Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

NR Kan Man Plantera TräD På VåRen?

3 VIKTIGA VAL –

TIDPUNKTEN. Den bästa tiden att plantera träd från krukor är under våren, i april/maj och under hösten, i september. På våren är trädet på väg in i sin naturliga växtperiod och det utnyttjar du på bästa sätt genom att plantera då rötterna snabbt får fäste. Det är också viktigt att jorden är varm (minst 10 grader) – det hjälper rötterna att snabbare få fäste. Därför är även september en bra planteringsmånad med goda odlingsförhållanden: en varm och lite fuktig jord. TRÄDET. När du väljer träd att plantera, ska du satsa på ett som är helt och friskt: utan sår och rispor eller knäckta grenar. Det är också viktigt att trädet har en bra rotbildning med sunda och friska rötter. Du kan kontrollera rötterna på plantskolan genom att lyfta ur plantan ur krukan. Har rötterna nya vita skottspetsar, är de friska. I regel mår rötterna bra om krukan har en viss fuktighet och inte har varit uttorkad. Se alltså upp med uttorkade krukor. PLATSEN. Du ska försäkra dig om att trädet trivs i den sorts jord du har, och att det får tillräckligt mycket ljus och skydd, utifrån vilka behov det har. Är du osäker på vilken jordtyp du har i trädgården kan du göra ett jordprov. Ett sådant kit finns att köpa för cirka 100 kronor i vissa handelsträdgårdar.

1. Gräv ett hål som är dubbelt så stort som krukan trädet står i – både i omkrets och i djup. Det är viktigt att det finns gott om plats för rotklumpen, och att den omkringliggande jorden är lös, så det är lätt för rötterna att ta sig ut i jorden. Hålet ska vara så djupt att rötterna inte behöver böjas för att kunna få plats.

 • Om det är en väldigt lång rot är det bättre att skära av lite av den än att pressa ner den i hålet.2.
 • Bearbeta jorden i hålet, så att den är lös och dränerad.
 • Det är viktigt att den inte är kompakt, och vattnet ska kunna rinna undan.
 • Jorden kan bearbetas genom att sticka ner en grep och vicka fram och tillbaka.

Är det mycket lera kan du dränera med Lecakulor i botten, så att rötterna inte står i vatten.3. Rotklumpen ska genomfuktas, innan du sätter plantan i hålet. Det kan du göra t.ex. genom att sätta krukan i en stor spann med vatten i en halvtimma innan du planterar.

Det vattnet fungerar som bränsle för rötterna när de ska söka sig ut i jorden.4. Skär av rötterna om de är hoptryckta i botten av krukan. De har lättare att söka sig ut och få fäste om de skärs av på några ställen.5. Sätt plantan i samma höjd som den har stått i i krukan; det är vid trädets rothals, som kan synas nederst på stammen som en färgskillnad.

Det är viktigt att du inte sätter trädet för djupt, då kan det dö, då barken inte tål att vara konstant fuktig.6. Jorden ska läggas tillbaka i rätt ordning. Den jord som kommer från botten, ska nederst, och den från översta lagret ska ligga i toppen igen.

 • Viktiga salter och mineraler från mulljorden som ligger överst går förlorade om den hamnar i botten.7.
 • Om trädet behöver stöttning ska du sätta ett hägn i hålet innan du planterar trädet, så att du inte riskerar att skada rötterna.
 • Ett hägn gör att trädet håller sig på sin plats, även i kraftig blåst.
See also:  Hur LNge Kan Man Plantera På HöSten?

Hägnet ska sticka upp ca.60-70 cm. När du binder upp trädet är det viktigt att hålla avstånd, så att stammen inte gnids mot hägnet då det kan förstöra barken. Bind trädet med ett material som är flexibelt och skonsamt mot barken, t.ex. cykelslang.8. Fyll på med jord när trädet står bra.

När du har fyllt på ca. en tredjedel av jorden lyfter du trädet en aning och vrider det lite grann. Det gör att jorden kommer att ligga helt tätt mot alla rötter, så att de kan få fäste så snabbt som möjligt.9. Resten av jorden fylls på och pressas försiktigt efter hand. Se upp så att du inte pressar jorden för mycket, då får rötterna svårt att växa till sig.

Se också till att inte förstöra rötterna genom att trampa för kraftigt runt omkring stammen.10. Vattna igen till sist, så att platsen är ordentligt fuktig. Det är viktigt att vattna med jämna mellanrum under de första månaderna. Håll extra koll på trädet under torra perioder.

Och när du vattnar, gör det ordentligt. Det är bättre att vattna sällan, men rejält, än att skvätta på lite varannan dag. Gör t.ex. en liten jordvall runt stammen, så att vattnet kan sippra ner.11. Hålet ska hållas fritt från ogräs under de första två åren, så att det inte stjäl vatten och näring från trädet och hämmar dess tillväxt.

Gräs ska också hållas borta. Efter 3-4 år kan du evt. låta gräs gro invid trädet.12. Lägg kompost runt stammen, så att näringsämnena långsamt kan sippra ner och ge trädet det bränsle det behöver.

När är det bra att plantera träd?

Plantera buskar och träd på hösten – För träd och buskar är hösten en optimal tid att plantera. Träd och buskar kan planteras så länge det inte är tjäle i marken. Så i söder kan de ofta planteras fram till november och i norr till mitten av oktober. Plantor som planteras under hösten börjar växa tidigare på våren än de som planterats på våren.

När du köper plantor på hösten är det lättare att se hur de ser ut i och med att blommorna ofta är utslagna. Välj gärna växter som blommar under olika å rstider, då finns det alltid något vackert att titta på, Lövfallande buskar och träd kan planteras så länge det går att gräva i marken. Ska du plantera häck? Gör det då när den gått i vila.

Enklaste sättet att se om häcken gått i vila är att röra lätt vid den och om bladen då lossnar från genarna är kusten klar. Barrväxter och städsegröna buskar,så som rhododendron planteras med fördel på hösten. De går även plantera på våren. Det viktigatse är att jorden fortfarande är varm så att rotsystemet hinner utvecklas. NR Kan Man Plantera TräD På VåRen

See also:  Vilka VXter Kan Man Plantera På HöSten?

När kan man plantera träd i kruka?

PLANTERINGSTID – KRUKODLADE (CO) Träd, buskar och barrväxter odlade i container kan planteras hela året så länge det inte är tjäle i marken. Var alltid noga med att kontrollera så att inget rotsnurr hunnit uppstå i krukan. Skulle så vara fallet bör rötterna som går runt skäras av på 3–4 ställen för att stimulera nya rötter att växa utåt.

Hur får man träd att växa snabbare?

Först ska du bestämma platsen, därefter kan du bestämma trädsorten. Så menar aboristerna Jon och Daniel att du bör tänka när du ska plantera träd på tomten. Trädet växer bra om det får idealiska förhållanden, rätt träd på rätt plats. Att välja träd till trädgården är en mer komplicerad process än vad man först kan tro.

 1. Vill du ha ett bra resultat är det inte bara att traska iväg till en butik och ta första, bästa träd och placera det var som helst på tomten.
 2. Det är jätteviktigt att välja rätt träd för platsen, att man tänker på hur stort trädet kommer att bli och vilka egenskaper man vill att det ska ha.
 3. Det finns massor av olika egenskaper.

Det vanligaste problemet är att folk planterar träd som på sikt blir för stora, och sedan måste man jobba med beskärning. Rätt träd på rätt plats kräver mindre underhåll, säger Daniel Daggfeldt som är VD för Trädmästarna. Jon Hartill, arboris t och ägare till Hartill, håller med honom.

– Det är många faktorer man bör ha i åtanke. Man ska tänka på slutgiltig storlek på trädet, eventuella allergier, om det ska vara vintergrönt eller inte, form på kronan, frukt eller inte. Man ska också tänka på vad det är för PH-värde i jorden, för det påverkar näringsämnestillgänglighet till rotsystemet.

Du ska också tänka på härdigheten, vilken klimatzon du är i. Är det ett känsligt träd som är på gränsen till att vara för känsligt för zonen, ska du tänka på att inte sätta trädet där det är lite sol, säger han som exempel på ett par punkter du kan ta i beaktande. Det här äppelträdet är 90 år gammalt och ger bra skugga. Foto: Marléne Eskilsson Stort fort eller litet länge? Det går att köpa fullvuxna träd om du inte vill vänta i åratal på stora träd, men då får du betala också. Att köpa ett redan fullvuxet träd är dyrt, det kan utan problem gå på mellan 20 000-30 000 kronor enligt Daniel Daggfeldt.

De flesta väljer därför att köpa ett ungt träd och låta det växa upp på tomten. Långsamväxande träd blir väldigt gamla, som t ex ek, tall, idegran och avenbok. De kan växa fort i sin ungdom, men växer långsamt jämfört med snabbväxande träd. Ett sätt att få lummig trädgård snabbt är att välja trädsorter som växer snabbt, exempelvis poppel, pil, al, björk, gran, ädelgran och robinia.

See also:  Vad Kan Man Plantera I November?

Alla dessa, i sin naturliga form, blir stora när de är fullvuxna, medan många småträd inte är snabbväxande utan istället passar bra för dig som vill slippa underhåll i så stor mån som möjligt. – De flesta småträd, exempelvis japanska lönnar och hassel, har utvecklats i områden som antingen är väldigt skuggade, eller som har svåra växtförhållanden.

Det kan handla om att det varit blåsigt eller fattig jord. Träd från Norrland växer exempelvis inte stort alls även om du sätter dem i söderläge, säger Jon Hartill. Vill du att ett träd blir stort fort finns det dock en del du kan göra. Det handlar om att skapa så idealiska förutsättningar som möjligt för trädet.

– Det enda sättet att få träd att växa snabbare är att ge det så bra förhållanden som möjligt, att förhållandet vatten, näring och ljus blir rätt. Varje trädsort har sina optimala förhållanden. Tillgodoser man trädartens behov växer trädet snabbt, säger Daniel Daggfeldt.

 • Han ger tips om att du kan förbättra miljön i marken genom att tillsätta kompostorganiskt material.
 • En bra rotmiljö är jätteviktigt, den ska innehålla mycket syre, näringsämnen och fukt.
 • Har man täta packade jordar kan man förbättra marken genom att ta bort gräset och tillsätta löv- eller fliskompost.

Då gynnar man miljön för mikroorganismer och på så sätt även miljön för trädet. Så kan man få igång träd så att de börjar växa fortare, säger han. Förutom storleksfrågan är det också underhållsfrågan som brukar kretsa i folks huvuden när de väljer träd.

Fruktträd kräver generellt mycket underhåll i form av beskärning. Det är också vanligt med sjukdomar bland fruktträd, t ex kräfta, så det gäller att du håller koll på dina träd så att de inte blir sjuka och smittar varandra. Poppel och lind skjuter mycket skott och kräver också en hel del underhåll. Många vill ändå ha fruktträd eftersom de blommar vackert, luktar gott och ger goda frukter.

Det finns också de som tycker att det är kul med underhåll, man gillar att pula i trädgården. Bästa underhållstipset från Daniel Daggfeldt är att du redan när trädet är ungt går in och gör en uppbyggnadsbeskärning. Det innebär att du bygger upp en hållfast krona inför framtiden genom att ta bort svagheter så som dubbeltoppar och instabila förgreningar, rensar bort döda, skadade och sjuka grenar samt ser till att trädet får väl spridda grenar längs med stammen och ofta en genomgående stam.

 1. Hur du utför beskärningen beror på hur du önskar utforma trädet.
 2. Jon Hartill säger även att du bör läsa på om din trädsort och se hur mycket beskärning den kräver.
 3. Vissa träd, som magnolia och körsbär, är känsliga och gillar inte beskärning alls.
 4. Följ beskärningsreglerna som finns, beskär inte för hårt.

Det bästa är lite och ofta. Håll i åtanke trädets naturliga form, hur de brukar se ut, du ska inte beskära så att du påverkar dess naturliga form, säger Jon.