Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

NR Kan Man Plantera Tomatplantor I VäXthus?

TOMATODLING I VÄXTHUS – Tomater är nog den vanligaste och mest intressanta nyttoväxten för de flesta hobbyodlare och det är ingen tvekan om att hemodlade tomater är betydligt godare än köpta. Plantera ut tidigt för tidig skörd Det är en fördel att plantera ut tomaterna på bädd i växthuset tidigt på våren, för då hinner man få mogna tomater under högsommaren när solen ger en förnämlig smak på dem.

 1. Desto längre tid som växthuset solbelyses under dagen desto godare blir tomaterna, som mognar under den tiden.
 2. Sandbädd värms upp tidigare än jord Tack vare att en sandbädd blir tidigare uppvärmd än en jordbädd kan planteringen i bädd ske tidigt om man vill kosta på lite extra värme under kalla nätter och mulna dagar.

Från mitten av mars till mitten av april bör man sätta ut plantorna om man vill få en tidig och god skörd under sommaren. Man vill gärna så tomater tidigt, men risken är att plantorna blir alldeles för stora och svårhanterliga innan de kan planteras ut i växthuset. SÅDD OCH FÖRKULTIVERING Såtid: Eftersom det tar cirka 6 veckor från sådd tills plantorna är klara att sättas i bädd bör man så någon gång mellan den 1:a februari till den 1:a mars.

De första 4–5 veckorna av förkultiveringstiden bör man hålla till inne i bostaden, såvida man inte har en hel del andra växter på gång i växthuset. Det är onödigt att värma upp växthuset för den lilla odlingsyta som ett 10-tal tomatplantor kräver. Det krävs även rätt hög temperatur i början av odlingen.

Såtemperatur: För att fröna skall gro bra bör sådden placeras där det är mellan 22–28 °C. När plantorna kommit upp bör temperaturen hållas omkring 18 °C. Växtbelysning: Den första månaden när plantorna är små kan man klara skötseln av dem på en fönsterbräda i söder eller österläge, de tar ju inte så stor plats i början. När hjärtbladen kommit upp är det dags att omskola plantorna i små krukor med en planta i varje. Fördel att skola om flera gånger Vid inplantering av de skolade tomatplantorna bör man använda krukor som är 8–10 cm stora. Även om det är mera arbete är det en fördel om man först sätter plantorna i 8 cm krukor och sedan planterar om dem, eventuellt i större krukor än 10 cm om det dröjer längre än beräknat tills man kan plantera ut plantorna på bädden i växthuset.

Sätts plantorna i stora krukor på en gång och det blir dåligt med sol kan de ha svårt att börja växa, och plantorna är känsliga för detta vid tidig plantuppdragning. AVHÄRDNING Tomatplantorna bör få stå inne i rumsvärmen minst en vecka efter inplanteringen så att de hinner rota sig innan de flyttas ut i växthuset.

Gör så här: 1. Till en början så ställer man ut plantorna över dagen, men skuggar dem med en tidning mot solen de första dagarna. För även om de är vana att stå i sol inne i köksfönstret så blir det för ljust för dem den första tiden efter att de satts ut i växthuset.2.

En eller två veckor får plantorna stå på bord eller hyllor i växthuset, och man kan även dröja längre tid med att sätta ner dem i bädden om det är dåligt med sol och svårt att få tillräcklig hög temperatur i växthuset. Blir det fullt av rötter i krukorna och plantorna ser ut att stanna upp i växten kan man lägga några klumpar av lagrat gräsklipp ovanpå i krukorna, det sätter på nytt fart på plantorna.

Bladlöss Det finns alltid risk för att det kan bli angrepp av bladlöss på plantorna så här tidigt på våren, och eftersom det är lättast att stoppa angreppet så länge plantorna står i krukor bör man kontrollera om det finns löss och i så fall doppa plantorna i såpvatten.

Plantor som doppas i såpvatten får inte utsättas för sol så länge de är fuktiga. Behandlingen med såpvatten bör upprepas några gånger med 3-4 dagars mellanrum. Plantera i sand på friland När temperaturen ledigt kan hållas omkring 15 °C på natten är det dags att friplantera tomaterna i sandbädden, planteringsavståndet bör vara minst 50 cm mellan plantorna i båda riktningarna om man har flera rader.

Har man gott om plats så kan det gärna få vara 60–70 cm mellan plantorna och har de blivit långa och gängliga så att första blomklasen riskerar att komma långt upp på stammen kan man sätta ner jordklumpen så att överkanten kommer 15–20 cm under sandytan. Tomater kan enkelt bindas upp med snören som man fäster i ett horisontellt snöre som fästs i taket. UPPBINDNING Har man inte bundit upp plantorna måste det göras nu, men det är alltid en fördel att redan när de planteras in i krukor binda upp dem med en blompinne därför att det då är mycket lättare att hantera dem vid flyttningar, doppning i såpvatten m m.

 • Undvik strypning När man binder upp små tomatplantor skall man tänka på att stammen blir många gånger grövre under sommaren så att man ger den tillräckligt utrymme att växa till utan att strypas av uppbindningen.
 • Uppbindning efter plantering i bädd När plantorna sätts ner i bädden krävs det naturligtvis en annan uppbindning så att plantorna får stöd ända upp i taket.

För den uppbindningen kan man endera använda kraftiga käppar eller snören, något som i mitt tycke är bättre och då underlättas även pollineringen. Gör så här: 1. Spänn en lina i taket längs med raden eller raderna och så högt upp som det går.2. Fäst sedan snören med ena änden i linan och den andra runt tomatplantan, eller i en pinne som sticks ner i sanden intill plantan.3.

 1. Lindas snöret några varv löst runt varje planta kan man antingen fortsätta att linda plantorna runt snöret eller fästa plantorna mot snöret med uppbindningsgarn.
 2. När det är dags att pollinera blommorna be­höver man bara slå på linan i taket så skakar alla plantorna samtidigt.
 3. GÖDSLA MED GRÄSKLIPP PÅ SAND De första två till tre åren då tomatplantorna sätts i den nya sandbädden bör gräsklipp läggas som marktäckning redan efter någon vecka från planteringen, men från fjärde året och därefter är det inte någon brådska med att lägga på marktäckningen.
See also:  Hur TTt Kan Man Plantera Jordgubbar?

Då kan man vänta upp till 2–3 månader och det går ändå bra. Första täckningen Man kan använda färskt eller lagrat gräsklipp vid första täckningen. I nödfall kan man gödselvattna plantorna ett par gånger tills man får tillgång till färskt gräsklipp, om man inte har lagrat sedan föregående år.

 • Om gräsklippet inte räcker Har man inte så mycket gräsklipp på en gång att det räcker till hela bädden, börjar man med att täcka närmast intill plantorna och efter hand fylla på resten.
 • Lagrat gräsklipp bör läggas i ett 5 cm tjockt lager och färskt bör läggas i ett l0 cm tjockt lager när det är nypålagt.

Efter någon vecka har det sjunkit ihop betydligt. Undvik gräsklipp intill rothalsen Undvik att lägga gräsklippet, lagrat eller färskt, intill rothalsen på plantorna eftersom det ibland händer att plantorna tar skada när gräsklipp ligger tätt intill stammen.

 • Varför det händer vet jag inte, eftersom det aldrig hänt i mina odlingar under de 20 år som jag gödslat tomatplantor på detta sätt, men det är en del odlare som berättat att deras plantor skadats av gräsklippet när det lagts intill rothalsen.
 • För att inte gräsklippet ändå skall glida in mot plantorna kan man lägga lite sand intill plantorna, som en kulle som görs högre än marktäckningen.

Andra täckningen De första 2–3 åren som odlingen sker i en nylagd sandbädd bör en andra omgång gräsklipp eller grönmassa läggas på cirka en månad efter den första omgången, även nu läggs grönmassan i ett 10 cm tjockt lager ovanpå resterna av det föregående.

Ingen annan gödsel behövs Någon annan näring utöver gräsklipp eller grönmassa av andra växter bör inte tillföras tomatplantorna. Man bör absolut inte blanda ner naturgödsel eller torvmull i sandbädden innan marktäckningen läggs på för då kan plantan ta skada och man får inte någon högre skörd. GÖDSLA MED GRÄSKLIPP PÅ JORD Det går bra att gödsla med gräsklipp även när tomaterna odlas i jord under förutsättning att jorden inte blandas upp med torvmull eller så kallad planteringsjord, som till största delen består av torvmull.

Man bör inte heller blanda upp jord med naturgödsel om gräsklipp eller annan grönmassa skall användas. Förbättring av kompakt jord Är jorden tung och kompakt så att den behöver blandas upp med något material bör den blandas upp med kompostjord och/eller sand.

Undvika att täcka intill rothalsen Marktäckningen sker på samma sätt som vid odling på sandbädd, men det är ännu viktigare att man lämnar ett utrymme runt varje planta fritt från marktäckning, cirka 5 cm kan vara lämpligt. Genom att lägga en liten kulle med sand intill rothalsen på plantorna så är det ingen risk för att täckmaterialet hamnar intill plantorna.

Jord måste bytas oftare än sand Vid odling i jordbädd bör jorden bytas med 2–3 års mellanrum, såvida man inte kan tillämpa någon form av växelbruk i växthuset. Vid odling i sandbädd däremot kan man odla minst 8 år i samma sand innan den behöver bytas, och det förefaller som det är enbart en fördel att man har odlat tomater i flera år i samma sand.

LUFTNING OCH VATTNING Det är viktigt att man luftar växthuset den första veckan efter det att färskt gräsklipp lagts på tomatbädden, och man bör lufta även om det inte behövs för att sänka temperaturen i växthuset. Det kan troligen bli för hög halt av koldioxid. Det har hänt en del odlare att deras tomatplantor dött eller stannat upp i växten ett tag efter det de lagt på marktäckning, men i dessa fall har man undvikit att lufta på grund av dåligt väder.

Det finns även en risk att luftfuktigheten blir mycket hög om man inte luftar när gräsklippet är nypålagt, det innehåller ju mycket vatten och en del avdunstar snabbt och bör därför luftas bort. Vattna ofta i början De första 2 veckorna efter planteringen måste man vattna 2–3 gånger i veckan, och då skall man vattna både över hela den marktäckta bädden och intill varje tomatplanta.

Det finns risk för att rotklumpen kan vara torr även om den omgivande sanden är fuktig. När det avdunstar vatten från plantorna suger rötterna upp mycket vatten, men innan de har växt ut i sanden har de bara den fukt som finns i jordklumpen att ta av. Efter 2–3 veckor har oftast rötterna växt ut tillräckligt för att man inte längre skall behöva vattna intill varje planta utan att det räcker med att bädden vattnas.

Vattning en gång i veckan är nu tillräckligt. Vattna sedan mycket och sällan Efterhand så låter man det gå upp till 2 veckor mellan varje vattning om man ser att tomatbädden håller fukten hela tiden. Hur lång tid det skall gå mellan vattningarna är dels beroende på hur mycket fukt som finns i det underliggande jordlagret, och dels på hur tjockt sandlagret är.

 • Att vattna för ofta, varje dag som en del gör, är inte alls bra.
 • Dels är då luften intill plantorna alltid fuktig och dels spolas en del av näringen bort.
 • Men man bör givetvis kontrollera emellanåt att bädden är tillräckligt fuktig.
 • Slokande blad behöver inte vara brist på vatten Att plantorna slokar betyder inte alltid att det är för torrt i bädden.
See also:  Vad Ska Jag Plantera I Rabatten?

Vid en snabb övergång från mulet väder till starkt sol slokar nästan alltid plantorna under några timmar, och då bör man duscha dem ett par gånger tills de har hämtat sig. Men slokar bladen och topparna trots att det är mulet eller har varit soligt en längre tid kan det vara torrt längre ner i bädden, även om det ser ut att vara fuktigt tillräckligt på sandytan under täckmaterialet.

Därför funkar inte droppbevattning vid täckodling Automatiska bevattningsanordningar i stil med yrkesodlamas passar inte vid denna odlingsmetod. Använder man droppbevattning får ju endast området närmast varje planta vatten. För att näringen i täckmaterialet skall komma tomatplantorna till godo måste täckmaterialet på hela ytan mellan plantorna vattnas.

Genom att täcka tomatbädden med grönmassa blir dessutom skötseln av tomatodlingen så enkel att den vattning som krävs tar mycket liten tid i anspråk. Skotten som växer ut i bladvecken kallas tjyvar och de ska tas bort på högväxande sorter. TJYVA SIDOSKOTT Under hela sommaren från det plantorna blivit så stora att det börjat växa ut sidoskott vid bladfästen skall man plocka bort, tjuva, dessa skott.

 • Det är en fördel om de plockas bort medan de är bara 5–6 cm långa.
 • Tar man inte bort sidoskotten kommer varje planta att bli som en buske, och man får både mindre skörd och sämre kvalitet på tomaterna eftersom det då kommer så lite sol på dem.
 • Det är endast högväxande tomater som skall tjuvas.
 • Nya plantor av tjyvar Det går fint att göra nya plantor av de tjuyvar man tar, men då bör man låta dem växa tills de blivit ca 10 cm innan de bryts loss.

Fördelen med sticklingsförökade plantor är att de får den första blomklasen långt ner på plantan och därför passar det bra att odla dem i krukor och endast låta ett par fruktklasar gå fram. Välj högväxande sorter för växthus Man bör inte odla busktomater i växthus, de ger mindre skörd per planta och oftast inte lika goda tomater som växthussorterna.

Det är synd att låta platsen i tomatbädden upptas av lågväxande sorter, det är bättre att utnyttja höjden till taket för att få så många klasar som möjligt på varje planta. Det är endast om sidoväggarna är mycket låga som det kan vara befogat med t. ex. en ampeltomat. Tomater vill ha jämn värme Temperaturen i tomathuset bör vara 15–18 °C på natten och 20–22 °C på dagen när det är mulet.

Soliga dagar kan temperaturen få gå upp högre, men den bör om möjligt hållas under 25° C. Det är aldrig bra om temperaturen får variera mycket mellan dag och natt, utan man bör hela tiden eftersträva att hålla den så jämn som möjligt. Pollinering När tomatplantorna börjar blomma skall man hjälpa till med deras befruktning genom att skaka plantorna minst en gång om dagen.

Om möjligt bör man göra detta mitt på dagen. Har man bundit upp plantorna vid en lina i taket behöver man bara slå med en pinne på linan för att plantorna skall skakas tillräckligt för att frömjölet skall spridas inuti blomman. Är plantorna uppbundna vid käppar bör man slå på käpparna och inte på själva tomatplantornas stammar, annars skadas lätt plantorna.

Genom att lufta så att det blir riklig luftväxling under­lättas också befruktningen. Ta bort gula och skuggande blad Efterhand som man ser att de nedersta bladen på plantorna börjar gulna skall man skära bort dem intill stammen för att inte locka dit bladlöss och andra skadedjur eller sjukdomsalstrande bakterier och svampar.

 • När tomaterna börjar mogna är det dags att även skära bort en del friska blad som skuggar fruktklasarna.
 • Det kan bli rätt många blad som bör skäras bort under sommaren för att släppa in mera sol till alla plantor.
 • De blad man skär bort bör inte läggas som marktäckning mellan tomatplantorna, men gärna mellan andra växtarter.

Även om det inte finns några vetenskapliga bevis på att detta är olämpligt så är det mycket som talar för att man inte skall lägga tomatblad på tomatbädden. Höst- och vårförberedelser Efter avslutad odling på hösten drar man upp tomatplantorna med rötterna.

Resten av täckmaterialet får ligga kvar. Innan man kommande vår planterar på nytt i tomatbädden genomvattnas den ett par gånger och resterna av täckmaterialet luckras upp med grävgrep, men det skall inte grävas i sanden. Därefter är det klart att plantera på nytt. Byt jord mot sand Har man jord i sina växthusbäddar bör den bytas med några få års mellanrum, därför är det lämpligt att vid nästa byte ersätta jorden med sand som inte behöver bytas på många år om man odlar tomater.

Den gamla jorden tas då bort till ca 40 cm djup innan sanden läggs in.

Hur tätt kan tomatplantor stå i växthus?

Odla tomater i växthus eller på friland – Om du vill odla dina tomater i ett trädgårdsland, tänk då på att välja just frilandstomater eller tomater för utomhusodling. Tag bort plastkrukan och sätt ner hela plantklumpen lite djupare än den stått tidigare.

Hur ofta ska man vattna tomatplantor i växthus?

Vattna. – Titta till dina plantor ofta. Jorden får inte torka ut. Om du har ett automatiskt bevattningssystem rekommenderar vi att vattna cirka tio minuter varje morgon och kväll. Men vattenbehovet kan variera beroende på väder, växthusets placering och om du har gardiner som skydd eller om du kalkar ditt växthus. Man får helt enkelt prova sig fram.

See also:  Hur Plantera OlivtrD I Kruka?

Kan tomatplantor stå i skugga?

Så mycket vatten och sol behöver tomater – – Tomatplantan behöver mycket sol för att få en fin smak. Men när du sätter ut den behöver den stå i skuggan några dagar för att vänja sig så att inte bladen bränns. Den vill också in på natten de första dygnen.

Den ska inte torka ut utan behöver jämn bevattning. Men den vill heller inte stå i vatten, då drabbas den lättare av sjukdomar och kan om man har otur ruttna. Glöm inte att gödsla! Finns det grönsaker som tomater inte trivs tillsammans med? – Tomater och potatis trivs inte ihop. Potatis kan smitta med potatismögel som förstör frukten.

Däremot trivs den med basilika som dessutom är en bra kombination på tallriken. Vad gör man av sin tomatplanta över vintern? Kan de få tomater året om? – I Sverige är tomaten bara ettårig och får slängas på komposten när tomaterna är skördade. Gazpacho – spansk tomatsopppa Vilka är de största misstagen många gör när de odlar tomater? – Att de får för lite ljus vilket gör dem veka.

Hur lång tid tar det för en tomatplanta att få tomater?

Skörden – När är det dags för skörd då? Om du vill veta hur lång tid det tar från sådd till skörd ska du titta efter information om utvecklingstid. Det brukar stå på fröpåsen eller på internet vid sortbeskrivningen i webbutiken. En del fröbutiker anger utvecklingstid räknat från sådd, andra räknar från det att plantan sätts ut i landet eller på sin slutliga växtplats.

Grotid – 5 dagarFörkultivering – 60 dagar (grovt räknat)Utvecklingstid – 55 dagar

Uppskattningsvis är det alltså cirka 4 månader från sådd till skörd. En planta som sås i november kan förväntas ge skörd i slutet av februari – mars. Det är väldigt svårt att räkna på utvecklingstider generellt, det är så många saker som spelar in. Det går att locka fram skörd betydligt tidigare än så om man är duktig på att odla och har rätt förutsättningar i växtmiljön, men det kan också ta längre tid.

 1. Det är en njutning att ha de här små plantorna på gång! Varje dag pillar jag lite med dem och doftar på fingrarna sedan.
 2. Färsk tomatdoft i december.
 3. Ljuvligt! Mitt mål är att de i vår ska pryda en liten hylla vid ett fönster i mitt nya arbetsrum hemma.
 4. Varför ha pelargoner när man kan ha tomater, liksom? Som en avslutning vill jag gärna säga att det här med att odla några få plantor på det här viset förstås inte ger någon större nytta till vårt hushåll.

Jag skulle behöva odla långt många fler plantor. Vissa år har jag kunnat det. Allt kan i princip skalas upp och få ett rejält värde, det är bra att komma ihåg. Har du utrymme kan du odla tjugo tomatplantor och då blir det plötsligt skillnad. Då kan du skörda några tomater varje dag under våren.

Hur kallt kan det vara för tomatplantor?

Rätt sort på rätt plats – tips för att odla tomater Generellt vill alla tomater stå i ett soligt läge och skyddat från vind. Tomater trivs allra bäst när det är varmt. De vill helst ha en konstant temperatur på runt 20-30 grader, men det finns sorter som härdats och klarar ned till 10 grader.

 • Växthus, kruka eller friland – det är frågan.
 • Bestäm var dina tomatplantor ska växa innan du väljer sort.
 • Tomatplantor kan bli allt från 30 cm höga upp till ett par meter.
 • Ska du odla i kruka på balkongen eller fönsterkarmen passar busktomater bäst.
 • Har du tillgång till växthus passar högväxande tomatplantor bra.

Uppbindning av klättrande sorter är ett måste. Enklast är att knyta fast ett snöre långt ned på tomatplantan och förankra i ditt växthus- eller altantak. Linda sen försiktigt tomatplantan runt snöret vartefter den växer. Odling på friland kräver en tidig sort som hinner utvecklas innan värmen i luften försvinner.

Hur många grader kallt tål tomater?

Se upp för kylan – När värmen kommer är det dags att vänja tomatplantorna vid utomhusklimatet. Börja försiktigt med några timmar på varm plats utan direkt sol och utöka successivt till hela dagar och full sol. Tomater tycker inte om kylan, vid temperaturer under 10 grader blir bladen lätt skadade. Ta in eller täck plantorna med fiberduk för att undvika kylskador.

Hur kallt på natten tomater?

Växthus – De första tomaterna att planteras ute, är de som ska odlas i växthus. Innan du planterar ut i växthus behöver du kika på väderprognosen. Låt plantorna stanna inomhus till dess att natt-temperaturen ligger stadigt över minst 5 plusgrader. Bor du i ett köldhål kan det vara bra att ha några grader till godo.

Ibland har man oturen att kondensen i växthus skapar ett extra kyligt klimat, jämfört med utomhus. Då är det bra att prognosen visar med god marginal över nollan. Ett tips när du planterar ut i växthus är att plantera tomatplantan så djupt du kan i jorden. Då isolerar jorden stjälken och delarna ovan jord är lättare att skydda vid kyla.

Plantan bildar nya rötter längs stjälken som ligger under jord.