Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

Vilka Buskar Kan Man Plantera P HöSten?

Vilka Buskar Kan Man Plantera P HöSten
Plantera buskar och träd på hösten – För träd och buskar är hösten en optimal tid att plantera. Träd och buskar kan planteras så länge det inte är tjäle i marken. Så i söder kan de ofta planteras fram till november och i norr till mitten av oktober. Plantor som planteras under hösten börjar växa tidigare på våren än de som planterats på våren.

 1. När du köper plantor på hösten är det lättare att se hur de ser ut i och med att blommorna ofta är utslagna.
 2. Välj gärna växter som blommar under olika å rstider, då finns det alltid något vackert att titta på,
 3. Lövfallande buskar och träd kan planteras så länge det går att gräva i marken.
 4. Ska du plantera häck? Gör det då när den gått i vila.

Enklaste sättet att se om häcken gått i vila är att röra lätt vid den och om bladen då lossnar från genarna är kusten klar. Barrväxter och städsegröna buskar,så som rhododendron planteras med fördel på hösten. De går även plantera på våren. Det viktigatse är att jorden fortfarande är varm så att rotsystemet hinner utvecklas. Vilka Buskar Kan Man Plantera P HöSten

Vad kan man plantera ute på hösten?

Dela och flytta perenner – Befintliga perenner kan gärna delas på hösten, enklast görs det med en vass spade. Många plantor såsom till exempel kärleksört mår bra av detta då rotsystemet annars kan växa sig så stort att mittendelen dör, den får helt enkelt inte den näring och det vatten den behöver på grund av att detta tas upp av de yttre rötterna.

 • Nya delar kan lätt planteras om på andra ställen och blommar i de flesta fall nästföljande år.
 • Det finns dock vissa växter, exempelvis pioner, som kan ta ett par år på sig att blomma igen, men det är bara att rusta sig med tålamod och vänta.
 • Växter som utan problem kan delas är till exempel silverarv, nävor, daglilja, röllika och pioner.

Vill du flytta dina perenner utan att dela dem går det också bra att göra nu, men se till att göra flytten i god tid innan tjälen sätter in så att rötterna hinner etablera sig.

Kan man plantera buskar i oktober?

Höstplantering av buskar och träd – Som regel kan man plantera allt som är krukodlat när som helst, så länge det inte är tjäle, men hösten är av ovan nämnda skäl en särskilt gynnsam planteringstid. Det ­gäller för de flesta perenner, buskar och träd i kruka.

Det är även nu plantskolorna säljer barrotade häckplantor till bra priser. De odlas på friland och har alltså inte vuxit i en kruka, även om de ofta står i en sådan när man köper dem. Barrotade träd planteras med fördel under perioden oktober–november, men det beror givetvis på var i landet man bor (se lathund sist i artikeln).

Milda vintrar har man kunnat plantera träd året runt i vissa delar av landet. Lövfällande buskar och träd kan planteras så länge det går att gräva i marken. Detta gäller även barrotade rosor som planteras från oktober och tills tjälen kommer. Utöver rosor är det framförallt häckplantor och träd som säljs på bar rot.

Om du ska plantera häck ska du göra det när plantan gått i vila sent på hösten (inte före oktober). Hur ser man om häcken gått i vila? Jo, bladen ­lossnar från grenarna vid enkel beröring. Barrväxter och städsegröna buskar, till exempel rododendron, kan planteras både vår och höst, men höstplantering är att före­dra.

Vänta inte för länge – jorden måste fortfarande vara tillräckligt varm för att de ska hinna börja utveckla sitt rotsystem på det nya planteringsstället. Risken är annars att de drabbas av tjältorka på våren. Tjältorka sker när det fortfarande är fruset i marken runt rötterna, så att plantan inte kan ta upp vätska samtidigt som bladen börjar avdunsta den vätska som finns i stammarna.

Vilka buskar är gröna året runt?

Fina och vintergröna växter – Exempel på fina vintergröna växter är tuja, bergbambu, lagerhägg, buxbom, klätterbenved, sockertoppsgran.

See also:  Vad Kan Man Plantera I Mars?

Vilka växter kan man så på hösten?

Höstsådd för skörd på hösten och nästa vår – så här gör du Höstsådd för skörd på hösten Det finns några saker att tänka på när du sår på hösten. Både att välja rätt grödor och att planera tid för sådd är viktig när du sår för att skörda på hösten. Det gäller att välja grödor som kan växa trots lägre temperaturer och dessutom har en kort utvecklingstid,

 • Utvecklingstiden är den tid det tar från att en gröda sås till att den är färdig att skörda.
 • I Odla ätbarts växtbibliotek, Växter A-Ö, hittar du utvecklingstiden för alla grödor i växtbiblioteket.
 • Exempel på grödor som passar för denna typ av höstsådd är rädisor, ruccola, vintersallat, spenat eller asiatiska bladgrönsaker.

De har kort utvecklingstid och hinner komma upp och ge en extra skörd innan det blir för kallt och mörkt på hösten. Växterna behöver både ljus och värme för att utvecklas och när växterna får mindre än 10 timmar ljus per dag avstannar tillväxten. Detta sker i hela Sverige kring mitten av oktober.

På höst och vår när växterna inte får lika mycket ljus är utvecklingstiden längre än under sommarmånaderna. Det gäller alltså att du sår i tid så att dina växter hinner få tillräckligt med ljus för att hinna utvecklas. Bristen på ljus sätter alltså stopp för tillväxten på hösten men ofta kommer första frosten långt före höstmörkret.

Kalla temperaturer hämmar tillväxten även om växten tål kyla. Därför är det också viktigt att ha lite koll på när det är sannolikt att första frost infaller där du bor. Under avsnitt ’Höst – Första frost’ kan du läsa mer om hur du gör för att ta reda på när det finns risk för första frost där du bor.

 1. Du kan också skydda dina växter mot kyla för att förlänga växtens tillväxtperiod.
 2. Läs mer under ’Höst – Förläng säsongen’.
 3. Sedan är det alltså bara att räkna baklänges för att veta när du senast kan så – utvecklingstid, antal soltimmar och första frost avgör alltså när det är dags att så på hösten så att du ska hinna få en skörd till innan trädgården går ner i vintervila.

Höstsådd för skörd nästa säsong Man kan också så fröer sent på hösten som inte kommer hinna gro och i stället vilar i jorden tills värmen kommer på våren. Här ger vi våra bästa tips för sådd sent på hösten. Hur kan fröerna överleva över vintern? Fröer av ätbara blommor och grönsaker som sås sen höst eller tidig vinter vilar i jorden och gror inte förrän på våren då värme och ljus kommer tillbaka.

 1. Exempel på växter som fungerar bra att så sent på hösten är blåklint, anisisop, ringblomma, palsternacka, morot, vintersallat, svartrot, salladslök, gräslök, dill och persilja.
 2. Även rödbetor kan lyckas ibland.
 3. Vitlök sås också sent på hösten men skördas först på sommaren nästa säsong.
 4. Varför vill man så grönsaker sent på hösten? Eftersom fröerna redan ligger i jorden har du då tjänat flera veckor och kan skörda grönsaker mycket tidigare än om du hade sått på våren.
See also:  Hur TTt Plantera MurgröNa?

Dessutom sparar du tid på våren när det är mycket annat som ska göras i trädgården. Så här gör du Det gäller att så i oktober i norr eller i november längre söderut, när jorden fortfarande inte frusit men det är för kallt för att fröerna ska ha en chans att gro.

Rensa bort ogräs så att dina grödor får bästa möjliga chans att växa till sig utan konkurrens framåt vårenGödsla upp jorden med välbrunnen kogödsel eller kompostSläta till jorden så att du har en fin och jämn yta utan för stora jordkokorDra upp en fåra i jorden med rätt djup. Titta på fröpåsen för att se hur stort sådjupet ska vara för just dina frön.Så fröerna med rätt rad och plantavstånd för den sort du valt. Så dock lite tätare än angivet plantavstånd utifall att några plantor inte skulle ta sig. Om du sår små lätta fröer kan du blanda dem med sand för att minska risken att de blåser iväg.Täck över försiktigt med jord eller sand.Vattna försiktigt med mjuk stråle så att fröerna får jordkontakt och blir fuktiga.Märk ut sådderna så att du minns vad du sått var.Det är en bra idé att skydda sådderna från djur och blåst genom att täcka med löv eller annat täckmaterial, eller fiberduk. Ett kompostnät kan hålla löven på plats.När plantorna grott på våren tar du försiktigt bort täckmaterialet eller fiberduken över fåran där du sått så att plantorna kan få ljus och vatten.

Höst och vintersådder behöver generellt sett inte vattnas under hösten och vintern utan först på våren och försommaren. Sen sådd av ätbara blommor För våra ätbara blommor gäller samman princip som för grönsaker att man kan så dem där blommorna är tänkta att växa nästa säsong.

 • Man kan också så plantor i pallkragar och täcka med fiberduk, i tråg eller lådor med lock som får står ute under vintern.
 • När plantorna kommit upp på våren och vuxit till sig lite kan vi plantera ut dem på växtplatsen.
 • Mer hjälp i Växtbiblioteket I ’Växter A-Ö’ finns information för varje gröda om när och hur de ska sås.

I växtbiblioteket finns information om utvecklingstid för varje gröda. Du kan också filtrera bland växterna och välja ’Efterkultur’ för att få fram de växter som går att så på hösten. Alternativt kan du filtrera på parametern ’Höstsådd’ för att se vilka växter som kan sås sent på hösten för tidig skörd nästkommande år.

När ska man inte beskära buskar?

Du ska inte beskära under våren när saven stiger och fram till dess att löven har utvecklats. Bästa tiden för beskärning är under JAS månaderna (juli, augusti och september).

Hur djup jord behöver buskar?

Planteringsdjup träd och buskar – Placera plantorna så djupt att jordnivån i krukan kommer i samma nivå som den omgivande jordytan. I lerjordar planteras träd och buskar så att det blir en liten kulle runt plantan för att vatten inte ska bli stående där.

See also:  NR Kan Man Plantera Tomater I VäXthus?

I sandjordar gör du istället en liten grop runtom för att fånga upp lite extra vatten. Buskar och träd planteras på samma djup som de har i krukan. Råkar hålet bli djupare än rotsystemet, fyll inte på med planteringsjorden i botten. Det finns en risk att trädet sjunker ner i hålet, då jorden innehåller mycket organiskt material som förmultnar och pressas samman under säsongen.

Planterar du i pallkrage kan mindre buskar klara ett djup på 40 cm (två pallkragar), medan lite större buskar och mindre träd vill ha minst 60 cm (tre pallkragar högt eller mer).

När skall man klippa ner buskar?

Vårvintern är oftast den bästa tiden för att beskära buskar, häckar och träd, medan de fortfarande vilar. Om beskärningen görs under växternas viloperiod läker snitten snabbare.

Vilka perenner ska klippas ner på hösten?

Perenner skötsel, beskärning och klippa ner Jag undrar när det är dags att klippa ner mina perenner? Jag har solhattar, rosenstav och prästkragar bland annat. Hälsar Katarina Vilka Buskar Kan Man Plantera P HöSten Det kan vara frestande att frisera vissna perenner redan på hösten. Men håll i saxen – växtresterna gör stor nytta för att underlätta övervintringen och sedan höja mullhalten när de bryts ner. Hej! Generellt klipper man ner och rensar i perennrabatten på våren, Vilka Buskar Kan Man Plantera P HöSten Solhattens olika skepnader sommar och vinter. Fröna är omtyckt vintermat för fåglar – förutom att de är vackra silhuetter i vintertäppan. Vilka Buskar Kan Man Plantera P HöSten Perenner och prydnadsgräs är fina också om vintern. Till vänster mörk röllika, till höger silvirigt darrgräs, Det finns två skäl att klippa vissna perenner tidigare.

En är att hindra sjukdomar, För dem som drabbas av bladsvampar som bladfläcksjuka och mjöldagg, är det en fördel att klippa bort och avlägsna drabbade blad och blommor så fort som möjligt för att hindra övervintringen av svamparna. Till exempel bladfläcksjuka på julrosor och mjöldagg på flox.

Vilka Buskar Kan Man Plantera P HöSten Stjärnflockan kommer igen med en andra sensommarblomning om vissna blomstjälkar klipps bort. TIll höger julrosblad som drabbats av bladfläcksjuka och som behöver tas bort.

En annan anledning är att locka fram ännu en blomning hos tidigblommande arter. Hit hör präskrage, stjärnflocka och riddarsporrar. Man klipper av blomstjälkarna när de gjort sitt i juni/juli men låter bladen vara kvar och producera nya blomskott för en sensommarblomning.

Lycka till! Hälsar Karin Foto: Karin Elmberg och Iverde Text av: Karin Elmberg, 2019-08-20 Info : Perenner skötsel, beskärning och klippa ner

Hur gör man med perenner på hösten?

Så perenner i krukor eller lådor – Om du ska så perenner som har mycket små fröer eller särskilt värdefulla arter är det bra att göra det i krukor eller lådor. Likaså om du bara vill så några få plantor. Så fröerna i krukor eller lådor som placeras utomhus i sandbädd eller på friland. Där får de stå kvar tills de är färdiga för utplantering. Tänk på att:

Använda krukor med hål i botten.Jorden ska vara näringsberikad och väldränerad.Om jorden är kompakt kan du blanda i finkornigt grus (kallas ofta gungsand) eller perlit.Krukorna placeras i ett sandfyllt tråg eller liknande utan hål i botten, lätt nedgrävda i sanden. Vattna gärna sanden så att jorden i krukorna kan suga upp fukten.

Se steg för steg hur du gör i Så här försår du perenner.