Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

NR Plantera HäCk På VåRen?

Plantera häck – så gör du Barrotsplantor planteras på våren, april och maj, eller sent på hösten, de kan ha nät eller säckväv runt klumpen/rötterna. Krukodlade plantor kan planteras under hela säsongen. En häck behöver inte bara bestå av en sort utan kan livas upp med flera olika sorter. Att blanda olika sorter kommer bäst till sin rätt i en friväxande häck.

När kan man plantera häck på våren?

Fem tips för att plantera en häck –

 1. Tänk igenom vilken storlek du behöver och välj en lämplig växtart. Det är viktigt att fundera på det tillgängliga utrymmet: hur brett och högt får häcken växa? Barrotade plantor planteras på våren, april och maj, eller sent på hösten. Plantor som är krukodlade kan planteras under hela säsongen.
 2. När du gräver en planteringsgrop är det ett par saker du behöver tänka på. Djupet på planteringsgropen och planteringsintervallet. Detta påverkas av plantornas storlek – en bra allmän regel är cirka 50 cm djup.
 3. Använd rätt jord. Spara jorden när du gräver planteringsgroparna. Blanda sedan hälften av den jorden med planteringsjord, Planteringsjord används vid all slags plantering utomhus av buskar, träd, perenner och som jordförbättring i rabatter och trädgårdsland. Ge dina växter en riktigt bra start vid planteringen!
 4. Det är en bra idé att vattna planteringsgropen innan plantering – försvinner vattnet snabbt är den väldränerad och vid behov kan du blanda i lera för att hjälpa jorden att behålla vattnet. Plantera plantorna och tryck till marken runt rotklumpen för att skapa stabilitet. Vattna en gång till.
 5. Slutför planteringen. Det är fördelaktigt att använda ett täckskikt över markytan. Det minskar behovet av bevattning och förhindrar att ogräs kan spridas. Dessutom ser det riktigt snyggt ut! Täckbark och Furubark är bra alternativ för att ge planteringen goda förutsättningar och Oxidsvart flis eller Nötbrun flis kan med fördel användas i endast dekorativa ändamål.

NR Plantera HäCk På VåRen

Hur djup jord behöver häck?

1. BÖRJA GRÄV. Börja att gräva där häcken ska stå, diket som bildas ska vara minst 40 cm djupt och 40 cm brett per planta. När diket är klart fyller du på med kogödsel i botten, 40 liter kogödsel räcker till cirka 10 meter häck.

Hur sent kan man plantera?

Plantera buskar och träd på hösten – För träd och buskar är hösten en optimal tid att plantera. Träd och buskar kan planteras så länge det inte är tjäle i marken. Så i söder kan de ofta planteras fram till november och i norr till mitten av oktober. Plantor som planteras under hösten börjar växa tidigare på våren än de som planterats på våren.

När du köper plantor på hösten är det lättare att se hur de ser ut i och med att blommorna ofta är utslagna. Välj gärna växter som blommar under olika å rstider, då finns det alltid något vackert att titta på, Lövfallande buskar och träd kan planteras så länge det går att gräva i marken. Ska du plantera häck? Gör det då när den gått i vila.

Enklaste sättet att se om häcken gått i vila är att röra lätt vid den och om bladen då lossnar från genarna är kusten klar. Barrväxter och städsegröna buskar,så som rhododendron planteras med fördel på hösten. De går även plantera på våren. Det viktigatse är att jorden fortfarande är varm så att rotsystemet hinner utvecklas. NR Plantera HäCk På VåRen

See also:  NR Kan Man BöRja Plantera I VäXthuset?

Får man plantera hög häck mot grannen?

Placering av häck – För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln.

Hur hög häck får jag ha?

Publicerad 4 maj 2011 De här grenarna är anpassade efter de olika könen: damernas korta häck är 100 meter lång och männens 110 meter. Häckarna är också olika höga: 84 cm för kvinnor respektive 110 cm för herrarna på korta häcken. Vid 400 meter häck och 3000 meter hinder är de 76 cm respektive 91 cm höga.

Vid häcklöpning används startblock. Reglerna för tjuvstart är samma som vid sprintlöpning. Både på 100, 110 och 400 meter är det tio häckar som ska passeras. Häckarna är inte fasta utan välter när man slår i dem, vilket är tillåtet men inte ger någon tävlingsfördel. När man tävlar är det dock ingen fördel att ”springa på” häckarna i stället för att passera över dem.

Hindren är däremot fasta och det går att ta stöd med foten under passeringen över. Under ett 3000 m hinder-lopp ska löparna passera hindret 28 gånger och dessutom springa igenom en vattengrav sju gånger. Vattengraven är 3,66 m lång följer direkt på ett vanligt hinder.

Den är 70 cm djup på det djupaste stället och lutar sedan uppåt så att den når markhöjd vid gravens slut. SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

Läs mer om hur vi arbetar.

Hur hög häck får man ha mot vägen?

Vid utfart från tomt till gata får häckar vara max 80 cm höga och 2,5 meter långa åt vardera håll. Det är viktigt att gångtrafikanteroch cyklister inte skadas av utstickande, hängande grenar eller tvingas väja för dem och gå ut i körbanan.

Hur länge kan Häckplantor stå i vatten?

Kapitel ur Den biologiska trädgården, Del 3, 1987 Författare: Nils Åkerstedt Redigerad webbutgåva: Lotta Flodén, Gröna Rader, 2018 Det är enkelt att plantera buskar och träd men det finns några viktiga saker man bör tänka på. Foto Eva Åkerstedt Välj växt efter klimatzon Första villkoret för att det ska bli ett bra resultat när man planterar är att sort- och artvalet är anpassat till den växtzon där planteringen ska ske.

Som tidigare nämnts under häckväxter är det mycket viktigt att de växter som man väljer är härdiga och helst bör klara övervintring i en zon högre än där planteringen sker. Detta krav bör särskilt gälla för huvudinramningen av villatomten, fruktträd, buskage och prydnadsträd, så att stora flertalet av växterna trivs och ger ett lummigt intryck.

Experimentera med känsliga växter Men man bör även vara öppen för nya växtarter, eftersom det är både spännande och intressant att experimentera med olika växter. Planteras en buske, vars härdighet är tveksam, t ex i framkanten av ett buskage och busken dör, är skadan inte så stor.

 1. Om däremot stora prydnadsträd eller hela buskage, t ex vid en uteplats, dör eller växer mycket dåligt på grund av fel sortval, då är skadan betydligt mer kännbar.
 2. Även med tanke på den tid det tar för en nyplanterad villatomt att växa upp och se ombonad ut, bör basplanteringen bestå av säkra växter så att man inte behöver byta eller komplettera flera gånger.
See also:  Hur Plantera Potatis I Hink?

Rätt behandling av nyinköpta växter Växternas behandling innan de planteras är av stor betydelse för resultatet. Numera säljs de flesta plantskoleväxter i krukor eller containers, och det gör att de är mindre känsliga för uttorkning, men köper man barrotade växter är det viktigt att rötterna hålls fuktiga, och att växterna, inte ens medan planteringshålet förbereds, får ligga med rötterna utsatta för sol och vind.

 1. Man får inte heller låta en växt stå med rötterna i vatten längre än 10–12 timmar innan de planteras eller jordslås.
 2. Rotsnurr Ibland händer det när man köper en växt i kruka att jordklumpen är så hårt rotad så att växtens rötter har växt i flera varv runt jordklumpen.
 3. Då måste rötterna säras och lossas något från klumpen innan planteringen, annars tar det lång tid innan växten kommer igång riktigt bra.

Går det inte att sära på rötterna bör en del av de yttersta rötterna klippas av för att stimulera växten att skjuta nya rötter. Skadan blir mindre av att några rötter klipps av än om växten planteras med hårt rotad jordklump.

När ska man gödsla nyplanterad häck?

Näring och beskärning Näring är mycket viktig för växternas utveckling, eftersom växternas tillväxt är nära förknippad med deras hälsa. Några växter, i synnerhet bok, klarar sig dåligt på lätt, näringsfattig jord utan gödsel och trivs bättre med ekologisk (stall)gödsel och ett lager kompost varje år.

 • Du kan också använda trädgårdskompost med torkad kogödsel.
 • Sprid ut ett några cm tjockt lager gödsel under häcken.
 • Den bästa tiden för det är på hösten/vårvintern.
 • Buxbom bör gödslas med ett speciellt kalkhaltigt gödselmedel som är anpassad till växtens behov och jordens ph-värde.
 • Beskärning sker bäst två gånger om året, i slutet av maj och före utgången av september.

Beskär häcken på molniga dagar för att minimera risken för solskador. En häck som växer vidare under sommaren, men som du vill hålla klippt, bör du beskära igen i mitten av september. Inte senare, p.g.a. risken för frostskador. Om du vill hålla häcken fin, måste du klippa den regelbundet.

 1. Om du inte sköter den ordentligt kan häcken bli ful, och den ska vissna ner och dö efter ett par år.
 2. Det blir skador på rötterna på grund av brist på solljus.
 3. Häcken blir då gles och det blir hål i häcken, så att ogräs (t.ex.
 4. Nässlor) får chansen att etablera sig och förstöra häcken.
 5. Höga, gamla, friväxande häckar, som ofta står lite längre från huset, kräver mindre beskärning och skötsel.

För att få en sådan yvig häck ska du välja lämpliga växter och beskära dem hårt en gång vart femte år. Du kan också välja att låta några buskar stå kvar för att skapa naturliga strukturer som djur är tacksamma för och som lockar fåglar och fjärilar till trädgården.

See also:  Hur Ofta Ska Man Plantera Om Tomatplantor?

När ska man börja vattna på våren?

Gör ett bevattningstest – få 100 % rätt bevattning – Det första du ska göra när du har planterat din färdighäck är att kontrollera hur mycket vatten som krävs för att genomvattna häcken. Genomvattning innebär att jordklumpen där rotsystemet ligger blir 100 % genomvåt på 30 cm djup.

Vi rekommenderar att du vattnar din häck 1-2 gånger i veckan beroende på mängden nederbörd. Det finns ingen fast formel för hur lång tid det tar att vattna igenom din PRIMA FÄRDIG HÄCK. Rätt mängd vatten beror på vilken jord du har hemma hos dig. Lär dig mer om jordtyper i vår, Du måste alltså göra ett initialt test för att veta hur mycket vatten som krävs.

Se hur du enkelt testar det i videon nedan. I filmen visar vi hur du testar hur mycket du behöver vattna för att vattenmätta plantans rotsystem. Hur mycket vatten dina växter behöver och hur länge du ska vattna varierar nämligen från trädgård till trädgård, eftersom jordförhållandena varierar.

Dessutom påverkar faktorer som vindförhållanden, skugga m.m. hur mycket vatten som krävs. I kraftig och lerig jord tar det lång tid för vattnet att mätta jorden på 30 cm djup, eftersom vattnet har svårt att tränga igenom leran och därför sjunker långsamt. Vid sandjord däremot tränger vattnet snabbt igenom jorden, vilket innebär att du behöver vattna betydligt mer.

Vi upplever ofta att våra kunder får en riktig aha-upplevelse efter att ha sett filmen, så skynda dig att klicka och bli klokare. Under de första två åren efter plantering, var uppmärksam på att vattna din häck. Efter detta har häckens rotsystem fått så bra grepp om undergrunden att den kan leva utan din hjälp.

Men om det är en extrem torkaperiod 3. året efter plantering måste du också vara uppmärksam på vattning i år. Du bör börja vattna din häck redan genom att knoppa i april månad. Vattna 1-2 gånger i veckan under perioder utan betydande nederbörd. Tänk på att det kan krävas upp till 12 liter vatten per planta innan häcken är genomvattnad.

Du vill ge din häck den bästa starten på sitt nya liv med dig, och vissa tror att det innebär att gå och vattna häcken varje dag. Men det är häcken verkligen inte nöjd med, då en konstant fuktig jord kommer att förhindra det naturliga luftväxlingen i jorden.

Hur hög får en häck vara mellan tomter?

Höjd på häckar – Om ni har en gemensam häck och vill agera utifrån något slags rättesnöre, som beaktar bådas intressen, kan ett sätt vara att utgå från den danska hegnsloven (hägnslagen), Den reglerar häckar på samma sätt som plank. Bara för att svensk lagstiftning tillåter extremt höga häckar, innebär det ju inte att du nödvändigtvis behöver ha en så hög häck att stora delar av granntomten läggs i skugga eller är i vägen för grannens sjöutsikt.

Hur planterar man en häck?

Plantera häck så här –

 1. Använd planteringsjord (P-Jord) och blanda runt med befintlig jord.
 2. Gräv upp ett plantdike ca 50-70 cm brett och ca 40 cm djupt.
 3. Rensa bort allt ogräs och plantera ner rotklumpen i samma höjd som den stod i krukan.
 4. Vattna häcken ordentligt.
 5. Fyll på med jord.
 6. Vattna ännu mer.