Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

NR Kan Man Plantera Ut I VäXthus?

GURKA I SANDBÄDD GER STÖRST SKÖRD – Sand perfekt för gurkor Vill man få en riklig skörd av gurka bör man absolut odla den i sand. Eftersom gurkplantorna vill ha hög jordtemperatur är det en stor fördel att jorden är lucker. Då värms den upp bättre, och luckrare material än sand att odla i kan man knappast hitta.

Eftersom sanden dessutom håller värmen länge passar den utmärkt som odlingssubstrat i gurkbädden. Jord måste bytas oftare än sand Odlar man gurka i jordbädd bör jorden bytas med högst två års mellanrum. Och odlar man i sandbädd bör man även byta sanden efter 3–4 års odlande i samma sand. Vid byte av jord och sand i gurkbädden bör det gamla materialet tas bort till cirka 40 cm djup.

Det är en stor fördel ur värmesynpunkt om odlingsbädden ligger 20–30 cm högre än omgivande mark. Så inte för tidigt Det vanligaste felet som den ovane gurkodlaren gör är att sådden sker alldeles för tidigt på våren. Tidigare än 6 veckor före det datum då man kan sätta ut plantorna i växthuset skall man inte så gurka.4 veckor före är oftast tillräckligt tidigt för att plantorna skall få lämplig storlek.

Såtemperatur Sådden måste ske inomhus eftersom 25–30 °C är den idealiska groningstemperaturen. Att värma upp växthuset för några gurkplantor är naturligtvis mycket oekonomiskt och även svårt när det gäller så hög temperatur tidigt på våren. Ett frö i varje kruka Det är lämpligt att så ett frö i varje kruka, som fylls med såjord.

Krukorna behöver inte vara större än 6–7 cm eftersom plantorna ska planteras om i kraftig­are jord när de har fått sitt första karaktärsbladblad. Grundblandningen med 40 % sand, 40 % gräsklipp och 20% torvmull kan användas direkt till de små plantorna.

Mycket ljus och daglig dusch Gurkplantorna vill ha fuktig luft och därför bör man duscha dem dagligen om de skall må bra. De skall stå så ljust som möjligt, gärna med tilläggsbelysning. Temperaturen bör vara mellan 18–20° C. Så fort plant­orna blivit 15–20 cm långa bör de bindas upp vid en blompinne. Annars riskerar de att brytas av när de flyttas.

AVHÄRDNING När det går att hålla så varmt i växthuset att temperaturen inte går under 15 °C på nättema är det dags att plantera ut gurkplantorna, men man skall gå försiktigt tillväga så att plantorna får vänja sig vid växthusmiljön. För snabb avhärdning kan ge brännskador Ett stort fel som många gör är att sätta ut plantorna i växthuset utan att först låta dem vänja sig vid det starkare ljuset och den annor­lunda luften med några timmars växthusvistelse åt gången.

Även om miljön i växthuset är bättre för plantorna än vad den är i rumsfönstret, så tål inte gurkplantorna en alltför snabb om­ställning. Resultatet vid för snabb omställning är oftast att bladen blir vita eller vitfläckiga och ramlar av, det är endast de yngsta bladen som kan ställa om till den nya miljön.

Avhärda så här Det behövs minst en veckas försiktig tillvänjning till det starkare ljuset. Låt plantorna stå i växthuset 2–3 timmar första dagen och öka sedan en timma om dagen, därefter klarar plantorna utflyttningen utan problem. Plantera på kulle Även om gurkbädden ligger högre än omgivande mark bör man plantera varje gurkplanta så att det bildas en liten kulle där den står, 10–15 cm högre än den övriga bädden är lämpligt.

Eftersom plantförsäljare ibland ger rådet att göra som yrkesodlarna och ställa krukan, som gurkplantan står i, direkt ovanpå bädden vill jag på det bestämdaste avråda från denna ”planteringsmetod”. Om den skall lyckas krävs dels att plantorna får droppbevattning i krukan och dels att plantorna får sin näring i form av gödselvatten genom samma slang.

För den som vill odla miljövänligt och få goda gurkor och friska plantor passar inte yrkesodlarnas metoder. Gurkor behöver rikligt med näring Gurkplantorna kräver rikligt med näring och därför bör man så snabbt som möjligt efter planteringen lägga färskt eller lagrat gräsklipp på bädden mellan plantorna.

Till gurkbädden bör man inte lägga tjockare lager än 5 cm oavsett om det är färskt eller lagrat gräsklipp man använder. Dessutom bör gräsklippet bland­as upp med lite sand därför att det är mycket viktigt att det kommer luft igenom täckmaterialet ner till rötterna. Gurkbädden skall täckas med ett nytt lager grönmassa efter ca 3 veckor och under hela sommaren lägger man på nya lager 3–5 cm tjockt med 3–4 veckors mellanrum.

Varje gång skall lite sand blandas in i denna grönmassa. Täck och vattna inte intill rothalsen Eftersom gurkplantor lätt drabbas av rothalsröta om det är för låg temperatur, för fuktigt eller något annat fel på miljön bör man undvika att lägga täckmaterialet alldeles intill rothalsen.

Om man lämnar ett område på ca 5 cm fritt från organiskt material och i stället lägger ett par nävar sand mot rothalsen är risken för rothalsröta mycket liten. Vattna aldrig intill rothalsen. Vattning och duschning Vattningen av gurkplantorna skall göras var eller varannan dag. Till en början med endast ett par liter per planta och så små­ningom, när plantorna är ett par månader gamla, ca 5 liter per planta.

Men det är viktigt att hela bädden vattnas så att allt täckmaterial hålls fuktigt. Även gångar och väggar bör hållas fuktiga när det är soligt och varmt. Den första tiden, 2–3 veckor efter plantering på bädden, måste man vattna direkt på jordklumpen också, därför att så länge som inte rötterna har nått ut i den omgivande sanden eller jorden för­brukar rötterna i jordklumpen mera vatten än det som kommer in i jordklumpen enbart genom att sanden intill är våt.

Genom att lyfta försiktigt på täckmaterialet intill plantorna ser man ganska snart hur rötterna har växt ut i sanden och då behöv­er man inte längre vattna intill plantorna. Ja, man bör helst inte vattna intill dem därför att rothalsen på gurkorna är mycket känslig för diverse svampangrepp och desto fuktigare det är intill rothalsen desto större risk är det för angrepp.

Gurkplantor skall ha fuktig luft och därför skall de duschas ofta när det är sol och varmt. Var noga med att även duscha under­sidan på bladen, så är det mindre risk för spinnangrepp. När det ibland blir mulet och kallt skall man däremot inte duscha plantorna såvida man inte har värme påkopplad i växthuset.

Gallring och toppning Även om det är frestande att låta alla gurkämnen som kommer på stammen få gå fram bör man skära bort vartannat på ett tidigt stadium. De skall skäras bort alldeles intill stammen. Gallrar man inte bort en del gurkämnen är det stor risk för att en hel del gulnar så att det under 2-3 veckors tid inte finns några på gång, men sedan växer det fram nya igen.

Låter man bli att gallra fruktämnen blir man visserligen inte utan gurkor, men det blir en ojämn tillväxt så att man tidvis blir helt utan färdiga gurkor. Varje planta ger tillräckligt stora mängder även när många gurkämnen gallras bort. En skörd på 40-50 gurkor per planta är normalt när de odlas i sandbädd och får gräsklipp som näring.

 • När plantorna har nått taket toppas de och sedan växer det snabbt fram sidogrenar vid varje blad.
 • Dessa sidogrenar skall sedan toppas över 1-2 blad beroende på vilket avstånd det är till närmaste gurkplanta eller andra växter.
 • Mera än 2 blad bör man inte låta det växa ut på varje sidogren.
 • Vid varje bladfäste på sidogrenen växer det ut ett gurkämne, och har man inte för många gurkämnen på gång på huvudstammen brukar dessa sidogrenar gå fram fint.

Skörd Gurkorna bör skördas på ett tidigt stadium innan de blivit helt släta. Dels smakar de bättre innan de blivit ”mogna”, och dels får man flera färdiga gurkor vid tidig skörd. Ta bort gulnande blad Efterhand som några blad börjar gulna, oftast nerifrån om plantorna är friska, skär man bort bladen intill stammen med en vass kniv.

 1. Det bör inte finnas någonting kvar av bladskaftet.
 2. Får de gulnande bladen sitta kvar tills de ramlar av är det stor risk för att diverse skadedjur som bladlöss, spinn och trips lockas dit.
 3. Risken för svampangrepp ökar också.
 4. Sorter Det lönar sig att försöka med några olika sorter därför att smaken på dem kan variera rätt mycket och därför är det bra att försöka med flera olika sorter tills man hittat den man gillar bäst.

Men det råder ingen tvekan om att man bör välja feminina sorter, de har endast honblommor och är bitterfria. Min favoritsort är Bella, eftersom den är både välsmakande och rikgivande utan att kräva alltför hög nattemperatur.

När kan man flytta ut tomater i växthus?

4. Vänj din tomatplanta vid utelivet stegvis – När nattemperaturen håller sig runt 8 grader eller mer så kan du ställa ut dina tomater i växthus eller på en skyddad, solig plats vid husväggen. Vänj tomatplantorna vid utelivet genom att låta dem stå ute bara några timmar åt gången i två till fyra dagar.

 • Undvik starkt solljus de första dagarna.
 • Ska dina tomatplantor stå i kruka behöver varje planta snart en större kruka.
 • Mindre busk- eller kruktomater vill ha krukor på ca 5–10 liter medan högre tomatsorter behöver minst 20 liter jord.
 • Sätt bara en tomatplanta i varje kruka.
 • Näringsvattna under hela odlingssäsongen för starkare plantor och fler och finare tomater.

Vissa sorters tomatplantor behöver tjuvas för att de ska ge så stor skörd som möjligt. Det innebär att du knipsar bort små sidoskott som ofta växer fram i grenvecken på tomatplantan. Busktomater och de flesta kruktomater behövs inte tjuvas men på högväxande tomatplantor är det viktigt att ta bort sidoskotten för att plantan ska orka ge kraft åt tomaterna. NR Kan Man Plantera Ut I VäXthus Högväxande tomater behöver i regel både tjuvas och bindas upp. Den svarta tomaten ’Indigo Rose’ och den randiga ’Tiger’ F1 är båda högväxande tomater. Foto: Lovisa Back och Anna Lindeqvist

Kan man odla i växthus året runt?

Växthus eller tunnelväxthus – Har du ett växthus är du lyckligt lottad, annars är ett tunnelväxthus ett bra och billigt alternativ. Börja med ett litet. Här kan man experimentera med att odla året om. Växthuset ger bäst skydd, det finns gott om plats att lägga på fiberduk och i värsta fall kan man sätta på lite värme.

Vad ska man inte odla i växthus?

Vad kan odlas tillsammans i växthuset? – Gurka och tomat går alldeles utmärkt att odla i växthuset tillsammans med chili, paprika och aubergine. Här är det en fördel om plantorna planteras i krukor så jordblandningen kan optimeras till respektive växtslag.

Tänk på att gurka, chili och paprika är lite mer värmekrävande än till exempel tomat och ska därför placeras lite längre in i växthuset, så drag från dörren undviks. Både vindruva och kiwi är också populärt att plantera i växthus. Växter som ska stå mer permanent kan däremot planteras direkt i marken.

Beskär plantorna varje år för att förhindra att de blir för stora och tar för mycket plats för övriga växter. Det går även utmärkt att odla tidiga grönsaker som rädisor och sallat, Och bor man längre norrut där grönsaker som majs och bönor inte hinner mogna utomhus är växthuset en räddning som utökar sortimentet av egenodlat.

Vilka växter kan man ha i växthus?

Kapitel ur ”Den biologiska trädgården, Del 2, 1986 Författare: Nils Åkerstedt Redigerad webbutgåva: Lotta Flodén, Gröna Rader, 2018 För oss som bor i Norden med några få månader med sommartemperatur är växthuset ett förnämligt alternativ om man på ett litet område vill förlänga sommaren med 2–4 månader.

 1. För den som är intresserad av växter ger tillgången till ett växthus oanade möjligheter att experimentera med olika mer eller mindre svårodlade växtarter.
 2. Nästintill obegränsade möjligheter Förutom gurka och tomater, som är de vanligaste växtarterna som odlas i växthus, går det även fint att odla tidiga grönsaker som sallat och rädisor.

Man kan odla störbönor och majs om man bor i de trakter där dessa växter inte kan odlas ute. Man kan odla snittblommor som rosor, nejlikor och krysantemum. Man kan odla krukväxter och man kan ta in astrar, gladiolus och andra senblommande växter på hösten och på så sätt förlänga tillgången på snittblommor.

See also:  Hur TTt Plantera äPpelträD?

Hur kallt klarar tomater i växthus?

Grönsaker i växthus | Åbergs Trädgård & Café Tomat Etableringsgarantin gäller endast vid plantering i ouppvärmt växthus endast efter 15 maj., på friland efter 1:a juni och aldrig vid frostskador. Tomat kan odlas i marken, i bäddar eller i krukor, både i växthus och utomhus.

 1. Tomater tål ingen frost.
 2. Även om temperaturen inte gått under nollan så kan även flera kalla nätter på rad där temperaturen sjunkit under 5 grader försvaga tomatplantan så att den blir eftersatt hela säsongen.
 3. Ofta vinner man inget på att sätta tomater för tidigt varken i växthus eller utomhus om inte växthuset har extra värme.

Skulle temperaturen ändå hota att sjunka trots man att man väntat kan tomaterna skyddas med fiberduk över natten. I växthus kan man tappa upp vatten i baljor och hinkar. Vattnet värms upp under dagen och avger sedan värme under natten. Dessutom har man varmt vatten att vattna med.

 • Vid odling i kruka skall alltid en så stor kruka som möjligt användas – det är då lättare att hålla tomaten med näring och vatten.
 • Tomaten vill ha en bra jord från början – så gödsla väl i växthuset och välj en bra krukjord vid krukodling.
 • Vattna vid plantering men var försiktig vid alldeles för kallt väder de första veckorna.

Vattna vid behov under tomatens tillväxt. Tänk på att växthus blir mycket varma vid soligt väder så öppna fönster och luckor dagtid – glöm inte att stänga till kvällen. Efter midsommar kan luckor och dörrar stå öppna dygnet runt. Bind upp tomaterna allt eftersom det växer – ta bort tjuvskott (skottet som kommer mellan bladet och stammen) på högväxande tomater och blada av nerifrån när frukterna börjar visa sig så att sol och luft kommer in.

Se efter plantorna – behövs tillskottsnäring? Välj i så fall en näring som är lite lägre i kvävehalten (N) och högre i fosfor (P) och kalium (K), detta stimulerar fruktsättning snarare än bladtillväxt. Dosera enligt flaskan (egen näring som nässelvatten etc, spädes ofta 1:10 men prova dig fram med försiktighet – vattna hellre fler gånger med svag näring än en gång med för stark.) När tomaterna mognar skall du vattna tomaten så lite som möjligt.

Möjligtvis får du något färre frukter men i gengäld blir smaken otroligt mycket bättre! Paprika Chili Aubergine Etableringsgarantin gäller endast vid plantering efter 1:a juni i växthus och efter midsommar på friland och aldrig vid frostskador. Paprika, Chili och Aubergine är värmeälskande växter som med fördel kan odlas i växthus i markbäddar eller i kruka som kan flyttas ut när sommarvärmen har kommit.

Plantera i en väldränerad – välgödslad jord och vattna igenom rejält vid plantering samt sedan vid behov beroende på placering och väder. På Chili och Paprika kan det vara värt att nypa av de första 3-5 blomknopparna – man får då en större planta med mer frukter i slutändan. Innan plantan börjat växa och rotat sig ordentligt i krukan kan man vara lite försiktig med vattningen särskilt vid kallt väder.

Men när plantan börjat växa ordentligt behövs mer vatten. Om plantorna råkar torka ut för mycket drabbas man ofta av bladlöss. Det enklaste sättet att hantera detta är att odla i kruka och helt enkelt ställa ut plantorna om bladlössen blir för många. Annars fungerar dagliga inspektioner med manuell ihjälklämning av lössen samt spolning med kallt vatten och/ eller sprayining av bladen med filmjölkslösning, alternativt såpalösning.

 1. Tänk på att utföra behandlingen med såpa eller filmjölk på kvällen eller vid mulet väder och skölja bladen ordentligt innan solen återvänder – annars kan bladen bli brända.
 2. Håll koll på hur plantorna mår under säsongen och om extra tillskottsnäring behövs välj en med lite lägre kväve (N) och högre fosfor (P) och högre kalium (K) för att stimulera fruktsättning snarare än bladtillväxt.

Dålig tillväxt och/ eller missfärgade blad brukar vara tecken på att näringsbalansen behöver korrigeras. Chili och Paprika kan övervintras på fortfri ljus plats och ge en större mer vedartad planta följande år. Gurka Etableringsgarantin gäller endast vid plantering efter 15 juni i växthus och efter midsommar på friland och aldrig vid skador som har orsakats av för låga temperaturer.

 1. Slanggurka är något av det känsligaste man kan odla.
 2. Gurka älskar värme och vill varken vara för blöt eller för torr.
 3. Det säkraste rådet för att lyckas med gurka är att inte sätta för tidigt.
 4. Allt golvdrag i kombination med väta kan få gurkan att dö från en dag till en annan även om man inte tycker det varit så kallt under natten.

Gurka vill ha minst 10-15 grader i växthus dygnet runt. Vattna försiktigt och sparsamt i början tills gurkan tydligt har börjat växa. Gurka gillar inte direkt solljus och behöver skuggas antingen med skuggfärg elller med gardiner/vävar. När gurkan börjat växa behövs mer vattning.

Ta bort alla fruktämnen på stammen upp till ca 1m. Korta in sidoskotten efter ca 2 gurkämnen och skörda kontinuerligt. Se till att gurkan har god tillgång på näring – det är hungriga plantor. Frilandsgurka är gurkor som klarar av att ge skörd utomhus. Även dessa bör dock placeras på ett skyddat varmt läge.

Ej innan midsommar och skötes i övrigt som ovan. Se till att ha en fiberduk eller liknande i beredskap om nattemperaturen skulle vara låg i början. : Grönsaker i växthus | Åbergs Trädgård & Café

När kan man ställa ut paprika i växthus?

Paprikan kommer från Sydamerika och är en populär grönsak som går att odla själv om man har tillgång till ett varmt och ljust utrymme. Paprika har lång utvecklingstid och måste förkultiveras. Plantuppdrivning påbörjas i mars, då det tar 8 veckor från sådd till plantering.

Fröer gror vid + 22–25 grader. Låt dem växt tills de har fått några vanliga blad, omskola i enliters krukor i P-jord. Det är viktigt att småplantorna har gott om ljus under förkultiveringen. Planteras ut i växthus i månadsskiftet maj–juni med planteringsavstånd 50 cm eller i stora krukor. Växtplats i det varmaste läget i växthuset.

Behöver varmt och porös jord på minst 20 cm. Det går även att odla paprika i stora krukor med minst 10 liter jord per planta. Plantera i U-jord, Jorden måste ha en temperatur på minst +15 grader. Stöd med snören eller pinnar. Se till att plantorna har god tillgång på vatten, låt aldrig plantorna torka ut.

 • Skugga växthuset när det blir för hett på sommaren.
 • Nipsa av den första blomman, vilket påskyndar förgrening och ger större totalskörd.
 • Spara de tre starkaste skotten och stötta upp dem.
 • Gödsla med Gödsel för köksträdgården för att säkerställa en riklig och välsmakande skörd.
 • Håll uppsikt över bladlöss på topparna.

Bekämpa bladlössen genom att spraya med vatten och vid behov med såpvatten. Paprika kan även drabbas av spinn och annan ohyra. Frukterna skärs loss. De kan skördas innan de mogna helt på plantan för att påskynda utvecklingen av nya frukter. De gröna frukterna mognar i rumstemperatur.

Vilka grönsaker är bäst att odla i växthus?

Odla vanliga grönsaker – Traditionellt sett odlas tomat, gurka, paprika och chili i växthus för värmens skull. Men en lång rad vanligare (och lättare) grönsaker passar minst lika bra. Genom att sätta ut sallat, potatis, dill, rädisor, kålväxter, lök och annat så förlängs skördeperioden av dessa ordentligt.

När kan man odla gurka i växthus?

Granngården Kunskap Odla & plantera

Kunskap Guide Sommar Det är enkelt att odla gurka – oavsett om du har ett växthus eller inte. För att kunna njuta av rikliga skördar handlar det i mångt och mycket om att välja rätt sort efter dina förutsättningar. Ta reda på allt du behöver veta för att lyckas med gurkodlingen! Tänk att gurkor som består av 96% vatten kan smaka så fantastiskt. För dig som vill odla gurka finns det massor av spännande sorter att välja mellan. Gurkor finns i alla möjliga former och färger och de finns såväl växthusgurka som frilandsgurka för alla odlingsintresserade att botanisera kring. Gurksorterna brukar delas in i druvgurkor, drivgurkor, slanggurkor och frilandsgurkor varpå den sistnämnda är extra lämplig för dig som vill göra inläggningar.

Det finns en gurka för alla – för dig som vill testa någonting nytt har det på senare år blivit populärt att odla något ovanligare sorter såsom djungelgurka och äppelgurka, exempelvis. Växthusgurka är som namnet antyder anpassat för växthusodling medan det finns de frilandssorter som trivs bäst på friland eller i kruka.

Vad de flesta sorter har gemensamt är dock att de behöve r förkultiveras inomhus innan de planteras ut (först när risken för frost är över). Gemensamt är också att alla gurkor älskar värme och trivs bäst i ett varmt och skyddat läge där de får stöd och rikligt med vatten. Under den svenska sommaren kan gurkor växa otroligt bra om du har möjlighet att odla i växthus, Ett växthus är nämligen att föredra då gurkor är extremt känsliga för låga temperaturer – redan vid 10 grader kan gurkan börja hänga. Bäst trivs gurkodlingar i en temperatur på cirka 25 plusgrader, långt ifrån växthusdörren då drag kan föra med sig såväl kyla som sjukdomar.

Under varma sommardagar är det viktigt att det finns goda möjligheter att lufta i växthuset. Om du inte har automatiska luftningsluckor går det bra att duscha bladen när solen står som högst på himlen. För att få en jämnare temperatur i växthuset kan det också vara en god idé att ha en tunn gardin på insidan av växthuset, alternativt att utvändigt stryka rutorna med vit kalk.

Slanggurka kräver värme och sol – starta inte upp odlingen för tidigt och var medveten om att inte ge för mycket skuggning då det kan hämma tillväxten av dina gurkplantor. Värme och ljus gör att gurkorna suger åt sig mycket vatten och det är viktigt att du ger dina gurkplantor rikligt med vatten. När du planterar, använd en större kruka med dräneringshål i botten. Fyll botten med cirka ¾ grönsaksjord och sätt ner hela gurkplantan med jordklumpen i samma nivå som den stått tidigare. Fyll på med grönsaksjord runt om plantan och tryck till lite lätt.

Delen där plantan och jorden möts bör vara högsta punkten då plantan mår bäst av att vattnet rinner bort från stjälken/plantans mitt. Vattna rikligt. Gurkor behöver sedan uppbindning – bind upp gurka tidigt mot en spaljé, eller använd bindtråd för gurkplantan att klättra uppåt längs. Om du vill odla gurka i kruka är det viktigt att du förser plantorna med mer vatten och näring än om du planterar på friland eller i en odlingsbädd.

Gurkor är också extra mottagliga för rothalsröta i vilket orsakas av en svampsjukdom som trivs i fuktig jord. Vermiculite håller kvar fukten i jorden samtidigt som det förhindrar jordytan att torka upp – strö ett lager ovanpå jorden. För dig som vill odla gurka på friland ska du välja en frilandsgurka eller gurka markerad för utomhusodling. Vanligtvis är dessa sorter mindre och lämpliga för exempelvis inläggning. När du odlar gurka på friland, dvs att du planterar gurkplantorna direkt i marken, gör du på samma sätt som när du odlar gurka i kruka. För dig som vill odla gurka i pallkrage är det en förutsättning att du väljer gurka av frilandssort då de är mer tåliga för väder och vind. Använd två pallkragar på höjden för rötterna att breda ut sig och få ordentligt med plats för cirka 6 gurkplantor.

Att odla i pallkrage är enkelt och en spaljé kan användas på samtliga sidor för att ge stöd åt dina gurkplantor på ett smidigt sätt. Om du vill odla gurka utomhus – på friland, i trädgårdslandet, i pallkrage eller odlingslåda – är det viktigt att de avhärdas och får tid att vänja sig vid miljön utomhus.

Påbörja avhärdningen när det är cirka 15 plusgrader utomhus och låt plantorna stå ute ett par timmar de första dagarna. Gurkplantor är generellt mycket känsliga för kyla och de känsliga sorterna ska endast odlas i växthus.

Kan man odla morötter i växthus?

Vintersådda morötter i tunnelväxthus – Morot kan sås som en första, tidig gröda i tunnelväxthus och växthus. Fina späda rötter hinner skördas innan värmekrävande grönsakerna planteras ut. Ser att jag inte gjorde något enskilt inlägg förra vintern om morötterna jag sådde i tunnelväxthuset. NR Kan Man Plantera Ut I VäXthus I tunnelväxthuset har jag rejäla bäddar där det får plats mycket grönsaker under stora delar av året. Morötterna växte under det stora så-bordet. Sådd i februari I februari förra året sådde jag en yta av cirka 2,5 x 1 meter med ganska täta rader av sommarmorot (’Nantes 2’ passar jättebra, men andra sorter också så länge det är just sommarmorot eller tidiga morotssorter).

See also:  Vad Kan Man Plantera Tillsammans Med Jordgubbar?

Bädden fick några skopor snö över sig efter sådden för att tillföra lite fukt. I mars började morötterna att gro och en bit in i maj började skörden av späda rötter. Först gallringsskördade jag, alltså att de största rötterna skördades och de mindre fick stå kvar och växa till sig. När växtligheten exploderade i juni och ytan behövdes till annat skördades allt som fanns kvar.

En morotsbädd i tunnelväxthuset är fantastiskt! Tidigare skörd än på friland och ett bra sätt att använda ytan innan annat planteras ut. Den tidiga sådden ger tidig skörd. I klippet nedan syns planteringen, där jag varvat sallat och morot i bädden. Vinterodling i tunnelväxthus maj 2016 – YouTube Sara Bäckmo 67.5K subscribers Vinterodling i tunnelväxthus maj 2016 Sara Bäckmo Search Watch later Share Copy link Info Shopping Tap to unmute If playback doesn’t begin shortly, try restarting your device.

Kan man odla jordgubbar i ett växthus?

Odling av jordgubbar i Sverige – Jordgubbar är det bär som svenskarna älskar allra mest. Och de allra flesta vill ha svenska jordgubbar. Den svenska odlingen uppgick år 2015 till 2 500 hektar på friland och skörden blev den högsta på 10 år, hela 16, 8 miljoner kilo eller nästan 3 liter jordgubbar per person.

Säsong för svenska jordgubbar är maj – september Sverige är under sommaren helt självförsörjande på jordgubbar. De första jordgubbarna på friland i Skåne kan skördas redan i maj och de sista skördas i slutet av augusti. På senare år har alltfler satsat på odling i 3 meter höga plasttunnlar – ett slags väderskyddad frilandsodling.

Härigenom och med hjälp av annan odlingsteknik kan nu flera odlare erbjuda svenska jordgubbar under 4 månader, från mitten av maj till slutet av september. Den totala tunnelodlingen uppskattas idag till ungefär 100 hektar. Vanliga och relativt tidiga jordgubbssorter är Honeoye, Flair och Rumba.

 1. Lite längre fram på säsongen – från midsommar och en månad framåt kommer Sonata och Salsa.
 2. Ännu litet senare, från slutet av juli kommer sorten Malvina ut i handeln.
 3. Äldre och lite känsliga sorter som Polka, Zephyr och Korona är mer ovanliga i handeln men hittas ännu hos lokala odlare med självplock eller direktförsäljning.

Många anser att just dessa sorter är juvelerna i den svenska jordgubbsfloran. Att svenska konsumenter föredrar svenska jordgubbar beror på att de ofta smakar mer än importbären. Långa dagar och kalla nätter ger högre syra och sötma. Korta transporter gör också att svenska jordgubbarna kan skördas när frukten är mogen och har en fullt utvecklad smak.

 1. Närheten till marknaden gör även att transportkänsliga sorter med stor smak kan odlas av många odlare.
 2. Förutom frilandsodlade jordgubbar finns växthusodlade gubbar.
 3. Ett knappt 20-tal företag odlar jordgubbar i växthus på en sammanlagd yta om 43 000 kvadratmeter.
 4. Skörden, 266 000 kilo, motsvarar ungefär 1,5 procent av den skörd som bärgas på friland.

Läs om Livsmedel från Sverige Läs om Svenska råvaror Läs mer om Jordgubbar i säsong

Vad kan man odla i växthus på vintern?

Kan man odla på vintern? NR Kan Man Plantera Ut I VäXthus Visst kan du det! Våga prova odla i fyra säsonger Grönkål och vintersallad (mâche) är två tacksamma sorter för dig som vill prova vinterodling. De kan ge en vacker grön bädd i växthuset när allt annat är under ide. Så under sensommar eller tidig höst och skörda när du vill.

Purjolök som är så gott passar utmärkt att odla under årets kallaste månader. När den växt till sig tål den dessutom frost vilket gör att den kan stå ute hela året. Så inomhus i januari-februari och sätt ut på ordentligt djup när jorden har rett sig, alltså när tjälen gått ur och jorden är torr. Det går lika bra att odla i pallkrage i växthus.

Selleri kan också sås relativt tidigt. Så inomhus runt nyår utan att täcka med jord. Täck istället med en plastpåse som bevarar fukt och se till att hålla plantan kostant fuktig under groddning. Plantera ut i jord som är fuktig och mullrik och gödsla ordentligt.

 • Ronärtskocka som egentligen är en perenn finns också som ettårig då den har svårt att klara vår vinter.
 • Vill man odla en ettårig sort kan man så direkt med frön.
 • Vill man hellre så en perennsort tar man sticklingar från befintliga plantor och planterar om.
 • Frön kan sås i februari-mars, plantera om när de vuxit till sig lite och passa på att gödsla.

När nattfrosten försvunnit går det bra att sätta ut plantorna. Täck de med en inte alltför kompakt jord. Mitt i sommaren är det föroppningsvis dags för skörd. Skär av kockan en decimeter under blomman. Chili kan frösås i januari-februari. Sådden ska stå varmt och ljust.

När plantan etablerat sig kan den ställas lite svalare. Hit kan man förbereda genom att köpa en färdig planta. När nattemperaturen når över 10 grader kan chiliplantan planteras ut. Tänk på att många sorter blir väldigt tunga så använd gärna stöttepinnar. Chili står gärna varmt och ljust men odlar du i växthus kan det vara bra att vädra.

Pelargoner och verbena är blommor som sås tidigt på året. I mars kan det vara dags att börja tänka på tomater. Eftersom vår sommar är så kort behöver tomater alltid förodlas inomhus.6-10 veckor behöver de stå inomhus innan du planterar ut dem. De vill stå ljust och i jämn 20-gradig värme.

Jorden ska vara jämnt fuktig. När plantorna är 5-10 cm höga ska de planteras om till större krukor. Detta behövs göras under flera omgångar. När plantan är redo att sättas ut är det bra att avhärda dem, alltså sätta ut krukorna korta stunder under dagen och utöka tiden efter hand. Efter ett par veckors härdande kan de sättas ut hela dygnet.

Våga testa lite olika sorter, busksorter och högväxande – du har över 7000 sorter att välja mellan. Penséer, förgätmigej och narcisser, timjan och rosmarin kan sättas i vacker kruka ute. Vid 5-6 grader kan man sätta tålig spenat, bönor och palsternacka.

Sedan följer basilika, spenat, kålsorter, körvel, endive, gurka, löksorter, rädisor, fänkål, gurka Och vackra sommarblommor! Under sommaren kan man njuta av jordgubbar, morötter, betor, potatis, ärtor och persilja Under höst och senhöst kan du skörda brysselkål, spenat, kålrot, ruccola. När nattfrosten hotar – glöm inte sätta in dina uteväxter på vinterförvaring i växthuset.

Och glöm inte att ta in krukor som inte är frosttåliga. : Kan man odla på vintern?

Vilka växter trivs inte ihop i växthus?

Det finns många anledningar att samplantera växter. Den ena växten kan hålla borta skadedjur från den andra, en annan kan fixera kväve så att det blir tillgängligt för de andra växterna. Växter kan samplanteras för att de växer på olika nivåer, både ovanför och under jord.

Då kan rötterna breda ut sig på olika djup utan att konkurrera om utrymme och ovan jord kan en högre soltålig växt kanske skugga en annan som behöver mer skugga Det finns inte så mycket forskning som visar på de exakta utbytesvinsterna för växterna. Men det finns månghundraåriga praktiska erfarenheter kring samplantering som är värda att lyssna till.

Där det verkligen finns stöd från forskning på att växter kan ha utbyte av varandra är vad gäller kvävefixering, fosfor och kaliumupptag.95% av alla växter samarbetar med svampar. eller mykhorriza för att få kväve och mineraler. Växtens rötter möts då av svamphyfer där hyferna får kolhydrater, eller socker av växten och växten får kväve och mineraler.

Vad Trivs med Trivs inte med Egenskap
Aubergine Bönor
Basilika Tomat, chili, oregano, sparris Salvia Vissa påstår att smak på tomat och basilika förbättras om de planteras ihop.
Betor Blomsterböna, kålrabbi, kålrot, rödlök
Blomsterböna Betor, kålrot, selleri
Blomkål Bönor, selleri Ej efter spenat ger god smak
Bondbönor Dill, potatis, spenat
Buskbönor Gurka, jordgubbar, kryddväxter, kålväxter, mangold, morötter(tidiga), potatis, rabarber, rädisa, rättika, rödbeta, sallat, selleri, sommarkyndel, spenat, tomater Fänkål, gladiolus, lök, purjolök, vitlök, ärtor
Chili Basilika, Salladslök
Dill Gräslök, gurka, kålväxter, lök, morötter, persilja, rödbeta, sparris, sallat, kål, Salladslök Morot, tomater, chili Perfekt för pollinerare, kan korspollineras med morot. Dill kan dra till sig predatorer som äter upp kålfjärilslarver.
Endivesallat Fänkål, kålväxter, lök, stångbönor
Fruktträd Krasse, nyzeeländsk spenat, pepparrot, vitlök
Fänkål Gurka, sallat, salvia, ärtor Buskbönor, stångbönor, tomater
Gräslök Morötter (tidiga) Bönor, ärtor
Gurka Bönor, dill, fänkål, jordärtskockor, kålväxter, lök, majs, rödbetor, selleri, vitlök, ärtor Kryddväxter, potatis, rädisor, rättika, tomater
Hallon Spenat, vitlök
Jordgubbar Bönor, gurkört, lök, purjo, rosenkrage, rädisor, rättika, spenat, vitlök, ärtor, gran- och tallbarr Kålväxter, tomater Gurkört håller skadeinsekter borta och attraherar pollinerare, plus att jordgubbarna smakar bättre. Vitlök håller kvalster borta.
Jordärtskocka Gurka Potatis
Koriander Spenat, bönor, ärtor Fänkål Planteras gärna nära morot och kål för att hålla borta insekter.
Krusbär Potatis
Kålväxter Betor, bönor, dill, gullris, gurka, kamomill, lök, mangold, rabarber, rädisa, rättika, rödbeta, salvia, selleri, spenat, stångbönor, tomater, ärtor. Aromatiska örter och ringblommor. Jordgubbar, kålväxter, potatis, purjo, vitlök Aromatiska örter och ringblommor avvisar kålfjärilens larver
Lök Dill, endivsallat, gurka, jordgubbar, kålväxter, sallat Buskbönor, stångbönor
Majs Gurka, sallat, squash, tomater, ärtor Selleri
Mangold Buskbönor, kålväxter
Morötter Buskbönor, dill, gräslök, lök, sallat, tomater, vitlök, ärtor
Mynta Tomat, chili, kål, sallat, ärtor Persilja, kamomill Deras starka doft kan förvilla insekter.
Nässlor Tomater
Pepparmynta Sallad, tomater
Pepparrot Fruktträd
Persilja Tomat, chili, potatis, ärtor, dill, sparris, tomater Mynta, sallat Tips, persilja får rosor att dofta mer om du planterar dem vid roten.
Potatis Bondbönor, buskbönor, solros, spenat Gurka, jordärtskocka, krusbär, kålväxter, selleri, tomater
Purjolök Jordgubbar, sallat, selleri, svartrot, tomater Buskbönor, kålväxter, stångbönor
Rabarber Buskbönor, kålväxter, sallat, spenat
Ringblommor Kålväxter, tomater
Rosor Pepparmynta och vitlök vitlök avvisar bladlöss
Rosmarin Kål, chili, salvia, bönor Morot, potatis Håller insekter borta.
Rädisor, Rättika Buskbönor, jordgubbar, kålväxter, sallat, spenat, stångbönor, tomater, ärtor Gurka
Rödbetor Buskbönor, dill, gurka, kålväxter, vitlök Spenat
Rödlök Betor
Sallad Dill, fänkål, gurka, jordgubbar, kålväxter, lök, körvel (ger täta huvud och håller bladlössen borta), majs, morot, pepparmynta, purjo, rabarber, rädisa, rättika, sparris, stångbönor, svartrot, tomater, ärtor Fänkål, persilja, selleri
Salladslök Kål, sallad, persilja Bönor, ärtor. Spenat Kan hålla insekter på avstånd.
Salvia Kål, morot, rosmarin Gurka, salladslök Kan hålla borta kålmask, attraherar pollinerare.
Selleri Gurka, kålväxter, purjolök, stångbönor, tomater Majs, potatis, sallat
Solros Gurka, Potatis
Sparris Basilika, dill, kålväxter, persilja, sallat, tomater
Spenat Hallon, jordgubbar, kålväxter, potatis, rabarber, rädisor, rättika, stångbönor, tomater Rödbetor
Sojabönor Trivs överallt Stimulerar alla växter i närheten
Squash Bönor, ärtor, gurkört Potatis, kryddväxter, tomat Gurkört sägs förbättra smak och tillväxt samt attraherar pollinerare. Ärtor, bönor kan hjälpa till fixera kväve, klättra.
Stångbönor Gurka, krasse, kålväxter, rädisa, rättika, sallat, selleri, spenat Fänkål, lök, purjo, vitlök, ärtor
Svartrot Kålrabbi, purjo, sallat
Timjan Kål, sallat Attraherar pollinerare och rovkvalster. Håller kålmasken borta.
Tomat Basilika, Gräslök, krasse, kålväxter, majs, morot, nässlor, nyzeeländsk spenat, pepparmynta, persilja, purjo, ringblomma, rädisa, rättika, sallat, salladslök, selleri, sparris, spenat, tagetes, vitlök. Potatis, kål, dill, fänkål, Tagetes (skyddar mot nematoder)
Vitlök Fruktträd, gurka, hallon, jordgubbar, morötter, rosor, rödbetor, tomater Kålväxter, stångbönor, ärtor
Ärtor Dill, fänkål, gurka, kålväxter, majs, morötter, rädisa, rättika, sallat Bönor, gräslök, potatis, purjo, stångbönor, tomater, vitlök

Vad kan man odla i växthus på pallkrage?

Odla grönsaker i pallkrage – I en pallkrage kan du odla i princip vad som helst, men om du vill så direkt i din pallkrage är det viktigt att välja de sorter som gror snabbt och som tål lite kyla, såsom morötter, rädisor, rotfrukter eller sallat. Det går också alldeles utmärkt att plantera färdiga plantor i din pallkrage.

Hur kallt klarar paprika i växthus?

Hela plantan fryser och dör om temperaturen går ner till 2 grader Celsius. Om temperaturen stiger över 30 grader börjar blomknoppar och karter falla ner. I växthus strävar man efter 25-26 grader under plantstadiet och senare 20 – 24 grader på dagen och 16 – 22 på natten.

Kan man odla tomater och gurka i samma växthus?

Odla Gurka Odla gurka är enkelt. Tomater är väldigt enkla att odla i sin egen trädgård, men vad vore tomaten utan sin goda vän gurkan? Gurkor är nästan lika vanlig i svenska växthus som tomaten och det är verkligen inte konstigt med tanke på hur bra de passar ihop.

Gurka och tomat är ett så vanligt inslag i den svenska salladen att det nästan inte går att skilja dem åt, och så borde det vara i trädgården också. Odla dina egna gurkor – Växthus Gurkor kan växa fantastiskt fint under den svenska sommaren men vill gärna ha ett växthus. Gurkan trivs bäst i temperaturer runt 25 grader och är extremt känslig för låga temperaturer.

Redan vid 10 grader kan gurkan börja hänga och just därför är ett växthus att föredra. Gurka planteras helst långt ifrån växthusdörren, om man inte har ventilationsfönster, då drag från denna kan föra med sig både kyla och sjukdomar. Odla dina egna gurkor – Försådd Gurkor sås oftast från frön och mår bra av att försås inomhus innan de skall ut till växthuset.

 1. Eftersom gurkplantan är så känslig mot kyla hjälper det också att ha en liten buffert mellan det att man planterar gurkan tills det är säkert att plantera ut den i växthuset.
 2. Plantera fröet i en kruka såjord och se till att den står varmt men inte i direkt solljus.
 3. Rukan bör vattnas underifrån, ytan kan duschas om den är torr, och så snart jorden ute i växthuset är 15 grader kan man sätta ut plantan.

Givetvis kan man vänta lite men inte för länge, en större gurkplanta kräver mer vatten och näring än vad som är möjligt att ge den i en liten kruka. Odla dina egna gurkor – Plantera Gurkor kan planteras ihop med tomater i ett växthus men de trivs bäst i en helt annan jord så det bästa är att skilja dem åt något.

Jorden bör vara fuktighetshållande, mullrik och väldigt näringsrik med en temperatur på 15-20 grader C och ett pH-värde runt 7,0. Gurkor har ett enormt behov av både näring och kalcium så det gäller att gödsla ofta, dock är det viktigt att gödselmedlet är klorfritt. Väl brunnen stallgödsel fungerar väldigt bra.

En rejäl gödsling på hösten besparar dig mycket arbete på våren så planera i förväg om du skall plantera gurka. Gurkplantor planteras runt 50 cm ifrån varandra men inte ner i jorden utan i små kullar ovanpå marknivån. Väl på plats vattnar man plantan lätt och gurkan är på plats.

Odla dina egna gurkor – Skötsel Som tidigare nämnts behöver en gurkplanta enorma mängder vatten och bör vattnas minst en gång varje dag då solen står som högst. Tillför även gödsling regelbundet, en blandning av benmjöl, blodmjöl och Algomin är perfekt för ändamålet. Under varma perioder kan man rent av få vattna oftare och lufta ur växthuset så att det inte blir för varmt.

Om det finns risk för kyla kan man ställa in en kupévärmare i växthuset över natten, då finns det dock risk för att det blir för varmt istället. För att vara säker på att pollinering sker kan man gnida hanblommor och honblommor mot varandra, de är enkla att skilja åt för honblommor har ett fruktämne bakom blomman som hanblommor saknar.

 1. Om gurkplantan toppas vid manshöjd och stöttas med en blompinne kommer den stå stadigt även med frukt och man behöver inte oroa sig för att den skall brytas av.
 2. Vänta inte med att skörda gurkorna tills det är för sent, för stora gurkor är vattnigare och har mindre smak än de något mindre och det vore synd att inte få perfekta gurkor för sitt slit.

: Odla Gurka

Kan det bli för varmt för tomater i växthus?

FRÅGA: Jag har haft mitt växthus i fyra år men får inte mina plantor att trivas. De växer fint när jag sår och driver upp dem inne. Jag odlar mest tomater. När jag planterar i stora krukor och de står i växthuset blir de trötta och hängiga. I går var det 20 grader ute och 38 grader i växthuset! Förra sommaren mätte jag över 40 grader ibland.

 1. Det finns inga skuggande träd.
 2. Blir det för varmt, vad kan jag göra? Öppna en dörr till på andra kortsidan? Det är också väldigt torrt under dagen.
 3. Jag vattnar golvet några gånger varje dag när jag är hemma.
 4. Vad ska jag göra så att växterna trivs i mitt växthus? SVAR: Det är alltid en omställning för plantorna när de byter miljö, får större jordvolym och ska anpassa sig till nya förhållanden, så en viss reaktion får man räkna med.

Skugga med fiberduk, då blir förhållandena lite jämnare. Vattna där rötterna finns innan de rotat sig i hela krukan. Bäst är att vattna mest på morgonen så att plantorna är saftspända när solinstrålningen ökar och temperaturen stiger. Blir transpirationen från bladen för hög hinner växten inte ta upp vatten tillräckligt snabbt och plantorna kan sloka även om jorden är våt.

Hög näringskoncentration i krukorna försvårar även rötternas vattenupptagning. Som du själv märkt blir det varmt i växthuset och speciellt tomater vill inte ha så mycket över 30 grader, beroende även på hur långvarigt det blir. En till vädringsdörr vore bra, men en direkt åtgärd är att måla med skuggpasta utanpå växthusglasen.

Då hindras ljusstrålarna från att komma in i växthuset och det blir mindre värmealstring, men även mörkare. Gardiner inne i växthuset skuggar växterna men strålningen kommer ändå in och bidrar med värme. Skuggardiner med aluminium kan var ett alternativ. NR Kan Man Plantera Ut I VäXthus Foto: Kristina Holmkvist

När ska man plantera ut gurka?

Odla gurka så här. De flesta sorter av gurka förkultiveras inomhus. Plantera ut när risken för frost är helt över. Odla varmt, skyddat och ge mycket vatten.

Måste paprika vara i växthus?

Odla paprika Paprikan härstammar från Sydamerika och hör liksom potatis och tomat till potatisväxterna. Paprikan är egentligen en frukt, men klassas vanligtvis som grönsak. Liksom dess hetare släkting, chilipeppar, älskar paprikan värme. Så för att lyckas med sin paprikaodling behöver du tillgång till ett varmt och ljust utrymme. Paprika har lång utvecklingstid och måste förkultiveras. NR Kan Man Plantera Ut I VäXthus Paprika älskar värmen, så odla paprika helst i ett växthus eller på en varm uteplats eller balkong.

Hur många grader klarar tomatplantor?

Rätt sort på rätt plats – tips för att odla tomater Generellt vill alla tomater stå i ett soligt läge och skyddat från vind. Tomater trivs allra bäst när det är varmt. De vill helst ha en konstant temperatur på runt 20-30 grader, men det finns sorter som härdats och klarar ned till 10 grader.

 1. Växthus, kruka eller friland – det är frågan.
 2. Bestäm var dina tomatplantor ska växa innan du väljer sort.
 3. Tomatplantor kan bli allt från 30 cm höga upp till ett par meter.
 4. Ska du odla i kruka på balkongen eller fönsterkarmen passar busktomater bäst.
 5. Har du tillgång till växthus passar högväxande tomatplantor bra.

Uppbindning av klättrande sorter är ett måste. Enklast är att knyta fast ett snöre långt ned på tomatplantan och förankra i ditt växthus- eller altantak. Linda sen försiktigt tomatplantan runt snöret vartefter den växer. Odling på friland kräver en tidig sort som hinner utvecklas innan värmen i luften försvinner.

När kan man flytta ut gurkor i växthus?

Utplantering och uppbindning – När nätterna börjar vara varma kan gurkplantorna planteras ut utan risk. Jordtemperaturen bör inte understiga 20 °C, gurkor vill inte ha kallt runt rötterna. Låt gärna plantorna stå i växthuset några dygn innan plantering.

Bäst är att plantera i molnigt och regnigt väder, om solen skiner från klarblå himmel är det bäst att vänta till kvällen och skugga småplantorna med till exempel fiberduk. Gurkplantor ska inte planteras djupare än de står i den lilla krukan eftersom rothalsen är känslig för röta. Avståndet mellan plantorna i bädd bör vara 60–80 cm.

Jorden ska fortsatt hållas fuktig, men aldrig genomvåt. För mycket vatten i jorden och lite sämre, molnigare och svalare väder kan göra att plantorna stressas. Anpassa alltid vattningen efter väder. Ett lager gräsklipp runt plantorna hjälper till att hålla fukten kvar i jorden, dessutom ger det näring när det förmultnar.

 1. Fyll gärna på med gräsklipp under sommaren, det mår de bra av.
 2. När plantorna kommit på plats börjar de snabbt att växa, nästan så man kan se det.
 3. Nu gäller det att vara beredd med uppbindning och beskärning.
 4. Fäst snöret nertill runt stammen med en mycket lös ögla och snurra sedan plantan runt snöret ett par gånger i veckan.

Snurra löst, stammen får inte strypas. Nyp bort de första blommorna och även alla sidoskott. De blommor som kommer i det femte bladvecket kan få växa ut till gurkor, och nu kommer det att gå fort. Det är inte fel att plocka bort smågurkor, underbara att mumsa på direkt.

Hur låg temperatur klarar tomater?

Rätt sort på rätt plats – tips för att odla tomater Generellt vill alla tomater stå i ett soligt läge och skyddat från vind. Tomater trivs allra bäst när det är varmt. De vill helst ha en konstant temperatur på runt 20-30 grader, men det finns sorter som härdats och klarar ned till 10 grader.

 • Växthus, kruka eller friland – det är frågan.
 • Bestäm var dina tomatplantor ska växa innan du väljer sort.
 • Tomatplantor kan bli allt från 30 cm höga upp till ett par meter.
 • Ska du odla i kruka på balkongen eller fönsterkarmen passar busktomater bäst.
 • Har du tillgång till växthus passar högväxande tomatplantor bra.

Uppbindning av klättrande sorter är ett måste. Enklast är att knyta fast ett snöre långt ned på tomatplantan och förankra i ditt växthus- eller altantak. Linda sen försiktigt tomatplantan runt snöret vartefter den växer. Odling på friland kräver en tidig sort som hinner utvecklas innan värmen i luften försvinner.

Kan det bli för varmt för tomaterna i växthuset?

FRÅGA: Jag har haft mitt växthus i fyra år men får inte mina plantor att trivas. De växer fint när jag sår och driver upp dem inne. Jag odlar mest tomater. När jag planterar i stora krukor och de står i växthuset blir de trötta och hängiga. I går var det 20 grader ute och 38 grader i växthuset! Förra sommaren mätte jag över 40 grader ibland.

Det finns inga skuggande träd. Blir det för varmt, vad kan jag göra? Öppna en dörr till på andra kortsidan? Det är också väldigt torrt under dagen. Jag vattnar golvet några gånger varje dag när jag är hemma. Vad ska jag göra så att växterna trivs i mitt växthus? SVAR: Det är alltid en omställning för plantorna när de byter miljö, får större jordvolym och ska anpassa sig till nya förhållanden, så en viss reaktion får man räkna med.

Skugga med fiberduk, då blir förhållandena lite jämnare. Vattna där rötterna finns innan de rotat sig i hela krukan. Bäst är att vattna mest på morgonen så att plantorna är saftspända när solinstrålningen ökar och temperaturen stiger. Blir transpirationen från bladen för hög hinner växten inte ta upp vatten tillräckligt snabbt och plantorna kan sloka även om jorden är våt.

 • Hög näringskoncentration i krukorna försvårar även rötternas vattenupptagning.
 • Som du själv märkt blir det varmt i växthuset och speciellt tomater vill inte ha så mycket över 30 grader, beroende även på hur långvarigt det blir.
 • En till vädringsdörr vore bra, men en direkt åtgärd är att måla med skuggpasta utanpå växthusglasen.

Då hindras ljusstrålarna från att komma in i växthuset och det blir mindre värmealstring, men även mörkare. Gardiner inne i växthuset skuggar växterna men strålningen kommer ändå in och bidrar med värme. Skuggardiner med aluminium kan var ett alternativ. NR Kan Man Plantera Ut I VäXthus Foto: Kristina Holmkvist

Måste tomater stå i växthus?

Det behövs inget växthus för att odla tomater. Du kan till och med odla tomat ute i trädgårdslandet. Några saker är dock bra att ha koll på innan du sätter ut dessa värmeälskade plantor på friland.