Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

NR Plantera TräD På VåRen?

3 VIKTIGA VAL –

TIDPUNKTEN. Den bästa tiden att plantera träd från krukor är under våren, i april/maj och under hösten, i september. På våren är trädet på väg in i sin naturliga växtperiod och det utnyttjar du på bästa sätt genom att plantera då rötterna snabbt får fäste. Det är också viktigt att jorden är varm (minst 10 grader) – det hjälper rötterna att snabbare få fäste. Därför är även september en bra planteringsmånad med goda odlingsförhållanden: en varm och lite fuktig jord. TRÄDET. När du väljer träd att plantera, ska du satsa på ett som är helt och friskt: utan sår och rispor eller knäckta grenar. Det är också viktigt att trädet har en bra rotbildning med sunda och friska rötter. Du kan kontrollera rötterna på plantskolan genom att lyfta ur plantan ur krukan. Har rötterna nya vita skottspetsar, är de friska. I regel mår rötterna bra om krukan har en viss fuktighet och inte har varit uttorkad. Se alltså upp med uttorkade krukor. PLATSEN. Du ska försäkra dig om att trädet trivs i den sorts jord du har, och att det får tillräckligt mycket ljus och skydd, utifrån vilka behov det har. Är du osäker på vilken jordtyp du har i trädgården kan du göra ett jordprov. Ett sådant kit finns att köpa för cirka 100 kronor i vissa handelsträdgårdar.

1. Gräv ett hål som är dubbelt så stort som krukan trädet står i – både i omkrets och i djup. Det är viktigt att det finns gott om plats för rotklumpen, och att den omkringliggande jorden är lös, så det är lätt för rötterna att ta sig ut i jorden. Hålet ska vara så djupt att rötterna inte behöver böjas för att kunna få plats.

Om det är en väldigt lång rot är det bättre att skära av lite av den än att pressa ner den i hålet.2. Bearbeta jorden i hålet, så att den är lös och dränerad. Det är viktigt att den inte är kompakt, och vattnet ska kunna rinna undan. Jorden kan bearbetas genom att sticka ner en grep och vicka fram och tillbaka.

Är det mycket lera kan du dränera med Lecakulor i botten, så att rötterna inte står i vatten.3. Rotklumpen ska genomfuktas, innan du sätter plantan i hålet. Det kan du göra t.ex. genom att sätta krukan i en stor spann med vatten i en halvtimma innan du planterar.

  1. Det vattnet fungerar som bränsle för rötterna när de ska söka sig ut i jorden.4.
  2. Skär av rötterna om de är hoptryckta i botten av krukan.
  3. De har lättare att söka sig ut och få fäste om de skärs av på några ställen.5.
  4. Sätt plantan i samma höjd som den har stått i i krukan; det är vid trädets rothals, som kan synas nederst på stammen som en färgskillnad.
See also:  Hur Sent Kan Man Plantera PpelträD?

Det är viktigt att du inte sätter trädet för djupt, då kan det dö, då barken inte tål att vara konstant fuktig.6. Jorden ska läggas tillbaka i rätt ordning. Den jord som kommer från botten, ska nederst, och den från översta lagret ska ligga i toppen igen.

  1. Viktiga salter och mineraler från mulljorden som ligger överst går förlorade om den hamnar i botten.7.
  2. Om trädet behöver stöttning ska du sätta ett hägn i hålet innan du planterar trädet, så att du inte riskerar att skada rötterna.
  3. Ett hägn gör att trädet håller sig på sin plats, även i kraftig blåst.

Hägnet ska sticka upp ca.60-70 cm. När du binder upp trädet är det viktigt att hålla avstånd, så att stammen inte gnids mot hägnet då det kan förstöra barken. Bind trädet med ett material som är flexibelt och skonsamt mot barken, t.ex. cykelslang.8. Fyll på med jord när trädet står bra.

När du har fyllt på ca. en tredjedel av jorden lyfter du trädet en aning och vrider det lite grann. Det gör att jorden kommer att ligga helt tätt mot alla rötter, så att de kan få fäste så snabbt som möjligt.9. Resten av jorden fylls på och pressas försiktigt efter hand. Se upp så att du inte pressar jorden för mycket, då får rötterna svårt att växa till sig.

Se också till att inte förstöra rötterna genom att trampa för kraftigt runt omkring stammen.10. Vattna igen till sist, så att platsen är ordentligt fuktig. Det är viktigt att vattna med jämna mellanrum under de första månaderna. Håll extra koll på trädet under torra perioder.

Och när du vattnar, gör det ordentligt. Det är bättre att vattna sällan, men rejält, än att skvätta på lite varannan dag. Gör t.ex. en liten jordvall runt stammen, så att vattnet kan sippra ner.11. Hålet ska hållas fritt från ogräs under de första två åren, så att det inte stjäl vatten och näring från trädet och hämmar dess tillväxt.

See also:  NR Kan Man Plantera Ut BlåKlint?

Gräs ska också hållas borta. Efter 3-4 år kan du evt. låta gräs gro invid trädet.12. Lägg kompost runt stammen, så att näringsämnena långsamt kan sippra ner och ge trädet det bränsle det behöver.

Kan man plantera träd i mars?

Men här är en liten checklista över aktuella saker att göra i trädgården i mars-april. Gödsla gräsmattan när tjälen har släppt. Plantera träd, buskar och perenner.

Kan man flytta perenner på våren?

Perenner – – kan flyttas både vår och höst. Flytta gärna de vårblommande på hösten och de höstblommande på våren. Då påverkas blomningen som minst.

Vilket är det mest snabbväxande trädet?

SNABBAST AVSKOGNING Två procent per år Indonesien är landet med världens mest artrika skogar vad gäller såväl flora som fauna. Beklagligt nog är det även det land som snabbast avverkar sina skogar. Mellan åren 2000 och 2005 av­verkades 1,8 miljoner hektar skog, ­motsvarande två procent per år.

Skogens andel av landets yta sjönk från 65,4 procent till 50,2 procent under åren 1990 till 2015. Indonesiens skogar, som uppgår till omkring 120 miljoner hektar, avverkas främst för att anlägga odlingar för produktion av palmolja och plantera snabbväxande träd till pappersindustrin. Brasilien är det land som årligen av­verkar mest skog sett till landyta.

STÖRSTA SKOGSBRANDEN Två miljoner hektar Den största skogsbranden i modern historia är den så kallade Black Friday bushfires som bröt ut den 13 januari 1939 i den australienska delstaten Victoria.20 000 kvadratkilometer skog brann, ­vilket utgjorde omkring 75 procent av delstaten.71 människor samt tusentals får, kor och hästar dog och hela samhällen – över tusen hem och 69 sågverk – totalförstördes.

Aska från katastrofen fördes med vinden ända till Nya Zealand, över 300 mil. Flera mindre bränder orsakade av rekordhöga temperaturer hade startat dagarna innan katastrofen. Den 13 januari blåste en stark vind in över ­Victoria och småbränderna växte till en massiv eldfront. En annan av världens värsta skogsbrander bröt ut på den sibiriska tajgan 2003.

Där bestod branden av 157 olika mindre bränder med en sammanlagd yta av 20 miljoner hektar. NÄSTAN SOM TROLLERI kan det verka när kejsar­trädet skjuter i höjden. Illustration: Johan Isaksson SNABBASTE TRÄDET Kejsarträd Det snabbväxande ­kejsarträdet kommer ursprungligen från Kina, men odlas även som trädgårdsväxt i södra Sverige. Under sitt första år kan det växa hela sex meter eller 30 centimeter per vecka. Text: Kristin Pineda Svenske Läs om fler rekord i SKOGEN 12/2018 SKOGEN-numret finns att läsa digitalt – som prenumerant eller lösnummer

See also:  Vilken MNad Ska Man Plantera Om KrukväXter?

När är det tidig vår?

Definition av meteorologisk vår – – Sju dygn på raken där varje enskilt dygn måste ha en medeltemperatur över 0,0 grader. – Tidigaste möjliga datum för vårens ankomst är den 15 februari. – När villkoren uppfyllts räknas datumet för det första av de sju dygnen som vårens ankomst.

Brytdatumet den 15 februari innebär också att om det aldrig blir meteorologisk vinter (fem dygn på raken med en medeltemperatur på 0,0 grader eller lägre) kan hösten inte pågå längre än till och med den 14 februari. Om temperaturen omkring den 15 februari pendlar kring medeltemperatur på 0 grader råder ingen definierad årstid förrän man får sju dygn på raken med över 0,0 grader.

Teoretiskt kan även vintern komma efter den 15 februari om man får fem dygn på raken under 0 grader.

Kan man plantera träd mitt i sommaren?

Träd, buskar och perenner –

Beskär och forma träd och buskar. I JAS-perioden (juli-augusti-september) kan alla växter beskäras. Särskilt stenfrukter, plommon och körsbär ska beskäras nu. Plantera träd, buskar och perenner. Krukodlade växter kan planteras även mitt i sommaren. Kom bara ihåg att vattna regelbundet efter planteringen. Använd P-jord och Rosjord till planteringen så växterna en bra start. Håll efter och klipp bort överblommade blommor så blir det snyggare i rabatten. Stötta högvuxna perenner. Klipp häcken och ansa buskar så de håller sig täta.