Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

Vad Ska Jag Plantera?

Vad Ska Jag Plantera
Rädisor, sallat eller till och med potatis går alldeles utmärkt att odla i stora krukor eller hinkar på balkongen. Så fort du kan gräva i marken på våren kan du så till exempel romansallat, rädisa, dill, persilja, plocksallat, sockerärta och spenat.

Vad ska man odla för att bli självförsörjande?

Börja odla för självförsörjning – Naturbruksförvaltningen Vad Ska Jag Plantera Anders Stålhand bjuder på fem konkreta tips för dig som vill ta första stegen mot självförsörjning på grönsaker under sommaren.1. Börja med det minst arbetsintensiva Potatis, pumpa och lök ger bra skörd utan en allt för stor insats. Plantera och sätt ut, använd någon form av marktäckning mot ogräset.

Snart finns det färskpotatis och salladslök till grillen. Till hösten väntar en skörd av pumpa, lök och potatis som går att lagra och äta långt in på hösten.2. Arbeta upp jorden du har Köp inte in torvbaserad jord på påse. Använd jorden du har på platsen, gödsla med naturgödsel och jordförbättra med kompost.

Slutresultatet är en mullrik jord som har mycket bättre egenskaper än en köpt jord som i värsta fall får kraftigt försämrad förmåga att hålla vatten och gödsel efter bara några månader.3. Fortsätt med de snabba grödorna Sallad, spenat, rädisor, rättika och sockerärtor tar inte många veckor från sådd till skörd och det är lätt att odla så att det täcker en hel familjs behov.

Så i omgångar under säsongen så har du en välfylld salladsbar hela sommaren.4. Vattna! Glöm inte att vattna grönsaksodlingarna. Alla år krävs det bevattning åtminstone någon period för att grönsakerna ska utveckla sig optimalt, är det ett torrt år kan man behöva vattna flera gånger i veckan på en genomsläpplig jord.5.

Rensa lagom mycket Var med i starten precis efter sådd, utplantering eller att grönsakerna satts ut. De är mycket känsliga för konkurrens i början. Men när skördetiden börjar närma sig kan man släppa på ogräsrensningen eftersom grönsakerna redan nått en önskad storlek.

Vad är lönsamt att odla?

5. Odla dyrgriparna hemma – En del grönsaker är riktigt dyra. Vissa tycker att de är de godaste. Du som har liten odlingsyta eller mindre ork att odla mycket kan spara en del genom att helt enkelt odla lite mer av grönsakerna som är dyra att köpa, som broccoli, kronärtskocka, rädisor.

 1. Svenskodlad potatis, morot och lök är ganska billigt att köpa och i en liten odling kan de väljas bort till förmån för dyrgriparna.
 2. För en superekonomisk odling kan grönsaker med lång skördetid prioriteras före till exempel salladshuvuden, morötter och majs.
 3. Brytbönor, bladkål och nyzeeländsk spenat är grönsaker som ger skörd under en stor del av växtperioden.

Se Sara Bäckmos odlingsfilmer här.

Vad är bra att odla i äggkartong?

Ibland väljer jag att så frön först i äggkartong. Morötter, sallat, koriander, spenat mm. Nu ska de ut in i jorden. Snabbt och enkelt.

Vad kan man odla utan sol?

Om man vill ha något på balkongen som klättrar och som trivs i skugga (och även i full sol), är mitt råd att satsa på klockranka, Det är en växt som växer otroligt snabbt och lätt täcker en spaljé som insynsskydd och skapar känslan av ett grönt rum. Klockranka blommar sent på sommaren, men det är framförallt det frodiga täta bladverket som är den främsta behållningen med växten.

De lila, vita eller vinröda klockor som kommer från slutet av juli eller under augusti är fina, men vill man ha något till som blommar tidigare kan man alltid så i lite luktärter eller slingerkrasse, En av de fina egenskaperna med klockranka är att den i stort sett är helt befriad från problem med bladlöss och annan ohyra.

See also:  Hur TTt Kan Man Plantera äPpelträD?

Och eftersom den är ettårig skyndar den sig att växa sig frodig och fin under sitt enda år, så man behöver inte vänta i flera år på att plantan ska bli stor. Till skillnad från med exempelvis klematis, har klockrankan inte något stort rotsystem och kräver därför inte lika stora krukor.

Vad ska man odla för att överleva?

Sofi Gerber – Forskningsledare, Skillebyholm – ett centrum för biodynamisk odling, utbildning och hållbar utveckling Är Sverige självförsörjande på någon gröda idag? Vi är självförsörjande på spannmål, morötter och socker. Det betyder att vi producerar minst lika mycket som vi konsumerar av dessa grödor i Sverige.

 1. I praktiken importerar vi även spannmål i form av produkter till exempel pasta från utlandet.
 2. Skulle Sverige kunna odla så alla levde på endast svenska råvaror? Sverige har tillräckligt med jordbruksmark för att försörja befolkningen om vi skulle ändra våra matvanor och avskaffa matsvinnet.
 3. Vi skulle behöva anpassa oss efter säsongerna och äta mindre kött.

Köttet skulle behöva komma från betande djur eller djur som fötts upp på restprodukter från matproduktionen. Vad behövs om man vill ha kor, får eller hönor och själv odla deras mat? Kor och får är skapta för att äta grovfoder, såsom gräs, klöver, örter och blad.

 • På sommaren behöver de hagar där de kan beta och själva hitta sin mat.
 • Du behöver också åkrar eller ängar med gräs och klöver där du kan slå hö eller ensilage som blir mat till djuren på vintern.
 • Höns äter samma slags mat som vi människor och behöver spannmål och protein i form av tex ärtor.
 • De är också duktiga på att ta hand om våra matrester och spill ifrån odlingen.

Leder jordbruket till utsläpp av växthusgaser eller tar det upp kol i marken? Både och. Om vi odlar på rätt sätt, med fleråriga vallar av gräs och klöver i växtföljden kan vi binda kol i marken. När vi plöjer och bearbetar jorden frigörs istället växthusgaser.

 1. Därför behöver vi ha en balanserad växtföljd för klimatets skull.
 2. Växthusgaser kommer även från idisslande djur som rapar metan.
 3. Därför är det viktigt att vi inte har för många djur och att de äter gräs och klöver som bidrar till kolinlagringen.
 4. Vad är skillnaden mellan ettåriga och fleråriga grödor? Ettåriga grödor, till exempel vete, raps och havre, sås och skördas samma år och vissnar sedan eller plöjs ner.

Fleråriga grödor överlever vintern och kan därför skördas flera säsonger. De får också ett större rotsystem som bidrar positivt till jorden. Klöver som odlas som foder är flerårig liksom frukt och bär. Vad innebär ”varierad växtföljd”? Det betyder att vi odlar olika slags grödor (vete, korn, havre, råg, raps, potatis, vall, grönsaker) och att dessa byter plats på åkrarna från ett år till ett annat.

Kan man bli helt självförsörjande på el?

Kan en villa vara självförsörjande på el med solceller? – Javisst! Investerar du i nätanslutna solceller vars elproduktion täcker din årliga förbrukning kan du räknas som självförsörjande. Att vara helt självförsörjande och investera i ett offgrid solcellspaket är möjligt, men för en villa är det idag inte ekonomiskt lönsamt när kostnaden är så stor.

Med nätasnlutna solceller för villa köper och säljer du el till elnätet för att jämna ut skillnaderna mellan förbrukning och produktion. På så sätt blir du enkelt självförsörjande med solceller. Vill du ta steget längre och vara helt självförsörjande, utan koppling till elnätet, blir det både svårt och ekonomiskt olönsamt.

För att göra en villa självförsörjande på el behöver du investera i solceller som täcker långt mer än din årsförbrukning samt en lösning för långtids- och korttidslagring av el. Notera! Ett icke nätasnlutet system med samma bekvämligheter som en normal villa kräver extra utrustning och kunskap som en vanlig solcellsinstallatör inte nödvändigtvis har kompetens för.

See also:  Vad Kan Man Plantera I April?

Är det billigare att odla själv?

Odla egen mat hemma och spara pengar – oavsett yta och med liten arbetsinsats! – Att odla egen mat är ett utmärkt sätt att sänka sina matkostnader. Även om matpriserna börjar leta sig nedåt för första gången på flera år, så finns det en del livsmedel som du kan tjäna på att odla själv – utan att du behöver spendera timmar i trädgården eller på balkongen.

Vilken gröda ger bäst avkastning?

Hektarskörden av höstraps 5 % lägre än under 2020 – På riksnivå blev hektarskörden av höstraps 5 % lägre än fjolårsresultatet, 5 % högre än femårsgenomsnittet och 4 % lägre än normskörden. En del av höstrapsarealen utvintrade och fick ersättas av vårsådda grödor.

 • Det har även rapporterats om utvintringsskador, frostskador, torka och hagelskador som orsaker till låga skördenivåer av höstraps.
 • I Skåne län odlades 45 % av den totala höstrapsarealen under 2021, och där blev hektarskörden av höstraps 6 % lägre än förra årets resultat.
 • I figur E jämförs 2021 års hektarskördar av höstraps med femårsgenomsnitten och normskördarna för de län där det funnits tillräckligt med observationer under de aktuella åren.

I Uppsala och Västra Götalands län var årets hektarskördar av höstraps statistiskt signifikant högre än både femårsgenomsnitten och normskördarna. Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 343 200 ton, vilket är i nivå med förra årets resultat och 8 % mer än femårsgenomsnittet.

Vilket företag är mest lönsamt?

SVERIGES MEST LÖNSAMMA BOLAG HAR FLEST TALANGER PER CAPITA. 4potentials har under ett års tid studerat ca 5000 talanger och 400 företag för att se om det finns ett samband mellan det som alla kallar Talent management och bolagens ekonomiska utveckling.4potentials valde att studera ca 25 parametrar på den mjuka sidan i ett företag – dvs människor, kompetens och kunskap. Det som är tydligt är då:

Bolag som satsar på sin rekryteringsprocess blir mest lönsamma. Och de mest lönsamma är de med högst Talent Density (talanger per capita i bolaget) Företag som satsar på Employer Branding i form av ex annonsering och studentaktiviteter är inte samma bolag som är mest lönsamma. Bolag som lyckas behålla sina talanger ökar bolagets volym och omsättning. Fler talanger väljer att starta eget. Därav att på topp 10:e plats på talangdensitet finner du eget företag. Stjärnorna väljer alltmer att istället för att arbeta i ett stort företag – så startar man eget. Statliga företag och offentlig sektor har extrema utmaningar att få tag på de främsta. De kan däremot vara ganska duktiga på att behålla sin kompetens.

See also:  NR Ska Man Plantera Om OlivträD?

-”Är man som företag i behov av att öka vinsten skall man snabbt rekrytera 2-3 stjärnor”, säger Fredrik Andersson, grundare av 4potentials Bäst i Sverige på att rekrytera stjärnor är konsultbolagen som ofta också är mest lönsamma. En unik upptäckt med studien är att det är en katastrof att hamna i botten av mätningen.

M a o att hamna i topp är bra men det är värre att hamna sist. Då får du nämligen aldrig välja talanger – utan då är det tvärtom. Och med den kompetensbrist vi har så saknas det idag talanger för att tillgodose bolagens kompetensbrist. Fredrik tycker att bolagen därför måste bli än mer måna om de som de har samt bli bättre på att ”odla fram egna talanger” samt ta tillvara den nya kompetensen som kommer till Sverige från andra länder.

Ett Vd byte kan påverka bolagens vinst och har större påverkan än om man satsar på ett traineeprogram eller ej. Den viktigaste faktorn för att lyckas bli bäst på talangmarknaden är att bygga en god företagskultur. Studien visar också att bolag som hamnar i blåsväder i media har svårare att rekrytera.

-”Vi har även skapat en supertalanglista på bolag som både är bra på att rekrytera talanger och har hög Talent Density och som samtidigt är bra på att behålla sina stjärnor. Idag leds den av bolag som ex Centigo, Acando, Netlight, Capgemini, H&M och ICA”, avslutar FredrikMer information om talangrapporten -via Har ni frågor återkom till Fredrik på 4potentials. Nedan finns de nya talangindexen: Talent Density

# Company
1 McKinsey & Company
2 Google
3 Boston Consulting Group
4 Unilever
5 Centigo
6 Capgemini
7 Bain & Co
8 Accenture
9 BearingPoint
10 Eget företag
11 L’Oréal
12 Microsoft
13 Acando
14 Netlight
15 Klarna
16 Duni
17 Cederquist
18 Business Sweden
19 H&M
20 Maersk
21 Vinge
22 Orkla
23 Novartis
24 Vestas
25 Investor
26 EQT
27 BYGGmax
28 Spotify
29 ICA
30 Henkel

Talent Retain Index

# Company
1 ICA
2 Netlight
3 Acando
4 Ikano
5 H&M
6 Centigo
7 Nobia
8 Nordea
9 IKEA
10 EQT
11 Sandvik
12 Capgemini
13 Politiskt arbete
14 Atea
15 Axfood
16 MSD
17 Mölnlycke Health Care
18 Swedavia
19 Trafikverket
20 SEB
21 Sweco
22 Svenska Spel
23 AstraZeneca
24 Klarna
25 Lantmännen
26 Scandic
27 BYGGmax
28 Google
29 Boston Consulting Group
30 Helsingborgs stad

SVERIGES MEST LÖNSAMMA BOLAG HAR FLEST TALANGER PER CAPITA.

Vad är lättast att odla inomhus?

Oändliga möjligheter – Kål, tomater och gurkor är förstås bara en bråkdel av vad du kan odla inomhus. Kryddor, krasse, sallad, ingefära, chili, paprika, ingefära, ananas, physalis, vitlöksblast, jordgubbar, groddar och mikrogrönt, ja till och med potatis går också att odla med rätt belysning, god jord och näring.

 • Det finns egentligen få begränsningar förutom ytan.
 • Och har du den, kan du även odla större växter, vad sägs om att plocka en klase bananer från soffan? Det är faktiskt fullt möjligt med lite pyssel och tålamod.
 • Bortsett från de grönsaker du äter direkt så går det också bra att förodla plantor för senare utplantering.

Många grönsaker har så lång utvecklingstid att de behöver sås redan under vintern för att ha en chans att hinna ge frukt på sommaren, det gäller bland annat, chili, paprika, aubergine och kronärtskocka. Vad Ska Jag Plantera