Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

NR Ska Man Plantera Om Tomater FöRsta GåNgen?

Omskolning av tomatplantor är viktigt för plantans utveckling – Tomater bör alltid skolas om, alltså planteras om, i flera omgångar. När plantorna är 5-10 cm höga är det dags att skola om dem en första gång. Vid omskolningen är det viktigt att flytta plantorna till en lite större kruka.

Detta gör vi för att rötterna ska få ett något större utrymme att växa sig starka, men inte för stort. Om du skolar om dina tomatplantor till en för stor kruka direkt fokuserar plantan på att utveckla rötterna i stället för att ägna sig åt tillväxt. Det gör att plantan utvecklas långsamt men utvecklar ett stort rotsystem.

Tomatplantan får lätt starka rötter så du gör gott i att hjälpa din planta genom att skola om i omgångar och succesivt välja större krukor. Plantera en planta per kruka och fortsätt att välja väldränerade krukor. Välj nu en mer näringsrik planteringsjord, din tomatplanta klarar nu att hantera näringstillskottet.

Fyll krukan till hälften med jord och placera din planta i mitten av krukan och fyll upp till toppen. Plantera gärna halva plantan under jord, som om stjälken vore en del av rotsystemet. Det främjar rotutvecklingen och kommer att ge tomatklasar längre ned på plantan. Var mycket försiktig med rötterna så att du inte skadar dem.

Vattna din tomatodling och ställ tillbaka den i ljuset. Nu har den landat i en mer näringsrik jord så avvakta några veckor med att tillföra ytterligare näring, Se till att din tomatsådd har jämn tillgång till vatten. Ojämn vattning kan hämma plantans tillväxt.

För varje omskolning sätter du rötterna i djupare jord så att det bildas nya rötter längs med stjälken. När de växt till sig ytterligare är det också dags att ställa dem på en svalare plats så blir tomatplantorna knubbiga istället för att de sticker iväg på höjden. Behåll gärna samma mängd ljus för din odling.

See also:  Vad Ska Jag Plantera?

Vid en senare omskolning kan det vara bra att använda en djupare kruka. Prova odlingskrukan Roots som är 21 cm hög och ger perfekt utrymme för tomatplantans rötter att utvecklas i innan utplantering. NR Ska Man Plantera Om Tomater FöRsta GåNgen

Hur mycket ska man vattna tomater?

Bevattning – Bevattning av plantorna bör ske efter väderförhållandena. Under värmeböljor använder plantorna mycket vatten, upp till 3–4 liter/planta per dag. Vid mulet väder vattnar man mindre och under mulna perioder är det inte nödvändigt att bevattna varje dag.

  1. Man borde aldrig använda kallt vatten vid bevattningen, utan man ska låta vattnet stå i en tunna eller en så före bevattningen så att det hinner värmas upp tillräckligt.
  2. Den bästa tiden på dygnet för bevattning är på morgonen, då hinner plantorna torka upp till natten.
  3. Bevattningstiden har betydelse i synnerhet på hösten, då luftfuktigheten stiger även av sig själv.

På hösten vattnas plantorna mindre än i början av växtsäsongen och man skall akta att det inte kommer vatten på plantorna, eftersom växtsjukdomar som bl.a. gråmögel lätt angriper växterna i fuktig luft.

Hur många grader tål tomatplantor?

Rätt sort på rätt plats – tips för att odla tomater Generellt vill alla tomater stå i ett soligt läge och skyddat från vind. Tomater trivs allra bäst när det är varmt. De vill helst ha en konstant temperatur på runt 20-30 grader, men det finns sorter som härdats och klarar ned till 10 grader.

Växthus, kruka eller friland – det är frågan. Bestäm var dina tomatplantor ska växa innan du väljer sort. Tomatplantor kan bli allt från 30 cm höga upp till ett par meter. Ska du odla i kruka på balkongen eller fönsterkarmen passar busktomater bäst. Har du tillgång till växthus passar högväxande tomatplantor bra.

See also:  NR Kan Man Plantera Ut SockeräRtor?

Uppbindning av klättrande sorter är ett måste. Enklast är att knyta fast ett snöre långt ned på tomatplantan och förankra i ditt växthus- eller altantak. Linda sen försiktigt tomatplantan runt snöret vartefter den växer. Odling på friland kräver en tidig sort som hinner utvecklas innan värmen i luften försvinner.

Hur många klasar på Tomatplantan?

Skötselunder växtsäsongen – Normalt styr man plantorna att växa upp längs ett stödsnöre. Från tomaterna tar man regelbundet bort tjuvar, det vill säga skott som växer ut från bladvecken. Undantag är busktomater, till exempel sorterna Totem och Gemini, från vilka man inte tar bort tjuvar.

Då den första klasen börjar mogna, kan man plocka bort de lägsta bladen för att mogningen ska ske snabbare. Man tar bort blad en gång i veckan och högst två blad åt gången. Man skall inte ta bort blad ovanför den klase som håller på att mogna, eftersom bladen assimilerar och ger näring till klasen som mognar.

Växthuset vädras för att det skall bli svalare och för att sänka luftfuktigheten. På försommaren vädrar man på dagen, men från och med månadsskiftet juni-juli får luckorna i ett ouppvärmt växthus stå öppna hela tiden; man stänger dem bara om temperaturen på natten sjunker nära noll grader.

Tillräcklig vädring och försiktig bevattning mot hösten håller beståndet friskt och produktivt längre. I alltför fuktig luft sprids växtsjukdomar och tomatens frukter kan spricka. Tomat producerar inte frukter utan lyckad vind- eller insektpollinering. På friland lyckas pollineringen i allmänhet väl, men i växthus är det skäl att genom vibrering försäkra sig om pollinering.

Om tomaterna är uppbundna med ett snöre, lönar det sig att ett par gånger i veckan skaka om stödtrådarna. Tomaten behöver bara en liten rörelse, för att pollenet från blommans ståndare skall falla ner på pistillens märke. I icke uppvärmda växthus toppar man i allmänhet tomatplantorna efter 4–5 blomklasar, eftersom flera tomatkartar inte hinner mogna under den finska sommaren.

See also:  NR Kan Man Plantera Ut JäTteverbena?

Kan tomatplantor återhämta sig?

Så länge som rotsystemen är intakta och några blad är friska kommer tomaterna att återhämta sig. Avvakta ett par veckor så hoppas jag att de vuxit på sig. Nu när du har planterat om dem i större krukor får du ha lite extra koll på att du inte vattnar dem för mycket. Känn efter i jorden innan.