Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

Plantera FrukttrD VåR?

När ska man plantera fruktträd? – Krukodlade fruktträd kan planteras vår till och med höst, så länge marken inte är frusen. Träd planterade i december ligger i vila tills dess att det blir några grader varmt i jorden och då börjar rötterna att växa.

Kan man plantera fruktträd på våren?

När ska man plantera? – Fruktträd som är krukodlade kan man plantera när som helst så länge det inte är tjäle i marken. Man kan med fördel plantera fruktträd sen höst då trädet gått ner i vintervila. När sen våren kommer rotar sig trädet tidigare än om du planterar på våren.

När plantera äppelträd på våren?

Så här planterar du ditt nya äppelträd – Är du nybörjare i trädgårdsdjungeln skulle vi rekommendera att du köper fruktträdet direkt från handelsträdgården, så vet du vad du får och chansen att lyckas blir större. Det finns trots allt mycket att lära sig om äppelträd och odling även om du kör på den ”enkla vägen”.

Äppelträd tycker om att breda ut sig, de behöver därför mycket utrymme att få växa. Sol och vindstilla är också något som äppelträd föredrar – hitta en plats där solen gärna lyser men som skyddas mot stormiga nätter och blåsiga dagar. Jorden ska vara näringsrik och väldränerad – och gärna rik på mull.

Äppelträd går bra att plantera från tidig vår, när tjälen har släppt, fram till och med hösten – innan frosten kommer. Börja med att åka till en handelsträdgård och välj ut vilket äppelträd det är du vill ha. Det är självklart bra med lite research innan du åker så du vet vad du ska titta efter.

Sen är det dags att börja gräva – men innan du sätter spaden i marken bör du sätta ner ditt nyinköpta äppelträd i en hink med vatten för att rotsystemet ska vara rejält genomvattnat när du sätter ner det i marken. Planteringsgropen bör vara cirka 50 centimeter djup och ungefär lika bred. Ge ditt nya träd lite försprång genom att luckra sidorna samt botten på gropen.

Då kan rötterna leta sig neråt, och åt sidorna, lite enklare. Sen är det dags att fylla igen hålet. Fyll hålet med ordentligt gödslad jord, den får gärna vara utblandad med den befintliga jorden som du har grävt upp. Men det är bra om trädet har något att stödja sig mot så innan du fyller igen hålet kan du sätta ner en stödpåle, se till att den inte går högre än kronan eftersom trädkronan gärna vill vaja fritt.

När ska man plantera ett päronträd?

Skötsel av päronträd – Eftersom päronträd kräver en hel del omvårdnad finns det några punkter du bör känna till för att ditt träd ska må så bra som möjligt: Vattning: Vattna rikligt vid plantering och i torra perioder. Plantering: Päronträd ska planteras tidigt på våren eller sent på hösten.

Planterar du fler än ett träd ska det vara 3-5 meters avstånd mellan träden, beroende på sort. Näring: Det är bra att tillföra näring genom att gödsla jorden på våren, men gör det med försiktighet och måtta. Gödsla med naturgödsel eller vanlig trädgårdsgödsel. Sjukdomar: Päronträd är lätt mottagliga för sjukdomar såsom päronrost.

Särskilt utsatta är fruktträd i södra delen av Sverige. Om ett päronträd blir sjukt måste man oftast börja om genom att plantera ett nytt träd. För att förhindra att päronträd blir sjuka är det viktigt att de får den skötsel de behöver samt att de står långt ifrån andra växter i trädgården.

 • Beskärning: Beskärning av päronträd bör ske en gång per år, när det är torrt utomhus och utan risk för frost.
 • På så sätt undviker man att svampsporer tar sig in i snitten och förstör trädet.
 • Tillväxt: För att päronträd ska ge frukt måste blommorna pollineras, antingen av andra sorters fruktträd eller av bin och humlor.

Bor du i en tätort är det oftast inga problem, eftersom både andra träd och pollinerare förekommer i stor utsträckning. Det finns också självfertila päronträd, som pollinerar sig själva. Plantera FrukttrD VåR

När är det bäst att plantera plommonträd?

Plantera plommonträd – Plommonträdet kan egentligen planteras närsom helst på året, givet att det inte är tjäle i marken. Det är dock fördelaktigt att plantera under sensommaren eller hösten eftersom det då är både lagom varmt och lagom med nederbörd.

See also:  Plantera GrSmatta VåR?

Kan man plantera träd på våren?

Så länge det inte är tjäle i marken kan träd och buskar planteras från slutet av augusti. Barrotade träd kan planteras så länge man kan gräva i marken. September och oktober lämpar sig särskilt för dessa träd eftersom plantskolor då har ett utbud av tidiga rosor, lövfällande buskar, häckväxter och små träd förvarade på sval plats eller i lagerlokaler.

Det är således fördelaktigt både pris- och kvalitetsmässigt att köpa då istället för på våren. Växter med rotklump kan sättas i jorden fram till i oktober. De fina rötterna kommer då att ha växt ordentligt. Träd och rosor med krukodlade rötter kan planteras under hela våren och sommaren. Man måste då se till att vattna ordentligt.

Träd- och buskrötter Barrotade träd och rosor (planteringsperiod: augusti till senast när tjälen kommer) Träd med torv eller rotklump (planteringsperiod: våren) Träd och rosor med krukodlade rötter (planteringsperiod: oktober fram till sensommar) Plantera FrukttrD VåR

Måste man ha två päronträd för att få frukt?

Päronträd skötsel: päronet är en historisk frukt – Päronträd finns idag i många svenska trädgårdar. Vissa är riktigt gamla och ger väldigt bra skördar, år efter år, medan vissa träd istället har betydligt större utmaningar när det gäller skörd. Det är en utmaning att ta hand om päronträd, och även om det är själva planteringen som sätter grunder för hur väl ett päronträd utvecklas är det också ett träd som måste skötas på rätt sätt för att det ska bli några päron alls.

Omvårdnaden är dock relativt enkelt, och är man noggrann år efter år så kommer man länge kunna njuta av de underbara frukter som päronträd har gett oss människor i över 3 000 år. Päronträd behöver pollineras av andra päronträd för att bära frukt. Vanligen sker detta utan att man behöver fundera över det eftersom det i tätbebyggda områden vanligen finns flertalet olika sorter.

Men ibland behöver man hjälpa till genom att plantera ett matchande päronträd. Du kan se vilka som passar ihop med vilka i Pollineringsschema för päronträd, Plantera FrukttrD VåR

Hur djupt ska man plantera fruktträd?

Plantera fruktträd – gör så här Guide Plantera FrukttrD VåR Att odla egen frukt är både gott, nyttigt och viktigt för våra pollinatörer. Man behöver inte ens ha en stor trädgård för att odla fruktträd. Låt plantan stå i en hink med vatten för att bli riktigt genomvattnad, medan du gräver planteringsgropen. Gropen bör vara ca 40-50 cm djup och ca 40-50 cm bred. Luckra sidorna och botten i gropen, då kan rötterna söka sig neråt och utåt. Plantera FrukttrD VåR Sätt ner en stör och därefter trädet. Stören bör inte gå längre upp än där kronan grenar sig. Detta för att kronan skall kunna vaja fritt och trädet etablera sig ordentligt. Plantera FrukttrD VåR Det är viktigt att trädet sätts ner på samma djup som när det stod i krukan, så att ockuleringsstället (den lilla bulan längst ner på stammen) hamnar ovan jord. Fyll på med jord. Vattna rejält. Plantera FrukttrD VåR Fyll upp med mer jord och tryck till försiktigt med foten runt trädet. Plantera FrukttrD VåR Bind fast trädet mot stören med hjälp av ett särskilt trädband. Sätt även gnagskydd på den unga stammen för att skydda det mot rådjur, harar och andra gnagare. Plantera FrukttrD VåR Beskärning av unga äppleträd ger skjuts åt tillväxten och skapar en vacker och stabil krona. Äpple- och päronträd beskärs med fördel under vårvintern (när den värsta kylan är över men innan saven börjar stiga). Juli-september går också bra. Läs våra artiklar om hur du bäst Plantera FrukttrD VåR Guide De flesta fruktträd består av två delar, en fruktsort och en grundstam. Grundstammen bestämmer trädets storlek och härdighet. Andra egenskaper är när trädet börjar bära frukt och hur gammalt trädet kan bli. Plantera FrukttrD VåR Guide Nu börjar det bli tid att beskära fruktträden, framförallt äpple- och päronträd. Här är några råd som är bra att ha med på vägen samt några tips på vad du helst inte ska göra. : Plantera fruktträd – gör så här

Måste man ha två plommonträd för att få frukt?

Måste man ha två plommonträd? – Det är inte ett måste, eftersom plommonträd ofta är självpollinerande, eller självfertila som det också kallas. Såklart kan ju vissa sorter av plommonträd skilja sig från andra. Så hör efter vad som gäller med just ditt plommonträd när du köper ett nytt.

See also:  Hur Djupt Ska Man Plantera PpelträD?

Kan man plantera körsbärsträd på våren?

Plantering av fruktträd | Tyresö Handelsträdgård Plantering av fruktträd Krukodlade träd har ett intakt rotsystem och kan planteras när som helst under säsongen bara inte marken är frusen. Sent på hösten, ända in i december, är en förträfflig tid att plantera träd.

Under vintern befinner sig trädet i vila, men så snart det blir några grader varmt i jorden börjar rötterna växa. Höstplanterade träd börjar därför rota sig tidigt på säsongen. Läge och jord För att ge bra frukt måste fruktträd planteras i soliga lägen. De trivs i många olika sorters jordar men de tycker inte om blöt jord med dålig dränering eller mycket tung lerjord.

Väldränerad jord är mycket viktigt. Plantering: Träd tycker inte om att bli planterade för djupt. Att träd hamnar för djupt vid planteringen är ett mycket vanligt fel. Träd ska planteras så att rothalsen inte hamnar under omgivande marknivå, Rothalsen är mycket känslig för bakterie och svampangrepp.

 • Och inte nog med det.
 • Om jorden sjunker bildas en grop runt stammen där vatten samlas.
 • När vattnet fryser om vintern kan stammen skadas.
 • Plantera därför10 cm högre än omgivande mark så att det finns sjunkmån.
 • Helst ska rotsystemet stå på mineraljord, t.ex.
 • Grus eller sand.
 • Torv, kompost och organiskt material bryts ner med tiden.

Jord med hög mullhalt sjunker därför ihop. Dessutom, om organiskt material hamnar för djupt(mer än ca 50 cm) bryts det ner utan tillgång till syre varvid giftiga gaser bildas. Gör så här: Gräv bort gräs och ogräs i en cirkel som är minst en och en halv meter bred.

Blanda upp den befintliga jorden med planteringsjord 40-50 cm djupt. Doppa krukan i en tunna med vatten tills det har slutat bubbla. Det är mycket viktigt att rotsystemet är genomblött vid planteringen. Placera trädet i gropen och fyll på med jord till 2/3 av klumpens höjd och trampa till. Fyll på med mer jord och trampa till.

Vattna nu så att jorden blir ordentligt genomvattnad. Vattna och låt vattnet sjunka ner i jorden. Vattna igen och låt vattnet sjunka tills du inbillar dig att gropen är helt genomvattnad. Bind upp trädet till en trästör. Använd ett bindmaterial som inte ger skavsår i barken om trädet svajar i vinden.

 1. För små träd räcker det med en trästör som placeras i den vanligaste vindriktningen.
 2. Nyplanterade träd behöver skötas mycket noggrant de första åren.
 3. Man måste vattna minst en gång i veckan hela första sommaren.
 4. Nyplanterade träd torkar bort och dör om det inte är fuktigt i jorden.
 5. Det är mycket viktigt att vattnet verkligen går ner på djupet.

En riktigt kraftig regnskur ger ofta inte mer än 10 mm regn, d.v.s.10 liter vatten per kvadratmeter. Vattnet tränger då ner ungefär 10 cm i jorden och det räcker inte alls. Ofta är det bara de översta centimetrarna som är fuktiga. Vattna en gång i veckan om det är torrt, inte varje kväll.

Då kan det bli för blött. ETABLERINGSBESKÄRNING: Det råder delade meningar om när etableringsbeskärningen ska ske, ett år efter planteringen, eller direkt vid planteringen om man vårplanterar. Alla är dock ense om att etableringsbeskärningen är mycket viktig. Gör man ingen etableringsbeskärning på ett fruktträd blir det glest och spretigt, dessutom är risken stor att rotsystemet inte orkar förse alla grenar med tillräckligt med vatten och näring.

Resultatet blir då dålig skottillväxt första året och trädet kan sedan helt stanna av i tillväxt och enbart bilda blomknoppar och fruktved. Blomningen blir intensiv, men trädet har ingen kraft att utveckla frukter. Trädet hamnar i en ond cirkel som bara kan brytas genom en kraftig tillbakaskärning.

 1. Det här resonemanget bygger på vad Tomas Lagerström vid Stat ens lantbruksuniversitet (SLU) har att säga i frågan.
 2. Fakta trädgård – fritid nr.115 2006) Etableringsbeskärning görs alltid på våren innan knopparna har börjat slå ut.
 3. Träd som planterats på hösten etableringsbeskärs också på våren.
 4. Vid vårbeskärning stimuleras trädets eller buskens vegetativa tillväxt.

(Vid sommarbeskärning stimuleras inte tillväxten på samma sätt.) OBS! Etableringsbeskärning av plommon och körsbär utförs också på våren. Rotsystemet är alltid i underläge i förhållande till kronan vid nyplantering, oavsett om trädet är krukodlat eller barrotat.

Etableringsbeskärningen får kronans tillväxt att stanna upp några veckor och detta ger rotsystemet extra tid att komma i kapp. Då får trädet bättre förutsättningar att klara av att ta upp och transportera tillräckligt med vatten och näring till knopparna. Det är viktigt att trädets begränsade resurser satsas på ett mindre antal starka knoppar, som är rätt placerade.

Om man köper större 5-6 åriga fruktträd, så har plantskolan redan gjort en uppbyggnadsbeskärning. På sådana träd och buskar behöver man oftast bara putsa bort skadade grenar vid planteringen. Hur gör man etableringsbeskärningen? Först och främst klipper man bort eventuella konkurrensskott, dvs.

See also:  Vad Ska Jag Plantera I Mina Utekrukor?

Dubbelgrenar. Årsskotten kortas in så att trädets krona efter beskärningen bildar en smal pyramid. En grundregel är att lämna ca 60 % av toppskottet och ca 40 % av sidoskotten. Små svaga skott skärs bort helt. När du toppar eller skär av ett ungt skott bör du spara ca 0,5 cm ovanför den sista knoppen. Annars är det risk att knoppen inte torkar in.

Tänk på att den nya tillväxten kommer att ske i den riktning som den yttersta knoppen sitter. Genom att vara noggrann kan du alltså styra åt vilket håll den nya grenen kommer att växa. Kom ihåg att beskärning aldrig är en engångsinsats – följ trädets utveckling kontinuerligt under hela uppväxttiden.

 1. Plommon och körsbär ska beskäras så lite som möjligt efter etableringsbeskärningen.
 2. Man tar bara bort grenar som växer in i kronan eller som skaver på andra grenar.
 3. Rsskotten på äpple och päron måste kortas in de första åren.
 4. Dessutom måste man ta bort konkurrensskott och grenar som växer in i kronan eller som skaver på andra grenar.

Skaffa en bok om beskär ning och läs på. : Plantering av fruktträd | Tyresö Handelsträdgård

Hur lång tid tar det innan ett plommonträd bär frukt?

Endel sorter kan ge frukt efter några få år, andra kan det mycket väl ta 5-8 år innan de ger frukt.

Vad händer om man planterar träd för djupt?

Planteringsdjup AK 2023-04-19T15:31:09+01:00 Plantera FrukttrD VåR Det vanligaste felet som begås i samband med plantering är att växterna sätts för djupt. Rätt planteringsdjup ger växterna rätt förutsättning att snabbt bilda rötter och etablera sig. En viktig regel är att hellre plantera för grunt än för djupt. Trädens planteringsnivå beror på hur växtbädden är beskaffad. Plantera FrukttrD VåR Träd som planteras för djupt får i de flesta fall en klart försämrad utveckling och kan i värsta fall dö. Detta beror på att jord som ligger an mot trädets stam kan skada det cellbildande lager som kallas kambium. Kambiets levande celler måste kunna andas och har till sin hjälp små öppningar i stambarken.

 • När den anliggande jorden vattenmättas trängs syret ut och cellernas andning genom stambarken försvåras.
 • Det finns en verklig risk att kambiet på så vis helt eller delvis förstörs.
 • Om skadan på kambiet omgärdar hela stammen kan detta likställas med en ringbarkning.
 • Utgången för trädet är då dödlig).
 • Undantag när det gäller planteringsdjup, är arter av Salix och Populus, som bör planteras 10–15 cm djupare än vad de stått i plantskolan för en lyckad etablering.

Detta tack vare att de har en förmåga att bilda nya adventivrötter från stambasen när den täcks av jord. Klematis och förädlande rosor är också undantag. De planteras med rothalsen respektive förädlingsstället ca 10 cm under markytan.

Vilken årstid planterar man träd?

Plantera buskar och träd på hösten – För träd och buskar är hösten en optimal tid att plantera. Träd och buskar kan planteras så länge det inte är tjäle i marken. Så i söder kan de ofta planteras fram till november och i norr till mitten av oktober. Plantor som planteras under hösten börjar växa tidigare på våren än de som planterats på våren.

 1. När du köper plantor på hösten är det lättare att se hur de ser ut i och med att blommorna ofta är utslagna.
 2. Välj gärna växter som blommar under olika å rstider, då finns det alltid något vackert att titta på,
 3. Lövfallande buskar och träd kan planteras så länge det går att gräva i marken.
 4. Ska du plantera häck? Gör det då när den gått i vila.

Enklaste sättet att se om häcken gått i vila är att röra lätt vid den och om bladen då lossnar från genarna är kusten klar. Barrväxter och städsegröna buskar,så som rhododendron planteras med fördel på hösten. De går även plantera på våren. Det viktigatse är att jorden fortfarande är varm så att rotsystemet hinner utvecklas. Plantera FrukttrD VåR