Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

NR Kan Man Plantera VinbäRsbuskar?

Svartvinbärsbusken är en 120-150 cm hög, anspråkslös bärbuske. Det finns många olika sorter som är olika härdiga, vilket innebär att du kan hitta svarta vinbär som passar på de flesta zoner i Sverige. Beroende på sort växer svarta vinbär i zon I-VI. Du kan även odla vinbär på balkongen, om busken odlas i en rymlig kruka som är skyddad mot frost.

En krukodlad vinbärsplanta tar mindre plats och ger möjlighet att skörda egna vinbär även om man har en liten täppa. Svartvinbärsbuskens gröna blad spricker ut tidigt på våren. Den är en bra pollinerarväxt eftersom de limegröna blommorna lockar till sig vårens första humlor i maj. Förutom bären kan man även använda bladen från svarta vinbärsplantor till både mat och dryck.

Svartvinbärsbusken ger den bästa skörden när den står på en solig och vindskyddad plats, men busken trivs även i halvskugga. Jorden bör vara näringsrik och ha ett djup på minst 60 centimeter. Vinbäret trivs i fukthållande jord som inte blir vattendränkt.

Använd Ros & Perennjord som jordförbättring när du planterar vinbär. Planteringsavstånd är 200 centimeter, om du planterar den mot staket räcker det med 100 centimeter. För att ge din vinbärsbuske en bra start på året kan du mulcha (täcka jorden kring plantan) med R-Dress, Det ger plantan både ny energi och jordförbättring.

Cirka 3 veckor senare ger du den en giva av Gödsel för frukt och bär, Det är ett bra gödsel eftersom det stimulerar blomning och fruktsättning. Beskär döda eller skadade grenar på våren, innan bladknopparna spricker ut. Vinbär kan även beskäras på sensommaren, efter skörd.

 • Sensommarbeskärning är ett bra tillfälle att korta in nya skott, eller helt ta bort grenar som korsar sig genom busken.
 • Lämna gärna kvar de mest kraftfulla nya skotten.
 • En äldre buske kan föryngras genom att man tar bort de äldsta skotten varje år, och låter de nya ersätta dem.
 • Var dock lite aktsam med beskärningen, tar man bort för mycket av plantan ökar tillväxten så mycket att man får för många nya skott.

Det gör den attraktiv för krusbärsmott, vars larver kan kaläta en vinbärsbuske.20-25 nya skott på en vinbärsbuske är lagom för att den ska hålla sig välmående och motstå angrepp. Svartvinbärsbuskar blir gamla, och med god vård kan den producera skördar i årtionden.

 1. Vissa sorter av svarta vinbär behöver växtstöd.
 2. Stöden förhindrar grenar från att böja sig mot marken och underlättar vid plockning.
 3. Ge vinbärsbusken en giva Trädgårdsgödsel Mognad efter skörd, den hjälper busken att förbereda sig för den kommande vintern, och få en fin vårtillväxt och blomning kommande säsong.

Välj gärna beprövade vinbärssorter för att få en frisk buske som står emot sjukdomar och trivs i din trädgård. Sorter som ´Titania´, ´Narve Viking´, ´Petter E´, ´Polar E´, ´Öjebyn´ E, ´Mikael´ och ´Marski´, är några bra exempel.

När kan man plantera Vinbärsbuske?

Vinbärsbuskar, och bärbuskar överlag, kan planteras på såväl våren som hösten. Det är dock viktigt att jorden är tillräckligt varm under de båda årstiderna så att busken hinner rota sig innan vinterkylan eller sommarhettan slår till.

Hur ska man plantera Vinbärsbuskar?

Röda vinbär är en frodigt växande och robust bärbuske som kan bli upp till 100-150 cm hög. Bladen är mörkgröna och hårda. Röda vinbärsbuskar blommar tidigt på våren, och bären mognar vanligtvis i juli. Denna bärbuske trivs bäst på en solig plats i trädgården.

Vid plantering blanda 50/50 den befintliga jorden med Naturgödslad plantjord, ca en säck per vinbärsbuske. Gräv en rejäl grop och blanda den uppgrävda jorden med planteringsjorden innan busken sätts ner och jorden fylls tillbaka. Planteringsavståndet bör vara 2-2,5 meter för fristående buskar, om de ska bilda en häck bör avståndet vara ca 1 meter.

På våren bör den röda vinbärsbusken gödslas med Gödsel för frukt & bär, Doseringsmängden är ca 1 dl per buske. Om det förekommer nattfrost under tiden som buskarna blommar bör de skyddas mot frosten. Obeskurna röda vinbärbuskar växer sig gärna för täta, vilket ökar risken för sjukdomar.

 • Gamla tunga grenar böjer sig även gärna och hänger ner mot marken, vilket försvårar bärplockningen.
 • Låt vinbärsbuskar bli cirka 6 år gamla före den första beskärningen.
 • En riktlinje är därefter att ta bort en gammal gren vartannat år.
 • För stora vinbärsbuskar är målet att behålla 25–30 grenar, och på mindre buskar 20–25 grenar.

Beskär vinbärsbuskarna antingen på hösten efter skörden eller tidigt på våren innan de ”vaknat”. Läs mer om beskärning av bärbuskar, Vita vinbär är en variant av röda vinbär som saknar rött färgämne. Vita vinbär är dock mildare och mindre sura än röda vinbär.

Hur sent kan man plantera bärbuskar?

Bärbuskar – VASAHOLM TRÄDGÅRD Bärbuskar är generösa växter som bjuder på de läckraste av bär, nämligen de som mognat i din egen trädgård. Men bärbuskar gör också trädgården lummig och ombonad, och kan ohämmat blandas med växter som vi odlar enbart för fägringens skull. För att bärbuskarna ska bli vackra och ge rik skörd är det viktigt att du väljer friska sorter som är härdiga på växtplatsen.

Vinbär och krusbär Vinbär och krusbär finns både i buskform och uppstammade till små träd. Ett träd är lätt att plocka bär från, och under kronan kan du plantera allåkerbär eller någon annan trevlig marktäckare. Buskar kan spaljéras mot en vägg eller planteras som häck. Många sorter är mycket härdiga. Jord och läge: Vinbär och krusbär trivs bäst och ger mest bär i full sol.

Alla väldränerade trädgårdsjordar duger, men skörden blir störst om jorden är mullrik och fuktighetshållande. Undvik frostlänta platser Förbättra mullfattiga jordar med plantjord, torvmull, kogödsel eller kompost inför planteringen. Plantering: Buskar med bar rot planteras tidigt på våren eller sent på hösten.

 • Rukodlade plantor kan planteras när som helst, från vår till höst.
 • Skär ner skotten på barrotade plantor till ca 20 cm höjd vid planteringen.
 • Rukodlade buskar behöver inte skäras tillbaka.
 • Planteringsavstånd : 2-2,5 m.
 • Till häck planterar du tätare.
 • Gödsling: Gödsla med ca 2 kg kogödsel/m 2 varje var, eller ”en näve”.

s k fullgödsel utan för högt kväveinnehåll. Alltför riklig kväve gödsling leder till veka buskar och gynnar mjöldagg. Skötsel: Det är bra att täcka marken under buskarna med organiskt material som halm eller bark. Då hålls jorden fuktigare. Efter 3-4 år är det dags att börja gallra buskarna regelbundet.

 1. Lipp bort de äldsta grenarna anda nere vid markytan.
 2. Då kommer det fler nya skott som ger stora och fina bär.
 3. Tag också bort svaga och skadade grenar, och sådana som lagt sig på marken.
 4. Svarta vinbärsbuskar ger god skörd på ettåriga skott och kan därför beskäras hårt utan att skörden uteblir.
 5. På hösten när bladen fallit är en bra tid för beskärningen.

Var försiktig med att bearbeta jorden under buskarna. Rötterna ligger ytligt och kan lätt skadas. Hallon, björnbär och björnhallon Hallonplantor kan bilda höga häckar som både ger läckra bär och kan fungera som inramning och insynsskydd. Vanliga hallon ger skörd på två årsskotten och kan odlas t o m zon 7.

Hösthallon sätter frukt på årsskotten och mognar i aug-sept. Det finns hösthallon som är härdiga till zon 3 (ev.4 med snötäcke).Björnbärsbuskar är värmeälskare med förträfflig växtkraft. Med hjälp av en spaljé eller trådar kan de snabbt klä en varm vägg i grönska. Björnbär trivs upp till Mellansverige i skyddadelägen.

Precis som hallon har björnbär frukt på två årsskotten.Björnhallon (’Tayberry’) är en korsning medan björnbär och hallon. Bären är 3-4 cm långa. De mognar redan i juli, är mörkröda och mycket goda. De är också utmärkta till sylt. Björnhallon odlas som björnbär.

Zon 1-4. Jord och läge : Välj ett soligt läge. Spaljéra gärna björnbärsrankorna mot en varm vägg, där trivs de bäst. Den bästa jorden ar fuktighetshållande, mullrik och väldränerad. Grundgödsla med 3-4 kg kogödsel /m 2 till hallon, 1-2 kg /m 2 till björnbär. Förbättra gärna jorden med plantjord eller gödslad torvmull.

Plantering: Plantorna ska sattas grunt, rothalsens knoppar ska vara vid markytan. Krukodlade exemplar kan planteras från var till höst. De ska inte beskäras vid planteringen. Planteringsavstånd: 50-70 cm mellan plantorna och 150-200 cm mellan raderna är lagom för hallon.

 • En björnbärsbuske är oftast tillräckligt i trädgården, men vid du ha fler är 2,5 m medan plantorna ett bra avstånd.
 • Gödsel: Gödsla hallonen med 2-3 kg kogödsel /m 2 varje vår, björnbären med 1-2 kg /m 2,
 • Alternativt kan du ge en till två ”nävar” fullgödselmedel.
 • Skötsel: Täck gärna marken under plantorna med organiskt material, t ex halm eller bark.
See also:  NR Ska Man Plantera Om VäXter?

Hallonplantor behöver någon form av uppbindning. När bären utvecklas är vattenbehovet stort. Vattna vid torka så blir skörden bättre. Beskär såväl björnbärs- som hallonplantor direkt efter avslutad skörd. Alla fjolårsskott, de skott som burit frukt, skärs av vid markytan liksom klena och skadade skott.

 1. I hallonlandet gallras årsskotten sa att det återstår 12-14 kraftiga skott per löpmeter.
 2. Luckra jorden runt plantorna efter skörd.
 3. Björnbär växer snårigt och det kan vara svart att gallra bort gamla skott som snärjt in sig bland de unga.
 4. Ett satt är att hålla dem skilda åt från början.
 5. Två årsskotten leds åt ett håll i spaljén och de nya skotten leds åt det andra.

Björnbär tycker inte om kyla. Lägg ner rankorna på hösten och tack dem med jord sa klarar de vintern. Hösthallon ger skörd på årsskotten. Klipp ner alla skott till marken efter avslutad skörd. Hösthallon har stadig växt och behöver ingen uppbindning. Blåbär och lingon Nya sorters blåbär, s.k.

 1. Amerikanska blåbär, är lättodlade och ger stora klasar med goda bär.
 2. Plantorna utvecklas till fina buskar med utbrett växtsätt.
 3. Särskilt vackra är de på hösten när de lyser i rött, gult och orange.
 4. Bären är betydligt större än vilda blåbär men lika goda.
 5. Fruktköttet är ofärgat.
 6. Det går utmärkt att odla lingon i trädgården! Det tar 4-5 år innan plantorna ger full skörd.

Jord och läge: Blåbär och lingon är surjordsväxter som trivs vid ett pH mellan 4 och 5,5. Jorden bör vara mullrik, lucker och valdränerad med god tillgång till fukt. Blanda den befintliga jorden med naturell torv i riklig mängd, och gärna kompost och sand dessutom.

Gödsla försiktigt med kogödsel eller fullgödsel. Låt blåbären få en ljus växtplats utan brännande middagssol. Lingonplantorna blir fina och frodiga i skuggigt läge men det krävs en solig växtplats för att de ska sätta rikligt med bär. Undvik frostlänta platser. Plantering: Krukodlade exemplar kan planteras från vår till höst.

Planteringsavstånd: För amerikanska blåbär ca 75cm. Planterar du ett helt lingonland 25-40 cm mellan plantorna och 80-100 cm mellan raderna lagom. Gödsel: Använd gärna rhododendrongödsel, den är anpassad till surjordsväxter. Men såväl blåbär som lingon har ett måttligt näringsbehov, så gödsla försiktigt. Bärbuskar är generösa växter som bjuder på de läckraste av bär, nämligen de som mognat i din egen trädgård. Men bärbuskar gör också trädgården lummig och ombonad, och kan ohämmat blandas med växter som vi odlar enbart för fägringens skull. För att bärbuskarna ska bli vackra och ge rik skörd är det viktigt att du väljer friska sorter som är härdiga på växtplatsen.

 • Vinbär och krusbär Vinbär och krusbär finns både i buskform och uppstammade till små träd.
 • Ett träd är lätt att plocka bär från, och under kronan kan du plantera allåkerbär eller någon annan trevlig marktäckare.
 • Buskar kan spaljéras mot en vägg eller planteras som häck.
 • Många sorter är mycket härdiga.
 • Jord och läge: Vinbär och krusbär trivs bäst och ger mest bär i full sol.

Alla väldränerade trädgårdsjordar duger, men skörden blir störst om jorden är mullrik och fuktighetshållande. Undvik frostlänta platser Förbättra mullfattiga jordar med plantjord, torvmull, kogödsel eller kompost inför planteringen. Plantering: Buskar med bar rot planteras tidigt på våren eller sent på hösten.

 1. Rukodlade plantor kan planteras när som helst, från vår till höst.
 2. Skär ner skotten på barrotade plantor till ca 20 cm höjd vid planteringen.
 3. Rukodlade buskar behöver inte skäras tillbaka.
 4. Planteringsavstånd : 2-2,5 m.
 5. Till häck planterar du tätare.
 6. Gödsling: Gödsla med ca 2 kg kogödsel/m 2 varje var, eller ”en näve”.

s k fullgödsel utan för högt kväveinnehåll. Alltför riklig kväve gödsling leder till veka buskar och gynnar mjöldagg. Skötsel: Det är bra att täcka marken under buskarna med organiskt material som halm eller bark. Då hålls jorden fuktigare. Efter 3-4 år är det dags att börja gallra buskarna regelbundet.

Lipp bort de äldsta grenarna anda nere vid markytan. Då kommer det fler nya skott som ger stora och fina bär. Tag också bort svaga och skadade grenar, och sådana som lagt sig på marken. Svarta vinbärsbuskar ger god skörd på ettåriga skott och kan därför beskäras hårt utan att skörden uteblir. På hösten när bladen fallit är en bra tid för beskärningen.

Var försiktig med att bearbeta jorden under buskarna. Rötterna ligger ytligt och kan lätt skadas. Hallon, björnbär och björnhallon Hallonplantor kan bilda höga häckar som både ger läckra bär och kan fungera som inramning och insynsskydd. Vanliga hallon ger skörd på två årsskotten och kan odlas t o m zon 7.

Hösthallon sätter frukt på årsskotten och mognar i aug-sept. Det finns hösthallon som är härdiga till zon 3 (ev.4 med snötäcke).Björnbärsbuskar är värmeälskare med förträfflig växtkraft. Med hjälp av en spaljé eller trådar kan de snabbt klä en varm vägg i grönska. Björnbär trivs upp till Mellansverige i skyddadelägen.

Precis som hallon har björnbär frukt på två årsskotten.Björnhallon (’Tayberry’) är en korsning medan björnbär och hallon. Bären är 3-4 cm långa. De mognar redan i juli, är mörkröda och mycket goda. De är också utmärkta till sylt. Björnhallon odlas som björnbär.

Zon 1-4. Jord och läge : Välj ett soligt läge. Spaljéra gärna björnbärsrankorna mot en varm vägg, där trivs de bäst. Den bästa jorden ar fuktighetshållande, mullrik och väldränerad. Grundgödsla med 3-4 kg kogödsel /m 2 till hallon, 1-2 kg /m 2 till björnbär. Förbättra gärna jorden med plantjord eller gödslad torvmull.

Plantering: Plantorna ska sattas grunt, rothalsens knoppar ska vara vid markytan. Krukodlade exemplar kan planteras från var till höst. De ska inte beskäras vid planteringen. Planteringsavstånd: 50-70 cm mellan plantorna och 150-200 cm mellan raderna är lagom för hallon.

 1. En björnbärsbuske är oftast tillräckligt i trädgården, men vid du ha fler är 2,5 m medan plantorna ett bra avstånd.
 2. Gödsel: Gödsla hallonen med 2-3 kg kogödsel /m 2 varje vår, björnbären med 1-2 kg /m 2,
 3. Alternativt kan du ge en till två ”nävar” fullgödselmedel.
 4. Skötsel: Täck gärna marken under plantorna med organiskt material, t ex halm eller bark.

Hallonplantor behöver någon form av uppbindning. När bären utvecklas är vattenbehovet stort. Vattna vid torka så blir skörden bättre. Beskär såväl björnbärs- som hallonplantor direkt efter avslutad skörd. Alla fjolårsskott, de skott som burit frukt, skärs av vid markytan liksom klena och skadade skott.

I hallonlandet gallras årsskotten sa att det återstår 12-14 kraftiga skott per löpmeter. Luckra jorden runt plantorna efter skörd. Björnbär växer snårigt och det kan vara svart att gallra bort gamla skott som snärjt in sig bland de unga. Ett satt är att hålla dem skilda åt från början. Två årsskotten leds åt ett håll i spaljén och de nya skotten leds åt det andra.

Björnbär tycker inte om kyla. Lägg ner rankorna på hösten och tack dem med jord sa klarar de vintern. Hösthallon ger skörd på årsskotten. Klipp ner alla skott till marken efter avslutad skörd. Hösthallon har stadig växt och behöver ingen uppbindning. Blåbär och lingon Nya sorters blåbär, s.k.

 1. Amerikanska blåbär, är lättodlade och ger stora klasar med goda bär.
 2. Plantorna utvecklas till fina buskar med utbrett växtsätt.
 3. Särskilt vackra är de på hösten när de lyser i rött, gult och orange.
 4. Bären är betydligt större än vilda blåbär men lika goda.
 5. Fruktköttet är ofärgat.
 6. Det går utmärkt att odla lingon i trädgården! Det tar 4-5 år innan plantorna ger full skörd.

Jord och läge: Blåbär och lingon är surjordsväxter som trivs vid ett pH mellan 4 och 5,5. Jorden bör vara mullrik, lucker och valdränerad med god tillgång till fukt. Blanda den befintliga jorden med naturell torv i riklig mängd, och gärna kompost och sand dessutom.

 1. Gödsla försiktigt med kogödsel eller fullgödsel.
 2. Låt blåbären få en ljus växtplats utan brännande middagssol.
 3. Lingonplantorna blir fina och frodiga i skuggigt läge men det krävs en solig växtplats för att de ska sätta rikligt med bär.
 4. Undvik frostlänta platser.
 5. Plantering: Krukodlade exemplar kan planteras från vår till höst.

Planteringsavstånd: För amerikanska blåbär ca 75cm. Planterar du ett helt lingonland 25-40 cm mellan plantorna och 80-100 cm mellan raderna lagom. Gödsel: Använd gärna rhododendrongödsel, den är anpassad till surjordsväxter. Men såväl blåbär som lingon har ett måttligt näringsbehov, så gödsla försiktigt. : Bärbuskar – VASAHOLM TRÄDGÅRD

När på året ska man plantera bärbuskar?

Bästa planteringen – Det är ganska enkelt att odla bärbuskar, men tänk på att vissa behöver ett visst avstånd mellan sig som exempelvis jordgubbar där 25 cm mellan plantorna är lagom. I övrigt kan du följa råden här:

See also:  Vad Kostar Det Att Plantera Ett TrD?

Planteringen av bärbuskar kan ske hela säsongen Blanda naturgödslad jord med den vanliga jorden Vattna rikligt – både gropen och jordklumpen behöver vatten

Hur ofta ska man vattna Vinbärsbuskar?

Jätteblåbär – Växtplats: Soligt och vindskyddat. Jord: Blanda upp den befintliga jorden med rhododendronjord eller en blandning av naturtorv och barkmull, ca 50 cm djupt och brett per planta. Plantering: Se nedan. Plantavstånd: 0,6 – 1 m beroende på sort.

Vattning: Se under Vinbär & krusbär. Gödsling Vid plantering: Använd rhododendronjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa, blomma och sätta frukt. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd rhododendrongödsel.

Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/ höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet. Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd rhododendrongödsel, följ dosering på förpackningen.

När är det bäst att flytta Vinbärsbuske?

Att flytta vinbärsbuskar – Yepstr Blogg Har du en fin vinbärsbuske men vill flytta den så går det bra. Du bör flytta den tidigt på våren så att den har sommaren på sig att sätta sig på det nya stället, skjuta rötter och hämta sig. Det går att flytta den efter skörd på sensommaren men då får rötterna kortare tid att etablera sig innan vintern kommer.

Var ska man plantera bärbuskar?

Hur planterar jag bärbuskar? Guide NR Kan Man Plantera VinbäRsbuskar Bärbuskar är både dekorativt och smakfullt i trädgården. Dessutom är de lättodlade och ger skörd år efter år. Tänk på att olika bärbuskar har olika krav. Till exempel vill blåbärsbuskar stå i blåbärsjord eller naturell torv, detta då blåbär inte gillar kalk.

Generellt för bärbuskar är dock att de inte är svåra att plantera eller sköta, och skörda bär gör du sedan år efter år. Här följer en planteringsguide som passar de flesta bärbuskar. Hitta en plats i din trädgård som är varm och solig, där kommer din bärbuske trivas som bäst. Låt plantan stå en stund i en hink med vatten för att bli riktigt genomvattnad.

Cirka 10-15 minuter brukar vara lagom. Gräv en planteringsgrop. Gropen bör vara minst 40 cm djup och ca 40 cm bred. Luckra sidorna och botten i gropen, då kan rötterna lättare söka sig neråt och utåt. NR Kan Man Plantera VinbäRsbuskar Jordförbättra gärna genom att blanda upp den befintliga jorden med ny, Ta ur plantan ut plastkrukan och luckra upp rotklumpen lite grann. Sätt ner plantan i gropen så att övre delen av jordklumpen kommer i nivå med jordytan. Fyll upp med hälften av jorden och vattna rejält. NR Kan Man Plantera VinbäRsbuskar Fyll upp till marknivå med resten av jorden, tryck till lätt med foten runt om så att busken står stadigt. Vattna igen! NR Kan Man Plantera VinbäRsbuskar

Vattna rikligt, speciellt under torra perioder. Att gödsla sina bärbuskar är bra, oftast räcker det med en gång om året. Är den sortens bärbuske du tänk plantera självfertil eller ej? Om inte behöver du flera plantor för att de skall ge skörd. För att hindra ogräs och uttorkning är det bra att täcka jorden runt plantan med eller dekorationsflis. Både praktiskt och snyggt! Behöver din bärbuske beskäras eller ej? Kontrollera på sortens skötselråd.

NR Kan Man Plantera VinbäRsbuskar Det finns inte mycket som slår en tallrik mogna hallon med socker och grädde. Hallon är också perfekta att frysa in, då de smakar ännu mera efter att ha tinats upp. NR Kan Man Plantera VinbäRsbuskar Bärbuskar är lättodlade och behöver inte mycket skötsel i förhållande till hur mycket de ger tillbaka. Men med rätt gödsling blir skörden större och plantan håller sig frisk. : Hur planterar jag bärbuskar?

Måste man ha två Blåbärsbuskar?

Amerikanska blåbär – Att odla blåbär har blivit mer och mer populärt, framför allt har amerikanska blåbär blivit mycket efterfrågade. De får blåbär som är minst dubbelt så stora som våra vilda blåbär och är därför mycket lättplockade. Amerikanska blåbär mognar också successivt vilket gör att skörden kan pågå under längre tid.

 • ’ Northcountry ’, ’ Northblue ’ och ’ Goldtraube ’ är bra sorter om du vill odla blåbär i din trädgård.
 • Buskarna blir ungefär en meter höga.
 • Blåbärsbusken får sprakande, vackra höstfärger.
 • När man ska odla blåbär bör man ha två buskar med olika namn, eftersom korspollinering ger större skörd.
 • Ett annat blåbär för trädgården är hybridblåbäret ’Emil’ som är en korsning med vilda blåbär.

Dessa blir något mindre både vad gäller bären och storleken på busken än till exempel amerikanska blåbär, men de är mycket lättodlade och goda. NR Kan Man Plantera VinbäRsbuskar

Hur sent kan man plantera pioner?

Omplantering av pioner – Svenska Pionsällskapet Alla pioner kan bli flyttade, upphöjda, delade och omplanterade när de är i vila, dvs när bladverket har vissnat. Vanligtvis sker detta i september-november, beroende på var i landet man bor. Man kan dock plantera pioner så länge tjälen inte är djup.

I norr kan man förbereda groparna i god tid och när frosten kommer, lägger man på gamla mattor, täcken eller jord- eller torvsäckar och då fryser inte marken under. Det finns flera anledningar till att flytta en pion. Om din pion växer i fel del av trädgården, om den börjar få det trångt på grund av annan växtlighet (till exempel trädrötter som tar all näring) eller om den inte får tillräckligt mycket sol där den står nu, är det dags att flytta den till ett nytt ställe.

Om pionen inte är särskilt stor, kan du lätt göra detta själv. Förbered den nya gropen enligt ovanstående planteringsråden. Du behöver: en grep, en spade samt om roten är stor, en skottkärra. Lossa de tjocka rötterna med grepen, försök först med händerna känna var de finns.

Om rötter går av, gör det inget, det finns gott om den varan hos en etablerad pion. Gräv på ett avstånd på ca 50 cm runt pionen. Försök att se till att jordklumpen är så intakt som möjligt, så sugrötterna inte störs. Då etablerar den sig snabbare i den nya platsen och blommar tidigare. Om roten är stor, är det bra om ni är två som lyfter upp den, annars klarar du och en grep det utan problem.

Om lagerrötterna är väldigt långa, kan du med fördel kapa dem; det stimulerar bildningen av nya sugrötter och dessutom får du lättare plats med roten i den nya gropen. Låt dock snittytorna torka ett tag, och ställ inte roten i solen. Placera roten i den nya gropen, och följ anvisningarna i planteringsråden.

Varför blir det inga bär på Vinbärsbusken?

Inga bär på svart vinbärsbuske Hej Blommade din svart vinbärsbuske på våren men blev det ändå inga bär sedan? Då kan antingen fåglarna ha ätit upp karten eller någon ohyra ha förstört blommorna. Observera din svart vinbärsbuske på våren och se hur det ser ut.

Om svart vinbärsbusken inte alls blommade, kan ni ha glömt gödsla den kanske? Pröva att gödsla svart vinbärsbusken med stallgödsel eller en bärgödsel på våren. Du kan också ge den lite höstgödsel (PK) nu på hösten. Gräsklipp under busken på sommaren kan också hjälpa, liksom att hålla ogräsfritt under busken.

Vattna vid torrperioder. Med vänlig hälsning Sylvia : Inga bär på svart vinbärsbuske

Hur tar man skott från Vinbärsbuskar?

Att ta sticklingar – Det är en fin tid att föröka vinbär med sticklingar på våren. Nu är det mycket kraft i plantan och de nya skotten rotar sig snabbt. Det är väldigt enkelt! Jag knipsar av några av de tunnare kvistarna i toppen av plantan. Välj inte de förvedade, hårda delarna av växten.

 • Det gör inget om de har knoppar eller små blad som växer.
 • Visten kan vara till exempel 10-30 cm lång, beroende på hur du vill använda den sedan.
 • Dra bort blad eller knoppar nertill på sticklingen och sätt den i ytterkanten på en stor kruka fylld med jord.
 • Du kan använda jord från trädgården, kompostjord eller köpt planteringsjord.

Det är bra om krukan du använder är av plast. Det är nämligen viktigt att jorden hålls fuktig under tiden sticklingarna rotar sig, i en lerkruka torkar det lättare ut.

När ska man klippa ner Vinbärsbuskar?

FRÅGA: Jag satte några vinbärsbuskar och krusbärsbuskar för cirka fem år sedan. Behöver de beskäras och hur gör man? SVAR: När det är så unga buskar som fem år, är behovet av beskärning ganska litet. Men det är nu du ska börja beskära dem. Om du gör en lätt beskärning varje år framöver, kan du hålla bärbuskarna i bra tillväxt under lång tid, samtidigt som de ger en bra skörd.

 1. Vinbär och krusbär kan beskäras under senhösten.
 2. Väntar du med beskärning till vårvintern, som också går bra, är risken stor att du drar bort många blomknoppar, vilka börjar svälla tidigt på året.
 3. Det är en fördel att beskära direkt efter skörd.
 4. Ur beskärningssynpunkt pratar man om svarta vinbär för sig och sedan slår man ihop resonemanget för vita och röda vinbär samt krusbär.
See also:  Vad Kan Man Plantera I November?

Svarta vinbär och även gröna vinbär ger fina bär på unga grenar, som bara är något år gamla. Ju äldre grenen blir, desto mindre blir bären. På svarta vinbär behöver du inte vara rädd för att klippa bort många grenar. Klipp alltid av grenarna så nära marknivån som möjligt.

 • Enklast är att använda en grensax.
 • En lagom kraftig beskärning på svarta vinbär är att ta bort cirka 30–50 procent av alla gamla, mörka grenar.
 • Rsskotten på svarta vinbär är ljusa i barken, och för vart år som går blir barken mörkare.
 • Spara därför alla skott som är ljusa i barken.
 • Gallra bland de skott som är mörka i barken.

Ta bort hela grenar både runt och i mitten av busken. Bäst är att beskära varje år. Är det någon som har gamla och risiga svarta vinbärsbuskar går det att såga ner alla grenar till 5–10 cm över marken. Efter tillväxt kan man börja beskära plantan enligt ovan.

 • När det gäller röda vinbär, vita vinbär och krusbär, ska beskärningen vara betydligt försiktigare.
 • Dessa buskar ger finast bär på grenar som är 3–5 år gamla.
 • Även hos dessa är årsskotten ljusare i barken och ju äldre grenarna blir, desto mörkare blir de.
 • Det är lagom att ta bort 20–30 procent av de gamla, mörka grenarna hos röda vinbär, vita vinbär och krusbär.

Bäst är att ta bort några grenar i mitten på buskarna så det kommer in luft och ljus. Tycker du att krusbärsbusken växer dåligt och att det inte finns så många grenar i den, kan du nöja dig med att plocka bort bara någon gren varje år, för att stimulera tillväxt. NR Kan Man Plantera VinbäRsbuskar

Kan man odla vinbär i Pallkrage?

Fakta om vinbär – Svenskt namn : röda vinbär, vita vinbär, svarta vinbär (kallas också tistron). Vetenskapligt namn : Ribes rubrum, Ribes nigrum och Ribes spicatum vita vinbär-gruppen. Tillhör famijlen Saxifragaceae, vinbärsväxter. Sorter : Det finns massor av sorter, många är gamla holländska och brittiska sorter där vinbär varit ett viktigt bär i hushållen i hundratals år. NR Kan Man Plantera VinbäRsbuskar Vinbär är vackra; frys in hela klasar och använd som isbitar i drycker året om. ’ Röda Holländska ’ har till odlats i drygt 300 år. Är kraftigväxande, frisk och myucket härdig (zon 6). ’ Vita Holländska ’ får stora bär med mild, syrlig smak. Härdig till zon 6.

 1. ’ Ben Nevis ’ är en ny lovande skotsk svarta vinbärssort, frisk och ger goda, sötsyrliga bär i vackra klasar. Zon 5.
 2. Botanik : Fleråriga, tåliga buskar, flera arter växer vilt i Norra Europa.
 3. Ger bär på både ettårs- och flerårsskott.
 4. I regel självbefruktande och tidigblommande.
 5. Svårighetsgrad : lättodlade Läge : Trivs i sol till halvskuggigt läge.

Tåliga men växer frodigare om de inte utsätts för sommartorka. Kan också odlas i stor kruka eller pallkrage. Näring/jord : Trivs på de flesta jordar som inte är för torra. Välj rosjord om du odlar i kruka. En mager jord behöver gödslas upp med kogödsel som är rik på kalium och fosfor.

En dos vedaska främjar härdighet och blomning. Kvävegödsling kan ge för mycket blad på bekostnad av blommor och bär och ökad mottaglighet för mjöldagg. Därför ska för mycket täckning med gräsklipp undvikas om man inte har en väldigt mager och mullfattig jord. Vatten : Klarar torka, men ger bättre skördar om busken vattnas i torr väderlek.

Övrigt : Beskär efter skörden så att inga skott är äldre än fem år. Unga skott ger högre skördar av bättre kvalitet. Dessutom är en luftig buske bättre rustad mot sjukdomar. Här kan du läsa vidare om beskärning av bärbuskar och andra trädgårdsväxter.

  När ska man gödsla vinbär?

  Bästa tiden för gödsling är på våren strax före knoppsprickning. Vinbär, krusbär och andra bärbuskar: Sprid ca 1 dl per buske på våren. Jordgubbar: Ge ca 0,5 msk/planta tidigt på våren och 1 msk/planta direkt efter skörd. Det är extra viktigt att ge unga plantor näring det första året.

  Hur flyttar man Vinbärsbuskar?

  Ta bort de äldsta grenarna, som oftast har en mörkare färg än de unga. Plantorna kan sedan flyttas antingen direkt på hösten eller tidigt nästa vår. Se till att ha förberett den nya växtplatsen innan, så att plantorna kan sättas ned direkt. Använd en planteringsjord av god kvalitet och vattna ordentligt efteråt.

  Vår ska man plantera bärbuskar?

  Hur planterar jag bärbuskar? Guide NR Kan Man Plantera VinbäRsbuskar Bärbuskar är både dekorativt och smakfullt i trädgården. Dessutom är de lättodlade och ger skörd år efter år. Tänk på att olika bärbuskar har olika krav. Till exempel vill blåbärsbuskar stå i blåbärsjord eller naturell torv, detta då blåbär inte gillar kalk.

  Generellt för bärbuskar är dock att de inte är svåra att plantera eller sköta, och skörda bär gör du sedan år efter år. Här följer en planteringsguide som passar de flesta bärbuskar. Hitta en plats i din trädgård som är varm och solig, där kommer din bärbuske trivas som bäst. Låt plantan stå en stund i en hink med vatten för att bli riktigt genomvattnad.

  Cirka 10-15 minuter brukar vara lagom. Gräv en planteringsgrop. Gropen bör vara minst 40 cm djup och ca 40 cm bred. Luckra sidorna och botten i gropen, då kan rötterna lättare söka sig neråt och utåt. NR Kan Man Plantera VinbäRsbuskar Jordförbättra gärna genom att blanda upp den befintliga jorden med ny, Ta ur plantan ut plastkrukan och luckra upp rotklumpen lite grann. Sätt ner plantan i gropen så att övre delen av jordklumpen kommer i nivå med jordytan. Fyll upp med hälften av jorden och vattna rejält. NR Kan Man Plantera VinbäRsbuskar Fyll upp till marknivå med resten av jorden, tryck till lätt med foten runt om så att busken står stadigt. Vattna igen! NR Kan Man Plantera VinbäRsbuskar

  Vattna rikligt, speciellt under torra perioder. Att gödsla sina bärbuskar är bra, oftast räcker det med en gång om året. Är den sortens bärbuske du tänk plantera självfertil eller ej? Om inte behöver du flera plantor för att de skall ge skörd. För att hindra ogräs och uttorkning är det bra att täcka jorden runt plantan med eller dekorationsflis. Både praktiskt och snyggt! Behöver din bärbuske beskäras eller ej? Kontrollera på sortens skötselråd.

  NR Kan Man Plantera VinbäRsbuskar Det finns inte mycket som slår en tallrik mogna hallon med socker och grädde. Hallon är också perfekta att frysa in, då de smakar ännu mera efter att ha tinats upp. NR Kan Man Plantera VinbäRsbuskar Bärbuskar är lättodlade och behöver inte mycket skötsel i förhållande till hur mycket de ger tillbaka. Men med rätt gödsling blir skörden större och plantan håller sig frisk. : Hur planterar jag bärbuskar?

  När är det bäst att flytta bärbuskar?

  Med en Stihl är du aldrig ensam Så flyttar du växter, buskar och träd Att flytta växter, buskar och träd är komplicerat och kan få förödande konsekvenser om det görs på fel sätt. Anledningen till att växer, buskar eller träd inte trivs är oftast att de har fel typ av jord eller står på fel plats.

   Försök att få med så mycket rötter som möjligt. Lossa försiktigt runtom. Lyft försiktigt – undvik att skada rötterna! Häll i lite ny jord i den grop du ska flytta din växt, buske eller träd till. Blanda den nya jorden med den gamla så att näringsämnena mixas så att det blir en bra övergång för växten. Sätt ner din växt och packa till jorden. Vattna både på jorden och på bladen. Vattnar man även på bladen förhindrar växten att tappa för mycket vätska innan den börjar kunna ta upp vatten ordentligt med sina rötter igen.

  Lycka till! : Med en Stihl är du aldrig ensam

  Kan man plantera bärbuskar på sommaren?

  Bästa planteringen – Det är ganska enkelt att odla bärbuskar, men tänk på att vissa behöver ett visst avstånd mellan sig som exempelvis jordgubbar där 25 cm mellan plantorna är lagom. I övrigt kan du följa råden här:

  Planteringen av bärbuskar kan ske hela säsongen Blanda naturgödslad jord med den vanliga jorden Vattna rikligt – både gropen och jordklumpen behöver vatten