Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

Vår integritetspolicy

LÄS DETTA NOGGRANT

Den här webbplatsen tillhandahåller artiklar, en foto- och videovärd/bloggtjänst till dig (”Tjänsten/tjänsterna”), med förbehåll för följande integritetspolicy, som kan uppdateras från tid till annan utan meddelande till dig. Din användning av tjänsten innebär att du accepterar denna integritetspolicy och skapar ett bindande juridiskt avtal, så läs dem noggrant. Denna integritetspolicy gäller endast information som du tillhandahåller till oss via webbplatsen, och när du kommer åt, laddar ner, köper eller använder någon information, tjänster, produkter eller innehåll som visas på webbplatsen. Denna integritetspolicy kan uppdateras då och då. Vi kommer att meddela dig om alla väsentliga ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på webbplatsen. Du bör konsultera denna integritetspolicy regelbundet för eventuella ändringar. Alla hänvisningar till oss, våra, vi eller liknande ord ska hänvisa till denna webbplats och dess dotterbolag till den.

DEN PERSONLIGA INFORMATION VI INSAMLAR

Det är vår policy att respektera integriteten för de personer som använder tjänsterna (var och en ”användare”, tillsammans ”användarna”). Därför kommer vi inte att avslöja en användares namn eller kontaktinformation till någon obehörig tredje part. Vi kommer inte heller att övervaka, redigera eller avslöja innehållet i en användares information om det inte krävs enligt lag eller i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

  1. Överensstämmelse med lagens edikt eller följ den rättsliga process som delges oss;
  2. Skydda och försvara våra rättigheter eller egendom;
  3. Handla under tvingande omständigheter för att skydda användarnas eller allmänhetens personliga säkerhet;
  4. För att förhindra eller stoppa någon aktivitet som vi kan anse vara, eller utgöra en risk för att vara, olaglig, oetisk, olämplig eller juridiskt åtgärdsbar; eller
  5. Åtgärda eller felsöka problem med våra servrar/programvara/tjänst.

När du registrerar dig för att bli medlem på webbplatsen och under användningen av webbplatsen, kan du frivilligt skicka in personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig och administrera ditt konto (”Personlig information”). Personlig information kan innefatta, men är inte begränsad till, ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Webbplatsen kan också samla in personlig information från dig om du väljer att delta i utlottningar, undersökningar, tävlingar eller tävlingar. När du registrerar dig på webbplatsen skapar du din egen profil och sekretessinställningar. Din profilinformation, samt ditt namn, e-post och foto, visas för personer som du har angett i dina sekretessinställningar. Profilinformation som du skickar till webbplatsen, och offentliggör via dina sekretessinställningar, kommer också att vara tillgänglig för andra användare genom att söka på vår webbplats, och kan vara tillgänglig för tredje parts sökmotorer. Detta är i första hand så att dina vänner kan hitta dig och innehållet du skapar och lagrar på webbplatsen. Vi rekommenderar att du skyddar din anonymitet och känsliga uppgifter och att du inte använder ditt riktiga namn som din skärm eller användarnamn i den utsträckning som gör att andra kan identifiera dig.
När du använder webbplatsen registrerar våra servrar automatiskt information som webbläsaren skickar när den pekar på en webbplats eller onlinetjänst (”loggdata”). Loggdata kan inkludera, men är inte begränsat till, din dators Internetprotokolladress, webbläsartyp, webbsidan du besökte innan du kom till en av webbplatserna och information du söker efter på en webbplats.

HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

Personlig information används för följande ändamål: (i) för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, funktioner och innehåll; (ii) för att administrera din användning av våra tjänster och ditt konto; (iii) för att göra det möjligt för användare att njuta av och enkelt navigera på webbplatsen; (iv) för att bättre förstå dina behov och intressen; (v) för att uppfylla förfrågningar som du kan göra; (vi) för att anpassa din upplevelse; (vii) att tillhandahålla tjänstemeddelanden; och (viii) att förse dig med ytterligare information och erbjudanden från oss eller tredje parter som vi tror att du kan tycka är användbara eller intressanta, inklusive nyhetsbrev, marknadsförings- eller reklammaterial och annan information om relaterade tjänster. Om du vid något tillfälle bestämmer dig för att du inte längre vill ta emot sådan kommunikation, vänligen följ instruktionerna för att avsluta prenumerationen i någon av meddelandena. Vidare kan du enkelt justera din integritets- och e-postinställningar via dina kontoinställningar när som helst.

SEKRETTSPOLICY OCH KONSUMENTUTBILDNING

Barns integritet

Vi riktar inte webbplatsen till personer under 13 år och kräver att användarna är 13 år eller äldre. Följaktligen samlar eller behåller vi inte medvetet personligt identifierande eller annan information på webbplatsen från personer under 13 år. Om en förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att hans eller hennes barn har försett oss med personlig information utan deras samtycke, bör han eller hon kontakta [email protected], med titeln Privacy. Om vi blir medvetna om att ett barn under 13 år har försett oss med personlig information kommer vi att radera sådan information från våra filer.
Vi rekommenderar att minderåriga över 13 år frågar en förälder eller vårdnadshavare om tillåtelse innan de skickar information om sig själva till någon över Internet.

Konsumentutbildning relaterad till sociala nätverk

Att skapa en säker social nätverksmiljö är viktigt för oss. Även om vi inte riktar in oss på eller medvetet tillåter användare under 18 att använda tjänsten, kan intresserade personer besöka följande länkar skapade av Federal Trade Commission för att lära sig mer om säkerhetstips för sociala nätverk:

  • http://onguardonline·gov/socialnetworking·html [länk]
  • http://onguardonline·gov/socialnetworking_youth·html [länk]

ANN INFORMATION/LOGGNING OCH COOKIES

Liksom många webbplatser använder vi ”cookies” för att samla in information. En cookie är en liten datafil som vi överför till din dators hårddisk för registreringsändamål. Vi använder ”beständiga cookies” för att spara ditt användarnamn och inloggningslösenord för framtida inloggningar på webbplatsen. Vi använder ”sessions-ID-cookies” för att aktivera vissa funktioner i vår tjänst, för att bättre förstå hur du interagerar med webbplatsen och för att övervaka webbtrafikdirigering på webbplatsen och den sammanlagda användningen av webbplatsen. Du kan instruera din webbläsare, genom att ändra dess alternativ, att sluta acceptera cookies eller att uppmana dig innan du accepterar en cookie från de webbplatser du besöker. Om du inte accepterar cookies kan det hända att du inte kan använda alla delar av webbplatsen eller alla funktioner i tjänsterna.

Vi använder också tjänster från tredje parts reklamföretag – såsom Google Adsense – och reklamnätverk för att visa annonser för dig å våra vägnar när du besöker webbplatsen. Dessa företag kan använda ”icke-identifierande information” (som inte inkluderar ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer) om dina besök på denna webbplats och andra webbplatser för att tillhandahålla annonser om varor och tjänster av intresse för dig. Utdrag från Google Adsense webbplats:

Google använder DoubleClick-cookien på utgivarwebbplatser som visar AdSense for content-annonser. Med förbehåll för tillämpliga lagar, regler och förordningar har du ensam och exklusiv rätt att använda all data som härrör från din användning av DoubleClick-cookien för alla ändamål som är relaterade till din verksamhet, förutsatt att Google får använda och avslöja dessa uppgifter enligt villkoren i Googles sekretesspolicyer för annonsering och eventuella tillämpliga lagar, regler och förordningar.

Om du vill ha mer information om denna praxis och veta dina val om att inte låta dessa företag använda denna information, besök Network Advertising Initiative (networkadvertising·org) och läs deras artikel om Välj bort Behavioural Advertising.

INFORMATIONSDELNING OCH UTSLÄPP

Medlemmar/författare.
Förutom ditt användarnamn kommer alla kommentarer eller bidrag som du lägger upp på webbplatsen att vara offentligt tillgängliga. Du publicerar och delar din personliga information och innehåll på webbplatsen på egen risk. Även om vi gör mycket för att skapa en säker och njutbar upplevelse på webbplatsen, kan vi inte kontrollera andra användares handlingar som du kan välja att dela ditt innehåll och/eller din profilinformation med. Dessutom kan vi inte förutse andra användares förmåga att kringgå sekretessinställningar. Du förstår att även efter borttagning av din personliga information och innehåll från webbplatsen kan kopior av din information förbli synliga på cachade eller arkiverade webbsidor eller på lokala datorer för användare som kan ha laddat ner eller lagrat din information.
Även med alla lämpliga försiktighetsåtgärder vi vidtar för att skydda din information, rekommenderar vi att du avstår från att skicka privat information eller personlig information via e-post, chatt eller andra meddelandetjänster.

Aggregerad information och icke-identifierande information.
Vi kan komma att dela aggregerad information som inkluderar icke-identifierande information och loggdata med tredje part för branschanalys, demografisk profilering och för att leverera riktad reklam om andra produkter och tjänster.

Tjänsteleverantörer.
Vi kan anställa tredjepartsföretag och individer för att underlätta våra tjänster, för att tillhandahålla tjänsterna för vår räkning, för att utföra tjänster relaterade till administration av webbplatsen (inklusive, utan begränsning, underhåll, värd- och databashanteringstjänster, webbanalys och administration) . Dessa tredje parter har tillgång till din icke-identifierande personliga information eller loggdata (cookies) endast för att utföra dessa uppgifter å våra vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat ändamål.

ÄNDRA ELLER RADERA DIN INFORMATION

Alla medlemmar/författare kan granska, uppdatera, korrigera eller radera den personliga informationen i sin registreringsprofil genom att logga in på sitt konto och ändra de ”användarinställningar” som är kopplade till deras konto. Om du raderar all sådan information helt kan ditt konto avaktiveras. Vi kan komma att behålla en arkiverad kopia av ditt re sladdar som krävs enligt lag eller för legitima affärsändamål.

SÄKERHET

Vi är måna om att skydda din information. Vi använder en mängd olika branschstandardåtgärder utformade för att skydda din information från obehörig åtkomst.

INTERNATIONELL ÖVERFÖRING

Din ”icke-identifierande” personliga information kan överföras till – och underhållas på – datorer utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där integritetslagarna kanske inte är lika skyddande som de i din jurisdiktion. Om du befinner dig utanför USA och väljer att lämna information till oss, vänligen observera att vi överför personlig information till USA och behandlar den där. Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Om du väljer att besöka en annonsör genom att ”klicka på” en bannerannons eller annan typ av annons, eller klickar på en annan tredje parts länk, kommer du att dirigeras till den tredje partens webbplats. Det faktum att vi länkar till en webbplats eller presenterar en bannerannons eller annan typ av reklam är inte ett stöd, auktorisation eller representation av att vi är anslutna till den tredje parten, och det är inte heller ett stöd för deras integritets- eller informationssäkerhetspolicyer eller praxis. Vi utövar inte kontroll över tredje parts webbplatser. Dessa andra webbplatser kan placera sina egna cookies eller andra filer på din dator, samla in data eller begära personlig information från dig. Andra webbplatser och tjänster följer olika regler för användning eller utlämnande av den personliga information du lämnar till dem. Vi uppmuntrar dig att läsa sekretesspolicyn eller uttalandena för de andra webbplatserna du besöker.