Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

NR Kan Man BöRja Plantera I VäXthuset?

GURKA, Cucumis sativus – Slanggurka tillhör favoriterna för växthusodlare. Sköter man om plantorna på rätt sätt kan skörden bli riktigt stor. Hobbyväxthusodlarnas speciella gunstling är utan tvekan slanggurka, och visst är det en upplevelse att få plocka en färsk gurka i sitt växthus till middagen, men växthusgurkan tillhör en av de odlingskulturer som har rätt stora krav på odlaren om den ska trivas.

Jorden ska vara gödslad på hösten med naturgödsel och om jorden inte är tillräckligt lucker bör den blandas med sand eller kompost. SÅTEMPERATUR Gurkfröets optimala groningstemperatur ligger på 30°C men så hög temperatur kan det vara svårt att ordna för en liten frösådd med några få krukor. Däremot brukar det gå bra att hålla en temperatur på 20–25°, vilket är minimitemperatur om groningen ska gå bra.

SÅDD Sådden kan lämpligen göras i 6–8 cm krukor, och det räcker med ett frö i varje kruka för gurkfröet har oftast en grobarhet mellan 95 och 100 %. Fröplantorna är dessutom rätt ömtåliga för omflyttning när de inte har jordklump. Gurkfrön har bra grobarhet, så det räcker med ett frö i varje kruka. Placering Så fort hjärtbladen växt ut riktigt, bör temperaturen hållas mellan 18°C och 20°C och plantorna ställs så ljust som möjligt. Gurkplantorna trivs med fuktig luft och därför bör de duschas dagligen om temperaturen är över 18°C.

 • Är temperaturen tillfälligt lägre, bör duschning endast förekomma vid sol.
 • OMPLANTERING Redan ett par veckor efter sådden brukar det vara dags för omplantering av plantorna i något större krukor, 12–15 cm.
 • Om utplanteringen skulle bli fördröjd av någon anledning, så att plantorna inte kan sättas ut på växtplatsen förrän 5-6 veckor efter sådden, bör man göra ytterligare en omplantering.

Plantorna får absolut inte stanna upp i växten. TID FÖR UTPLANTERING Tidpunkten för sådden måste anpassas till de förutsättningar som finns för att hålla tillräckligt varmt i växthuset sedan gurkorna planterats ut. Temperaturen i växthuset får inte ens tillfälligt sjunka under 12°C, och den bör kunna hållas mellan 15°C och 18°C.

 1. Plantera inte ut för tidigt Från sådden tills plantorna är klara för utplantering tar det 3–4 veckor.
 2. Låter man plantorna stå kvar i krukorna under längre tid blir de långa och svaga i växten.
 3. För ett växthus utan uppvärmningsmöjligheter är utplantering av gurkplantor före sommarvärmens ankomst knappast meningsfull, för även om det går att hålla liv i plantorna mår de absolut inte bra, och de ger sämre skörd än senare sådda plantor.

Oftast blir inte skörden tidigare än de senare sådda. Gurkans rothals är mycket känslig för fukt, därför planteras plantan på en upphöjning och med sand närmast rothalsen. PLACERING Gurkorna bör helst odlas på bädd i växthusets ena gavel. Visserligen går det fint att plantera dem utefter växthusets ena långsida och binda upp dem mot nocken men eftersom gurkplantorna helst bör isoleras från det övriga växthuset.

På grund av gurkans krav på hög luftfuktighet är det klart olämpligt att odla den tillsammans med tomater och bönor utan att skapa någon form av avgränsning i växthuset. Detta kan man lösa lätt genom att vid ena gaveln hänga en plastfolie från taket och ner cirka 60 cm från gaveln. PLANTERING Planteringsavstånd Planteringsavståndet mellan plantorna kan variera från 40 till 80 cm, beroende på hur beskärningen av plantorna kommer att utföras.

Vill man få ut så många frukter som möjligt per planta, bör det större avståndet tillämpas vid planteringen. Plantera på en upphöjning Planteringen på bädden bör ske på en upphöjning så att rothalsen på varje planta kommer 5–10 cm högre än den omgivande bädden. Kraftiga snören fästs våg- och lodrätt som stöd åt gurkorna. UPPBINDNING Kraftiga snören fästs dels lodrätt med ett snöre vid varje planta, dels vågrätt med cirka 20 cm avstånd mellan varje snöre. Gurkplantorna växer fort och minst en gång i veckan bör man se över deras uppbindning och beskärning, men eftersom gurkplantorna har en saftig och mjuk stam bör uppbindningen göras försiktigt så att inte stammen eller grenarna stryps.

BESKÄRNING AV HUVUDSTAM OCH SKOTT Huvudstammen får växa tills den når upp till nocken eller till den högsta höjd den får växa till, och där toppas den. Vid varje bladfäste utefter stammen kommer det sedan ett skott, och dessa skott binds fast i närmast vågräta snöre. Är planteringsavståndet 70–80 cm toppas dessa vågräta skott över två blad.

Är däremot planteringsavståndet mindre toppas skotten över ett blad. Vid den senare toppningsmetoden blir det följaktligen en gurka mindre per gren eller skott. VATTNING Vattningen bör skötas noga. En jämn fuktighet i marken är nödvändig om gurkplantorna ska växa bra, hålla sig friska och ge goda frukter.

Gurkbädden bör därför vattnas med ljummet vatten 1–2 gånger i veckan, och hela plantorna samt bädden bör duschas en eller två gånger dagligen när det är varmt och soligt. Vid mulen och sval väderlek ska gurkplantorna absolut inte duschas, eftersom de då lätt drabbas av svamp och bakterieangrepp. GÖDSLING OCH MARKTÄCKNING Gurkplantorna kräver rikligt med näring för att klara av sin snabba tillväxt.

En gammal men bra metod att gödsla är att blanda cirka 50 % väl brunnen gödsel med 50 % trädgårds- eller kompostjord. Skydda rothalsen med sand Blandningen sprids sedan ut i ett 2–3 cm tjockt lager över hela gurkbädden med undantag för området närmast rothalsen, där man istället fyller på med några nävar sand. Många gurksorter är partenokarpa, d v s de bildar frukt utan pollinering. Pollineras blomman finns risk för att gurkorna blir missbildade. Gödsla med gräsklipp Istället för gödselblandningen kan gurkbädden täckas med färskt gräsklipp. Det läggs på i ett ca 5 cm tjockt lager varje gång och med några veckors mellanrum.

Första gången som gräsklipp läggs på, bör även lite gammal gödsel läggas på bädden. Gräsklippet får inte komma i beröring med rothalsen på gurkplantan, men det är i övrigt inte någon risk för att de bakterier som bryter ner gräsklippet ska angripa gurkplantorna. LUFTNING OCH SKUGGNING Gurkplantorna tål stark sol, så någon direkt skuggning av växthuset där gurkplantorna är behövs inte under sommaren.

Däremot behöver plantorna skuggas första veckan efter utflyttningen till växthuset om de stått inne i boningsrum tidigare. Vid stark sol och när temperaturen överstiger 25°C, bör en sparsam luftning göras. PARTENOKARPA SORTER SKA INTE POLLINERAS Luftluckornas öppningar i gurkavdelningen bör vara igensatta med ett nät som utestänger bin, humlor och andra insekter som kan befrukta blommorna.

Vilka växter trivs bäst i växthus?

Odla vanliga grönsaker – Traditionellt sett odlas tomat, gurka, paprika och chili i växthus för värmens skull. Men en lång rad vanligare (och lättare) grönsaker passar minst lika bra. Genom att sätta ut sallat, potatis, dill, rädisor, kålväxter, lök och annat så förlängs skördeperioden av dessa ordentligt.

När kan man börja plantera ut i växthus?

TOMATODLING I VÄXTHUS – Tomater är nog den vanligaste och mest intressanta nyttoväxten för de flesta hobbyodlare och det är ingen tvekan om att hemodlade tomater är betydligt godare än köpta. Plantera ut tidigt för tidig skörd Det är en fördel att plantera ut tomaterna på bädd i växthuset tidigt på våren, för då hinner man få mogna tomater under högsommaren när solen ger en förnämlig smak på dem.

 • Desto längre tid som växthuset solbelyses under dagen desto godare blir tomaterna, som mognar under den tiden.
 • Sandbädd värms upp tidigare än jord Tack vare att en sandbädd blir tidigare uppvärmd än en jordbädd kan planteringen i bädd ske tidigt om man vill kosta på lite extra värme under kalla nätter och mulna dagar.

Från mitten av mars till mitten av april bör man sätta ut plantorna om man vill få en tidig och god skörd under sommaren. Man vill gärna så tomater tidigt, men risken är att plantorna blir alldeles för stora och svårhanterliga innan de kan planteras ut i växthuset. SÅDD OCH FÖRKULTIVERING Såtid: Eftersom det tar cirka 6 veckor från sådd tills plantorna är klara att sättas i bädd bör man så någon gång mellan den 1:a februari till den 1:a mars.

De första 4–5 veckorna av förkultiveringstiden bör man hålla till inne i bostaden, såvida man inte har en hel del andra växter på gång i växthuset. Det är onödigt att värma upp växthuset för den lilla odlingsyta som ett 10-tal tomatplantor kräver. Det krävs även rätt hög temperatur i början av odlingen.

Såtemperatur: För att fröna skall gro bra bör sådden placeras där det är mellan 22–28 °C. När plantorna kommit upp bör temperaturen hållas omkring 18 °C. Växtbelysning: Den första månaden när plantorna är små kan man klara skötseln av dem på en fönsterbräda i söder eller österläge, de tar ju inte så stor plats i början. När hjärtbladen kommit upp är det dags att omskola plantorna i små krukor med en planta i varje. Fördel att skola om flera gånger Vid inplantering av de skolade tomatplantorna bör man använda krukor som är 8–10 cm stora. Även om det är mera arbete är det en fördel om man först sätter plantorna i 8 cm krukor och sedan planterar om dem, eventuellt i större krukor än 10 cm om det dröjer längre än beräknat tills man kan plantera ut plantorna på bädden i växthuset.

Sätts plantorna i stora krukor på en gång och det blir dåligt med sol kan de ha svårt att börja växa, och plantorna är känsliga för detta vid tidig plantuppdragning. AVHÄRDNING Tomatplantorna bör få stå inne i rumsvärmen minst en vecka efter inplanteringen så att de hinner rota sig innan de flyttas ut i växthuset.

Gör så här: 1. Till en början så ställer man ut plantorna över dagen, men skuggar dem med en tidning mot solen de första dagarna. För även om de är vana att stå i sol inne i köksfönstret så blir det för ljust för dem den första tiden efter att de satts ut i växthuset.2.

See also:  NR Kan Man Plantera Svarta VinbäR?

En eller två veckor får plantorna stå på bord eller hyllor i växthuset, och man kan även dröja längre tid med att sätta ner dem i bädden om det är dåligt med sol och svårt att få tillräcklig hög temperatur i växthuset. Blir det fullt av rötter i krukorna och plantorna ser ut att stanna upp i växten kan man lägga några klumpar av lagrat gräsklipp ovanpå i krukorna, det sätter på nytt fart på plantorna.

Bladlöss Det finns alltid risk för att det kan bli angrepp av bladlöss på plantorna så här tidigt på våren, och eftersom det är lättast att stoppa angreppet så länge plantorna står i krukor bör man kontrollera om det finns löss och i så fall doppa plantorna i såpvatten.

 1. Plantor som doppas i såpvatten får inte utsättas för sol så länge de är fuktiga.
 2. Behandlingen med såpvatten bör upprepas några gånger med 3-4 dagars mellanrum.
 3. Plantera i sand på friland När temperaturen ledigt kan hållas omkring 15 °C på natten är det dags att friplantera tomaterna i sandbädden, planteringsavståndet bör vara minst 50 cm mellan plantorna i båda riktningarna om man har flera rader.

Har man gott om plats så kan det gärna få vara 60–70 cm mellan plantorna och har de blivit långa och gängliga så att första blomklasen riskerar att komma långt upp på stammen kan man sätta ner jordklumpen så att överkanten kommer 15–20 cm under sandytan. Tomater kan enkelt bindas upp med snören som man fäster i ett horisontellt snöre som fästs i taket. UPPBINDNING Har man inte bundit upp plantorna måste det göras nu, men det är alltid en fördel att redan när de planteras in i krukor binda upp dem med en blompinne därför att det då är mycket lättare att hantera dem vid flyttningar, doppning i såpvatten m m.

 • Undvik strypning När man binder upp små tomatplantor skall man tänka på att stammen blir många gånger grövre under sommaren så att man ger den tillräckligt utrymme att växa till utan att strypas av uppbindningen.
 • Uppbindning efter plantering i bädd När plantorna sätts ner i bädden krävs det naturligtvis en annan uppbindning så att plantorna får stöd ända upp i taket.

För den uppbindningen kan man endera använda kraftiga käppar eller snören, något som i mitt tycke är bättre och då underlättas även pollineringen. Gör så här: 1. Spänn en lina i taket längs med raden eller raderna och så högt upp som det går.2. Fäst sedan snören med ena änden i linan och den andra runt tomatplantan, eller i en pinne som sticks ner i sanden intill plantan.3.

 1. Lindas snöret några varv löst runt varje planta kan man antingen fortsätta att linda plantorna runt snöret eller fästa plantorna mot snöret med uppbindningsgarn.
 2. När det är dags att pollinera blommorna be­höver man bara slå på linan i taket så skakar alla plantorna samtidigt.
 3. GÖDSLA MED GRÄSKLIPP PÅ SAND De första två till tre åren då tomatplantorna sätts i den nya sandbädden bör gräsklipp läggas som marktäckning redan efter någon vecka från planteringen, men från fjärde året och därefter är det inte någon brådska med att lägga på marktäckningen.

Då kan man vänta upp till 2–3 månader och det går ändå bra. Första täckningen Man kan använda färskt eller lagrat gräsklipp vid första täckningen. I nödfall kan man gödselvattna plantorna ett par gånger tills man får tillgång till färskt gräsklipp, om man inte har lagrat sedan föregående år.

Om gräsklippet inte räcker Har man inte så mycket gräsklipp på en gång att det räcker till hela bädden, börjar man med att täcka närmast intill plantorna och efter hand fylla på resten. Lagrat gräsklipp bör läggas i ett 5 cm tjockt lager och färskt bör läggas i ett l0 cm tjockt lager när det är nypålagt.

Efter någon vecka har det sjunkit ihop betydligt. Undvik gräsklipp intill rothalsen Undvik att lägga gräsklippet, lagrat eller färskt, intill rothalsen på plantorna eftersom det ibland händer att plantorna tar skada när gräsklipp ligger tätt intill stammen.

 1. Varför det händer vet jag inte, eftersom det aldrig hänt i mina odlingar under de 20 år som jag gödslat tomatplantor på detta sätt, men det är en del odlare som berättat att deras plantor skadats av gräsklippet när det lagts intill rothalsen.
 2. För att inte gräsklippet ändå skall glida in mot plantorna kan man lägga lite sand intill plantorna, som en kulle som görs högre än marktäckningen.

Andra täckningen De första 2–3 åren som odlingen sker i en nylagd sandbädd bör en andra omgång gräsklipp eller grönmassa läggas på cirka en månad efter den första omgången, även nu läggs grönmassan i ett 10 cm tjockt lager ovanpå resterna av det föregående.

Ingen annan gödsel behövs Någon annan näring utöver gräsklipp eller grönmassa av andra växter bör inte tillföras tomatplantorna. Man bör absolut inte blanda ner naturgödsel eller torvmull i sandbädden innan marktäckningen läggs på för då kan plantan ta skada och man får inte någon högre skörd. GÖDSLA MED GRÄSKLIPP PÅ JORD Det går bra att gödsla med gräsklipp även när tomaterna odlas i jord under förutsättning att jorden inte blandas upp med torvmull eller så kallad planteringsjord, som till största delen består av torvmull.

Man bör inte heller blanda upp jord med naturgödsel om gräsklipp eller annan grönmassa skall användas. Förbättring av kompakt jord Är jorden tung och kompakt så att den behöver blandas upp med något material bör den blandas upp med kompostjord och/eller sand.

 • Undvika att täcka intill rothalsen Marktäckningen sker på samma sätt som vid odling på sandbädd, men det är ännu viktigare att man lämnar ett utrymme runt varje planta fritt från marktäckning, cirka 5 cm kan vara lämpligt.
 • Genom att lägga en liten kulle med sand intill rothalsen på plantorna så är det ingen risk för att täckmaterialet hamnar intill plantorna.

Jord måste bytas oftare än sand Vid odling i jordbädd bör jorden bytas med 2–3 års mellanrum, såvida man inte kan tillämpa någon form av växelbruk i växthuset. Vid odling i sandbädd däremot kan man odla minst 8 år i samma sand innan den behöver bytas, och det förefaller som det är enbart en fördel att man har odlat tomater i flera år i samma sand.

See also:  Hur TTt Plantera RosenskäRa?

LUFTNING OCH VATTNING Det är viktigt att man luftar växthuset den första veckan efter det att färskt gräsklipp lagts på tomatbädden, och man bör lufta även om det inte behövs för att sänka temperaturen i växthuset. Det kan troligen bli för hög halt av koldioxid. Det har hänt en del odlare att deras tomatplantor dött eller stannat upp i växten ett tag efter det de lagt på marktäckning, men i dessa fall har man undvikit att lufta på grund av dåligt väder.

Det finns även en risk att luftfuktigheten blir mycket hög om man inte luftar när gräsklippet är nypålagt, det innehåller ju mycket vatten och en del avdunstar snabbt och bör därför luftas bort. Vattna ofta i början De första 2 veckorna efter planteringen måste man vattna 2–3 gånger i veckan, och då skall man vattna både över hela den marktäckta bädden och intill varje tomatplanta.

 • Det finns risk för att rotklumpen kan vara torr även om den omgivande sanden är fuktig.
 • När det avdunstar vatten från plantorna suger rötterna upp mycket vatten, men innan de har växt ut i sanden har de bara den fukt som finns i jordklumpen att ta av.
 • Efter 2–3 veckor har oftast rötterna växt ut tillräckligt för att man inte längre skall behöva vattna intill varje planta utan att det räcker med att bädden vattnas.

Vattning en gång i veckan är nu tillräckligt. Vattna sedan mycket och sällan Efterhand så låter man det gå upp till 2 veckor mellan varje vattning om man ser att tomatbädden håller fukten hela tiden. Hur lång tid det skall gå mellan vattningarna är dels beroende på hur mycket fukt som finns i det underliggande jordlagret, och dels på hur tjockt sandlagret är.

 • Att vattna för ofta, varje dag som en del gör, är inte alls bra.
 • Dels är då luften intill plantorna alltid fuktig och dels spolas en del av näringen bort.
 • Men man bör givetvis kontrollera emellanåt att bädden är tillräckligt fuktig.
 • Slokande blad behöver inte vara brist på vatten Att plantorna slokar betyder inte alltid att det är för torrt i bädden.

Vid en snabb övergång från mulet väder till starkt sol slokar nästan alltid plantorna under några timmar, och då bör man duscha dem ett par gånger tills de har hämtat sig. Men slokar bladen och topparna trots att det är mulet eller har varit soligt en längre tid kan det vara torrt längre ner i bädden, även om det ser ut att vara fuktigt tillräckligt på sandytan under täckmaterialet.

Därför funkar inte droppbevattning vid täckodling Automatiska bevattningsanordningar i stil med yrkesodlamas passar inte vid denna odlingsmetod. Använder man droppbevattning får ju endast området närmast varje planta vatten. För att näringen i täckmaterialet skall komma tomatplantorna till godo måste täckmaterialet på hela ytan mellan plantorna vattnas.

Genom att täcka tomatbädden med grönmassa blir dessutom skötseln av tomatodlingen så enkel att den vattning som krävs tar mycket liten tid i anspråk. Skotten som växer ut i bladvecken kallas tjyvar och de ska tas bort på högväxande sorter. TJYVA SIDOSKOTT Under hela sommaren från det plantorna blivit så stora att det börjat växa ut sidoskott vid bladfästen skall man plocka bort, tjuva, dessa skott.

 • Det är en fördel om de plockas bort medan de är bara 5–6 cm långa.
 • Tar man inte bort sidoskotten kommer varje planta att bli som en buske, och man får både mindre skörd och sämre kvalitet på tomaterna eftersom det då kommer så lite sol på dem.
 • Det är endast högväxande tomater som skall tjuvas.
 • Nya plantor av tjyvar Det går fint att göra nya plantor av de tjuyvar man tar, men då bör man låta dem växa tills de blivit ca 10 cm innan de bryts loss.

Fördelen med sticklingsförökade plantor är att de får den första blomklasen långt ner på plantan och därför passar det bra att odla dem i krukor och endast låta ett par fruktklasar gå fram. Välj högväxande sorter för växthus Man bör inte odla busktomater i växthus, de ger mindre skörd per planta och oftast inte lika goda tomater som växthussorterna.

Det är synd att låta platsen i tomatbädden upptas av lågväxande sorter, det är bättre att utnyttja höjden till taket för att få så många klasar som möjligt på varje planta. Det är endast om sidoväggarna är mycket låga som det kan vara befogat med t. ex. en ampeltomat. Tomater vill ha jämn värme Temperaturen i tomathuset bör vara 15–18 °C på natten och 20–22 °C på dagen när det är mulet.

Soliga dagar kan temperaturen få gå upp högre, men den bör om möjligt hållas under 25° C. Det är aldrig bra om temperaturen får variera mycket mellan dag och natt, utan man bör hela tiden eftersträva att hålla den så jämn som möjligt. Pollinering När tomatplantorna börjar blomma skall man hjälpa till med deras befruktning genom att skaka plantorna minst en gång om dagen.

Om möjligt bör man göra detta mitt på dagen. Har man bundit upp plantorna vid en lina i taket behöver man bara slå med en pinne på linan för att plantorna skall skakas tillräckligt för att frömjölet skall spridas inuti blomman. Är plantorna uppbundna vid käppar bör man slå på käpparna och inte på själva tomatplantornas stammar, annars skadas lätt plantorna.

Genom att lufta så att det blir riklig luftväxling under­lättas också befruktningen. Ta bort gula och skuggande blad Efterhand som man ser att de nedersta bladen på plantorna börjar gulna skall man skära bort dem intill stammen för att inte locka dit bladlöss och andra skadedjur eller sjukdomsalstrande bakterier och svampar.

 • När tomaterna börjar mogna är det dags att även skära bort en del friska blad som skuggar fruktklasarna.
 • Det kan bli rätt många blad som bör skäras bort under sommaren för att släppa in mera sol till alla plantor.
 • De blad man skär bort bör inte läggas som marktäckning mellan tomatplantorna, men gärna mellan andra växtarter.

Även om det inte finns några vetenskapliga bevis på att detta är olämpligt så är det mycket som talar för att man inte skall lägga tomatblad på tomatbädden. Höst- och vårförberedelser Efter avslutad odling på hösten drar man upp tomatplantorna med rötterna.

 1. Resten av täckmaterialet får ligga kvar.
 2. Innan man kommande vår planterar på nytt i tomatbädden genomvattnas den ett par gånger och resterna av täckmaterialet luckras upp med grävgrep, men det skall inte grävas i sanden.
 3. Därefter är det klart att plantera på nytt.
 4. Byt jord mot sand Har man jord i sina växthusbäddar bör den bytas med några få års mellanrum, därför är det lämpligt att vid nästa byte ersätta jorden med sand som inte behöver bytas på många år om man odlar tomater.

Den gamla jorden tas då bort till ca 40 cm djup innan sanden läggs in.

När kan man börja plantera gurka?

Så försår du gurka – Gurkfrön sås i vanlig såjord eller blomjord från slutet av mars fram till mitten av sommaren, de växer snabbt så det är ingen fara om du börjar lite senare, tre veckor innan utplantering brukar vara lagom. Plantorna bör vattnas regelbundet, gärna underifrån, så att frön och späda plantor inte torkar ut, de behöver också rejält med ljus, låt dem stå i ett soligt fönster eller under växtlampa så blir de knubbiga och fina. NR Kan Man BöRja Plantera I VäXthuset

När ska man börja Förodla tomater?

Du kan köpa tomatfrön och förodla dem tidigt på våren, lämpligast under februari–mars. Du sår tomatfröna i små krukor eller odlingslådor, och planterar sedan om dem en eller två gånger – det som kallas att omskola. När du drivit upp dina tomater till små plantor är det dags att plantera ut dem.

See also:  Vilken MNad Ska Man Plantera Om KrukväXter?

Hur många grader klarar paprika?

Paprikan trivs bäst i 20-30 graders värme. Minimitemperatur för att den skall växa är 14 grader. Hela plantan fryser och dör om temperaturen går ner till 2 grader Celsius. Om temperaturen stiger över 30 grader börjar blomknoppar och karter falla ner.

Hur många plantor i växthus?

När ni väljer storlek på ert växthus finns det lite olika sätt att tänka och planera. Ett rätt effektivt sätt är: hur många plantor ni vill ha? Räkna med att ni får plats med ca 1,5-2,5 tomatplantor/kvm. Men glöm då inte att räkna bort yta för dörrar, gångar etc. Mät gärna upp platsen där ni planerar att bygga växthuset och markera med pinnar och snören så får ni en bättre uppfattning om storleken och hur det kommer passa in på tomten. Ni kommer bli förvånade när ni har buggt att det känns mycket större än ytan ni har mätt upp.

 • Vår erfarenhet är att man aldrig ångrar att man köpte ett lite större växthus.
 • Det blir bättre plats för det man vill odla och man behöver inte tränga sig in genom en djungel.
 • Växterna behöver också luft omkring sig för att undgå att angripas av mögel i den fuktiga miljön.
 • Dessutom har växthus en tendens att vilja fyllas av alla möjliga roliga plantor och idéer.

vad sägs om att odla lite snygga snittblommor, eller ett par extra krukor basilika att ha som ”gå bort”-presenter, förodling av grödor till kökslandet och uppdrivning av perenner inför nästa trädgårdssäsong. Skulle ni efter en tid känna att växthuset är för litet så går alla modeller att bygga ut på längden. Hur inreder man ett Tunnelväxthus? När tunnelväxthuset väl är på plats så kommer det roliga jobbet att skapa en bra inredning som passar för dina behov och det som du vill odla. Det finns några olika lösningar som har sina för och nackdelar.

Odling i låga bäddar – direkt i jorden Odling i lådor Odling i krukor

Hur låg temperatur klarar gurka?

Utplantering och uppbindning – När nätterna börjar vara varma kan gurkplantorna planteras ut utan risk. Jordtemperaturen bör inte understiga 20 °C, gurkor vill inte ha kallt runt rötterna. Låt gärna plantorna stå i växthuset några dygn innan plantering.

Bäst är att plantera i molnigt och regnigt väder, om solen skiner från klarblå himmel är det bäst att vänta till kvällen och skugga småplantorna med till exempel fiberduk. Gurkplantor ska inte planteras djupare än de står i den lilla krukan eftersom rothalsen är känslig för röta. Avståndet mellan plantorna i bädd bör vara 60–80 cm.

Jorden ska fortsatt hållas fuktig, men aldrig genomvåt. För mycket vatten i jorden och lite sämre, molnigare och svalare väder kan göra att plantorna stressas. Anpassa alltid vattningen efter väder. Ett lager gräsklipp runt plantorna hjälper till att hålla fukten kvar i jorden, dessutom ger det näring när det förmultnar.

Fyll gärna på med gräsklipp under sommaren, det mår de bra av. När plantorna kommit på plats börjar de snabbt att växa, nästan så man kan se det. Nu gäller det att vara beredd med uppbindning och beskärning. Fäst snöret nertill runt stammen med en mycket lös ögla och snurra sedan plantan runt snöret ett par gånger i veckan.

Snurra löst, stammen får inte strypas. Nyp bort de första blommorna och även alla sidoskott. De blommor som kommer i det femte bladvecket kan få växa ut till gurkor, och nu kommer det att gå fort. Det är inte fel att plocka bort smågurkor, underbara att mumsa på direkt.

Hur mycket ska man vattna i ett växthus?

VATTNING – Vattna hellre mycket och sällan än ofta och lite, så letar sig rötterna djupare ner i bädden. Visserligen är temperaturen i växthuset högre än ute och växtintensiteten är högre, men tack vare att luftväxlingen är mindre så förbrukar inte växterna inne i växthuset så enormt stora mängder vatten som många växthusodlare tycks tro.

De växter som odlas i krukor på bord eller i hyllor behöver givetvis daglig tillsyn med vattning, men växter odlade på bädd kan under gynnsamma förhållanden klara sig med att bli vattnade 3–4 gånger under hela sommaren. Vattna grundligt efter plantering När växterna är nyplanterade i bädden ska de vattnas grundligt oavsett om de planterats med eller utan jordklump.

Efter cirka en vecka vattnas de en andra omgång. Nästa vattning ska inte göras förrän växterna verkligen behöver vatten. All vattning bör alltid ske långsamt eller i omgångar, så att vattnet verkligen tränger ner i jorden. Vattna inte ”för säkerhets skull” Slokar inte bladverket och om växterna ser ut att trivas, är det bättre att avstå från att vattna än att vattna dem ”för säkerhets skull”.

 • Vattnar man sparsamt tvingas växternas rötter att söka sig neråt mot fuktigare områden, vilket ger växterna ett kraftigare rotsystem som gör att de lättare kan komma åt näringen i jorden.
 • Vid för riklig vattning spolas näring bort och tillgången på syre i jorden minskar till nackdel för växternas rötter för växternas rötter och livet i jorden.

Marktäckning minskar avdunstningen För att minska avdunstningen från jordytan mellan växterna ska man alltid täcka med organiskt material. Det absolut bästa täckmaterialet i växthuset är färskt gräsklipp, gärna blandat med sönderklippta nässlor, rölleka och andra örter.

Läggs örterna på hela, tar det längre tid innan växterna får nytta av den näring de innehåller. Så bedömer du om vattning behövs Om växternas blad slokar när det är mulet ska de givetvis vattnas. Men det behöver inte vara ett tecken på torka om bladen på vissa växter slokar när det blir solsken efter flera dagars mulet väder.

Att bladen då slokar beror på att de inte hunnit ställa om sin vattenavdunstning så att den passar till soligt väder. Men man får naturligtvis inte vara så snål med att vattna så att växterna blir lidande. Om man är tveksam, kan man lyfta på marktäckningen och gräva cirka 10 cm djupt.

Är jorden fuktig där behöver den inte vattnas även om den är torr på ytan, men är det torrt vattnar man rejält med minst 15–20 liter vatten per kvadratmeter. Vattna mycket och sällan Vattningen bör inte göras varje dag eller två till tre gånger i veckan och lite för varje gång, utan en rejäl vattningsomgång med cirka 14 dagars mellanrum.

Jordens beskaffenhet och dess förbindelse med underliggande lager kan i rätt stor utsträckning påverka hur ofta vattningen bör ske.

Vad ska man Förodla tidigt?

Vår – I mars är det dags att börja plantera grönsaker, till exempel spenat, bondböna, kålrot, palsternacka, rädisa och ärter. Deras fröer är nämligen så tåliga mot kyla att de kan sås när temperaturen är över sex grader. Tänk på att inte sätta alla grönsaker för tidigt, många mår bättre av att planteras i april.

För känsliga växter är det bra att förodla, det ger ett försprång av utvecklingen och skyddar från både väderomslag och ohyra. Under april kan man börja förodla gurka, pumpa, fänkål, melon och broccoli i små krukor för senare utplantering. Nu är det även dags för den årliga beskärningen av äppel- och päronträd.

Generellt sätt kan man säga att ju yngre trädet är desto mer ska beskäras. Även bärbuskar kan behöva beskäras under mars-april. Röd- och svartvinbärsbuskar mår bra av att mår bra av att glesas ut lite för att ge lite extra boost. I början av maj är det dags att odla sättpotatis.

Vilka fröer ska man så tidigt?

Så i februari – Mikrogrönt, även kallat babyleaf eller mikroblad, odlas enkelt på fönsterbrädan. Bredså (så tätt) frön av till exempel grönkål, bladrädisa, koriander eller sallat i en låg och bred kruka med blomjord. Håll jorden fuktig! När skotten är 5–10 cm höga och bladen har utvecklats skördar och äter du dem som lyxigt grönt! I februari kan du börja så och förodla en del av sommarens grönsaker och blommor.