

Om du planterar fler än ett äppelträd ska du plantera dem med 4 meters avstånd emellan. Ditt nya äppelträd ska helst planteras i en fyrkantig grop för att undvika rotsnurr, cirka 50 × 50 centimeter. När gropen är grävd, fyll den med vatten och låt vattnet sjunka undan.

Jordförbättra sedan trädgårdsjorden du grävt ur med 50% Planteringsjord innan du fyller tillbaka jorden kring trädet. Plantera trädet i samma nivå som den hade i sin kruka. Träd rotar sig snabbare om du binder upp dem mot ett trädstöd. Första året ska trädet stödvattnas regelbundet för att få en bra etablering på växtplatsen.

Regnvatten som faller på en gräsmatta har svårt att nå ner till trädens rötter. Avsluta därför din plantering med att gräva bort gräset i en cirkel närmast trädets stam, använd gärna Trädgårdskant för att hindra gräset från att växa tillbaka innanför cirkeln ( här står mer om Trädgårdskant).

Det är viktigt att inte jorden förblir bar kring trädet, att plantera till exempel marktäckande perenner kring stammen blir vackert, alternativt att täcka jorden med Täckbark, När du gör detta kommer vattnet snabbare att ta sig ner till trädets rötter, och du får ett friskare träd. Äppelträd ska gödslas varje vår med Gödsel för frukt och bär, för att producera mycket frukt och hålla sig motståndskraftig mot sjukdomar och skadedjur.

See also:  NR Ska Man Plantera VåRlöKar?

Gödsla med Trädgårdsgödsel mognad de första sensomrarna, så hjälper du trädet med extra energi att klara av vinterperioden. Nyplanterade träd behöver skyddas mot rådjur och harar under vintern, och skyddet ska vara kvar tills trädet nästan är fullstort.

 • Rådjuren älskar att feja sina horn mot böjliga småträd på våren.
 • Gamla och skadade grenar ska beskäras.
 • Beskärning gör man för att ge luft i kronan, så att solen kommer åt alla äpplen.
 • Ditt nya Äppelträd ska uppbyggnadsbeskäras, det betyder att man skapar en grundform som kommer att avgöra hur det vuxna trädet ska se ut.

De flesta handelsträdgårdar kan hjälpa dig att göra den första beskärningen redan i butik. Ett gammalt äppelträd som inte har beskurits på länge ska också beskäras försiktigt, då den kan få vattenskott om den beskärs för hårt. Beskär äppelträd på våren innan de börjar växa.

Hur tätt kan man plantera fruktträd?

Plantera fruktträd avstånd – Om du ska plantera flera fruktträd i trädgården bör du hålla ett visst avstånd mellan varje träd. Cirka 3-4 meter är lagom mellan så kallade svagväxande träd och cirka 5-6 meter är lagom mellan starkväxande.

När är det bäst att sätta fruktträd?

När ska man plantera? – Fruktträd som är krukodlade kan man plantera när som helst så länge det inte är tjäle i marken. Man kan med fördel plantera fruktträd sen höst då trädet gått ner i vintervila. När sen våren kommer rotar sig trädet tidigare än om du planterar på våren.

Kan man ta sticklingar av äppelträd?

Hur TTt Kan Man Plantera äPpelträD
Det goda finska sommaräpplet Pirja

Vore det bättre att odla rotäkta äppelträd istället för att ympa på olika slag av grundstammar? En som dykt ned i den frågan är Martti Hildén vars examensarbete 2006 vid Överby trädgårdsskola i Esbo, Finland, har titeln ”Äppelträd på egen rot” och ligger på nätet för en var att läsa.

 • Det finns nackdelar med ett äppelträd på egen rot.
 • Liksom många kärnsådda träd är det ofta starkväxande och det kan ta lång tid innan trädet lämnar det juvenila stadiet och börjar bära frukt.
 • Men, skriver Martti, rotäkta träd har också flera fördelar: lång livslängd, god sjukdomsresistens, regelbunden fruktsättning och fin fruktkvalitet.
See also:  NR Kan Man Plantera Ut Paprika I VäXthus?

En ytterligare fördel är att om trädet blir svårt skadat, till exempel avbarkar runtom av harar under vintern, så är det rotskott som sedan kommer upp av precis samma sort (medan ett ympat träd skickar upp rotskott från grundstammen). Så varför går vi inte allihop in för rotäkta träd? Därför att det är besvärligare och kostsammare att dra upp ett sådant träd än att ympa upp ett nytt träd.

 • Onsumenten tycker kanske i dag att ett vanligt äppelträd är bra dyrt men ett rotäkta träd, om det funnes att få, skulle kosta mycket mer.
 • Äppelsticklingar har svårt att rota sig, skriver Martti.
 • Från hans text utläser jag att en amatör som önskar dra upp ett rotäkta äppelträd, lämpligen kan välja den här metoden: 1.

Klipp 15 – 20 cm långa sticklingar från äppelträd i juni. Ta bort alla blad utom ett; på det viset blir det ingen konkurrens om näring mellan blad och rötter.2. Sätt sticklingarna i jord på en plats skyddad för starka vindar. Håll odlingen fuktig. En tunnel av plast över sticklingarna ökar chanserna till rotbildning.

 1. Håll landet fritt från ogräs och duscha gärna sticklingarna då och då vid torrt väder.3.
 2. Räkna med att sticklingarna inte rotar sig förrän på sensommaren.
 3. Varje augusti njuter jag det goda finska äpplet Pirja.
 4. För flera år sedan fick vi ympar av sorten oss tillskickade av den finske musikern Pentti Hildén.

När jag läser Marttis slutord till examensarbetet ser jag att han tackar ”min bror Pentti Hildén för ett intresse till mitt arbete”. Här har vi två äppelintresserade bröder.