Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

NR Kan Man Plantera Ut BäRbuskar?

Hur långt avstånd ska det vara mellan bärbuskarna? – Hur långt mellanrum mellan varje planta är beroende på vilken bärbuske du ska plantera. Vinbär och krusbär ska planteras med två meters mellanrum. Blåbär, hallon och björnbär vill ha ungefär 60 centimeters mellanrum. Jordgubbar kan planteras med 30 centimeters mellanrum.

När kan man plantera ut vinbär?

Vinbärsbuskar, och bärbuskar överlag, kan planteras på såväl våren som hösten. Det är dock viktigt att jorden är tillräckligt varm under de båda årstiderna så att busken hinner rota sig innan vinterkylan eller sommarhettan slår till.

Hur ofta ska man vattna bärbuskar?

Jätteblåbär – Växtplats: Soligt och vindskyddat. Jord: Blanda upp den befintliga jorden med rhododendronjord eller en blandning av naturtorv och barkmull, ca 50 cm djupt och brett per planta. Plantering: Se nedan. Plantavstånd: 0,6 – 1 m beroende på sort.

Vattning: Se under Vinbär & krusbär. Gödsling Vid plantering: Använd rhododendronjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa, blomma och sätta frukt. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd rhododendrongödsel.

Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/ höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet. Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd rhododendrongödsel, följ dosering på förpackningen.

Vilka bär är lättast att odla?

4. Krusbär och vinbär – Både krusbär och vinbär är lättodlade i stora delar av landet. För den som har ont om plats är uppstammade plantor ett bra alternativ som även ger bra skörd. En vinbärsbuske på stam kan ge mellan fem och tio liter bär. Kan odlas både i kruka och i rabatten.

När ska man klippa ner bärbuskar?

Beskär bärbuskar Obeskurna buskar växer sig gärna för täta, vilket ökar risken för sjukdomar. Gamla tunga grenarna böjer sig gärna och hänger ner mot marken, vilket försvårar plockning. Målet är en luftig buske med uppåtriktade grenar och balans mellan skördegivande äldre grenar och nya skott.

 1. Den bästa skörden ger de grenar som är 2–5 år gamla.
 2. En riktlinje är att ta bort en gammal gren vartannat år, så att busken sakta förnyas och hålls ”ung”.
 3. För stora är målet att behålla 25–30 grenar.
 4. Varje år lämnas 7–8 nya skott kvar.
 5. På mindre buskar lämnas 20–25 grenar.
 6. Varje år lämnas 5–6 nya skott kvar.

Är busken riktigt gammal och risig kan du börja med att ta bort några av de äldsta grenarna i år och sedan fortsätta med en gren per år. Även nedhängande, svaga grenar på kanterna kan tas bort när sådana finns. NR Kan Man Plantera Ut BäRbuskar Bästa tiden för beskärning är på hösten när busken har tappat bladen. I nödfall går det att göra även i januari-februari, vårvintern, så länge knopparna inte har börjat svälla. Men viktigt att komma ihåg är att och krusbär ”vaknar” tidigt. Krusbär bildar sparsamt med nya skott och behöver inte glesas varje år. : Beskär bärbuskar

See also:  NR Kan Man BöRja Plantera Om Blommor Inne?

Kan Krusbärsbuskar bli för gamla?

FRÅGA: Jag satte några vinbärsbuskar och krusbärsbuskar för cirka fem år sedan. Behöver de beskäras och hur gör man? SVAR: När det är så unga buskar som fem år, är behovet av beskärning ganska litet. Men det är nu du ska börja beskära dem. Om du gör en lätt beskärning varje år framöver, kan du hålla bärbuskarna i bra tillväxt under lång tid, samtidigt som de ger en bra skörd.

Vinbär och krusbär kan beskäras under senhösten. Väntar du med beskärning till vårvintern, som också går bra, är risken stor att du drar bort många blomknoppar, vilka börjar svälla tidigt på året. Det är en fördel att beskära direkt efter skörd. Ur beskärningssynpunkt pratar man om svarta vinbär för sig och sedan slår man ihop resonemanget för vita och röda vinbär samt krusbär.

Svarta vinbär och även gröna vinbär ger fina bär på unga grenar, som bara är något år gamla. Ju äldre grenen blir, desto mindre blir bären. På svarta vinbär behöver du inte vara rädd för att klippa bort många grenar. Klipp alltid av grenarna så nära marknivån som möjligt.

Enklast är att använda en grensax. En lagom kraftig beskärning på svarta vinbär är att ta bort cirka 30–50 procent av alla gamla, mörka grenar. Årsskotten på svarta vinbär är ljusa i barken, och för vart år som går blir barken mörkare. Spara därför alla skott som är ljusa i barken. Gallra bland de skott som är mörka i barken.

Ta bort hela grenar både runt och i mitten av busken. Bäst är att beskära varje år. Är det någon som har gamla och risiga svarta vinbärsbuskar går det att såga ner alla grenar till 5–10 cm över marken. Efter tillväxt kan man börja beskära plantan enligt ovan.

 1. När det gäller röda vinbär, vita vinbär och krusbär, ska beskärningen vara betydligt försiktigare.
 2. Dessa buskar ger finast bär på grenar som är 3–5 år gamla.
 3. Även hos dessa är årsskotten ljusare i barken och ju äldre grenarna blir, desto mörkare blir de.
 4. Det är lagom att ta bort 20–30 procent av de gamla, mörka grenarna hos röda vinbär, vita vinbär och krusbär.

Bäst är att ta bort några grenar i mitten på buskarna så det kommer in luft och ljus. Tycker du att krusbärsbusken växer dåligt och att det inte finns så många grenar i den, kan du nöja dig med att plocka bort bara någon gren varje år, för att stimulera tillväxt.

Kan man gödsla bärbuskar med hönsgödsel?

Vårda dina fruktträd och bärbuskar – Fruktträd och bärbuskar mår inte så bra med gräs och ogräs inunder kjolen. Det tar upp både näring och vatten i de ytliga lagren så att det inte kommer buskarna/träden till godo. Det kan göra att de inte växer till sin fulla potential och blir inte så produktiva som de annras skulle kunna vara.

See also:  Vilka Blommor Kan Man Plantera I Mars?

Genom att rensa bort gräs/ogräs vårdar man sina träd och buskar. Det är bra att rensa bort ungefär lika stor diameter som kronans bredd eftersom man i grova drag kan räkna med att rotsystemet är lika brett som kronan är bred. Beroende på växternas status kan man resonera lite olika vad gäller gödsling – flytande gödsel för en snabb kick till miserabla växter och efter det fast gödsel för mer långsiktig näringstillförsel.

Till växter som inte har så dåligt status kan man gå direkt på fast gödsel. Ko- och hästgödsel är bra gödsel som också bidrar med mull. Hönsgödsel är mycket kväverikt och kan lätt bli för starkt för buskar och träd och ska användas med försiktighet. Bärbuskar och fruktträd behöver inga stora mängder gödsel och i välplanerade polykulturer, tillsammans med bland annat kvävefixerande växter, är det inte säkert att de behöver tillföras gödsel alls.

 • Det är också viktigt att inte gödsla för sent på säsongen.
 • Rusbärsbuskarna på bilderna nedan planterades för ungefär 50 år sedan av min farmor och de står på min ingifta farbrors föräldraställe.
 • De har nog inte fått särskilt mycket omsorg på många år och har levt en smått tynande tillvaro med mycket gräs/ogräs runt fötterna och knappast någon gödsling.

Det kliade därför i mina odlarfingrar att ge dem lite kärlek och omsorg. När jag rensade bort gräs och ogräs såg jag inte en enda mask och inga andra smådjur heller så mikrolivet verkar det inte vara mycket bevänt med. Det som ligger i skottkärran på bild 3 är det jag rensade bort från runt dessa två små krusbärsbuskar! Det var inte lite Eftersom dessa buskar står i en sluttning gjorde jag efter rensningen en liten fördjupning i jorden precis vid kanten mot gräset för att vatten ska kunna samlas där och lättare rinna ned till buskarnas rötter.

 1. Det kan förvisso vara så att just dessa buskar är av en sort som inte blir så stor men lite större tycker jag nog att man kunde förvänta sig efter alla dessa år.
 2. Efter ogräsrensningen valde jag därför att först gödsla med lite snabb gödsel – guldvatten och sedan hästgödsel för lite mer långsiktig näring.

Detta täckte jag med ett rejält lager torrt gräsklipp. Jag hade först tänkt använda färskt gräsklipp istället för hästgödsel men gräset hade hunnit torka och är därför mindre kväverikt än färskt. Därför fick det bli hästgödsel för näringen och torrt gräsklipp för att minska avdunstning.

Förutom att hästgödsel bidrar med näring som frigörs långsamt till växterna bidrar det också med mull som ger näring till mikrolivet. Även gräsklippet gynnar mikrolivet. I ett senare skede, framåt hösten när höstregnet kan vattna åt mig, tänker jag så in vitklöver som kommer att bilda en matta under buskarna som inte tar lika mycket vatten och näring som gräs och som dessutom är kvävefixerande och kan hålla ogräset lite på avstånd.

Nu hoppas jag att buskarna ska trivas bättre och ge mycket krusbär nästa år för i år blir det inte mer än en munfull. : Vårda dina fruktträd och bärbuskar –

See also:  NR Kan Man Plantera Ut Tomatplantor I VäXthus?

När kan man plantera ut Hallonbuske?

Hallon kan planteras på både våren och hösten.

När kan man plantera jordgubbar ute?

Framgångsrik vård av jordgubbar: – Läge: Helsoligt till halvskuggigt, men skyddat, speciellt mot sen frost; optimalt för en jordgubbsodling är lucker och humusrik, lerig och något sur sandjord (pH 5,5 – 6,5). Plantering: Från juli till september för sommarplantering, från mitten av mars till mitten av maj för vårplantering; tumregel: Ju tidigare man planterar under denna tid, desto kraftigare blir de nya plantorna och desto bättre är förutsättningen för en god skörd.

 • Plantavstånd: 20 – 30 cm i raden, ett radavstånd på 50 – 80 cm; eller med andra ord: 25 jordgubbsplantor kräver cirka 6 m2 planteringsyta.
 • Välj då gärna en rabattbredd på 120 centimeter så att du bekvämt kan nå ungefär 60 centimeter långt in från båda hållen.
 • Vattning: Efter planteringen hela tiden tills plantorna rotat sig; på våren ska de hållas fuktiga från blomknoppsbildningen tills bären bildas; undvik att fukta blad, bär och plantans ”hjärta”.

Gödsling: Jordgubbar är saltkänsliga, ska därför hellre gödslas med organiskt gödsel och inte med mineralgödsel; men tillsätt inte för mycket kväve vilket skulle leda till en kraftig vegetativ tillväxt – och lägre blombildning; gödsla alltid med tonvikten på fosfor och kalium; tillsätt en första giva ca.

Tre veckor efter planteringen (när revorna börjar bildas), en andra giva i augusti/september (efter skörden, men före knoppbildningen för det kommande året); mylla försiktigt ner 50 – 70 g/m2 organisk bärgödsel i jorden varje gång. Klippning: Tag i god tid bort revplantorna från trädgårdsjordgubben (inte från hängande eller klättrande jordgubbar!); trimma den eventuellt efter skörden; sysslor före september: avlägsna röda, sjuka och torra blad (”den yttre kransen”).

Vinterskydd: Täck med skyddande fiberduk i kallare områden. Särskilda skötselråd: Täck med fiberduk senast vid risk för kal- och senfrost, speciellt när knoppbildningen börjar på våren; lägg halm eller träull runt de mogna jordgubbarna; tag bort de sista knopparna på de kontinuerligt bärande sorterna före höstfrosten.

När är bästa tiden att plantera Hallonbuskar?

Hallon kan planteras både på hösten och på våren – och det finns en mängd olika sorter att välja bland.