Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

Plantera GrSmatta VåR?

Bäst tid för att så gräsmatta är under våren eller under tidig höst. Hösten är en bra tid att anlägga gräsmatta, det är ofta svalare och fuktigare så du behöver inte vattna lika ofta. Om du anlägger ny gräsmatta under våren är det viktigt att du är noggrann med vattningen så att de groende gräsfröna inte torkar bort.

På våren kan också groningen ta lite längre tid på grund av att jordtemperaturen är för låg. Temperaturen bör vara över 10 grader när du sår gräs. När man ska så gräsmatta är det värt att lägga ner lite extra tid och ansträngning. Underarbetet är oerhört viktigt för att nå ett gott resultat, så börja i god tid.

Gräset kommer etablera sig bättre och snabbare vilket ger en grön och frodig gräsmatta.

Vad gör man med gräsmattan i april?

April – Äntligen är det dags börja arbeta med din gräsmatta. När gräsmattan har torkat upp efter vintern är det många som är ivriga att räfsa bort dött gräs, gamla grenar och löv. Men var försiktig med räfsningen, vänta istället tills gräsmattan har blivit ordentligt grön.När gräset börjar vakna till liv är det lämpligt att gödsla din gräsmatta första gången. Plantera GrSmatta VåR

Kan man så gräs i april?

10 tips till perfekt matta Du kan anlägga en gräsmatta när som helst under vår till höst. Det bästa, om du ska så själv, är att göra det när jorden är varm i juni–juli (beroende på var i Sverige du bor). Du kan också så på hösten och låta gräset vila under vintern. Men vid sen sådd måste gräset ha hunnit etablera sig innan frosten kommer, så vänta inte alltför länge inpå hösten.

När kan man börja gödsla gräsmattan på våren?

1:a gödslingen – gödsla gräsmattan på våren – Gödsla gräsmattan på våren när gräset börjar spira, vanligtvis i mitten av april. NPK 3 kg/100 kvm.

När börjar gräset växa på våren?

I mars eller april när solen värmer upp marken och temperaturen regelbundet ligger på över 8 grader Celsius, börjar gräsmattan så sakteliga att växa. Nu är det dags för den första gräsklippningen efter vinterpausen.

När växer gräs som mest?

Klippa gräsmattan och årstider: Från när och hur ofta ska du klippa gräsmattan? – Gräsmattan ska klippas första gången när trädgårdssäsongen börjar på våren. Från och med då är det bäst att klippa gräsmattan en eller två gånger i veckan fram till hösten.

När är det för kallt för att så gräs?

Bäst tid för att så gräsmatta är under våren eller under tidig höst. Hösten är en bra tid att anlägga gräsmatta, det är ofta svalare och fuktigare så du behöver inte vattna lika ofta. Om du anlägger ny gräsmatta under våren är det viktigt att du är noggrann med vattningen så att de groende gräsfröna inte torkar bort.

På våren kan också groningen ta lite längre tid på grund av att jordtemperaturen är för låg. Temperaturen bör vara över 10 grader när du sår gräs. När man ska så gräsmatta är det värt att lägga ner lite extra tid och ansträngning. Underarbetet är oerhört viktigt för att nå ett gott resultat, så börja i god tid.

Gräset kommer etablera sig bättre och snabbare vilket ger en grön och frodig gräsmatta.

Kan man så gräs på våren?

Att så gräsmatta gör man egentligen bäst under sensommar och tidig höst, men du kan också lyckas med vårsådd. Om du sår gräs på våren är det viktigt att du passar noga med vattningen så att de groende gräsfröna inte torkar bort.

Kan man så gräs i maj?

Vanligtvis kan man så gräs från mitten av maj fram till mitten av september.

Kan man gödsla gräsmattan i april?

I april–maj, när gräset har börjat växa, gödslar du en första omgång. Då ger du gräsmattan goda förutsättningar inför sommaren.

Kan man gödsla fast det inte regnar?

DU KAN GÖDSLA I ALLA VÄDER! Det innebär att du kan gödsla även fast det inte är regn i sikte. Vill du ha snabb effekt av ditt gödsel så är det dock en ypperlig idé att vattna efter du gödslat. Du ska dock inte gödsla i extrem torka då gräset inte orkar med det just då.

Kan man gödsla gräsmattan utan regn?

Hej Karin Det beror på vilken sorts gödsel du använder. Vanlig NPK gräsgödsel bränner lätt om det inte regnar just vid spridningen. Algomin Gräsgödsel bränner inte så lätt och kan därför spridas även om det inte regnar. Men det bör regna inom några dagar för att du ska få full effekt på Din gödsling. Hälsningar Jankov

Kan man så gräs på befintlig gräsmatta?

Vi rekommenderar att du är bekväm men också och tålmodig så kommer allting gå som du önskar! Har du en befintlig gräsmatta som du behöver stödså lite gräsfrö i så häller du i dina gräsfrön i Algomin-spridaren och ställer den på en låg inställning ( så den sprider ut väldigt lite att börja med).

Varför sand i gräsmattan?

Varför ska man toppdressa? – Toppdress består av grov sand, idealiskt med korn mellan 2 och 8 mm. När sanden tränger ner i marken blir jorden luftigare, vilket gör att gräset växer bättre och tätare. Toppdress skapar bra förhållanden för gräset och minskar samtidigt risken för att ogräs ska trivas och slå rot. Plantera GrSmatta VåR

See also:  Hur Ofta Ska Man Plantera Om Tomatplantor?

Vad händer om man inte klipper gräset?

Låt gräsmattan bli en blommande äng – Stadsbyggnad | Tidskrift för Föreningen Sveriges Stadsbyggare Publicerad den 15:16h in, by Att ha kortklippta gräsmattor på allmänna platser tar stora resurser i anspråk och ger mycket koldioxidutsläpp – delvis i onödan.

Om man låter en del av gräsmattan bli en blommande äng, så kan man sänka kostnaderna för bland annat arbetskraft. Dessutom får man ner utsläppen av växthusgaser, säger Maria Ignatieva, Institutionen för stad och land vid SLU. Hon menar att gräsmattor är som en slags gröna öknar. Man kan bli lurad av att de ser så naturligt gröna ut, men i själva verket är det en väldigt artfattig miljö för växter och djur, i synnerhet pollinerande insekter.

– De flesta insekter har svårt att hitta föda i en kortklippt, artfattig gräsmatta. Insekternas och pollinatörernas livsmiljöer försvinner när marken används till något annat än växtlighet, förklarar hon. En stor vinst med att låta en viss del av gräsmattan bli en blommande äng är att den biologiska mångfalden ökar markant.

 • Livsutrymmet blir större för alla möjliga arter.
 • Ängsytor skapar utrymme för variation och en mängd olika habitat, jämfört med kortklippta gräsmattor.
 • SLU beslutade för drygt ett år sedan att i ett försöksprojekt låta vissa delar av gräsmattorna på Ultuna bli ängar.
 • Vi har sått frön och planterat rotade växter på avgränsade områden av gräsmattan.

Försöket med ängslika ytor omfattar anläggning, skötsel och uppföljning av nya grönytor, uppger Maria Ignatieva. Syftet med projektet är att undersöka gräsmattan som ekologiskt och kulturellt fenomen, men även att testa olika växtblandningar som har mer eller mindre inslag av gräs.

Fem olika ytor på flera tusen kvadratmeter är numera traditionell ängsmark. Det finns även en lund med blommande växter, som skuggas av stora träd – midsommarblomster, lundkovall, skogsförgätmigej och buskstjärnblomma. Utanför kårhuset blommar under sommarhalvåret backnejlika, femfingerört, strandglim och axveronika.

De flesta svenskar har en relation till gräsmattan och en åsikt om hur den ska skötas, tror Jörgen Wissman, Centrum för biologisk mångfald vid SLU. – Det är så att säga självklart för oss att vi ska ha kortklippta gräs i våra trädgårdar och parker, samt på alla gröna ytor i tätorterna.

 1. En gräsmatta kan i bästa fall vara en underbar miljö för biologisk mångfald, om man inte envisas med att klippa den så kort.
 2. Gräsmattor finns överallt i vårt land.
 3. Vi går på dem, sköter dem noggrant, leker och spelar spel, ligger och solar och umgås på dem.
 4. Frågan är då varför gräset måste vara så kortklippt? – Under svenska folkets yta finns det starka normer och värderingar om hur en gräsmatta ska se ut.

Värderingarna påverkar hur vi sköter gräsmattan, vare sig vi vill det eller inte. Det saknas en debatt om alternativen. I städerna kan grönytorna bestå av 70 procent gräsmatta. Det är i själva verket en stor potential för biologisk mångfald, säger Jörgen Wissman.

Han forskar på gräsmattor och menar att kortklippta gräsmattor är ett lika självklart inslag i stadsbilden som i villaträdgårdarna. – Så har det dock inte alltid varit. På 1800-talet, innan alla egnahemsägare hade en egen gräsklippare, så var kortklippta gräsmattor något exklusivt – ett sätt att visa att man hade råd att sköta sin trädgård.

Det är troligen bakgrunden till att den vanligaste grönytan i både privata och offentliga miljöer är en nästintill perfekt kortklippt gräsmatta. I det projekt han deltar i på SLU, kallat Lawn, har forskarna kommit fram till att de flesta människor har specifika och starka uppfattningar om hur en gräsmatta ska se ut och hur den ska hanteras.

Enligt rådande normer är kortklippta gräsmattor och skötseln av dem en klar motsats till ett liv i förfall. Trycket från grannarna i ett villaområde, att gräsmattorna ska vara perfekta, kan vara väldigt stark, påpekar Jörgen Wissman. Den som inte klipper tillräckligt bra och ofta kan bli betraktad som en slarvig, okontrollerad och suspekt person, och i värsta fall ses som ett problem för hela bostadsområdet.

Liknande värderingar gäller för parkmiljöer och allmänna grönytor i tätorterna. Gräsmattor som avviker från den kort- klippta normen, såsom blommande ängsvegetation, är därför ett mycket ovanligt fenomen. – Många är rädda för att det kan finnas farliga och obehagliga djur gömda i ett högt gräs, såsom ormar, smådjur och insekter, framförallt fästingar.

Debatten och kunskaperna om alternativa skötselråd för gräsmattor är mycket begränsade, inte bara bland vanligt folk utan även bland forskare. Det finns väldigt få studier om hur olika slags gräsmattor kan påverka exempelvis stadsmiljön. Fast de flesta människor är positiva till gräsmattor, eftersom de är gröna och känns naturligt levande.

– Även om många uppskattar blommande ängar, så betraktas de som ett onaturligt inslag i en villaträdgård, på allmänna platser i ett bostadsområde eller i en parkmiljö. En förklaring kan vara att sådant vi inte kan kontrollera ger oss en känsla av oordning, övergivenhet och förfall, förklarar Jörgen Wissman.

 1. Han håller med Maria Ignatieva om att kortklippta gräsmattor är något väldigt negativt för miljön.
 2. En gräsklippare kräver stora insatser av energi och släpper ut stora mängder växthusgaser och partiklar, som påverkar både människa och miljö.
 3. Gräsmattor som klipps kort har få växtarter och kan ses som en slags gröna öknar, naturområden som begränsar den biologiska mångfalden.
See also:  Vad Kan Man Plantera Ute I Mars?

Forskningen på SLU visar att det finns stora vinster med att inte klippa gräsmattan så ofta. – Det går åt mindre energi och mångfalden av växter och djur ökar. Om gräsmattan får växa ostört under en längre tid börjar arter som vitklöver, kärringtand, humlelusern och brunört att trivas.

Så det som talar för att låta en del gräsmattor bli ängar är att kostnaderna sänks, utsläppen av växthusgaser och partiklar minskar, och att livsbetingelserna för djur och insekter ökar.– Om man har fler alternativa skötselytor och etablerar olika typer av gräsytor, så går det troligen att lindra vissa av stadens negativa effekter på den biologiska mångfalden, avslutar Jörgen Wissman.Text: Ylva Berlin, frilansjournalist.

: Låt gräsmattan bli en blommande äng – Stadsbyggnad | Tidskrift för Föreningen Sveriges Stadsbyggare

Hur tidigt på morgonen får man börja klippa gräset?

När är det bäst att klippa gräset? – Man kan klippa gräset närsomhelst under trädgårdssäsongen från april/maj till september/oktober, förutsatt att det inte är för blött. Men undvik tidiga mornar och sena kvällar för att inte störa grannarna eller djur som är aktiva i skymningen. Väljer man en batteridriven gräsklippare eller en robotgräsklippare störs de inte av ljudet lika mycket.

Varför ska man lufta gräsmattan?

Kompaktering orsakar syrebrist – Men varför blir det syrebrist i en gräsmatta? En anledning är att jorden pressas ihop av yttre tryck med tiden, en process som kallas kompaktering. Det händer med gräsmattor i alla trädgårdar där folk går, spelar fotboll, krocket och badminton.

I kompakterad jord får gräsrötterna mindre syre och dräneringen blir sämre, vilket leder till att mindre vatten och näring tränger ner till rötterna. Hur kompakterad din gräsmatta blir kan också bero på vilken typ av jord det handlar om. Tung och lerig jord sjunker ihop av sig själv och blir hård och kompakt, vilket alltså skapar sämre förutsättningar för gräset.

Genom att lufta gräsmattan gör du så att gräset får lättare att andas och bättre kan ta upp både näring och vatten. Den blir också mer motståndskraftig mot ogräs och skadedjur.

När man har sått gräs Hur mycket ska man vattna?

Nysådd gräsmatta – För en nysådd gräsmatta gäller motsatsen. Du ska vattna ofta och lite. Om du vattnar för mycket på en gång kan fröna flyta omkring på ytan och klumpa ihop sig. För bästa resultat ska du vattna en nysådd gräsmatta tre till fyra gånger om dagen beroende på jordtyp.

 1. Det är också viktigt att fortsätta att vattna din gräsmatta regelbundet tills grodden har kommit upp och börjat växa.
 2. Det kan ta upp till fyra veckor beroende på vilken typ av gräsfrö du har sått.
 3. När grodden har börjat växa söker den sig ner i jorden för att bilda ett rotsystem.
 4. Detta gör att grodden blir extra känslig för torka.

Om du avbryter bevattningen kan grodden torka in och dö, även om det för blotta ögat inte ser ut som att den har börjat växa.

Kan man lägga jord på gräsmattan?

Tillvägagångssätt – Nedanstående rekommendationer är anpassade för ”normala” förutsättningar, om du känner dig osäker är du välkommen att höra av dig till oss.1. Börja med att ta bort kvistar, rötter, sten och ogräs från jorden och jämna till ytan. Hård lerjord kan luckras upp genom att sand fräses ned i jorden (storlek 0,8).

Om du har problem med dränering gör du ordning det i detta steg. Exempelvis genom att fräsa ner sand 5-10 cm ner i jorden.2. Ovanpå befintlig jord rekommenderas minst 5 – 10 cm bra matjord, eventuellt blandat med sand. Se till att ytan lutar bort från byggnader. Om du har gödslat jorden får inte gödningen ligga kvar ovanpå jorden eftersom den då kan bränna sönder rötterna på den nyanlagda gräsmattan.

Antingen vänder du ner gödningen 5-10 cm ner i jorden eller vattnar ner gödningen i jorden.3. Packa/välta jorden tills ytan är stadig. Finjustera ytan med en kratta.4. För finjustering kan mosand (sandlådesand), som är lättare att jämna till än matjord, kan användas överst (max 1 – 3 cm).

 1. Gräsrötterna söker sig även snabbare nedåt i sand.
 2. Om gräsmattan ska tåla mycket slitage är en tunt lager med mosand bra, då klarar gräsmattan lite spring även om det har regnat.
 3. OBS! Mosand är inte nödvändigt, det går att lägga färdigt gräs direkt på jordbädden.
 4. OBS! Lägg aldrig färdig gräsmatta direkt på växtbädd (ex redan existerande gräsmatta eller bädd med ogräs).

Stora delar eller hela delen av den nylagda gräsmattan kommer då att dö.

Hur får man en riktigt tät gräsmatta?

Kratta eller vertikalskär aldrig i mossa! Då bidrar du till spridningen istället för tvärtom. Klipp gräset ofta, cirka två gånger i veckan, speciellt i början på sommaren då gräset växer mycket. Det gör gräsmattan tätare och mer slitstark.

Kan man klippa gräset i april?

När är det dags att börja klippa gräset? – Det gäller att du inte är allt för ivrig med att klippa gräset på våren. En för tidig klippning är negativ för gräsmattan och gör att mossa kan ta överhand. Oftast är det i slutet på april eller i maj som den första gräsklippningen bör ske, men det varierar beroende på växtzon och från år till år.

See also:  Vad Kan Man Plantera I VXthus?

Gräset ska ha börjat växa och vara mellan 6-8 cm högtKlipp bara torrt och frostfritt gräsTemperaturen på dagarna bör ligga omkring 8 grader CelsiusEn tumregel kan vara att låta vårblommor som narcisser och tulpaner blomma ut innan den första gräsklippningen

Vad ska man gödsla gräsmattan med på våren?

På våren när gräsmattan torkat upp och gräsmattan börjat växa är det dags att gödsla den. Använd helst ett långtidsverkande gödsel, det hjälper gräset att återhämta sig efter vinter. Upprepa gödslingen 2-3 gånger per säsong. En gång på våren, en gång på försommaren och en gång på hösten.

På våren behöver gräsmattan mycket kväve så då passar Gräsmattegödsel Go bra. På hösten däremot ska gräset ha lite kväve men mycket fosfor och kalium och då passar Trädgårdsgödsel Mognad bättre. Med vårgödsling får gräsmattan den näring den beh över för att växa och bli tät. En väl gödslad gräsmatta stå r emot nötning och svåra vä derförhållanden som torka.

Täta gräsmattor konkurrerar ut mossa och ogräs, Plantera GrSmatta VåR Börja med att mäta upp området som du ska gödsla.

När ska man klippa gräset sista gången?

Checklista för alla årstider i trädgården Även om trädgården är som allra vackrast under sommaren går det att ta hand om den under hela året. Här har vi samlat några praktiska tips på sådant som du kan syssla med under de olika årstiderna.

När solen visar sig igen och trädgården vaknar till liv är det läge att sätta vinterns planer i verket och börja vårstäda trädgården. Rensa gräsmattan från mossa, löv, kvistar och eventuellt snömögel innan du strör kalk på gräset. Genom att tillföra kalk till gräsmattan höjer du jordens pH-värde, tillför viktiga näringsämnen och spårämnen samt motverkar mossa och försurning. Läk därefter ihop gräsmattan med hjälp av gödning. Sår du nytt gräs är det viktigt att vattna ordentligt så att inte fröna torkar bort. Vattna gräsmattan mycket men sällan, gärna under morgon eller kväll för att minimera avdunstning. När gräset nått en höjd av 5–6 cm bör första klippningen ske. All klippning bör utföras under torra förhållanden och bara precis ”toppa” gräset så att det inte blir för kort.3–4 cm är en lagom höjd att börja med för en vanlig gräsmatta. Mer frekvent klippning under intensiv tillväxt leder till en tätare gräsmatta med bättre resistens mot ogräs. Ett tips är att även kantskära mattan för ett extra lyft!

Årstiden då vi njuter av vår trädgård som mest. Nu ska du passa på att njuta av allt förarbete och bara precis underhålla det som gror. För att få en tätare gräsmatta bör du klippa gräsmattan regelbundet, men inte för kort. Se även till att vattna sällan och mycket så att gräset får den näring och vätska som det behöver. Använd gärna långtidsverkande gödsel för att hålla din gräsmatta stark och grön hela året. Mot slutet av sommaren, när sommartorkan är över och höstvädret smyger sig på, är det den bästa tiden för att börja så nytt gräs! Då är både jorden och luften fuktigare, marken är varmare och det är mindre konkurrens med ogräs.

Allt gott har ett slut och förhoppningsvis kan du njuta av din trädgård långt in på hösten. Har du fortfarande tankar på att så nytt gräs är det en god idé att göra det innan vintern smyger sig på. Passa även på att rensa lite i trädgården så att allt är fint och i ordning inför vintern och kylan. När ska man klippa gräset sista gången för året? När det är sex grader i marktemperatur slutar gräset att växa. Då är det läge att ta ut gräsklipparen sista gången. Höj klipphöjden en inställning och klipp ner till ungefär 3-4 centimeter. När trädgården väl är städad och redo är det läge för dig att dra dig tillbaka och låta trädgården vila. Ett tips är att dekorera med belysning och mat för fåglarna för att bevara liv i trädgården även under sen höst och vinter.

Under vintern är det tid för trädgården att vila och ladda om för en ny säsong. Passa då på att ge dig själv tid för planering och reflektion över din trädgård. Fundera på eventuella förändringar som du vill genomföra och resultat som du vill uppnå. Planering för trädgården:

Vad är din ambitionsnivå? (Tid, pengar, kunskap) Vilka delar ska finnas i trädgården? (Matplats, lekyta, odlingar) Vilka praktiska behov finns? (Förvaring, gångstigar, insynsskydd) Vilka förutsättningar har din trädgård? (Växtzon, soliga/skuggiga lägen, väderförhållanden) Vilket uttryck vill du ha? (Färg, stil, tema)

Vintern ger dig även möjlighet att se över dina redskap och reparera de som behövs. Kanske måste gräsklipparen på service eller krattan bytas ut. Blir det en vinter med snö ger du gräsmattan de bästa förutsättningarna genom att inte gå på den och samla högar av snö, då det ökar risken för snömögel.

Under året som gått har vi fortsatt vårt arbete med att uppdatera vår grafiska profil, vår logotype och som ni kanske märkt ny layout på de flesta av, Skånefrö är ett av Sveriges ledande utsädesföretag med ett av Europas modernaste frörenserier. Vi producerar prisbelönta fröer och biokol för lantbruk. : Checklista för alla årstider i trädgården