Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

NR Kan Man Plantera Ut FröSåDda Perenner?

Sådd av perenner utomhus – I stort sett alla perennfröer kan man så i planteringskrukor och ställa utomhus. Eftersom kyla sällan är en nackdel eftersom det är naturligt att fröerna utsätts för vinterns temperaturer när de frösår sig naturligt. Därför kan man passa på att så perennfröer sent på hösten eller till och med under vintern och ställa ut. NR Kan Man Plantera Ut FröSåDda Perenner Jag brukar så perenner i så kallade perennkrukor, Det är stadiga, fyrkantiga krukor i kraftig plast som tål lite hårdare väderlek. De finns i olika storlekar där 9 x 9 cm är en bra storlek, men för växter som är mer storväxta kan 11 x 11 cm vara ett bättre alterantiv. NR Kan Man Plantera Ut FröSåDda Perenner Det är en bra ide att hälla över ett tunt lager vermikulit i krukan. Det minskar risken för uttorkning av det översta jordlagret där fröerna ligger och skyddar mot mossa och andra påväxter på jorden om sådden står länge. OBS! Fröer som är ljusgroende, det vill säga de fröer som behöver få ljus på sig för att gro ska man självklart inte täcka. NR Kan Man Plantera Ut FröSåDda Perenner En fin väv skyddar krukorna från vilda och tama djur och påväxt från kringflygande frön Utesådderna ska stå på en ljus, skyddad plats. Undvik söderläge eftersom värme och sol snabbt torkar ur sådden. Ett tips är att täcka över krukorna med ett fint nät för att slippa påväxt från frön som flyger ner och slår rot i krukor som står ute under en längre tid.

När ska man plantera om frösådd?

När börjar det gro och vad gör du sedan? – De flesta frön gror bäst i rumstemperatur, ca 20 grader. När bladen tittar upp måste sådden stå ljust, gärna på fönsterbrädan. Ta av drivhuslocket för att lufta frösådden om det bildas kondens. När plantorna fått sina hjärtblad (det allra första bladparet), plus de första karaktärsbladen, det vill säga två bladpar, behövs locket inte längre.

 • Vattna frösådden noga.
 • Jorden får inte vara för blöt men bör inte heller torka ut för hårt.
 • Änns med fingrarna och lyft lite på krukorna för att känna om de är tunga av fukt.
 • När plantorna fyller ut såkrukorna ska de omskolas, det betyder att de flyttas över till större krukor.2-3 veckor efter omskolningen kan du börja gödselvattna så smått.

Plantor som växer riktigt mycket kan behöva omskolas en andra gång. Här kan du läsa mer om omskolning och omplantering. Avhärda växterna, alltså vänj plantorna vid utemiljön, 1-2 veckor innan utplantering när risken för nattfrost är över. Låt plantorna stå på skuggig plats ute under dagtid en period innan de planteras ut på sina växtplatser.

Kan man Fröså perenner?

Så perenner utomhus NR Kan Man Plantera Ut FröSåDda Perenner Perenner finns i en fantastisk variation av färger och former. Genom att fröså dina perenner får du mängder av plantor till en mindre peng. Sådden är enkel och sköter sig nästan helt själv. Ja, sådd av perenner utomhus görs från maj till sen höst beroende på sort. Läs alltid odlingsanvisningen på fröpåsen innan du börjar. Här berättar vi hur du enkelt sår dina perenner.

När kan man plantera perenna växter?

Efter några år på samma växtplats blir många perenner för täta, med minskad blomning som följd. När man delar och planterar om växterna stimuleras tillväxten och man kan se fram emot dubbelt så många blommor. Gräv upp rotklumpen och dela den försiktigt med hjälp av en grep, spade eller kniv,

Hur kallt kan frösådd stå?

AV ROLAND GUSTAVSSON Alla arter har speciella krav för att frön ska gro, i naturen är detta ett måste att invänta den exakta tidpunkten för att starta groningsprocessen och för att små fröplantor skall få en så gynnsam utveckling som möjligt för att överleva.

 • För att vi som odlare skall kunna dra upp plantor i krukor på artificiell väg så måste vi veta varje växts speciella krav för att få maximal utdelning av vår möda.
 • Under ett antal år har jag därför samlat uppgifter om fröns krav för hävandet av vilstadiet.
 • Vad som i första hand intresserar mig som odlare är de fyra viktigaste faktorerna ljus, mörker, kyla, värme och kombinationerna däremellan.

För att utröna en arts mest gynnsamma betingelser för att häva vilstadiet och att starta groning gör jag på följande sätt: Varje art sås i två krukor, en placeras kallt i dagsljus och under glas med en temperatur mellan +3 – +8 grader Celsius. Den andra placeras varmt i groningskammare med artificiellt ljus 16 timmar per dygn och med en temperatur på ca.+20 grader Celsius.

I båda krukorna täcker jag halva sådden med tvättat grus som har en kornstorlek på ca.0,5-2mm. Grustäckningen är som regel ca.2-4mm tjock. Sådderna står kvar på denna plats i ca.8 veckor och duschas lätt varje dag med rent vatten. De sådder som ej grott efter denna tid skiftar jag plats på, d.v.s. de som stått varmt får nu stå kallt och vice versa, där får de sedan stå i ytterligare en 8 veckors period.

Resultaten förs sedan in på listor med artens namn och bästa förfarandesätt i form av en bokstavskod. Enstaka sådder har behandlats med gibberal-syra, preparatet stimulerar och påskyndar groning av vissa arter. Där kommersiella fröfirmor rekommenderar detta har detta angivits.

 • Gibberal-syra kan köpas på postorder från J.L.
 • Hudson, Seedsman Star Route 2 Box 337 La Honda, California 94020 USA.
 • Det kostar (År 2001) 15 dollar / gram.
 • Ett gram räcker till ca hundra fröportioner.
 • Gibberal-syra är giftigt och största försiktighet bör iakttagas vid användandet.
 • Som odlingssubstrat har vanligtvis använts 50% riven ogödslad torv blandat med 50% tvättat grus 0,5-2mm, till blandningen har tillsatts 30gr kalk och 15gr superfosfat per 20 liter.

Till kalkberoende arter har tillsatts ca 5% krossade snäckskal. Färdig köpt såjord har visat sig vara fatal för sådder som skall stå länge innan de gror, det höga näringsinnehållet orsakar bl.a. på såytan en stark algväxt och jag har i flera fall också noterat svåra skador på fröplantornas rotsystem.

 1. Ganska ofta händer det att sådden i den ena krukan gror snabbt och bra, medan den andra sådden ruttnar omedelbart.
 2. Starttemperaturen vid sådd har i vissa fall en avgörande betydelse för framgång.
 3. Att veta just den specifika artens krav kan alltså betyda skillnad mellan liv eller död för din sådd, så att bara så och ställa ut sådden i kyla och snö i januari vill jag inte rekommendera om man vill ha optimal utdelning av mödan.

Det är dock inte alltid som ett misslyckat resultat beror på dessa nämnda betingelser, ibland kan det hända att fröinsamlaren varit för tidigt ute och samlat in omogna frön eller att de förvarats på ett felaktigt sätt. Grobarhet hos frön kan också variera starkt från år till år, ett känt exempel på detta kan vi se hos bokollon som vissa år bara består av tomma fröskal.

 • REKOMMENDATIONER FÖR SÅDD (M) Gror i mörker, fröna skall täckas.
 • L) Ljusgroende, frön skall ej täckas, groning stimuleras av ljus.
 • Sådden skall stå kallt i minst 8 veckor, idealisk temperatur är ca.3-8 plusgrader.
 • Undantaget är växter ur Ranunculaceae som bör utsättas för en temperatur på strax under fryspunkten.

(V) Sådden skall stå varmt ca 20 plusgrader i minst 8 veckor. GA-3) fröna har behandlats med gibberal-syra. Om du inte hittar den art du tänker så i listan rekommenderar jag att du sår som beskrivits i inledningen med två krukor, en för varm och en för kall groning.

Undvik att ställa frösådder på marken. Såjorden kan snabbt kontamineras av i marken levande skadliga organismer som förstör sådden! Ställ hellre sådden på ett bord eller en bänk i skugga. Om sådden trots allt inte gror bör du spara krukan åtminstone 2 år utomhus, vissa sådder kan behöva ytterligare en tid för att gro.

Abies amabilis M K-V Abies arizonica M K-V Abies concolor M K-V Abies koreana M V Abies nordmanniana M V Abies veitchii M V Abronia fragrans M V Abutilon otocarpum M V Acaena inermis M K-V Acaena magellanica M K-V Acaena microphylla M K-V Acaena novae-zelandiae M K-V Acantholimon glumaceum M V Låg grobarhet! Acantholimon venustum M V Låg grobarhet! Acanthopanax henryi M V-K Acanthophyllum sp.

M K-V Acanthus hungaricus M V Acanthus mollis M K Acanthus spinosus M K Acer buergerianum M K Acer crataegifolium M K-V Acer ginnala v. aidzvense M K Acer griseum M K Acer japonicum M V-K Acer negundo M K Acer pennsylvanicum M K Acer platanoides M K Acer pseudosieboldiana M K Acer saccharum M K Acer semenowii M K Acer spicatum M V-K-V Acer tataricum M K-V Aceriphyllum rossii L V Achillea clavenaea L V Achillea filipendulina L V Achillea millefolium L V Achillea ptarmica L V Achlys japonica M K-V Achnaterum brachytricha M K Acidanthera bicolor M V Acinos alpinus L V Aciphylla aurea M V-K (GA-3) Aciphylla dieffenbachii M V-K (GA-3) Aciphylla dobsonii M V (GA-3) Aciphylla hectori M V (GA-3) Aciphylla monroi M V (GA-3) Aciphylla spedenii M V (GA-3) Aciphylla squarosa M V (GA-3) Aconitum M K Mycket låg grobarhet på torkade frön!(Bäst utomhus) Actaea erythrocarpa M K-V Actaea pachypoda M K-V-K Actaea rubra M K-V-K-V-K Actaea spicata M V-K Actinidia arguta M K-V Actinidia kolomikta M V-K Adenium obesum M K Adenophora farreri L V Adenophora koreana L V Adenophora kurilense LV Adenophora lilifolia L V Adenophora potaninii L V Adenostyles alpina M K (GA-3) Adenostyles glabra M K (GA-3) Adluma fungosa M V Adlumia fungosa L V Adonis aestivalis M K Adonis Låg grobarhet på torkade frön! Adonis vernalis M K Aesculus californica M V Aesculus glabra M K-V Aesculus indica M K-V Aesculus octandra (Syn.

flava) M K-V Aesculus pavia M K-V Aesculus turbinata M K-V Aethionema cordifolium L V Aethionema grandiflora M V Aethionema grandiflorum M K Aethionema schistosum L V Aethionema sp. (De flesta L V) Agalinis setacea M Bäst utomhus Agapanthus campanulatus L V (GA-3) Agastache cana L V (GA-3) Agastache foeniculum L V (GA-3) Agastache nepetoides L V (GA-3) Agastache scrophulariaefolia L V (GA-3) Agastache urticifolium L V Agave utahensis M V Agave virginiana (Syn.Manfreda) M K-V Agoceris glauca M V Agrimonia eupatoria M V Agrostis calamagrostis M K Ajuga chamaepitys M V-K-V Ajuga reptans M V-K Akebia trifoliata M K-V Albuca humilis M V Alcea rosea M V Alchemilla alpina M V-K Alchemilla erythropoda M V-K Alchemilla mollis M V-K Alchemilla saxatilis M V-K Alisma (De flesta L V) Alkanna inkana L V Allium aflatunense M V-K Allium atropurpureum M V-K Allium azureum M V Allium carolinianum M V Allium cernuum M V Allium christophii M K Allium cyatophorum M V-K Allium falcifolium M V-K-V Allium gigantheum M V-K Allium goodingii M V Allium karataviense M V Allium moly M K Allium multibulbosum M V-K Allium oreophilum M V-K Allium pulchellum M V Allium tanguticum M V Allium tricoccum M K-V Allium tricoseum M V-K Allium victorialis M V-K Alnus cordata M K-V Alnus incana M K-V Alonsa linearis M V Alonsa meridionalis L V Alophia drummondii M V-K-V Alstroemeria alla arter M V-K Althaea cannabina M V Althaea officinialis M V Althaea rugosa M V Alyssoides utriculatum L V Alyssum argenteum L V Alyssum caespitosum L V Alyssum murale L V Alyssum saxatile L V Alyssum wulfenianum L V Amaryllis belladonna M V Amelanchier alnifolia M K-V Låg grobarhet på torkade frön! Amorpha canescens M K-V långsam! Amorpha fruticosa M K-V Amorpha nana M K-V Fila fröskal Ampelopsis humulifolia M K-V Amsonia ciliata M K-V långsam! Amsonia tomentosa M V Anacyclus depressus M V Anagallis monelli L V Anaphalis margaritacea L V Anaphalis triplinervis M V Anaphalis virgata M V Anchusa azurea M V Androcymbium rechingeri M V-K Andromeda polifolia M K-V Andropogon gererdii M V Androsace alpina M V Androsace armeniaca M V Androsace barbulata M V Androsace carnea M V Androsace chamaejasme M V Androsace charpentieri M K Androsace cylindrica M K Androsace elongata M V Androsace geraniifolia M V Androsace hedreantha M K Androsace hirtella L V Androsace kochii M V Androsace lactea M K-V-K Androsace lanuginosa M V Androsace mathilde M V Androsace mucronifolia M K-V Androsace multiscapa L V Androsace muscoides M V Androsace obtusifolia L V Androsace rotundifolia M V Androsace sempervivoides L V Androsace septentrionalis M V Androsace sericea M K Androsace spinulifera M V Androsace studiosorum M V Androsace vandellii M V Androsace villosa M V Androsace vitaliana M V-K Andryala agardhii M V Anemone (Torkade frön av vårblommande arter har mycket låg grobarhet!) Anemone altaica M V Anemone baicalensis M V Anemone baldensis M V Anemone blanda M V-K Anemone crinita M V Anemone cylindrica M V Anemone demissa M V Anemone drummondi M V Anemone fasciculata M V Anemone kurilense M V Anemone lesseri M V Anemone loesseri M V Anemone narcissiflora M K Anemone pavoniana M V Anemone rivularis M K-V Anemone rupicola M V Anemone tetrasepala M K-V Anemone vitifolia M V Anemonella thalictroides M Bäst utomhus.

Låg grobarhet på torkade frön! Anemopsis macrophylla M V-K-V-K-V Anigosanthos flavidus M V (GA-3) Antennaria alpina L V Anthemis montana M V Anthericum liliago M K Anthericum racemosum M V-K Anthericum torreyi M V (GA-3) Anthoxanthum odoratum L V Anthyllis montana M Bäst utomhus Anthyllis vulneraria M Bäst utomhus Antirrhinum majus M V Antirrhinum sempervirens M V Aposeris foetida L V Aquilega glandulosa M V-K Aquilegia akitensis M V Aquilegia atravinosa M K-V-K Aquilegia barnebyi M K-V (GA-3) Aquilegia buergeriana M K-V (GA-3) Aquilegia canadensis M V (GA-3) Aquilegia coerulea M K-V Aquilegia elegantula M K-V (GA-3) Aquilegia exima M V Aquilegia flabellata M V Aquilegia flavescens M Bäst utomhus Aquilegia formosa M K-V Aquilegia fragrans M V-K-V Aquilegia jonesii M V (GA-3) Aquilegia jucunda M K Aquilegia laramiensis M K (GA-3) Aquilegia micrantha M V Aquilegia olympica M Bäst utomhus Aquilegia pyrenaica M V Aquilegia saximontana M K-V (GA-3) Aquilegia scopulorum M K-V (GA-3) Aquilegia skinneri M V Aquilegia tridentata M K Arabis albida M V Arabis alpina M V Arabis bellidifolia M V Arabis blepharophylla M V Arabis koehleri L V Arabis lyalli M V Arabis petrea M V Arabis pumila M V Arabis purpurea M V Aralia elata M K-V Aralia hispida M K-V Aralia racemosa M Bäst utomhus Arctostaphylos coloradense M K-V Fila eller (GA-3) Arctostaphylos nevadensis M K-V Fila eller (GA-3) Arctostaphylos patula M K-V Fila eller (GA-3) Arctotis (De flesta L V) Ardisia japonica M V Arenaria (De flesta L V) Argemone hispida M V Argemone pleicantha Bäst utomhus Argylia adscendens L V Argylia potentillifolia L V Arisaema triphyllum M Bäst utomhus Arisaema consanguineum M V Arisaema dracontium M V Arisaema flavum M V Arisaema jacquemonti M V Arisaema japonicum M V Arisaema nepenthioides M K Arisaema quinquifolium M V Arisaema sikokianum M V Arisaema thunbergii M V Arisaema tortuosum M V Aristolochia baetica M V-K-V Aristolochia guichardii M V-K-V Armeria alpina M V Armeria caespitosa M V Armeria corsica M V Armeria latifolia L V Armeria maritima L V Armeria tweedyi M V Arnebia pulchra M K-V Arnica montana L V Aronia melanocarpa M K-V Arrhenanatherum elatius L V Artemesia sp.

(De flesta L V) Artemisia chamaemelifolia L K-V Artemisia cretica L V Artemisia frigida L V Artemisia glacialis L K-V Artemisia laxa L K-V Arum (De flesta M K-V-K-V) Asarina procumbens L V Asarum hartwegii M Bäst utomhus Asclepias incarnata L K-V Asclepias quadrifolia L V-K-V Asclepias tuberosa M K-V Asimina triloba M K-V Asparagus (De flesta M V) Asperula arvensis M K-V Asperula sp.

(De flesta M V) Asplenium adiantum-nigrum L V Aspodeline damascena M K-V Aspodeline lutea M V Aspodeline taurica M K-V Aster (De flesta M V) Astilbe (De flesta L V) Astragalus barrii M K-V Fila fröskalet! Astragalus bisulcatus M K-V Fila fröskalet! Astragalus canadensis M K-V Fila fröskalet! Astragalus centralpinus M K-V Astragalus crassicarpus M K-V Fila fröskalet! Astragalus drummondii M K-V Fila fröskalet! Astragalus hyalinus M K-V Fila fröskalet! Astragalus kentrophyta M K-V Fila fröskalet Astragalus purpureus M K-V Astrantia major M K Athamanta turbith M V Athyrium alpestre L V Atropa belladonna M K-V (GA-3) Aubrieta canescens M V Aubrieta deltoides M V Aucuba japonica M K-V Azorina vidalii L V Babtisia leucantha M K Fila fröskalet! Baccharis emoryi M V Baccharis glutinosa M V Baccharis halimifolia M K-V Balsamorhiza sagittata M K-V Baptisia australis L V Baptisia leucantha L V Baptisia leucophaea L V Belamcanda chinensis M V Bellevalia (De flesta M K) Bellis perennis M V Benthamiella azorella M K Berardia subacaulis M V-K Berberis buxifolia M K-V Berberis haematocarpa M V Berberis nummularia M K-V Fila fröskalet Bergenia purpurascens M V Berkheya purpurea M K-V Berlandiera lyriata M K-V Besseya alpina L K-V Betula albo-sinensis L K-V Betula alleghaniensis L K Betula lenta L V Betula populifolia L K Biarum sp.

M K-V-K Blandfordia punicea M V-K-V Bletilla striata L V Boltonia asteroides M K-V Bongardia chrysogonum M K-V Boykina tellemoides L V Brachycome iberidifolia M V Brachypodium sylvaticum M V Briggsia aurantiaca L V Brimeura sp. M V Briza media M V Brodiadea douglasii M V Bromus ramosus L V Broussonetia papyrifera L V Bruckenthalia spiculifolia L K-V Bryonia cretica M V Buddleia davidii L V Bulbocodium vernum M V-K-V Mycket låg grobarhet på torkade frön! Buphthalmum salicifolium L V Bupleorum fruticosum M K Bupleurum americana L K-V Buxus microphylla M K-V Caiophora (Syn.Loasa) De flesta L V Calamintha grandiflora L V Calandrinia caespitosa L K-V Calandrinia sericea L V Calandrinia umbellata L K-V Calceolaria biflora L K Calendula officinialis M K-V Calla palustris L V-K Hålles mycket fuktig! Callianthemum anemonoides M K Mycket låg grobarhet på torkade frön! Callicarpa japonica M K-V (GA-3) Callirhoe involucrata M V Fila fröskalet! Calluna vulgaris L V (GA-3) Calochortus (De flesta M K) Calonyction aculeatum M V Caltha palustris L V-K Bäst utomhus! Caltha polypetala L V-K Bäst utomhus! Calycanthus floridus M K-V Calylophus hartwegii L K Camellia japonica M V-K Campanula alliarifolia M K-V Campanula altaica M K-V Campanula argyrotricha M V Campanula barbata M K Campanula cenisia M K Campanula exisa M K-V Campanula latiloba M K Campanula linearifolia L K-V Campanula punctata L V Campanula pyramidalis M V Campanula ramosissima L V Campanula scbrella L V Campanula sp.(De flesta M V) Campanula takesimana L V Campanula taurica M V Campsis radicans L K-V Caragana arborescens M K-V Cardiocrinum cordata M K-V-K-V Cardiocrinum gigantheum M K-V-K-V Carex (De flesta M K) Carlina acaulis L V Carmichaelia apressa M V Fila fröskalet! Carpinus betulus M V-K Carpinus cordata M K Carpinus laxiflora M K Carya glabra M K-V Cassiope fastigata L V Castanea sativa M K-V Castilleja chromosa L K-V (Rengör fröna före sådd!) Castilleja miniata L K-V (Rengör fröna före sådd!) Catalpa bignonioides L V Catananche coerula L V Cautleya spicata M V Ceanothus fendleri M K-V-K-V Fila fröskalet! Ceanothus velutinus M K-V Cedrela sinensis M V Cedrus libani L K-V Celastrus orbiculatus M K-V Celmisia (De flesta M V) Celsia acaulis L K-V (GA-3) Celtis occidentalis M K-V Centaurea alpestris L V Centaurea cineraria L V Centaurea drabifolia L V Centaurea nigra L V Centaurea pseudophrygia M K-V Centaurea scabiosa L V Centaurea uniflora M K-V Centranthus ruber L V Cephalaria alpina L V-K-V Cephalaria galpiniana L K-V Cerastium alpinum M V Cerastium candidissimum L V Cerastium drabifolia M V Cercis canadensis M Bäst utomhus Chaenactis alpina L K Chaenomeles japonica M K-V Chaenorrhinum glareosum L K-V Chaenorrhinum origanifolium L K-V Chamaechaenactis scaposa L K Chamaecyparis lawsonia M K-V Chelidonium majus M V Chelone glabra L V Chiastophyllum oppositifolia L K (GA-3) Chionanthus retusus M V-K Chironia krebsii M K-V Chlorogalum pomeridianum M K-V Chrysanthemum (De flesta L V) Chuquiraga aurea M K Cimicifuga cordifolia M V-K Cimicifuga racemosa M V-K Cirsium japonicum L V Cistus laurifolius M K-V Cladrastis lutea M K-V-K (GA-3) Claytonia megarrhiza L K-V Clematis addisonii M V (GA-3) Clematis albicoma M V Clematis alpina M V-K Clematis columbiana L V Clematis crispa M K-V-K-V-K Clematis flammula M V-K Clematis heracleifolia M V-K Clematis hirsutissima M V-K Clematis integrifolia M K-V Clematis orientalis M V-K Clematis recta M V-K Clematis sp.

See also:  Hur TTt Kan Man Plantera Jordgubbar?

(De flesta M K-V) Clematis viticella M V-K Clethra alnifolia L K-V Clintonia andrewsiana M K-V Clintonia udensis M V-K Clintonia umbellata M V-K-V-K Codonopsis clematidea L V Codonopsis ovata L V Codonopsis tangshen L V Colchicum autumnale M V-K Colchicum luteum M V-K Coleogyne ramosissima M K-V Collomia debilis L V Colutea arborescens M Bäst utomhus Commelina tuberosa (coelestis) M V Coreopsis grandiflora L V Coriandrum sp.

L V Cornus sp. M (De flesta bäst utomhus) Coronilla varia M V Långsam Cortaderia selloana L V Cortusa matthioli L V Corydalis sp. M V-K (Mycket låg grobarhet på torkade frön!) Bäst utomhus Corylopsis sp. M (Mycket låg grobarhet!) Bäst utomhus Corylus cornuta M K-V Corynophorus canescens M V Cotoneaster divaricata M K-V-K-V-K Cotoneaster flinckii M V-K Cotoneaster splendens M V-K Cotula (De flesta L V) Cowania mexicana M K-V Crambe cordifolia M K-V Crataegus coccinea M K-V Crataegus punctata M V-K-V Cremanthodium arnicoides M V Cremanthodium sp.

L V Crocosmia masoniorum L V Crocosmia sp. L V Crocus tomasinianus M V-K Crucianella stylosa M V Cryptantha compacta L K-V Cryptantha paradoxa L K-V Cryptogramma acrostichoides L K-V Så på steriliserad torv Cunninghamia lanceolata M V Cuphea glutinosa M Bäst utomhus Cupressus (De flesta M K-V) Cyananthus lobatus M V Cyclamen (De flesta M K) Cymbalaria murealis L V Cymopterus longilobus L K Cynaria cardunculus M V Cyperus glaber L V Cyrtanthus breviflorus M V Cytisus purpureus M V Fila fröskalet! Cytisus scoparius M V Fila fröskalet! Daphne caucasicum M K-V Daphne giraldii M K-V Daphne mezereum M K-V-K-V (GA-3) Datura stramonium L V Daubenya aurea M K-V Davidia involucrata M V-K Decaisnea fargesii M V-K Degenia velebitica L V Delosperma cooperi L V Delphinium cashmerianum M V Delphinium elatum L V Delphinium geyeri L V Delphinium nelsonii M K-V Låg grobarhet på torkade frön! Delphinium oxysepalum M V-K Delphinium tatsienense L V Delphinium tatsienense L V Delphinium viridiscens L V Dentaria bulbifera M K-V Deschampsia caespitosa M V Desmanthus illinoiensis M K Fila fröskalet! Deutzia sp.

M V Dianella intermedia L V Dianthus amurensis L V Dianthus cruentus L V Dianthus deltoides L V Dianthus erinaceus L K-V Dianthus knappii M V Dianthus microlepis L K-V Dianthus neglectus L K-V Diascia integerrima L V Dicentra (Mycket låg grobarhet på torkade frön!) Dicentra exima M K-V (GA-3) Dicentra formosa M K-V Dicentra uniflora M K-V Dicranostigma franchetianum M V (GA-3) Dictamnus albus M K-V Bäst utomhus! Dierama (De flesta M K-V) Digitalis (De flesta M V) Dimorphotheca cuneata L K-V Dionysia involucrata L V Diospyrus virginiana M K-V Diphylleia cymosa M Bäst utomhus! Dipsacus inermis L V Dipsacus sativus M Bäst utomhus! Dodecatheon (De flesta L K-V) Doellingeria scaber M V-K-V-K Doronicum (De flesta M V) Douglasia laevigata M Bäst utomhus! Draba (De flesta M V) Draba acaulis L K-V Draba bruniifolia L V Draba dedeana L K Draba incerta L K Dracocephalum nutans M V Dracocephalum renati M V Dracunculus muscivorus M K-V Dracunculus vulgare M K-V Dryas octopetala M V Dryas sundermannii M V Duchesnea indica M V-K Echinacea (De flesta M V) Echinocereus viridiflorus M V Gror bäst vid +25 – +30C Echinocystis lobata Bäst utomhus Echinops bannaticus L V Echinops sphaerocephalus L V Echium vulgare L V Edraianthus graminifolius M V Edraianthus pumilio L V Eleagnus angustifolia M K-V Elmera racemosa L V Elsholtzia stauntonii L V Elymus canadensis M K Empetrum rubrum M V (GA-3) Enkianthus campanulatum L V Ennaelophus euryandrus M V Ephedra minima M K-V Epilobium crassum L V Epilobium fleischeri L V Epimedium sp.

M K Låg grobarhet på torkade frön! Eragrostis trichodes M V Eremurus himalaicus M V-K Eremurus olgae M V-K Eremurus robustus M V-K Erianthus contortus L V Erica (De flesta L V) Erigeron aurantiacus L V Erinus alpinus L V Eriogonum umbellatum L V-K Eriophorum angustifolium M K Eriophyllum lanatum L V Eriophyllum lanatum M K Eritrichun nanum L K Eryngium agavifolium M V Eryngium alpinum L V Eryngium bourgatii L V Eryngium planum M V-K Eryngium yuccifolium M K Erysimum helveticum L V Erythrina crista-galli L K-V Erythronium dens-canis M K (Gäller de flesta arter) Eschscholzia sp.

M V Escobaria vivipara L V Gror bäst vid +25 – +30C Eucalyptus niphophila M K-V Eucomis (De flesta M V) Eucommia ulmoides M K-V Eumorphia prostrata L V Eumorphia sericea L V Euonymus alatus M K-V-K-V Eupatorium perfoliatum M V Eupatorium rugosum M V Eupatorium sp.

 • De flesta M K) Euphorbia characias M K-V Långsam! Euphorbia coralloides L V Euphorbia griffithii L K Långsam! Euphorbia palustris L V Euphorbia polycroma L V Euryops acraeus L V Evodia sp.
 • M K-V (GA-3) Exochorda giraldii M K-V Fagus sylvatica M K-V Fallugia paradoxa L V Fatsia japonica M V Ferula communis M K-V Långsam! Festuca mairei M K-V Festuca sp.

(De flesta M V) Festuca valesiaca glaucantha M K Fibigia clypeata M V Filipendula hexapetala (Syn.vulgaris) L V Filipendula ulmaria L K Firmiana simplex M V Foeniculum vulgare M V Forsythia europea M K-V Fothergilla gardenii M V-K Fragaria vesca L V Franklinia alatamaha M K-V Frasera speciosa L V (GA-3) Fraxinus americana M Bäst utomhus Fraxinus exelsior M V-K Fraxinus nigra M V-K Fraxinus pennsylvanica M V-K Fritillaria (De flesta M K) Fuchsia magellanica L K-V Fumania procumbens M V Gaillardia aristata L V Galanthus (De flesta M K) Låg grobarhet på torkade frön! Galega officinialis L V Galium boreale M V Galtonia candicans M V Gaultheria procumbens M V-K Gaultheria sp.

De flesta L V) Gaura lindheimeri L V Genista germanica M Bäst utomhus Genista sagittalis M K Fila fröskalet! Gentiana cruciata L V-K Gentiana dahurica L V-K Gentiana flavida L V-K Gentiana gracilipes L K (GA-3) Gentiana lagodechiana L K-V Kan ta tid! Gentiana scabra L K-V Gentiana sp.(De flesta L K) Gentianella sp.

M V Gentianopsis sp. L K-V Geranium aristatum M K-V Geranium macrorhizum M K-V Geranium nepalense M K-V Geranium sp. (De flesta M V) Geum coccineum L K-V Geum montanum L K-V Geum rivale L V-K Geum urbanum L V-K Gilia aggregata L V Gillenia trifoliata M K Ginkgo biloba M V-K Gladiolus (De flesta M K-V) Glaucidium palmatum M K (GA-3) Glaucium flavum M V Gleditsia triacanthos M K-V (GA-3) eller fila fröskalet! Globularia aphyllanthes M V Globularia cordifolia M K Glumicalyx sp.

L V Glycyrrhiza glabra M V Gomphostigma virgatum L V Gomphrena meyeniana M K-V Gratiola offinicialis M V Grayia brandegei M K-V Grindelia robusta L V Gunnera manicata L V Låg grobarhet på torkade frön! Gunnera tinctoria L V Låg grobarhet på torkade frön! Gutierrezia baccharoides M K Gutierrezia sarothre M V Gymnadenia conopsea L V Gymnocladus dioicus M K-V Fila fröskalet! Gynandriris (De flesta M K-V) Gypsophila pacifica L V Gypsophila paniculata L V Gypsophila silenoides L V Haberlea rhodopensis L V-K Habranthus gracillifolius M V Halesia carolina M K-V Hamamelis mollis M V-K Haplopappus acaulis M V Harveya speciosa L V Hebe sp.

L V Hedeoma drummondii M V Hedysarum boreale M K-V Helenium autumnale L V Helianthemum apenninum L K-V Helianthus (De flesta L V) Helichrysum (De flesta L V) Heliopsis (De flesta L V) Helleborus (De flesta M V-K) Bäst utomhus Helonia (De flesta L V) Låg grobarhet på torkade frön! Hemerocallis (De flesta M V-K) Hepatica acutiloba M V-K Låg grobarhet på torkade frön! Hepatica americana M V-K Låg grobarhet på torkade frön! Hepatica nobilis M K Låg grobarhet på torkade frön! Heracleum nepalense M V Hermodactylus tuberosus M V Herniaria glabra L V Hesperantha baurii M V Hesperis (De flesta L V) Hibbertia sp.

V L Hibiscus (De flesta L V) Hieracium (De flesta L V) Hippopae rhamnoides M K-V Hirpicium armerioides M V Holodiscus discolor M K-V Hormium pyrenaicum L V Hosta (De flesta M V) Houstonia acerosa L V Houstonia caerulea L V Houttuynia cordata L V Huchera (De flesta L V) Hudsonia sp. L V Hulsea algida L V Hulsea nana L V-K-V-K Humulus lupulus M K-V Hutchinsia alpina L V Hyacinthus (De flesta M V-K) Hydrangea anomala L K-V Hydrangea arborescens L V Hylomecon japonica M K-V Hymenoxys lapidicola L V Hypericum (De flesta L V) Hypochaeris uniflora L V-K Hypoxis hirsuta L K-V Hystrix patula M V Iberis sempervirens M V Idesia polycarpa M V Ilex (Bäst utomhus) Iliamna rivularis L K-V Impatiens textori M V Incarvillea (De flesta M V) Indigofera gerardiana M V Inula rhizocephala L V Ipheion uniflorum M K-V Ipomopsis capitata L V Ipomopsis congesta L V Iris missourensis L K-V Iris pseudoacorus L K-V Iris sibirica L V Iris sogdiana L V Iris sp.

See also:  Vad Kan Man Plantera I Pallkrage?

(De flesta M K-V) Iris spuria L V Iris tectorum L V Iris versicolor L V Iris wilsonii L V Isotoma anethhifolia L V Ixia (De flesta M K-V) Ixiolirion tataricum M K Jankaea heldreichii L V Jasione (De flesta L V) Jasminum nudiflorum L V Jeffersonia dubia M K-V Bäst utomhus Jovibarba (De flesta L V) Låg grobarhet! Juglans nigra M K-V Juncus effus L K-V Juniperus chinensis M V-K Juniperus sp.

(De flesta M V-K) Juniperus virginiana M K-V Jurinella mollis M V-K Kalmia angustifolia L V Kalopanax pictus M V-K Kernera saxatilis M V Kerria japonica L V Kirengeshoma palmata M K Kitaibelia vitifolia L V Knautia macedonica L K-V Långsam! Kniphofia (De flesta M K-V) Koeleria cristata L V Koelreuteria paniculata M V-K-V Fila fröskalet! Laburnum x wateri M V Fila fröskalet! Lactuca alpina L K-V Lagenophora pinnatifida L V Lagerstroemia indica M K-V Lagotis stolonifera L V Lamiastrum galeobdolon L V Lamium maculatum L V Lapeirousia (De flesta L V) Larix decidua M K Laserpitium sileri L V Lasiospermum bipinatum L K-V Lathyrus magellanicus M K Lathyrus sp.

(De flesta M V) Fila fröskalet! Lathyrus vernus M K Lavandula angustifolia L V Lavatera (De flesta M V) Lavendula angustifolia L V Ledum sp. M V-K-V Leersia oryzoides M V Leibnitzia anandria L V Leiophyllum buxifolium L V Leontice (De flesta M K-V)Långsam Leontopodium (De flesta L V) Lepidium ostleri L V Leptarrhena pyrolifolia L K-V Leptodactylon californicum L V Leptodactylon pungens L V Lespedeza bicolor M K-V Lesquerella alpina M V Lesquerella ovalifolia M V Leucocrinum montanum M V Fila fröskalet! Leucojum (De flesta M V) Låg grobarhet på torkade frön! Leucothoe fontanesiana L V Leuzea rhapontica M V Lewisia sp.

(De flesta M K) Levisticum officiniale L V Leycesteria formosa M V Leyssera sp. L K-V Liatris (De flesta M V) Libertia sp M K-V Ligularia (De flesta M V) Ligustrum amurense M V Lilium (De flesta M V) Lilium occidentale M K Limonium (De flesta L V) Linanthastrum nuttallii L V Linaria (De flesta L V) Lindelofia longifolia M V Linum capitatum L K-V Linum hirsutum L V-K Linum sp.

(De flesta L V) Bäst utomhus! Linum suffruticosum L V-K Lippa nodiflora L V Liquidambar styraciflua L K-V Liriodendron tulipifera M K-V Bäst i lövkompost! Liriope muscari M V Lithophragma (De flesta L V) Lithospermum caroliniense L V Lloydia serotina M V Loasa (Syn.Cajophora) De flesta L V Lobelia (De flesta L V) Lomatium sp.

 • M K Lonicera hallii M K Lonicera maacki M K Lonicera sempervirens M K Lonicera tatarica M V Lotus corniculatus L V Fila fröskalet! Luetkea pectinata L V Lunaria annua L K-V Lunaria rediviva L K Lupinus lepidus M V Fila fröskalet! Lupinus sp.
 • De flesta M V) Fila fröskalet! Luzula alpinopilosa M K-V Luzula sp.

(De flesta M V) Lychnis (De flesta L V) Lycium chinense M V Lycoris (De flesta M V) Lysichiton americanum M K-V Bäst utomhus! Låg grobarhet på torkade frön! Lysimachia barystachys M K Lysimachia sp.(De flesta M V) Lythrum salicaria L V Maackia amurensis L V Mackleaya cordata L V Magnolia (De flesta M K-V-K-V) Mahonia aquifolium M K-V-K-V Maianthemum bifolium M K-V Maianthemum canadense M V Maihuenia poeppigii M K-V Malus (De flesta M K-V) Malva alcea M K-V Malva moschata M V Malva silvestris M V Mandragora officinialis M K Marrubium incanum L K Marrubium supinum L K Marrubium vulgare L K Matricaria caucasica L V Mazus reptans L V Meconopsis (De flesta L V) Melanthium hybridum M K-V Låg grobarhet på torkade frön! Melia azedarach M V (GA-3) Melica altissima M K-V Melica ciliata M V Melica transsilvanica M K-V Melissa officinialis L V Melittis melissophyllum M K Menispermum dahuricum M K-V Mentha longifolia L V Mentha spicata L V Mentzelia nuda M V Merendera pyrenaica M V Mertensia alpina M V Metasequoia glyptostroboides L K-V Meum athamanticum M K Michauxia campanuloides M V Micromeria thymifolia L K-V Milium effusum L V Mimulus (De flesta L V) Minuartia capillacea L V Minuartia laricifolia L V Minuartia recurva L V Minuartia verna L K-V Miscanthus sinensis M V-K Mitchella repens M K-V-K-V Kan ta tid! Mitella breweri L K Moehringia muscosa L V Molina coerulea M K Moltkia petraea L V Monarda (De flesta L V) Monardella odoratissima L V Låg grobarhet! Montia (Syn.Claytonia) sibirica L K Moraea (De flesta M K-V) Morina longifolia M V Morus alba M K-V Muscari (De flesta M V) Låg grobarhet på torkade frön! Mutisia sp.

M V-K Myosotidium hortensia L V Myosotis (De flesta L V) Myrica pensylvanica M K-V Rengör fröna före sådd! Myrrhis odorata M Bäst utomhus Nama rothrochii M V (GA-3) Narcissus (De flesta M K) Nardus stricta M V Narthecium ossifragum L V-K-V Neilla sinensis M K-V Nelumbo nucifera M V Fila fröskalet. Groning sker under vatten.

Nemesia caerulea L V Nepeta (De flesta L V) Nerine bowdenii M V Nerteria depessa M K Nerteria thymifolia M K Nierembergia (De flesta L V) Nomocharis (De flesta M V) Nothofagus obligua M V Notholirion bulbiferum M V Nuphar lutea M V Groning sker under vatten! Nymphaea alba M V Groning sker under vatten! Nyssa sylvatica M K-V Oenothera sp.(De flesta L V) Omphalodes (De flesta L V) Omphalogramma (De flesta M K-V) Onobrychis montana M V Ononis rotundifolia M V Fila fröskalet! Ononis spinosa M K-V Onopordum tauricum L V Onosma sp.

(De flesta M K) Ophiopogon planiscapus M K-V Opuntia (Frilandsarter M V-K-V) Ojämn groning över flera år! Origanum laevigatum L V Ornithogalum (De flesta M K-V) Orostachys (De flesta L V) Oryzopsis miliacea M V-K Ostrowskia magnifica L K Låg grobarhet på torkade frön Ostrya carpinifolia M K-V Ourisia microphylla L V Oxalis floribunda M V Låg grobarhet på torkade frön! Oxalis magellanica M V Låg grobarhet på torkade frön! Oxydendron arboreum L V Oxyria digyna L V Oxytropis (De flesta L V) Fila fröskalet! Pachysandra terminalis M V Fila fröskalet! Pachystegia sp.

M K Paederota bonarota L V Paeonia suffruticosa M V-K-V Panicum clandestinum M K-V Papaver (De flesta L V) Paradisea liliastrum M K Bäst utomhus! Paradisea lusitanica M K Bäst utomhus! Parahebe sp. L V Paraquilegia grandiflora L Bäst utomhus! Låg grobarhet på torkade frön! Pardancanda norrisii M V Paris quadrifolia M K-V Bäst i skogsjord med mykorrhiza! Långsam Parnassia (De flesta L K-V) Parochetus communis L V Låg grobarhet! Parrotia persica M V-K Parthenium ligulatum M V Parthenocissus henryana M K-V Patrinia gibbosa M V-K Paulownia tomentosa L V Pedicularis sp.

M V (GA-3) Pediocactus simpsonii M K-V Gror bäst vid +25 – +30C Pelargonium endlicherianum M V Fila fröskalet! Pellaea atrpurpurea L V Peltandra sagittifolia M V Peltiphyllum peltatum L V Peltoboykinia tellimoides L K-V Pennisetum alopecuroides M V Penstemon (De flesta L K-V) Pentaglottis sempervirens M K Periploca sp.

M V-K-V Pernettya sp. L V Perovskia atriplicifolia L V Petalostemon purpureum M V Petrocallis pyrenaica L V Petrocoptis glaucifolia L V Petrophytum caespitosum L V Petrorhagia saxifraga L V Peucedanum ostruthium L K Låg grobarhet på torkade frön! Peucedanum thodei L V Phacelia sericea M V Phalaris arundinacea M K-V Kan ta tid! Phellodendron amurense M K-V Bäst utomhus Philadelphus virginalis L K-V Phlomis (De flesta M V) Phlox (De flesta M K-V) Phormium tenax M V Phragmites australis M V Låg grobarhet! Phuopsis stylosa L V Phygelius capensis M V Phyllitis sp.

L V Bäst på steriliserad torv! Phyllodoce breweri L V Physalis franchetii L V Physaria alpina M K-V Physaria didymocarpa M V Physocarpus opulifolius M K-V Physoclaina orientalis M V Physoplexis comosa M V (GA-3) Physostegia virginiana M V Phyteuma (De flesta L V) Phytolacca americana M K Picea glauca M K-V Bäst utomhus Picea orientalis M V Picea pungens M K-V Picea smithiana M V Pieris floribunda L V Pimpinella saxifraga L V Pinella ternata M K-V Pinguicola grandiflora L V Mycket låg grobarhet på torkade frön! Pinus aristata M V Pinus mugo M V Pinus nigra M V Pinus sp.

(De flesta bäst utomhus) Plantago argentea M K Plantago lancifolia M V Platanus occidentalis M K-V Fröna har låg grobarhet Platycodon (De flesta M V) Plumbago capensis L V Poa chaixii M V Podophyllum (De flesta M V) Polemonium brandegei L V (GA-3) Polemonium sp.(De flesta L V) Polygala chamaebuxus L V Låg grobarhet på torkade frön! Polygonatum (De flesta M V) Polygonum (De flesta L K-V) Poncirius trifoliata M K-V Torkade frön har låg grobarhet! Populus deltoides L V Låg grobarhet på torkade frön! Potamogeton natans M V Groning under vatten! Potentilla (De flesta L V) Pratia (De flesta L V) Prenanthes purpurea L K-V Primula beesiana L V Primula bulleyana L V Primula burmanica L V Primula flexuosa M K Primula geranifolia M K Primula japonica M K-V Primula modesta M K-V Primula sp.

 • De flesta L V) Primula ur sekt.
 • Petiolares har mycket låg grobarhet på torkade frön! Prinsepia uniflora M V Prunella grandiflora M V-K Prunus pensylvanica M V-K Prunus sp.
 • De flesta M K-V) en del arter kan ta tid! Pseudolarix kaempferi (Syn.amabilis) M K-V Pseudotsuga menziesii (Syn.douglasi,taxifolia) M K-V Psilostrophe bakeri M K-V Ptelea trifoliata L K-V Pteridophyllum racemosum L V Pterocarya fraxinifolia M K-V Pterocephalus parnassi L K-V Pterostyrax hispidus M K-V Ptilostemon afer L V Ptilotrichum spinosum L V Pulmonaria angustifolia L V Pulsatilla albana M V Pulsatilla patens M V Pulsatilla sp.(De flesta M K-V) Bäst utomhus Pulsatilla wallichianum M V Purshia glandulosa M K-V Puschkinia scilloides M K Bäst utomhus! Låg grobarhet på torkade frön! Pygmaea pulvinaris L V Pyracantha coccinea M K-V Pyrola rotundifolia M K Gror endast i jord med mykorrhiza! Pyrus salicifolia M K Bäst utomhus! Qercus velutina M K-V Quercus coccinea M K-V Quercus robur M V Ramonda myconi L K-V Ranunculus adoneus L V Ranunculus asiaticus M-V Ranunculus lyallii M V (GA-3) Ranunculus repens L V Ranunculus sp.

(De flesta M K-V) Låg grobarhet på torkade frön! Ranzania japonica M K-V Ratibida columnaris M V Rehmannia elata L V Reineckea carnea M V Rhamnus alnifolia M K-V Rhazya orientalis L V Rheum (De flesta M V) Rhexia mariana L V Rhodiola De flesta L V Rhododendron (De flesta L V) Rhodohypoxis baurii L V Rhodolirion sp.

M K-V Rhodophiala sp. M K Rhus alpinum M K-V Bäst utomhus. Låg grobarhet! Ribes (De flesta M K-V) Bäst utomhus! Rinderia (De flesta L V) Robinia hispida M K-V Fila fröskalet! Robinia pseudoacasia M K-V-K V Fila fröskalet! Rodgersia (De flesta L V) Rohdea japonica M V Romanzoffia sitchensis L V-K Romneya coulteri M K-V Romulea (De flesta M V) Rosa (De flesta M V-K) Roscoea sp.

M V Rosmarinus officinialis M V Bäst utomhus! Rosularia (De flesta L V) Rubia tinctorum M K-V Rubus occidentalis M V-K Rudbeckia deamii M K Rudbeckia fulgida M K Rudbeckia laciniata M K Rudbeckia sp. (De flesta M V) Rudbeckia speciosa M K Ruellia humilis M K-V Rumex obtusifoliua L V Rupicapnos africana M V Ruta graveolens L V Sagina subulata L V Sagittaria sagittifolia M V Groning sker under vatten Salix (De flesta L K-V) Salvia (De flesta L V) Sambuscus (De flesta M K-V) Sambuscus canadensis M V (GA-3) Sandersonia aurantiaca L Bäst utomhus! Sanguinaria canadensis M V-K Låg grobarhet på torkade frön! Sanguisorba magnifica L V Sanicula europaea L V Santolina (De flesta M K-V) Saponaria ocymoides M K Saponaria sp.

(De flesta L K) Sarcobatus vermiculatus M V Sarcocapnos enneaphylla M V Låg grobarhet på torkade frön! Sarracenia (De flesta L K-V) Sassafras albidum M K-V Satureja (De flesta L V) Saururus cernuus M V Saussurea stella M K-V Saxifraga caesia L V Saxifraga flagellaris L V-K Saxifraga hirculus L K Saxifraga mutata L V Saxifraga oppositifolia L V Saxifraga paniculata L V Saxifraga pensylvanica L V Saxifraga rotundifolia L V Saxifraga sp.

(De flesta L K) Saxifraga virginiensis L V Scabiosa caucasica M V Scabiosa sp. (De flesta M K-V) Schisandra chinensis M K-V Schivereckia podolica L K Schizanthus grahamii M V Schizophragma anomala M K-V Sciadopitys verticillata M K-V Scilla (De flesta M K) Scirpus (De flesta L V) Scleranthus biflorus L V Scoliopus bigelowii M V-K Scopolia carniolica M V Scorzonera austriaca L V Scrophularia macrantha L V Scutellaria salvifolia L V (GA-3) Scutellaria sp.(De flesta L V) Sebaea procumbens L V Sebaea sedoides L V Sedum (De flesta L V) Sedum anacampseros L K Sedum telephium L K Semiaquilegia ecalcarata M K-V Sempervivum (De flesta L V) Senecio alpinus M K-V Senecio skottsbergii M K-V Senecio sp (De flesta M V) Sequoiadendron giganteum M V Serratula seoanei M K-V Seseli montanum L K-V Setaria plicatilis L V Shepherdia argentea M V Shortia sp.

L V Frön kortlivade! Sibbaldia procumbens L V Sidalcea (De flesta L K-V) Sideritis clandestina M V Silene acaulis M K Silene compacta M K Silene elisabethae M K Silene pusilla M K Silene sp.(De flesta L V) Silene waldsteinii M K Silphium (De flesta L V) Sisyrinchium inflatum L K Sisyrinchium sp (De flesta L V) Skimmia japonica M V Smilacina racemosa M K-V Långsam! Smyrnium rotundifolium M K-V-K Soldanella (De flesta M V) Solenanthus apenninus L V Solidago (De flesta M V) Sophora japonica M V Fila fröskalet! Sophora sorbifolia M K-V Sorbus alnifolia M V-K Sorbus sp.(De flesta M K-V) Bäst utomhus! Sorgastrum halepense M V Sparaxis grandiflora M V Sparganium erectum L V-K Speirantha convallarioides M V Spenceria ramulana M K-V Spergularia rubra L V Sphaeralcea coccinea M V Fila fröskalet! Spigelia marilandica L V Spiraea (De flesta L V) Spodiopodium sibiricus M V Sporobolus heterolepsis M K-V Stachys officinialis M V Stachys olympica M V Stachys sp.

(De flesta M K-V) Långsam! Stanleya pinnata L V Stellaria holostea L V Stenanthium gramineum M K Stephanandra tanakae L V-K-V-K Sternbergia sp. M K Stewartia pseudocamellia M V-K Bäst utomhus Låg grobarhet! Stipa extremiorientalis M V Stipa sp. (De flesta M K-V) Stipa tenacissima M V Stokesia laevis M V Streptopus amplexifolius M V Låg grobarhet på torkade frön! Stylophorum diphyllum M K-V-K-V Styrax obassia M V-K Succia pratensis L K Swertia perennis L K Långsam! Symphoricarpos albus M V-K Fila fröskalet! Symphyandra (De flesta M V) Symphytum (De flesta L V) Symplocarpus foetidus M K-V Synthyris (De flesta L V-K) Syringa reticulata M V-K-V-K Syringa vulgaris M K-V Talinum (De flesta L K-V) Tamus communis M K-V Tanacetum (De flesta M V) Tanakaea radicans L V Tarasa humilis L K-V Taraxacum (De flesta M V) Taxodium distichum M K-V Taxus baccata M V-K Telekia speciosa M V Telesonix (Syn.Boykina) jamesii L V Tellima grandiflora L V Tephrosia virginiana M V Fila fröskalet! Tetragonolobus maritimus L V Teucrium (De flesta L V) Thalictrum (De flesta M K-V) Bäst utomhus! Låg grobarhet på torkade frön! Themeda triandra L V Thermopsis (De flesta M V) Fila fröskalet! Thermopsis divaricarpa M K-V Thlandiantha dubia M V Thlaspi (De flesta M V) Thuja occidentalis M K-V Thuja plicata M V Thymus (De flesta L V) Tiarella (De flesta L V) Tigridia pavonia L V Tilia cordata M V Låg grobarhet på torkade frön! Tilia dasystyla M V-K-V-K Tofieldia calyculata M V Torreya nucifera M K-V Torreya taxifloia M K-V Townsendia (De flesta M V) Trachelium caeruleum L V Trachystemon orientalis M V Tradescantia occidentalis M K-V Tradescantia ohiensis L V Tradescantia virginiana L V Låg grobarhet på torkade frön! Trichosanthes kirilowii M V Tricyrtis hirta L K-V Tricyrtis latifolia L K-V Tricyrtis macropoda L K-V Tricyrtis nana L K-V Tricyrtis pilosa L K-V Tricyrtis sp.

 1. De flesta L V) Trientalis arctica L K Trifolium (De flesta M V) Trillium albidum M K-V Trillium nivale M K-V Trillium pusillum M K-V-K-V-K Trillium sp.
 2. Bäst utomhus Låg grobarhet på torkade frön! Triosteum pinnatifidum M K Triteleia laxa M K Tritonia (De flesta M K-V) Trollius (De flesta M K-V) Bäst utomhus Tropaeolum azureum M V-K Tropaeolum polyphyllum M V-K Tsuga canadensis M K-V Tulipa (De flesta M K) Typia latifolia L V Ulmus (De flesta M K-V) Umbilicus rupestris M V Uniola latifolia L V Uvularia grandiflora M V-K-V Vaccinum angustifolium M K-V Vaccinum arboreum M K-V Vaccinum macrocarpon M K-V Vaccinum oldhamii M K-V Vaccinum sp.(De flesta M V) Wahlenbergia congesta L V Waldheimia tridactylites M V Waldsteinia sp.
See also:  Plantera P Graven VåR?

L V Valeriana officinialis M K-V Watsonia (De flesta M V) Weigelia (De flesta L V) Weldenia candida M V Veratrum (De flesta M K-V) Verbascum (De flesta L V) Verbena sp (De flesta L K-V) Verbena tenuisecta LV Verbesina alternifolia L V Veronia crinita L V Veronica beccabunga L K-V Veronica caespitosa L K-V Veronica sp.

De flesta L V) Veronica spicata L K-V Veronicastrum sp.L V Viburnum sp.(De flesta M K-V-K-V) Vicia oroboides M V Fila fröskalet! Viola alba L K-V Viola canadensis L K-V Viola cotyledon (GA-3 K-V) Viola nuttallii L K-V Viola papilonacea L K-V Viola sp. (De flesta L V) Wisteria floribunda M V Vitaliana primuliflora L V Vitex agnus-castus L V Vitis sp.

M K-V Woodsia alpina L K Så på steriliserad torv Woodwardia virginiana L K Så på steriliserad torv Wulfenia carinthiaca L K-V Wyethia amplexicaulis M K-V Xanthoceras sorbifolia M V Xanthorhiza simplicissima L K-V Xerophyllum tenax M K-V Bäst utomhus! Långsam! Xerophyta viscosa L V Yucca (Alla M V) Zaluzianskya ovata M V Zantedeschia aethiopia M K-V Zanthoxylum americanum M K-V Fila fröskalet! Zaushneria garrettiae M K Zelkova serrata L V Zenobia pulverulenta L V Zephyra elegans L V Zephyranthes candida M V Zigadenus elegans M V Zigadenus nuttallii M V Zinna grandiflora M V Ziziphora clinopodiodes M V Ziziphus jujuba M V-K-V-K Jag hoppas att listan blir ett effektivt hjälpmedel för alla trädgårdsamatörer som beställer fröer och drar upp nya och spännande växter.

Listan är under inga omständigheter komplett eller fulländad, så om någon har erfarenheter och tips om hur man bäst lyckas med andra arter som inte finns med på listan, eller hur man får ett ännu bättre resultat av någon arts fröförökning är ni välkomna med synpunkter. Tanken är att listan ska utvecklas och publiceras med några års mellanrum på vår hemsida.

Roland Gustavsson. Upp

När är det dags att plantera ut?

Plantera ut och direktså sommarblommor – En del sommarblommor behöver förkultiveras men många kan sås direkt på sin växtplats. När frostnätterna har släppt taget och jorden är varm nog att odla i är det dags både att plantera ut dina förkultiverade, avhärdade plantor och att direktså.

Plantera och direktså i krukor Sommarblommor är vackra att odla i stora krukor eller odlingslådor. Plantera eller så i bra, genomvattnad planteringsjord. För sådd följer du anvisning på förpackningen för varje enskild sort vad gäller sådjup och avstånd mellan plantor. Regelbunden vattning är lika viktigt för nysådd som för nyplanterade plantor.

Fröerna behöver fukt för att gro medan de unga plantornas rötter är i behov av bra tillgång till vatten för att kunna utveckla sina späda rötter och etablera dem i jorden. När fröerna har grott är det viktigt att fortsätta vattna så att groddplantorna kan utvecklas både ovan och under jord.

Hur får man frön att växa snabbt?

Ljus och värme vid sådd inomhus – Som du kunde läsa i Ett frö ska gro – första sådden för dig som nybörjare finns det ljusgroende fröer, som sås på jordytan, respektive mörkergroende fröer som täcks med jord. Sådder med ljusgroende fröer ställs ljust från början medan mörkergroende inte har några specifika krav på ljuset eftersom de redan ligger där de trivs bäst, nämligen i mörker under jorden.

Hur ofta ska man vattna frösådd?

Nysådd gräsmatta – För en nysådd gräsmatta gäller motsatsen. Du ska vattna ofta och lite. Om du vattnar för mycket på en gång kan fröna flyta omkring på ytan och klumpa ihop sig. För bästa resultat ska du vattna en nysådd gräsmatta tre till fyra gånger om dagen beroende på jordtyp.

 • Det är också viktigt att fortsätta att vattna din gräsmatta regelbundet tills grodden har kommit upp och börjat växa.
 • Det kan ta upp till fyra veckor beroende på vilken typ av gräsfrö du har sått.
 • När grodden har börjat växa söker den sig ner i jorden för att bilda ett rotsystem.
 • Detta gör att grodden blir extra känslig för torka.

Om du avbryter bevattningen kan grodden torka in och dö, även om det för blotta ögat inte ser ut som att den har börjat växa.

Kan man Fröså lavendel?

Odla lavendel från frö – Lavendel går utmärkt att odla från frö. Förkultivera inomhus på våren. Med extra belysning kan du så lavendel redan i januari. Så i fuktig såjord, täck fröerna med ett tunt lager jord och täck sådden med ett ventilerat lock i hårdplast eller plastpåse med hål i.

Om fröna inte har grott inom en månad placerar du sådden i kylskåp ca en månad, därefter utomhus i skuggläge. Lavendel kan också sås utomhus i september till november i krukor eller på friland avsett för uppdrivning. Krukorna står kvar ute hela vintern och till våren har plantorna hunnit växa till sig.

Läs gärna mer i Så här försår du perenner, En del arter och sorter av lavendel frösår sig villigt själv. Odlar du dem i trädgården kan små söta fröplantor dyka upp lite här och var. Vill du bevara dem men tycker de har hamnat fel gräver du upp dem på våren eller hösten och flyttar till önskad plats i rabatten eller planterar i krukor.

Vilka perenner tål torka?

Soligt läge – Lättskötta perenner i sol Det finns många fina perenner som trivs i sol. Bland lättskötta perenner i sol hittar vi till exempel Fackellilja och torktåliga, gråbladiga växter som Lammöra, Silverarv och Ulleternell.

 1. Trivs i sol
 2. Dessa växter som trivs i sol gillas även av fjärilar och insekter, Anisisop, Blodtopp, Blå bolltistel, Fackelblomster, Höstanemon, Höstflox, Lammöra, Lavendel, Kantnepeta, Rudbeckia, Solhatt, Stäppsalvia, Perovskia och Praktmartorn.
 3. Soligt läge och tål torka
 4. Perenner som tål torka och gillar soligt läge är bland andra Flocknäva, Kantnepeta, Kärleksört, Röd rudbeckia, Stjärnklocka och Strandtrift.
 5. Torr och mager jord
 6. Perenner för torr och mager jord är till exempel Achillea, Brudslöja, Grå kattfot, Hjärtklocka, Kuddflox, Kungsmynta, Kärleksört, Lavendel, Malört, Martorn, Svavelnejlika, Trift och Vinterkyndel.

Hur djupt ska man plantera perenner?

Jord – Ju högre en växt blir, desto djupare jord behöver den. Låga stenpartiväxter kan klara sig med 5-10 cm medan höga rabattväxter bör ha 30-40 cm jorddjup. Jorden ska vara väldränerad, lätt och mullrik. Förbättra tung och lerhaltig jord med sand, torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden.

Hur får man knubbiga plantor?

Plantera om tomater – Tomatplantor skolas om, sätts i en storlek större kruka, 2-3 gånger innan det är dags att plantera den på sin slutliga växtplats. Anledningen till att man stegvis ger den större kruka är att det lätt blir för mycket eller för lite vatten i jorden och svårt att dosera rätt mängd näring om krukan är stor och plantan är liten med små rötter.

 • Det är ju också ofta en fördel att inte behöva allt för mycket plats för tomatplantan när konkurrensen om utrymmet med andra plantor brukar vara stor inomhus på våren.
 • När fröplantan fått 3-4 blad är det dags.
 • Vattna igenom jorden ordentligt, luta krukan lätt nedåt och kläm så att jordklumpen lossnar.

Har båda fröerna grott kan du ta hand om dem båda och ge dem varsin egen krukan. En kruka med storlek 7-9 cm passar som första kruka. Fyrkantig perennkruka är både platsbesparande och djupa, vilket passar väldigt bra för tomater. Använd näringsrik jord av bästa kvalitet som t.ex. NR Kan Man Plantera Ut FröSåDda Perenner När plantan är omskolad är det bra om den kan få stå något svalare.15-18 grader rekommenderas. Då minskar risken att plantan ränner iväg på höjden och blir gänglig. Har du inte den möjligheten kan det kompenseras med bra belysning. Vill man ha en knubbigare planta kan man i omplanteringen sätta den så djupt som möjligt i den nya krukan så man får en kraftigare planta ovan jord.

Hur lång tid tar det för frön att gro?

Följande tabell ger besked om hur lång tid det normalt tar från sådd till dess att plantan är färdig att sättas ut på friland. Anpassa såtiden därefter.6–8 VECKOR: tomat, tagetes 4–6 VECKOR: kål av olika slag, majs 3–4 VECKOR: gurka, squash, melon, sallat.

När kan man plantera luktärt ute?

Direktså eller förodla luktärt – Det går att direktså luktärter utomhus. Vänta tills risken för frost är över och jordtemperaturen är minst 12 grader. Håll ca 10 cm mellan plantorna och gallra till ett avstånd på ca 20 cm. För att få tidigare blomning brukar vi välja att förodla.

En bra tid att så inomhus är feb-april, beroende på odlingszon. Beräkna sådden till 5-7 veckor innan plantorna ska ut i landet. Som många frön gror luktärten lite kvickare ifall de läggs i blöt. Men det räcker med 2-3 timmar för att mjuka upp ärterna. Ligger de för länge i vatten är risken att de börjar mögla.

Luktärtens rötter är lite känsliga. Vi tycker att det är smidigt att förodla i tomma toapappersrullar. Vi klipper ett par skåror i ena änden och viker till en enkel botten. Sen grundar vi med planteringsjord och har såjord i övre tredjedelen. På så sätt får luktärterna en näringsskjuts när plantan blivit stor nog att behöva det.

När ska man plantera efter avverkning?

Du kan plantera skog på nästan alla marktyper. Det vanligaste är att plantera ett till tre år efter avverkning och efter maskinell markberedning av hygget. På de flesta marker är det lämpligt att ha 2 000 till 2 500 plantor per hektar. Täckrotsplantor är vanligast i norra Sverige.

När ska man plantera om luktärter?

När plantorna börjar komma upp – Även vid sådd i mitten eller slutet av mars kan det vara bra att försöka hitta en så ljus och sval plats som möjligt för sina unga luktärter, då det tenderar att bli gängliga och lite tunna i vanlig rumstemperatur. När plantorna växt en bit och man kanske märker att de blir lite sköra, kan man gärna toppa dem ovanför tredje bladparet.

 1. De förgrenar sig gärna och det här påverkar inte när de börjar blomma – det är bättre att ha kraftiga stadiga plantor som mår bra än att ha spinkiga slanor som bara vill lägga sig.
 2. Man kan toppa sina plantor flera gånger vid behov.
 3. När krukorna börjar bli fyllda med rötter är det dags att plantera om i större krukor.

Här är en rootmaster superbra att ha, då man knäppa upp krukorna och lätt se hur mycket rötter som finns i utan att behöva klämma ur rotklumpen ur krukorna. Använd vanlig blomjord även nu. Den innehåller tillräckligt med näring tills nästa omplantering, så var försiktig med att ge extra gödning åt plantorna i början.