Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

Hur TTt Plantera LigusterhäCk?

Hur TTt Plantera LigusterhäCk
Liguster är en art i familjen syrenväxter, och förekommer i Europa, Nordafrika, Kaukasus och sydvästra Asien. Liguster är en lättodlad häckväxt som kan formklippas eller bli ett bra insynsskydd med sitt täta bladverk. Den är anspråkslös och trivs på både skuggiga och soliga platser i trädgården, dessutom tål den hård beskärning.

 • Faktum är att med mer beskärning blir din ligusterhäck tätare.
 • Ligusterns blad är läderartade och mörkgröna, formade som små ovaler.
 • Den blommar med klasar under juni och juli, och får små gräddvita blommor som mognar till giftiga svarta eller gula bär efter blomningen.
 • Vissa ligustersorter behåller sina blad under vintern, men även dessa kan fälla bladen vid extrem kyla.

För att få en tät ligusterhäck är det viktigt att du planterar den i bra jord så att den får en god etablering. Gräv först ett 40cm djupt dike utefter hela sträckan som ligustern ska planteras. Använd gärna ett snöre ifall du vill sätta dem i en rak linje.

 • Ta bort all växtlighet och rötter/stenar från jorden du har grävt ur.
 • Jordförbättra med Planteringsjord, blanda ungefär 50/50 med befintlig trädgårdsjord.
 • Redan före planteringen är det bra att ge plantorna en lätt beskärning.
 • Då blir häcken tätare, eftersom plantorna kommer att lägga energi på att bilda nya skott.

Plantera plantorna på c:a 40-50 cm avstånd (3-4 plantor per meter). Vattna plantorna väl under hela etableringstiden, dvs första och eventuellt även andra året efter plantering. Eftersom liguster kan växa upp till 50cm per år behöver den beskäras. Beskär den under tidig vår, samt eventuellt i augusti/september.

 • Nyplanterade häckar behöver mycket vatten under etableringstiden.
 • När snötäcket försvunnit på våren, lägg ett lager R-Dress på jordytan kring buskarna.
 • Gödsla ligusterhäcken senare på våren med Trädgårdsgödsel Spira, så får ligustern extra energi till att bilda nya blad och grenar.
 • Ta bort ogräs kring häcken så att all näring går till ligusterplantorna.

Täck jordytan med Täckbark inför första vintern, så klarar plantorna frosten bättre. Som alternativ till buxbom, plantera en liguster som solitär, och använd fantasin till att formklippa den till en dekorativ buske i trädgården. Ligusterkvistar passar bra som stomme för att binda en krans.

Hur bred blir en Ligusterhäck?

En oklippt ligusterhäck blir mellan 400 och 500 cm hög och mellan 100 och 150 cm bred. Men som klippt häck kan du hålla ligusterhäcken på den höjd och bredd du själv önskar.

När ska man klippa nyplanterad Ligusterhäck?

Beskära liguster – Du kan klippa liguster direkt vid plantering eller vänta till första våren efter planteringen. Liguster klarar att beskäras hårt och första gången ska du klippa ner den till 20 cm ovan mark. Då får du många nya skott och häcken blir tät hela vägen nerifrån och upp.

Hur få fart på Ligusterhäck?

Liguster är en art i familjen syrenväxter, och förekommer i Europa, Nordafrika, Kaukasus och sydvästra Asien. Liguster är en lättodlad häckväxt som kan formklippas eller bli ett bra insynsskydd med sitt täta bladverk. Den är anspråkslös och trivs på både skuggiga och soliga platser i trädgården, dessutom tål den hård beskärning.

 1. Faktum är att med mer beskärning blir din ligusterhäck tätare.
 2. Ligusterns blad är läderartade och mörkgröna, formade som små ovaler.
 3. Den blommar med klasar under juni och juli, och får små gräddvita blommor som mognar till giftiga svarta eller gula bär efter blomningen.
 4. Vissa ligustersorter behåller sina blad under vintern, men även dessa kan fälla bladen vid extrem kyla.

För att få en tät ligusterhäck är det viktigt att du planterar den i bra jord så att den får en god etablering. Gräv först ett 40cm djupt dike utefter hela sträckan som ligustern ska planteras. Använd gärna ett snöre ifall du vill sätta dem i en rak linje.

Ta bort all växtlighet och rötter/stenar från jorden du har grävt ur. Jordförbättra med Planteringsjord, blanda ungefär 50/50 med befintlig trädgårdsjord. Redan före planteringen är det bra att ge plantorna en lätt beskärning. Då blir häcken tätare, eftersom plantorna kommer att lägga energi på att bilda nya skott.

Plantera plantorna på c:a 40-50 cm avstånd (3-4 plantor per meter). Vattna plantorna väl under hela etableringstiden, dvs första och eventuellt även andra året efter plantering. Eftersom liguster kan växa upp till 50cm per år behöver den beskäras. Beskär den under tidig vår, samt eventuellt i augusti/september.

 1. Nyplanterade häckar behöver mycket vatten under etableringstiden.
 2. När snötäcket försvunnit på våren, lägg ett lager R-Dress på jordytan kring buskarna.
 3. Gödsla ligusterhäcken senare på våren med Trädgårdsgödsel Spira, så får ligustern extra energi till att bilda nya blad och grenar.
 4. Ta bort ogräs kring häcken så att all näring går till ligusterplantorna.

Täck jordytan med Täckbark inför första vintern, så klarar plantorna frosten bättre. Som alternativ till buxbom, plantera en liguster som solitär, och använd fantasin till att formklippa den till en dekorativ buske i trädgården. Ligusterkvistar passar bra som stomme för att binda en krans.

See also:  Hur Plantera JordRtskockor?

Vilken liguster är bäst?

Mindre bladförlust med vintergrön liguster – Är du bosatt i ett område där det blir relativt kallt på vintern, och vill du anlägga en ligusterhäck som trots detta behåller en så stor del av sina blad som möjligt? I så fall är (Ligustrum vulgare ’Atrovirens’) det mest pålitliga valet.

Denna kultivar av vanlig liguster trivs bra i vårt omväxlande klimat, och förlorar färre blad på vintern än den sort denna underart härrör från. För övrigt är det möjligt att en del av bladen på denna sort antar en gyllenbrun färg på hösten. Det faktum att vintergrön liguster behåller fler blad på vintern än vanlig liguster är dock inte den enda skillnaden dessa arter emellan.

Bladen på vintergrön liguster är dessutom en aning smalare och mer avlånga till formen. En ligusterhäck som består av denna art är också oftast något smalare än en häck som består av vanlig liguster, även om du i stor utsträckning kan påverka detta själv genom att beskära häcken mindre på bredden.

Om du föredrar en mer naturlig häck rekommenderar vi att du bara beskär häcken en gång per år. Om du däremot vill att din häck ska vara rakare och stramare bör du däremot beskära häcken minst två gånger per år Om du vill att din ligusterhäck ska präglas av en möjligast riklig blomning är vintergrön liguster inte det bästa alternativet.

Medan blomplymerna på de flesta ligustersorter blir ca 7 till 12 centimeter långa, kommer de inte att bli mycket mer än 2 till 4 cm långa på en vintergrön liguster. Denna häckväxt är dock ett idealiskt val om man vill anlägga en formell häck som förblir insynsskyddande även under vintern.

Kan man vattna liguster för mycket?

Vad ska jag göra om jag vattnar Liguster för mycket/för lite? En övervattnad Liguster kan börja få blad som gulnar, faller av och vissnar. Växten kan också se tråkig och ohälsosam ut, med tecken på svampiga stjälkar. När de börjar visa dessa tecken är det bäst att justera schemat när det är möjligt.

Varför dör Ligusterhäck?

När är liguster inget bra val? Få häckväxter i vårt sortiment är lika robusta som, Ligustern trivs nämligen utmärkt i ett antal olika omständigheter som medför svårigheter för många andra häckväxter, såsom en plats med avgasfylld luft, mycket blåsiga lägen eller relativt torr jord.

 • Således finns det inte många situationer då liguster inte är ett bra val,
 • Sådana situationer förekommer dock tyvärr ibland.
 • Av denna anledning vill vi gärna berätta för dig när det är bäst att inte plantera en ligusterhäck i trädgården.
 • Vill du helst av allt plantera en häck som är lik en ligusterhäck till utseendet? I så fall kan du läsa mer här om de bästa alternativen till liguster i olika situationer.

Även om ligustern tål blöt jord bättre än många andra häckväxter, kommer även denna häckväxt att ogilla om överloppsvatten inte kan rinna bort ur jorden där växten står. Detta kan nämligen med tiden leda till att det blir allt svårare för rötterna att absorbera tillräckligt med näringsämnen från jorden, och kan därtill ge upphov till rotröta.

Rotröta är så gott som alltid obotligt, och leder till att växterna dör ut helt och hållet efter en tid. Eftersom jorden utgör problemet i detta fall, och inte själva växterna, är det ofta meningslöst att plantera nya ligustrar; förr eller senare kommer nämligen även dessa att drabbas av rotröta. Alla jordtyper som innehåller mycket vatten är dock inte nödvändigtvis olämpliga för en,

Om jorden inte är alltför tung är det möjligt att dränera den innan du påbörjar planterandet. Du behöver inte nödvändigtvis installera ett dyrt och professionellt dräneringssystem för detta ändamål, fastän detta naturligtvis också är en möjlighet. En förmånligare lösning är att sticka några hål i botten på den planteringsfåra du har grävt upp för din nya ligusterhäck.

På så sätt kan det vatten som dina växter inte behöver rinna bort, vilket i sin tur leder till att häckens rötter inte är tvungna att stå i blöt alltför länge. Har du mycket tung jord i trädgården, såsom till exempel tung lera? I så fall är det mycket svårt att säkerställa tillräcklig dränering, och är du dessvärre tvungen att leta efter ett alternativ till din ligusterhäck.

Ett av de mest tilltalande alternativen i dylika situationer är (Carpinus betulus). På grund av bladens form är avenboken till utseendet mer lik en bokhäck än en ligusterhäck, men avenboken tål väldigt blöt jord och förblir dessutom sikttät på våren och sommaren. Hur TTt Plantera LigusterhäCk Ligustrar är ytterst lättodlade häckväxter vad beträffar planteringsläge och jordtyper. Som nämnts trivs den inte i dåligt dränerad jord, men för övrigt växer ligustern egentligen väl i så gott som alla jordtyper. Detta gäller också mängden solljus, även om det finns ett antal faktorer som bör beaktas i detta avseende.

Även om ligustern växer i skuggiga lägen, kommer ett skuggigt läge att leda till en betydligt långsammare tillväxt samt betydligt färre blad på grenarna, vilket inte främjar ligusterhäckens utseende. Om din trädgård är belägen på den skuggiga sidan av huset är det således möjligt att en ligusterhäck inte är det bästa alternativet för din trädgård.

När det gäller (Ligustrum ovalifolium ’Aureum’) kommer växternas vackra bladfärg inte att uppnå sin fulla potential på en skuggig plats. Denna vackra kultivar av (Ligustrum ovalifolium) har tvåfärgade blad: bladen är mörkgröna och har gyllengula kanter.

Den gula ytans storlek kommer att växa allt eftersom mängden solljus ökar. Om du planterar dessa häckväxter i ett skuggigt läge kommer du således inte att gagnas av att välja just gulbrokig bredbladsliguster. gynnas inte heller av skuggiga platser: växterna får mycket färre blommor där än på soliga platser.

Vilka häckväxter som är de bästa alternativen till liguster i en skuggig trädgård beror på vad du vill åstadkomma med din häck. Om du vill anlägga en insynsskyddande häck som präglas av en mer naturlig form än en barrhäck kan du välja (Prunus laurocerasus), även om denna häckväxt kräver lite mer utrymme i trädgården än en ligusterhäck.

De flesta barrträd växer också bra på skuggiga platser, inklusive populära barrträd för anläggandet av häckar, såsom idegranen. En (Fagus sylvatica) kommer inte heller att besväras av ett skuggigt läge. Boken är lik ligustern i att den inte heller officiellt är vintergrön, även om den oftast behåller sina blad året runt.

Visa mer Visa mindre Hur TTt Plantera LigusterhäCk

See also:  Vilka Blommor Kan Man Plantera P HöSten?

När ska man gödsla liguster häck?

Du kan gödsla ligusterhäcken men det gör att den växer ännu snabbare, vilket innebär att den måste beskäras oftare. Om du gödslar så är våren den bästa tiden.

Hur mycket ska man klippa Ligusterhäck?

Uppbyggnadsbeskärning ligusterhäck – Riksförbundet Svensk Trädgård Fråga Jag har en vintergrön liguster som tyvärr är mkt ojämn, många plantor har bara 3-4 grenar och andra 7-8 st i olika storlek. Dessa planterades mars förra året. En hel del plantor fick vi utbytta i november pga av de ej hade klarat sig.

 • För att klara vinter så fick vi tips om ogräsduk och täckbark vilket anlades.
 • Behöver häcken gödslas på våren och vad använder man då? Hur gör man med gödsel och vattning när det ligger täckbark o duk utlagt? Sist men inte minst så har jag förstått att häcken ej ska släppas upp mer än ca 20 cm per år.

Räcker det att klippa (tänker pyramidform) i juni/aug och sedan i okt inför vinter? Eller hur ser klippintervall ut? Bor i nordvästra Skåne nära havet. Svar Du behöver beskära ner häcken till ca 10-15 centimeter nu under vårvintern så du får många nya skott nerifrån.

Nästa vårvinter beskär du igen till ungefär 15-20 cm ovan årets beskärning, dvs du släpper upp den ca 20 cm årligen precis som rådet du fått tills den är så tät du vill ha den, kallas uppbyggnadsbeskärning. När häcken är uppbyggnadsbeskuren börjar du med formklippning i juni i midsommartid för att hålla den i den form och storlek du vill ha den.

Och sticker några grenar iväg efter det kan du putsa den under hösten. Och den pyramidala formen är viktig så att ljuset når hela häcken, då håller den sig grön och tät ända nerifrån. Det kan vara risk att sätta på ogräsduk och tjockt täcke med täckbark på nyplanterade plantor innan de har rotat och etablerat sig ordentligt.

 1. Det kan bli för tätt och syrefattigt i marken men duken skyddar förvisso mot konkurrerande ogräs.
 2. Inför vintern hade det räckt med barktäckning av jorden och att sedan skydda plantorna med skuggväv mot uttorkning från sol och vind eller så bara täckt plantorna med granris Men du behöver inte riva bort duken nu men ge akt på plantornas fortsatta utveckling och tillväxt.

Jag förmodar att du planterat i gödslad jord så nu är gödslingen inte det viktigast utan att plantorna har tillgång på vatten när det ska börja växa efter nedskärningen! Med rotvattnare som man sticker ner i jorden eller med slang under markduken kan du vattna ner till rotsystemet.

Måste man klippa liguster?

Formell ligusterhäck – Om du däremot vill ha en formell och stram är det viktigt att du beskär den minst tre gånger per år, mellan maj och september. Efter september är det viktigt att ligustern får vila, så att den klarar av vintern så bra som möjligt.

 1. Därför rekommenderar vi att du klipper den första gången innan midsommar.
 2. Använd dig av ett redskap som är tillräckligt vasst, antingen en elektrisk häcksax eller en vanlig häcksax.
 3. Så länge redskapet är tillräckligt vasst kan du klippa grenarna så att de blir vackert jämna.
 4. Detta ser inte bara bra ut, men häcken har också lättare att återhämta sig från beskärningen på detta vis.
See also:  NR Plantera Ut Blomman FöR Dagen?

Klipp alltid häcken så att den blir bredare nedtill än ovantill. På så vis säkerställer du att alla blad får tillräckligt med solljus och att din häck behåller sin form så länge som möjligt. Undvik att beskära din ligusterhäck under en alltför solig dag, eftersom bladen som kommer till ytan efter beskärningen inte är vana vid gassande solljus och kan ta skada. Hur TTt Plantera LigusterhäCk

Hur ser liguster ut på vintern?

Mer om vintergrön liguster Detta beror på att de flesta sorters liguster är lövfällande, vilket innebär att de tappar bladen på hösten så att grenarna därefter förblir nakna. Men ligustern ’Atrovirens’ är halvt vintergrön, vilket innebär att den fortfarande behåller en del av sina löv även på vintern.

Vad kostar en Ligusterhäck?

Pris 108.29 kr/st.

Hur föryngrar man en Ligusterhäck?

Komplettera gärna med att gödsla häcken ordentligt senare på våren. Toppa sedan in alla skott både på sidorna och upptill allt eftersom häcken växer upp igen. Varje gång du klipper in topparna så förgrenar sig buskarna och du får en tätare och vackrare häck.

När kan man flytta en Ligusterhäck?

Flytta ligusterhäck Hej! Om jag ska flytta en ligusterhäck (höjd 50-80cm och 90-120cm) ca 5 år gammal, måste jag klippa ner den? I så fall hur mycket? (se bild från förra året) Jag har hört att ligusterns rötter går på bredden snarare än djupet, stämmer det? För att vinna höjd funderar jag på att plantera häcken på en liten vall. Odla svarar: Det skulle vara bäst att flytta den på senhösten när den gått i vila. Man bör inte störa den just när den håller på med lövsprickning på våren. Du kan mycket väl klippa ner den inför flytten, då blir det lättare att hantera den. Ligusterns rötter är vidlyftiga, så det gäller att ha ca.50 cm extra på båda sidorna.

 • Planterar du på hösten så ska du inte behöva passa den med vatten annat än vid plantering och sedan några gånger extra, beror ju på vädret.
 • Inte vattna inför frostperioder, så att det bildas iskokor i jorden runt rötterna! Men börja vattna på våren när tjälen gått ur jorden! Är det en vintergrön liguster, kan du också skydda den med vinterväv på vårvintern.

Sylvia : Flytta ligusterhäck

Hur mycket växer liguster på ett år?

På ett år växer en liguster cirka 30 centimeter.

Vilken liguster är bäst?

Mindre bladförlust med vintergrön liguster – Är du bosatt i ett område där det blir relativt kallt på vintern, och vill du anlägga en ligusterhäck som trots detta behåller en så stor del av sina blad som möjligt? I så fall är (Ligustrum vulgare ’Atrovirens’) det mest pålitliga valet.

Denna kultivar av vanlig liguster trivs bra i vårt omväxlande klimat, och förlorar färre blad på vintern än den sort denna underart härrör från. För övrigt är det möjligt att en del av bladen på denna sort antar en gyllenbrun färg på hösten. Det faktum att vintergrön liguster behåller fler blad på vintern än vanlig liguster är dock inte den enda skillnaden dessa arter emellan.

Bladen på vintergrön liguster är dessutom en aning smalare och mer avlånga till formen. En ligusterhäck som består av denna art är också oftast något smalare än en häck som består av vanlig liguster, även om du i stor utsträckning kan påverka detta själv genom att beskära häcken mindre på bredden.

Om du föredrar en mer naturlig häck rekommenderar vi att du bara beskär häcken en gång per år. Om du däremot vill att din häck ska vara rakare och stramare bör du däremot beskära häcken minst två gånger per år Om du vill att din ligusterhäck ska präglas av en möjligast riklig blomning är vintergrön liguster inte det bästa alternativet.

Medan blomplymerna på de flesta ligustersorter blir ca 7 till 12 centimeter långa, kommer de inte att bli mycket mer än 2 till 4 cm långa på en vintergrön liguster. Denna häckväxt är dock ett idealiskt val om man vill anlägga en formell häck som förblir insynsskyddande även under vintern.

Hur få fart på Ligusterhäck?

Vi fick tipset på plantskolan att gödsla ordentligt med både kogödsel (1 säck per 3 plantor) och dessutom en näve algomin per planta (eller om det var per tre plantor). I år växer den så det knakar och vi har gott hopp om att den kommer bli tät och fin om inte i år, så nästa.