Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

NR Ska Man Plantera TräD Och Buskar?

Plantera buskar och träd på hösten – För träd och buskar är hösten en optimal tid att plantera. Träd och buskar kan planteras så länge det inte är tjäle i marken. Så i söder kan de ofta planteras fram till november och i norr till mitten av oktober. Plantor som planteras under hösten börjar växa tidigare på våren än de som planterats på våren.

 1. När du köper plantor på hösten är det lättare att se hur de ser ut i och med att blommorna ofta är utslagna.
 2. Välj gärna växter som blommar under olika å rstider, då finns det alltid något vackert att titta på,
 3. Lövfallande buskar och träd kan planteras så länge det går att gräva i marken.
 4. Ska du plantera häck? Gör det då när den gått i vila.

Enklaste sättet att se om häcken gått i vila är att röra lätt vid den och om bladen då lossnar från genarna är kusten klar. Barrväxter och städsegröna buskar,så som rhododendron planteras med fördel på hösten. De går även plantera på våren. Det viktigatse är att jorden fortfarande är varm så att rotsystemet hinner utvecklas. NR Ska Man Plantera TräD Och Buskar

När ska man plantera träd i trädgården?

När ska du plantera? Det bästa är om trädet planteras under dess viloperiod, vilket är på hösten när löven fallit eller tidigt på våren innan knoppsprickning. Vädret ska helst vara svalt då det finns gott om vatten för trädets rötter, så att trädet kan etablera rötter på sin nya plats innan sommarens värme kommer.

Hur planterar och beskär man buskar?

Hur beskär jag buskar på bästa sätt? – Börja med att skära bort döda och gamla grenar och klipp sedan bort tunna och svaga grenar som inte växer rakt ut. Till sist kan du korta in de grenar som sticker ut för att snygga till busken. En riktlinje brukar vara att beskära ungefär en tredjedel av busken.

 • Använd en grensax med långt skaft så att du kommer åt ordentligt.
 • Ska du bara korta in en gren så är det viktigt att lägga snittet rätt.
 • Det gör du genom att snitta en bit ovanför en ny knopp i samma vinkel som knoppen växer.
 • Tänk på att barrväxter som regel ska beskäras så att det alltid sitter kvar lite gröna barr under snittet eftersom de inte kan bryta nya skott från kala grenar.

Om busken är formklippt kan det vara bra att ta ett kliv tillbaka och studera busken och planera beskärningen så att busken inte tappar sin ursprungliga form. Glöm inte att rengöra grensaxen mellan varje buske för att inte eventuella sjukdomar ska spridas.

Vilka träd ska man plantera i trädgården?

Först ska du bestämma platsen, därefter kan du bestämma trädsorten. Så menar aboristerna Jon och Daniel att du bör tänka när du ska plantera träd på tomten. Trädet växer bra om det får idealiska förhållanden, rätt träd på rätt plats. Att välja träd till trädgården är en mer komplicerad process än vad man först kan tro.

 1. Vill du ha ett bra resultat är det inte bara att traska iväg till en butik och ta första, bästa träd och placera det var som helst på tomten.
 2. Det är jätteviktigt att välja rätt träd för platsen, att man tänker på hur stort trädet kommer att bli och vilka egenskaper man vill att det ska ha.
 3. Det finns massor av olika egenskaper.

Det vanligaste problemet är att folk planterar träd som på sikt blir för stora, och sedan måste man jobba med beskärning. Rätt träd på rätt plats kräver mindre underhåll, säger Daniel Daggfeldt som är VD för Trädmästarna. Jon Hartill, arboris t och ägare till Hartill, håller med honom.

– Det är många faktorer man bör ha i åtanke. Man ska tänka på slutgiltig storlek på trädet, eventuella allergier, om det ska vara vintergrönt eller inte, form på kronan, frukt eller inte. Man ska också tänka på vad det är för PH-värde i jorden, för det påverkar näringsämnestillgänglighet till rotsystemet.

Du ska också tänka på härdigheten, vilken klimatzon du är i. Är det ett känsligt träd som är på gränsen till att vara för känsligt för zonen, ska du tänka på att inte sätta trädet där det är lite sol, säger han som exempel på ett par punkter du kan ta i beaktande. Det här äppelträdet är 90 år gammalt och ger bra skugga. Foto: Marléne Eskilsson Stort fort eller litet länge? Det går att köpa fullvuxna träd om du inte vill vänta i åratal på stora träd, men då får du betala också. Att köpa ett redan fullvuxet träd är dyrt, det kan utan problem gå på mellan 20 000-30 000 kronor enligt Daniel Daggfeldt.

De flesta väljer därför att köpa ett ungt träd och låta det växa upp på tomten. Långsamväxande träd blir väldigt gamla, som t ex ek, tall, idegran och avenbok. De kan växa fort i sin ungdom, men växer långsamt jämfört med snabbväxande träd. Ett sätt att få lummig trädgård snabbt är att välja trädsorter som växer snabbt, exempelvis poppel, pil, al, björk, gran, ädelgran och robinia.

Alla dessa, i sin naturliga form, blir stora när de är fullvuxna, medan många småträd inte är snabbväxande utan istället passar bra för dig som vill slippa underhåll i så stor mån som möjligt. – De flesta småträd, exempelvis japanska lönnar och hassel, har utvecklats i områden som antingen är väldigt skuggade, eller som har svåra växtförhållanden.

 • Det kan handla om att det varit blåsigt eller fattig jord.
 • Träd från Norrland växer exempelvis inte stort alls även om du sätter dem i söderläge, säger Jon Hartill.
 • Vill du att ett träd blir stort fort finns det dock en del du kan göra.
 • Det handlar om att skapa så idealiska förutsättningar som möjligt för trädet.
See also:  Hur NRa VäGen FåR Man Plantera HäCk?

– Det enda sättet att få träd att växa snabbare är att ge det så bra förhållanden som möjligt, att förhållandet vatten, näring och ljus blir rätt. Varje trädsort har sina optimala förhållanden. Tillgodoser man trädartens behov växer trädet snabbt, säger Daniel Daggfeldt.

 • Han ger tips om att du kan förbättra miljön i marken genom att tillsätta kompostorganiskt material.
 • En bra rotmiljö är jätteviktigt, den ska innehålla mycket syre, näringsämnen och fukt.
 • Har man täta packade jordar kan man förbättra marken genom att ta bort gräset och tillsätta löv- eller fliskompost.

Då gynnar man miljön för mikroorganismer och på så sätt även miljön för trädet. Så kan man få igång träd så att de börjar växa fortare, säger han. Förutom storleksfrågan är det också underhållsfrågan som brukar kretsa i folks huvuden när de väljer träd.

 1. Fruktträd kräver generellt mycket underhåll i form av beskärning.
 2. Det är också vanligt med sjukdomar bland fruktträd, t ex kräfta, så det gäller att du håller koll på dina träd så att de inte blir sjuka och smittar varandra.
 3. Poppel och lind skjuter mycket skott och kräver också en hel del underhåll.
 4. Många vill ändå ha fruktträd eftersom de blommar vackert, luktar gott och ger goda frukter.

Det finns också de som tycker att det är kul med underhåll, man gillar att pula i trädgården. Bästa underhållstipset från Daniel Daggfeldt är att du redan när trädet är ungt går in och gör en uppbyggnadsbeskärning. Det innebär att du bygger upp en hållfast krona inför framtiden genom att ta bort svagheter så som dubbeltoppar och instabila förgreningar, rensar bort döda, skadade och sjuka grenar samt ser till att trädet får väl spridda grenar längs med stammen och ofta en genomgående stam.

Hur du utför beskärningen beror på hur du önskar utforma trädet. Jon Hartill säger även att du bör läsa på om din trädsort och se hur mycket beskärning den kräver. – Vissa träd, som magnolia och körsbär, är känsliga och gillar inte beskärning alls. Följ beskärningsreglerna som finns, beskär inte för hårt.

Det bästa är lite och ofta. Håll i åtanke trädets naturliga form, hur de brukar se ut, du ska inte beskära så att du påverkar dess naturliga form, säger Jon.

När ska man plantera buskar och träd?

Plantera buskar och träd på hösten – För träd och buskar är hösten en optimal tid att plantera. Träd och buskar kan planteras så länge det inte är tjäle i marken. Så i söder kan de ofta planteras fram till november och i norr till mitten av oktober. Plantor som planteras under hösten börjar växa tidigare på våren än de som planterats på våren.

 • När du köper plantor på hösten är det lättare att se hur de ser ut i och med att blommorna ofta är utslagna.
 • Välj gärna växter som blommar under olika å rstider, då finns det alltid något vackert att titta på,
 • Lövfallande buskar och träd kan planteras så länge det går att gräva i marken.
 • Ska du plantera häck? Gör det då när den gått i vila.
See also:  Vad Ska Man Plantera P KyrkogåRden?

Enklaste sättet att se om häcken gått i vila är att röra lätt vid den och om bladen då lossnar från genarna är kusten klar. Barrväxter och städsegröna buskar,så som rhododendron planteras med fördel på hösten. De går även plantera på våren. Det viktigatse är att jorden fortfarande är varm så att rotsystemet hinner utvecklas. NR Ska Man Plantera TräD Och Buskar

Vilket träd ska jag välja?

2. Koll på ympning – Alla fruktträd du köper i plantskola är i dag inympade på en grundstam. Vill du ha ett träd som växer sig stort och blir riktigt gammalt väljer du en sort som är ympad på grundstam A2. Vill du ha ett mindre träd väljer du exempelvis B9 (extra härdig) eller M26.

Hur får man buskar att växa?

Gödsling – Vid plantering: Använd gödslad planteringsjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa, blomma och sätta frukt. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK.

 1. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret.
 2. Görs planteringen under sommar/ höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet.
 3. Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren.
 4. Använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK, följ dosering på förpackningen.

Det går även att gödsla och jordförbättre samtidigt genom att lägga ut en kraftigt gödslad dressprodukt under buskarna tidigt på våren. För att stärka växterna gödslar man på sensommar/höst med kvävefattig gödsel som även gynnar kommande års blomning och fruktsättning. NR Ska Man Plantera TräD Och Buskar : ATT LYCKAS MED PRYDNADSBUSKAR

Vilka träd tål torka?

Växter för torra lägen – Riksförbundet Svensk Trädgård Torra jordar kan få växter att överleva som är på gränsen till sin härdighet. Men för växterna är mullhalten viktig i såväl torra jordar som lerjordar. LövträdBland våra inhemska lövträdsarter som tål torrt läge kommer våra ekar i främsta rummet.

 1. Det handlar om skogsek (Quercus robur) och bergek (Q. petraea).
 2. Att ekarna skulle vara torrfördragande kan kanske förvåna en del och förvåningen baseras nog på att man oftast ser de stora och mäktiga ekarna växa på bördiga marker som man inte förknippar med torka.
 3. I själva verket är ekarna träd som kan växa under mycket skiftande markförhållanden.

Till och med i bergig terräng med ett minimum av jord kan de uthärda. Om man har plats i trädgården för en ek och vill ha en utländsk art med exotiskt utseende kan man prova den turkiska eken (Q. cerris). Den har långsmala, mörkt gröna blad. Avenboken (Carpinus betulus) växer vild på en del platser i Götaland.

I naturen finner man denna art ofta på sandiga eller steniga marker vilket vittnar om dess torktålighet. Avenbok är också ett gott val till klippta häckar i torr jord. Bland björkarna är det stor skillnad. Torrt läge tål vårtbjörken (Betula pendula) och sorter av den medan glasbjörken (B. pubescens) vill ha fuktigare läge för att trivas.

Vårtbjörken är dessutom en storkonsument av vatten som kan göra växtförhållandena extra torra för växter i närheten. Oxeln (Sorbus intermedia) är ett mindre träd som kan utvecklas väl där vattentillgången i jorden är begränsad. Vill man ha ett ännu mindre träd som även passar där det är trångt kan man välja rundoxeln (S.

x thuringiaca ’Fastigiata’). En vildväxande trädart som är torrfördragande och som är härdig över större delen av landet är gråalen (Alnus incana). Av den finns det en mycket trevlig sort, ’Laciniata’, flikbladig gråal, med fint flikade blad. Man bör dock beakta att gråalen ibland kan skjuta rotskott. Ett träd som är mycket torktåligt är pelaraspen (Populus tremula ’Erecta’).

Eftersom den är en sort av vår vanliga asp kunde man förvänta att den skulle skjuta mycket rotskott. Det förekommer men ganska sällan. Några utländska trädarter som har mycket stor tolerans för torr jord är korstörne (Gleditsia triacanthos), hybridgullregn (Laburnum x watereri ’Vossii’), vejksel (Prunus mahaleb), silverpäron (Pyrus salicifolia) och robinia (Robinia pseudoacacia).

See also:  NR Kan Man Plantera Ut Popcorn GräS?

Barrträd Bland torktåliga barrträd kan vi räkna vår vilda tall (Pinus sylvestris). Samma tålighet finner vi hos svarttallen (P. nigra). De flesta ädelgranar är ganska fuktighetskrävande men ett intressant undantag är coloradogranen (Abies concolor). Lövbuskar Bland de mest torktåliga buskarna räknas en rad rosor.

Några exempel är daggrosen (Rosa glauca) som med sina rödaktiga blad är en härlig partner till perenner i eldiga färger. Torktåliga är också pimpinellrosen (R. spinosissima), som finns i flera sorter, och vresrosen (R. rugosa) som genom massanvändning fått dåligt rykte.

Av den finns en underbar sort nämligen ’Fru Dagmar Hastrup’ med sidenrosa, enkla blommor. En ros som är alltför lite känd är R. x rugotida ’Dart’s Defender’. Den är meterhög och får massor med halvfyllda ceriserosa blommor och vackra nypon. De flesta växter som tillhör ärtfamiljen räknar man som torktåliga.

Hit hör en lång rad arter och sorter tillhöriga släktena Cytisus och Genista. Ska jag välja en av vardera som personliga favoriter blir det en vacker sort av svartginst (C. nigricans ’Cyni’) och den turkiska ginsten (G. lydia). En trevlig kornell som redan i mitten av mars börjar blomma i Skåne är körsbärskornellen (Cornus mas).

 • Den blir en stor buske eller litet träd.
 • En märklig egenskap är att den behåller en tämligen rik blomning även som klippt häck.
 • Till de mest torktåliga buskarna hör perukbusken (Cotinus coggygria).
 • Den är vacker med sina gröna, friska blad.
 • Även de rödbladiga sorterna, av vilka ’Royal Purple’ är den vanligaste, förtjänar en plats i trädgården.

Till sist ett par videsorter som är mycket torktåliga och som även gläder med sin tidiga blomning. Det är två sorter av krypvide (Salix repens) som blir någon decimeter höga men betydligt bredare. De heter ’Green Carpet’ och ’Grey Carpet’ och har båda, trots namnen, svenskt ursprung.

Låga barrväxterBland de busklika prydnadsbarrväxterna finns mycket att hämta för den som har torr jord i sin trädgård. Bland de mest tåliga hör bergtallen (Pinus mugo) som finns i olika sorter. I övrigt finner man många exempel inom ensläktet (Juniperus). Ett par trevliga och låga sorter av vår vanliga svenska en är ’Hornibrookii’ och ’Tyrihans’.

Perenner Bland perennerna finns så många vackra och torktåliga arter och sorter att jag måste begränsa mig till en handfull exempel. Som en av de verkliga överlevarna i torr jord räknar jag pipörten (Centranthus ruber). Över ett gråblått bladverk bär pipörten rosa blommor under lång tid.

I dagens plantskolesortiment finns nästan bara sorten ’Coccineus’ i en märkligt röd nyans. Den ursprungliga sorten är en härlig följeslagare till prydnadsgräset silverhavre (Helictotrichon sempervirens), nepeta (t ex Nepeta fassenii ’Walker’s Low’) och pärleternell (Anaphalis margaritacea). Av den vilda färgkullan (Cota tinctoria) finns några verkliga skönheter i ljusgult.

Relativt vanlig är sorten ’Wargrave Variety’, medan man får kämpa för att skaffa den ännu skönare E.C. Buxton’. De har en mycket lång blomningstid. Bland de populära nävorna är det blodnävan (Geranium sanguineum) med dess sorter som är mest torktålig. Den vitblommiga sorten ’Album’ eller den svagt rosa ’Apfelblüte’ är värda att söka.

När är bäst att plantera prydnadsgräs?

Växtplats – Miskantusgräsen trivs soligt i fuktighetshållande men väldränerad jord på vindskyddad plats, gärna näringsrikt så blanda ut lerjord med grov sand, kompost och eller annat mullrikt material. Den bästa tiden för plantering av alla gräs är på försommaren, det är då de börjar grönska. NR Ska Man Plantera TräD Och Buskar En vilsam plats. Bild: Inger Palmstierna.